ค้นหา : | ประเทศ : รัสเซีย | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

  • 29,888 บาท โปรแกรมทัวร์
    พ.ย. - ม.ค. 2562
    RUSSIA GOOD DEAL

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    เนินเขาสแปร์โรว์

    สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

    จัตุรัสแดง

    วิหารเซนต์บาซิล

    อนุสรณ์สถานเลนิน

    Photo Credit : https://bit.ly/2K170fZ

    ETIHAD AIRWAYS (EY)
    รัสเซีย
  • 30,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    ธ.ค. - มี.ค. 2562
    Delight Moscow Snow Festival

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    (วิหารเซนต์บาซิล เมืองหิมะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์)
    - อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง 
    ** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **

    Photo credit : http://www.travelindicator.com/pics/city-190-187.jpg,https://bit.ly/2S146bz

    EMIRATES (EK)
    รัสเซีย
  • 31,999 บาท โปรแกรมทัวร์
    ธ.ค. - มี.ค. 2562
    Windy Russia

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    พิเศษ! นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge ตะลุยหิมะ

    พระราชวังเครมลิน

    จัตุรัสแดง

    Photo Credit : http://kamchatkaredrivers.com/wp-content/uploads/2017/11/gonka.jpg

    ETIHAD AIRWAYS (EY)
    รัสเซีย
  • 33,555 บาท โปรแกรมทัวร์
    ต.ค. - ธ.ค. 2561
    โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    - ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
    - ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
    - ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
    - อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
    - ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
    - ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
    - ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
    - ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
    - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

    Qatar Airways
    รัสเซีย
  • 33,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    พ.ย. - ธ.ค. 2561
    Delight Moscow Husky

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    – จัตุรัสแดง

    – พระราชวังเครมลิน

    - ฮัสกี้ 

    - ล่องเรือแม่น้ำมอสโก

    - Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน

    – ชมรัสเซียนเซอร์คัส 

    Photo credits:https://www.makalius.co.th/wp-content/post-images/168383-post/18570-713-790x363.jpg


    EMIRATES (EK)
    รัสเซีย
  • 35,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    พ.ย. - ธ.ค. 2561
    มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    • เทือกเขาสแปร์รัสเซีย • เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
    Photo Credit : https://goo.gl/Wbrp6y,https://goo.gl/tgB2tG.jpg,https://goo.gl/dzZuKG

    ETIHAD AIRWAYS (EY)
    รัสเซีย
  • 38,998 บาท โปรแกรมทัวร์
    ส.ค. - ธ.ค. 2561
    RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    • เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
    • ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม
    • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
    • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก
    • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET
    • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)   
    Thai Airways
    รัสเซีย
  • 39,991 บาท โปรแกรมทัวร์
    พ.ย. - ธ.ค. 2561
    Hashtag Russia Moscow Zagorsk

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ  Moskva

    พระราชวังเครมลิน 

    ชมโบสถ์ลีทรินิตี้

    วิหารเซนต์ซาเวียร์


    Photo Credit: http://enclav.ru/wp-content/uploads/2016/09/Zagorsk.jpg10.jpg

    Thai Airways
    รัสเซีย
  • 42,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    ส.ค. - ธ.ค. 2561
    รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม

    • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

    • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค

    • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET 

    • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

    ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

    ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

    Photo Credit : https://goo.gl/6dNFN4,https://goo.gl/6hD9u7

    Thai Airways
    รัสเซีย
  • 45,555 บาท โปรแกรมทัวร์
    ส.ค. - ก.พ. 2562
    รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    - ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
    - ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
    - ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
    - ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
    - ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
    - ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
    - ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
    - ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

    AIR ASTANA (KC)
    รัสเซีย
  • 47,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    ก.ย. - มี.ค. 2562
    รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    - เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

    - สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

    - เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา

    - ชมความยิ่งใหญ่และความงามของ “มหาวิหารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์

    - นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

    Photo :https://bit.ly/2IlUy4N
    Qatar Airways
    รัสเซีย
  • 49,888 บาท โปรแกรมทัวร์
    ส.ค. - ธ.ค. 2561
    Absolute Russia

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

    วิหารเซนต์ซาเวียร์

    จัตุรัสแดง

    พระราชวังเครมลิน

    วิหารเซนต์บาซิล

    พระราชวังฤดูร้อนเปโคตรวาเรสต์

    Photo credit : https://bit.ly/2IlUy4N

    ETIHAD AIRWAYS (EY)
    รัสเซีย
  • 49,900 บาท โปรแกรมทัวร์
    ก.ย. - ม.ค. 2562
    Discovery Russia มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส

    จัตุรัสเดง – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน 

    พิเศษ!! รถไฟตู้นอน First Class กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส ล่องเรือ + ละครสัตว์


    **คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**


    Photo credits: https://in.pinterest.com/pin/225743000053618970/ , http://seyyah.az/tour/939


    EMIRATES (EK)
    รัสเซีย
  • 52,555 บาท โปรแกรมทัวร์
    พ.ย. - มี.ค. 2562
    AURORA HUNTER IN RUSSIA

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    - ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
    - สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ  หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
    - สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
    - ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
    - ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
    - ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
    - ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
    - ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
    - ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
    - ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
    - ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

    AIR ASTANA (KC)
    รัสเซีย
  • 55,888 บาท โปรแกรมทัวร์
    ต.ค. - พ.ย. 2561
    TOUCHING AURORA RUSSIA

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    -Sami Village
    -พระราชวังเครมลิน

    -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

    -จัตุรัสแดง

    มหาวิหารเซนต์บาซิล

    -ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล     AIR ASTANA (KC)
    รัสเซีย

Total 20 Record : 2 Page :