รวม 7 สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ

          หากท่านใดต้องการเดินทางต่างประเทศ สิ่งแรกที่ควรมีคือหนังสือเดินทาง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ พาสปอร์ต (Passport) เป็นการยืนยันว่าท่านกำลังเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่ง และต้องมีตราประทับบันทึกทั้งขาเข้า-ออกในเล่มปรากฏทุกครั้งของการเดินทาง

          วันนี้ Travelzeed รวบรวมสถานที่ให้บริการหนังสือเดินทางในกรุงเทพ รวมทุกช่องทางการติดต่อ วันทำการ และการเตรียมตัวต่างๆ ให้ทุกท่านติดตามอ่านกันอย่างเต็มที่

1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ – แจ้งวัฒนะ
🏠 ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
☎โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือติดต่อ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
📌Facebook https://bit.ly/2D6dIfi
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-15.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2Ii7XPV

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า – อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)
🏠 ที่อยู่ 8 24/6 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
☎โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2JCvoEU

3.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย – สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
🏠 ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
☎โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897
📌Facebook https://bit.ly/2G6lKFD
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2UIpNkR

4.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี – ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
🏠 ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
☎โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361
📌Facebook https://bit.ly/2G3BwAT
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2WkVtK8

5.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ – ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
🏠 ที่อยู่ 735 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
☎โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801
📌Facebook https://bit.ly/2P2DSUN
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2YifAKI

6.สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7
(***รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น***)
🏠 ที่อยู่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
☎โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2KpkqTD

7.สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ – อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(***รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น***)
🏠 ที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
☎โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438
⏰เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 นาที
🚘แผนที่ https://bit.ly/2GgNl8h

การเตรียมตัวขอเล่มหนังสือเดินทาง

✌👌สำหรับอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรข้าราชการ (บัตรข้าราชต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน)
2. หากมีการเปลี่ยนแปลข้อมูลส่วนตัว ซึ่งไม่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน (เช่น ชื่อจริง-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น) ต้องมีเอกสารและหลักฐานยืนยัน
3. การขอเล่มหนังสือเดินทางมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายจำนวน 1,000 บาทถ้วน

☝🖐สำหรับอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
2. เอกสารส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อจริง-นามสกุล เอกสารการรับรองบุตร เอกสารสมรส-หย่า ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

🔴เพิ่มเติม กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ แต่ต้องมีใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้เดินทางและผู้มารับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับอีก 1 ชุด

แหล่งอ้างอิง https://bit.ly/2I6kBOA

👍Facebook https://www.facebook.com/Travelzeed/

👍สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ https://line.me/R/ti/p/@travelzeed

👍LINE@ @travelzeed


Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :