ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ยาวไปจนถึงต้นปี 2564

ขยายเวลาดำเนินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันกำลังใจ” ใช้สิทธิ์ไปจนถึงต้นปี 64 พร้อมรายละเอียดที่ถูก ศบศ. เคาะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม

สำหรับใครที่ยังไม่มีเวลาว่างไปเที่ยว อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะทาง ศบศ. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขาเพิ่งประกาศมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า มีการเห็นชอบให้ปรับปรุง และขยายเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ”

ให้เที่ยวในภูมิลำเนาได้

  • ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารวมโครงการสามารถเที่ยวภายในจังหวัดภูมิลำเนา หรือบ้านเกิดได้ จากเดิมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดเท่านั้น

ใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

  • ประชาชนสามารถใช้บริการโรงแรมที่พักพร้อมกับ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร, ค่าชมแหล่งท่องเที่ยว, ค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

ให้สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับโครงการกำลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  • อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด, อำเภอ และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน เข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

โครงการเราเที่ยวด้วยกันขยายเวลาการดำเนินจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 และ โครงการกำลังใจขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

ใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยว วางแพลนกันให้ดี แล้วไปใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน ด้วยนะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  prachachat , sanook , wongnai

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :