ค้นหาทัวร์

Jeju Special Winter


Code: 454
4 วัน 2 คืน
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน (กรุณาแจ้งวันที่ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง) ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี้้
วันที่เดินทางไป วันที่เดินทางกลับ ราคา(บาท)
7 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 9,100 จอง
8 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10,100 จอง
9 ม.ค. 2562 12 ม.ค. 2562 11,400 จอง
13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 11,100 จอง
15 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 10,100 จอง
16 ม.ค. 2562 19 ม.ค. 2562 12,400 จอง
19 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 10,400 จอง
20 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562 11,100 จอง
22 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562 11,100 จอง
23 ม.ค. 2562 26 ม.ค. 2562 11,400 จอง
24 ม.ค. 2562 27 ม.ค. 2562 12,700 จอง
26 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 11,400 จอง
29 ม.ค. 2562 1 ก.พ. 2562 9,100 จอง
30 ม.ค. 2562 2 ก.พ. 2562 9,400 จอง
1 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2562 10,700 จอง
2 ก.พ. 2562 5 ก.พ. 2562 10,700 จอง
3 ก.พ. 2562 6 ก.พ. 2562 9,700 จอง
4 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562 10,400 จอง
5 ก.พ. 2562 8 ก.พ. 2562 9,400 จอง
6 ก.พ. 2562 9 ก.พ. 2562 9,400 จอง
8 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 9,700 จอง
9 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 9,400 จอง
10 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 9,100 จอง
11 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 9,100 จอง
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562 9,100 จอง
13 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562 12,400 จอง
17 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562 9,700 จอง
18 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562 9,400 จอง
19 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562 9,100 จอง
20 ก.พ. 2562 23 ก.พ. 2562 9,400 จอง
21 ก.พ. 2562 24 ก.พ. 2562 9,700 จอง
22 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 9,700 จอง
23 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 9,400 จอง
24 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 9,100 จอง
25 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 9,100 จอง
26 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 9,100 จอง
27 ก.พ. 2562 2 มี.ค. 2562 9,400 จอง
28 ก.พ. 2562 3 มี.ค. 2562 9,700 จอง
1 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562 12,400 จอง
2 มี.ค. 2562 5 มี.ค. 2562 9,100 จอง
3 มี.ค. 2562 6 มี.ค. 2562 8,800 จอง
4 มี.ค. 2562 7 มี.ค. 2562 8,800 จอง
5 มี.ค. 2562 8 มี.ค. 2562 8,800 จอง
6 มี.ค. 2562 9 มี.ค. 2562 9,100 จอง
7 มี.ค. 2562 10 มี.ค. 2562 9,400 จอง
8 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 9,400 จอง
9 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 9,100 จอง
10 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 8,800 จอง
11 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 8,800 จอง
12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 8,800 จอง
13 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2562 9,100 จอง
14 มี.ค. 2562 17 มี.ค. 2562 9,400 จอง
15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 9,400 จอง
16 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 9,100 จอง
17 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 8,800 จอง
18 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 8,800 จอง
19 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 8,800 จอง
20 มี.ค. 2562 23 มี.ค. 2562 9,100 จอง
21 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2562 9,400 จอง
22 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 9,400 จอง
23 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 9,100 จอง
24 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 8,800 จอง
25 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562 9,100 จอง
26 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562 9,400 จอง
27 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562 9,700 จอง
28 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 10,000 จอง
29 มี.ค. 2562 1 เม.ย. 2562 10,000 จอง
30 มี.ค. 2562 2 เม.ย. 2562 10,000 จอง
31 มี.ค. 2562 3 เม.ย. 2562 10,000 จอง
1 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562 10,000 จอง
2 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562 10,000 จอง
3 เม.ย. 2562 6 เม.ย. 2562 10,300 จอง
4 เม.ย. 2562 7 เม.ย. 2562 11,900 จอง
5 เม.ย. 2562 8 เม.ย. 2562 15,900 จอง
6 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562 10,900 จอง
6 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562 7,900 จอง
7 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562 10,000 จอง
8 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 9,700 จอง
9 เม.ย. 2562 12 เม.ย. 2562 9,700 จอง
10 เม.ย. 2562 13 เม.ย. 2562 10,900 จอง
11 เม.ย. 2562 14 เม.ย. 2562 12,900 จอง
12 เม.ย. 2562 15 เม.ย. 2562 18,900 จอง
13 เม.ย. 2562 16 เม.ย. 2562 17,900 จอง
14 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 12,900 จอง
15 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562 9,100 จอง
16 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 8,800 จอง
17 เม.ย. 2562 20 เม.ย. 2562 8,800 จอง
18 เม.ย. 2562 21 เม.ย. 2562 8,800 จอง
19 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562 8,800 จอง
20 เม.ย. 2562 23 เม.ย. 2562 8,500 จอง
21 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 8,300 จอง
22 เม.ย. 2562 25 เม.ย. 2562 8,300 จอง
23 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562 8,300 จอง
24 เม.ย. 2562 27 เม.ย. 2562 8,300 จอง
25 เม.ย. 2562 28 เม.ย. 2562 8,600 จอง
26 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562 8,600 จอง
27 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 9,300 จอง
28 เม.ย. 2562 1 พ.ค. 2562 8,300 จอง
29 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 8,300 จอง
30 เม.ย. 2562 3 พ.ค. 2562 8,300 จอง
1 พ.ค. 2562 4 พ.ค. 2562 8,300 จอง
2 พ.ค. 2562 5 พ.ค. 2562 8,600 จอง
3 พ.ค. 2562 6 พ.ค. 2562 8,600 จอง
4 พ.ค. 2562 7 พ.ค. 2562 8,300 จอง
5 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2562 7,900 จอง
7 พ.ค. 2562 10 พ.ค. 2562 7,900 จอง
8 พ.ค. 2562 11 พ.ค. 2562 8,300 จอง
9 พ.ค. 2562 12 พ.ค. 2562 8,600 จอง
10 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 8,600 จอง
11 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2562 8,300 จอง
12 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562 7,900 จอง
13 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 7,900 จอง
14 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 7,900 จอง
15 พ.ค. 2562 18 พ.ค. 2562 8,300 จอง
16 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 10,900 จอง
17 พ.ค. 2562 20 พ.ค. 2562 14,900 จอง
18 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 9,900 จอง
19 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562 8,300 จอง
20 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 7,900 จอง
21 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 7,900 จอง
22 พ.ค. 2562 25 พ.ค. 2562 8,300 จอง
23 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2562 8,600 จอง
24 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562 8,600 จอง
25 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 8,300 จอง
26 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562 7,900 จอง
27 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562 7,900 จอง
28 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 7,900 จอง
29 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2562 8,300 จอง
30 พ.ค. 2562 2 มิ.ย. 2562 8,600 จอง
31 พ.ค. 2562 3 มิ.ย. 2562 8,600 จอง

รายละเอียด

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike -  

ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

Photo Credit : https://bit.ly/2xF6EWB

Photo Credit : https://www.visitjeju.net/en/tourMobView.jto?menuCd=DOM_000003214008000000&areaId=CONT_000000000500349&langCd=EN

สอบถามข้อมูลการจอง Travelzeed  เพิ่มเพื่อน

105/12 หมู่ 4 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อีเมล : contact@travelzeed.com

โทรศัพท์ : 02-108-7910

เวลาทำการ : 9.30 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์), 10.00 - 17.30 ()

รายละเอียดเพิ่มเติม : Line ID: @travelzeed (มี@นำหน้านะคะ)

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม), 088-417-7780 (เมย์), 081-639-8333 (เติ้ล), 088-555-2588 (เบียร์), 062-103-3313 (เก็บ)

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿