Travelzeed รับทำวีซ่าและบริการต่ออายุ VISA USA ราคา 9,500 บาท

พร้อมแล้ว! สถานฑูตอเมริกาพร้อมเปิดรับยื่นวีซ่าใหม่แล้ว

Travelzeed รับทำวีซ่า และ บริการต่ออายุ 🔥อัตราค่าวีซ่าและค่าบริการ  ราคา 9,500 บาท

VISA USA
✔️บริการยื่นวีซ่าอเมริกา ⚠️วีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว)
✔️บริการต่ออายุวีซ่าอเมริกา

*ขั้นตอนเบื้องต้นในการยื่นวีซ่าอเมริกา*
1. กรอกแบบฟอร์ม + หน้าพาส + หน้าวีซ่าที่เคยมีทุกประเทศ ส่งให้ทางเราประเมินเบื้องต้นก่อนค่ะ
(แบบฟอร์ม ต้องครบทุกช่อง และเป็นข้อมูลจริงๆ ทั้งหมด)
2. ทางเราจะประเมินข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจะแนะนำลูกค้าเพิ่มเติม
3. ถ้าข้อมูลไม่มีปัญหา ทางแผนกวีซ่าจะทำการกรอกข้อมูลเข้าระบบสถานทูต (ใช้เวลา 3-5 วันทำการ)
** ขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าวีซ่าและค่าบริการรวม 9,500 บาทให้ทางเราเต็มจำนวน และเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้เรา **
4. ทางเราจะส่งใบสมัครวีซ่า DS-160 ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง
5. หลังจากลูกค้าตรวจสอบ DS-160 เรียบร้อยแล้ว แจ้งทางเราและรอประมาณ 2 วันทำการ (จะทราบว่าคิวยื่นสัมภาษณ์วันที่เร็วที่สุด เป็นวันไหนและกี่โมง)
6. ทางเราจะให้ลูกค้าเลือกวันและเวลา เพื่อไปสัมภาษณ์
7. เตรียมตัวไปสัมภาษณ์ ณ วันที่เลือก (มีเจ้าหน้าที่บริการ อำนวยความสะดวก ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาผลวีซ่า)
8. ลูกค้าเข้าสัมภาษณ์ และทราบผลทันที ว่าผ่านหรือไม่
     ไม่ผ่าน คืนเล่มวันที่ไปสัมภาษณ์เลยค่ะ
      ผ่าน เก็บเล่มไว้ 4-5 วัน และสถานทูต จะส่งไปรษณีย์ส่งเล่มคืน

*ขั้นตอนเบื้องต้นในการต่ออายุวีซ่าอเมริกา
1. กรอกแบบฟอร์ม + หน้าพาส + หน้าวีซ่าที่เคยมีทุกประเทศ ส่งให้ทางเราดู
(แบบฟอร์ม ต้องครบทุกช่อง และเป็นข้อมูลจริงๆ ทั้งหมด)
2. ทางเราจะประเมินข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจำแนะนำลูกค้าเพิ่มเติม
3. ถ้าข้อมูลไม่มีปัญหา ทางแผนกวีซ่าเราจะทำการกรอกข้อมูลเข้าระบบสถานทูต (ใช้เวลา 3-5 วันทำการ)
** ขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าวีซ่าและค่าบริการรวม 9,500 บาทให้ทางเราเต็มจำนวน และเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้เรา **
4. ทางแผนกวีซ่าเราจะส่งใบสมัครวีซ่า DS-160 ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง
5. หลังจากลูกค้าตรวจสอบ DS-160 เรียบร้อยแล้ว
*รอทางสถานทูตดำเนินการเช็คข้อมูลและทางสถานทูตจะดำเนินการส่งเล่มกลับมาอีกครั้งค่ะ
*สำหรับการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตทั้งหมดนะคะ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า และต่ออายุวีซ่าอเมริกา คลิก👉 https://bit.ly/3vY3fvN

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :