43 โปรแกรมที่ยังรับได้เดือนธันวาคมและมกราคม

 

จองด่วน 43 โปรแกรมที่ยังรับได้เดือนธันวาคมและมกราคม

 

1. เทศกาลปีใหม่ GRAND GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3FRA-TG011

GO3FRATG181224H                    เดินทาง 24 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 89,888 บาท

GO3FRATG181228H                    เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62             ราคา 89,888 บาท

 

2. เทศกาลปีใหม่ ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3FRA-TG001

GO3FRATG181224G                    เดินทาง 24 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 86,900 บาท

GO3FRATG181228G                    เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62             ราคา 86,900 บาท

 

3. เทศกาลปีใหม่ โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3VCE-EK017

GO3VCEEK181226N           เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61             ราคา 59,888 บาท

 

4. เทศกาลปีใหม่ เยอรมนี[เบอร์ลิน] เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3FRA-EK009

GO3FRAEK181225N          เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62            ราคา 78,900 บาท

 

5. เทศกาลปีใหม่ Sisi Museum เยอรมนี – ออสเตรีย – ฮังการี – เชก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) GO3MUC-TG008

GO3MUCTG1812260         เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62             ราคา 79,900 บาท

GO3MUCTG1812280         เดินทาง 27 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62             ราคา 79,900 บาท

GO3MUCTG1901120         เดินทาง 11 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62             ราคา 67,900 บาท

 

6. เทศกาลปีใหม่ รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน   โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) GO3DME-EK010

GO3DMEEK181226N         เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62             ราคา 64,900 บาท

GO3DMEEK181228N         เดินทาง 27 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62             ราคา 64,900 บาท

GO3DMEEK181229N         เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62             ราคา 64,900 บาท

 

7. เทศกาลปีใหม่ ITALY Cinque Terre 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)  GO3MXP-TG008

GO3MXPTG181226C         เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62             ราคา 65,900 บาท

 

8. Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3FRA-EK016

GO3FRAEK181225D          เดินทาง 25 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 65,900 บาท

GO3FRAEK190123D          เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62             ราคา 49,900 บาท

 

9. เทศกาลปีใหม่ NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3PRG-EK006

GO3PRGEK181227N                    เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62             ราคา 55,900 บาท

GO3PRGEK181230N                    เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62            ราคา 55,900 บาท

 

10. เทศกาลปีใหม่ EUROPE 4 COUNTRIES ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) GO3CDG-EK006

GO3CDGEK1812260                    เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 69,900 บาท

GO3CDGEK1812300                    เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62             ราคา 69,900 บาท

 

11. เทศกาลปีใหม่ Enjoy the Christmas lights ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) GO3CDG-EK011

GO3CDGEK181226E                    เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 65,900 บาท

 

12. เทศกาลปีใหม่ New Year Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3VIE-TG005

GO3VIETG181227A           เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62             ราคา 84,900 บาท

 

13. เทศกาลปีใหม่ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3MXP-EK001

GO3MXPEK181226S           เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62             ราคา 67,888 บาท

GO3MXPEK181230S           เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62             ราคา 67,888 บาท

 

14. SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG007

GO3DMETG181226S         เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62             ราคา 69,900 บาท

GO3DMETG190116S         เดินทาง 16 ม.ค. 62 – 22 ม.ค. 62             ราคา 63,900 บาท

GO3DMETG190123S         เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 29 ม.ค. 62             ราคา 63,900 บาท

GO3DMETG190126S         เดินทาง 26 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62            ราคา 63,900 บาท

 

15. เทศกาลปีใหม่ La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) GO3MUC-TG009

GO3MUCTG1812270         เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 72,900 บาท

GO3MUCTG1812290         เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62             ราคา 72,900 บาท

GO3MUCTG1901110         เดินทาง 10 ม.ค. 62 – 17 ม.ค. 62             ราคา 59,888 บาท

GO3MUCTG1901250         เดินทาง 24 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62             ราคา 59,888 บาท

 

16. เทศกาลปีใหม่ The Night time Lighting ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ (QR) GO3CDG-QR003

GO3CDGQR181226L                   เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 64,900 บาท

 

17. เทศกาลปีใหม่ ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3NCE-EK001

GO3NCEEK1812270          เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62            ราคา 66,900 บาท

 

18. The Eiffel Tower and Christmas Lights ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3CDG-TG004

GO3CDGTG1812270                   เดินทาง 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62             ราคา 73,900 บาท

GO3CDGTG1812290                   เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62             ราคา 73,900 บาท

 

19. เทศกาลปีใหม่ SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3VIE-TG012

GO3VIETG181228C           เดินทาง 27 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62   ราคา 87,900 ลดเหลือ 79,900 บาท

GO3VIETG181230C           เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 07 ม.ค. 62   ราคา 87,900 ลดเหลือ 79,900 บาท

 

20. เทศกาลปีใหม่ Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3CMN-EK001

GO3CMNEK1812280                   เดินทาง27 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62              ราคา 68,900 บาท

GO3CMNEK1812300                   เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 07 ม.ค. 62             ราคา 68,900บาท

 

21. เทศกาลปีใหม่ GET READY FOR WINTER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3MUC-EK005

GO3MUCEK181228W        เดินทาง 28 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62             ราคา 63,900 บาท

 

22. เทศกาลปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3ZRH-TG008

GO3ZRHTG181230A                   เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62             ราคา 75,900 บาท

 

23. เทศกาลปีใหม่ EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) GO3FCO-TG004

GO3FCOTG1812300           เดินทาง 29 ธ.ค. 61 – 07 ม.ค. 62             ราคา 88,900 บาท

GO3FCOTG1812310           เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 08 ม.ค. 62             ราคา 88,900 บาท

GO3FCOTG1901200           เดินทาง 19 ม.ค. 62 – 28 ม.ค. 62             ราคา 75,988 บาท

 

24. เทศกาลปีใหม่ AUSTRIA AND ITALY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3VIE-TG021

GO3VIETG181231I            เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 07 ม.ค. 62             ราคา 76,900 บาท

 

25. เทศกาลปีใหม่ TITLIS IN WINTER อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3MXP-EK004

GO3MXPEK181230B           เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62             ราคา 67,800 บาท

 

26. เทศกาลปีใหม่ RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG001

GO3DMETG181231A         เดินทาง 31 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62             ราคา 85,900 บาท

 

27. ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) GO3VIE-BR002

GO3VIEBR1901180           เดินทาง 7 ม.ค. 62 – 24 ม.ค. 62              ราคา 49,900 บาท

 

28. เทศกาลปีใหม่ Charming European Cities ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้า (QR) GO3CDG-QR004

GO3CDGQR190110A         เดินทาง 10 ม.ค. 62 – 16 ม.ค. 62             ราคา 42,900 บาท

GO3CDGQR190115A         เดินทาง 15 ม.ค. 62 – 21 ม.ค. 62             ราคา 42,900 บาท

GO3CDGQR190117A         เดินทาง 17 ม.ค. 62 – 23 ม.ค. 62             ราคา 42,900 บาท

GO3CDGQR190122A         เดินทาง 22 ม.ค. 62 – 28 ม.ค. 62             ราคา 42,900 บาท

GO3CDGQR190123A         เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 29 ม.ค. 62             ราคา 42,900 บาท

 

29. Poseidon ,Meteora and Nike กรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ (QR) GO3SKG-QR001

GO3SKGQR1901120                    เดินทาง 11 ม.ค. 62 – 18 ม.ค. 62             ราคา 49,900 บาท

GO3SKGQR1901260                    เดินทาง 25 ม.ค. 62 – 02 ก.พ. 62            ราคา 49,900 บาท

 

30. เทศกาลปีใหม่ Grand Southern Germany 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) GO3MUC-TG006

GO3MUCTG190112S         เดินทาง 11 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62             ราคา 66,900 บาท

 

31. Yusupov Palace and Aurora Hunting รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR) GO3LED-QR002

GO3LEDQR1901120 เดินทาง 11 ม.ค. 62 – 18 ม.ค. 62             ราคา 63,900 บาท

GO3LEDQR1901190 เดินทาง 18 ม.ค. 62 – 25 ม.ค. 62             ราคา 63,900 บาท

 

32. ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3SAW-EK002

GO3SAWEK190112C         เดินทาง 11 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62             ราคา 31,900 บาท

GO3SAWEK190119C         เดินทาง 18 ม.ค. 62 – 27 ม.ค. 62             ราคา 31,900 บาท

GO3SAWEK190124C         เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62            ราคา 31,900 บาท

GO3SAWEK190126C         เดินทาง 25 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 62            ราคา 31,900 บาท

GO3SAWEK190131C         เดินทาง 30 ม.ค. 62 – 08 ก.พ. 62            ราคา 31,900 บาท

 

33. Good Choice Holidays อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินมาฮาน (W5) GO3MXP-W5001

GO3MXPW51901120         เดินทาง 12 ม.ค. 62 – 18 ม.ค. 62             ราคา 48,888 บาท

GO3MXPW51901260         เดินทาง 26 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62            ราคา 48,888 บาท

 

34. เทศกาลปีใหม่ MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) GO3JNB-SQ001

GO3JNBSQ1901130 เดินทาง 13 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 62             ราคา 76,900 บาท

GO3JNBSQ1901300 เดินทาง 30 ม.ค. 62 – 06 ก.พ. 62            ราคา 69,900 บาท

 

35. CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG006

GO3DMETG190116T         เดินทาง 16 ม.ค. 62 – 22 ม.ค. 62             ราคา 62,900 บาท

GO3DMETG190123T         เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 29 ม.ค. 62             ราคา 62,900 บาท

GO3DMETG190126T         เดินทาง 26 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62            ราคา 62,900 บาท

 

36. Siberian Husky ,Reindeer and Aurora Hunting รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG011

GO3DMETG190116B         เดินทาง 16 ม.ค. 62 – 22 ม.ค. 62             ราคา 66,988 บาท

GO3DMETG190123B         เดินทาง 23 ม.ค. 62 – 29 ม.ค. 62             ราคา 66,988 บาท

GO3DMETG190126B         เดินทาง 26 ม.ค. 62 – 01 ก.พ. 62            ราคา 66,988 บาท

 

37. เทศกาลปีใหม่ Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3MXP-TG002

GO3MXPTG1901190                   เดินทาง 18 ม.ค. 62 – 25 ม.ค. 62             ราคา 62,888 บาท

 

38. Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) GO3VIE-TG022

GO3VIETG190120B เดินทาง 19 ม.ค. 62 – 28 ม.ค. 62             ราคา 59,888 บาท

 

39. Frozen Moskva River Cruise and Russia’s Rocket รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG009

GO3DMETG190121F         เดินทาง 21 ม.ค. 62 – 25 ม.ค. 62             ราคา 38,900 บาท

 

40. Hallstatt to Jungfrau and Eiffel Tower ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินการ์ต้า (QR) GO3VIE-QR006

GO3VIEQR1901220           เดินทาง 22 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62             ราคา 65,900 บาท

 

41. SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) GO3DME-EK002

GO3DMEEK1901230          เดินทาง 22 ม.ค. 62 – 27 ม.ค. 62             ราคา 39,900 บาท

GO3DMEEK1901310          เดินทาง 30 ม.ค. 62 – 04 ก.พ. 62            ราคา 39,900 บาท

 

42. เทศกาลปีใหม่ อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3VCE-EK005

GO3VCEEK190128C เดินทาง 27 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 62            ราคา 59,900 บาท

 

43. Incredible Russian มอสโคว์ มูร์มันสค์ คิรอฟสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) GO3DME-EK012

GO3DMEEK190131M         เดินทาง 30 ม.ค. 62 – 06 ก.พ. 62            ราคา 63,900 บาท

 

Facebook: https://www.facebook.com/Travelzeed/

โปรแกรมทัวร์ : http://www.travelzeed.com/product?type=1

สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ คลิก‼️ >> https://goo.gl/HgoKHG

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :