แอนเทอโลปแคนยอน มิติพิศวงที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

ความมหัศจรรย์ของผืนดินที่มักเกิดขึ้นในหลายๆที่ของโลกใบนี้ โดยเฉพาะสิ่งมหัศจรรย์ที่หาได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ นั่นยิ่งสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเราเป็นอย่างมาก  🛣

ดินแดนแสนพิศวงที่”แอนเทอโลปแคนยอน” (Antelope Canyon) ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ เมืองเพจ รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในอดีตแคนยอนแห่งนี้เกิดจากการไหลผ่านของน้ำ ซึ่งกัดเซาะชั้นหินจนก่อให้เกิดการพังทลายมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวได้กลายเป็นหุบเหวคดเคี้ยว ประดุจดังเกลียวคลื่นเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา

หุบเขาที่สวยงามนี้ เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป

ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน แอนเทอโลปแคนยอนแบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (Upper Antelope Canyon )และช่วงล่าง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (Lower Antelope Canyon)

การที่จะเที่ยวชมที่นี่ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนำเที่ยวเท่านั้น สถานที่แห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเทียวกันตามลำพัง และ แอนเทอโลปแคนยอน ถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับช่างภาพ และนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ปัจจุบันมีผู้ชมและผู้นิยมเข้าไปถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

🌟โปรแกรมทัวร์: http://www.travelzeed.com/product?type=1

🌟Facebook: https://www.facebook.com/Travelzeed/

🌟สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ คลิก‼ >> https://goo.gl/HgoKHG

🌟 LINE@: @travelzeed

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :