9 โปรแกรมยุโรปลดกระหน่ำ

9 โปรแกรมยุโรปลดกระหน่ำ💥เริ่มต้น 39,900.- ‼

1. เทศกาลปีใหม่ NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  ➡http://bit.ly/2QT0NVT

GO3PRGEK190206N   เดินทาง 05 ก.พ. 62 – 11 ก.พ. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 39,900 บาท

GO3PRGEK190312N   เดินทาง 11 มี.ค. 62 – 17 มี.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 40,900 บาท

GO3PRGEK190326N   เดินทาง 25 มี.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 40,900 บาท

 

2. Be Happy East Europe เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
http://bit.ly/2BoTN9M

GO3PRGEK190402B   เดินทาง 01 เม.ย. 62 – 07 เม.ย. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 43,900 บาท

GO3PRGEK190413B   เดินทาง 12 เม.ย. 62 – 18 เม.ย. 62 จากราคา 55,900 ลดเหลือ 53,900 บาท

GO3PRGEK190426B   เดินทาง 25 เม.ย. 62 – 01 พ.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 43,900 บาท

GO3PRGEK190503B   เดินทาง 02 พ.ค. 62 – 08 พ.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 43,900 บาท

GO3PRGEK190517B   เดินทาง 16 พ.ค. 62 – 22 พ.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 43,900 บาท

GO3PRGEK190524B  เดินทาง 23 พ.ค. 62 – 29 พ.ค. 62 จากราคา 45,900 ลดเหลือ 43,900 บาท

 

3. เทศกาลปีใหม่ ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
http://bit.ly/2LksMIN

GO3NCEEK1902140   เดินทาง 13 ก.พ. 62 – 20 ก.พ. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 48,900 บาท

GO3NCEEK1903140   เดินทาง 13 มี.ค. 62 – 20 มี.ค. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 48,900 บาท

GO3NCEEK1903280   เดินทาง 13 มี.ค. 62 – 20 มี.ค. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 48,900 บาท

GO3NCEEK1904260   เดินทาง 25 เม.ย. 62 – 02 พ.ค. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

GO3NCEEK1905080   เดินทาง 07 พ.ค. 62 – 14 พ.ค. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

GO3NCEEK1905220   เดินทาง 21 พ.ค. 62 – 28 พ.ค. 62 จากราคา 52,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

 

4. เทศกาลปีใหม่ โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
http://bit.ly/2GhcZM5

GO3VCEEK190207N   เดินทาง 06 ก.พ. 62 – 12 ก.พ. 62 จากราคา 48,888 ลดเหลือ 45,888 บาท

GO3VCEEK190312N   เดินทาง 11 มี.ค. 62 – 17 มี.ค. 62 จากราคา 48,888 ลดเหลือ 43,888 บาท

GO3VCEEK190326N   เดินทาง 25 มี.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 จากราคา 48,888 ลดเหลือ 43,888 บาท

GO3VCEEK190403N   เดินทาง 02 เม.ย. 62 – 08 เม.ย. 62 จากราคา 49,900 ลดเหลือ 46,888 บาท

GO3VCEEK190409N   เดินทาง 08 เม.ย. 62 – 14 เม.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,888 บาท

GO3VCEEK190429N   เดินทาง 28 เม.ย. 62 – 04 พ.ค. 62 จากราคา 49,900 ลดเหลือ 46,888 บาท

GO3VCEEK190513N   เดินทาง 28 เม.ย. 62 – 04 พ.ค. 62 จากราคา 49,900 ลดเหลือ 46,888 บาท

GO3VCEEK190529N   เดินทาง 28 พ.ค. 62 – 03 มิ.ย. 62 จากราคา 49,900 ลดเหลือ 46,888 บาท

 

5. เทศกาลปีใหม่ ITALY Cinque Terre 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://bit.ly/2SQR4gq

GO3MXPTG190227C   เดินทาง 26 ก.พ. 62 – 05 มี.ค. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 54,900 บาท

GO3MXPTG190306C   เดินทาง 05 มี.ค. 62 – 12 มี.ค. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3MXPTG190326C   เดินทาง 25 มี.ค. 62 – 01 เม.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

 

6. MONO ITALY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://bit.ly/2PD8kUk

GO3MXPTG1902130   เดินทาง 12 ก.พ. 62 – 19 ก.พ. 62 จากราคา 55,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

GO3MXPTG1903260   เดินทาง 25 มี.ค. 62 – 01 เม.ย. 62 จากราคา 55,900 ลดเหลือ 49,900 บาท

 

7. SOUTH ITALY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://bit.ly/2S01wSw

GO3FCOTG190320I   เดินทาง 19 มี.ค. 62 – 26 มี.ค. 62 จากราคา 59,888 ลดเหลือ 56,900 บาท

 

8. VIVA ITALY อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://bit.ly/2rETfYw

GO3FCOTG190320V   เดินทาง 19 มี.ค. 62 – 26 มี.ค. 62 จากราคา 53,900 ลดเหลือ 52,900 บาท

GO3FCOTG190424V   เดินทาง 23 เม.ย. 62 – 30 เม.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190501V   เดินทาง 30 เม.ย. 62 – 07 พ.ค. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190512V   เดินทาง 11 พ.ค. 62 – 18 พ.ค. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190515V   เดินทาง 14 พ.ค. 62 – 21 พ.ค. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190526V   เดินทาง 25 พ.ค. 62 – 01 มิ.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190602V   เดินทาง 01 มิ.ย. 62 – 08 มิ.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190609V   เดินทาง 08 มิ.ย. 62 – 15 มิ.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190616V   เดินทาง 15 มิ.ย. 62 – 22 มิ.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

GO3FCOTG190623V   เดินทาง 22 มิ.ย. 62 – 29 มิ.ย. 62 จากราคา 59,900 ลดเหลือ 55,900 บาท

 

9. มนต์เสน่ต์ อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://bit.ly/2rB9bvb

GO3FCOTG190424S   เดินทาง 23 เม.ย. 62 – 30 เม.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190501S   เดินทาง 30 เม.ย. 62 – 07 พ.ค. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190512S   เดินทาง 11 พ.ค. 62 – 18 พ.ค. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190515S   เดินทาง 14 พ.ค. 62 – 21 พ.ค. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190526S   เดินทาง 25 พ.ค. 62 – 01 มิ.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190602S   เดินทาง 25 พ.ค. 62 – 01 มิ.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190609S   เดินทาง 08 มิ.ย. 62 – 15 มิ.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190616S   เดินทาง 15 มิ.ย. 62 – 22 มิ.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

GO3FCOTG190623S   เดินทาง 22 มิ.ย. 62 – 29 มิ.ย. 62 จากราคา 65,900 ลดเหลือ 62,900 บาท

 

🌟Facebook: https://www.facebook.com/Travelzeed/

🌟สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ คลิก‼ >> https://goo.gl/HgoKHG

🌟 LINE@: @travelzeed

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :