10 ประเทศที่ไม่ใช้ใบขับขี่สากล ขับรถเที่ยวต่างประเทศสบายใจไม่มีกังวล

       ใบขับขี่สากล เปรียบเสมือนเอกสารยืนยันตัวตนให้สามารถขับขี่ในประเทศอื่นได้ ตามพาหนะที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละประเทศ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นบัตรเหมือนที่ไทย แต่รูปร่างจะเป็นเหมือนหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลผู้ขับขี่และประวัติการใช้รถบนถนนในต่างเทศ

ประเทศไหนไม่ใช้ใบขับขี่สากลบ้าง?

1. ไทย
2. สิงคโปร์
3. บรูไน
4. มาเลเซีย
5. ลาว
6. เวียดนาม
7. พม่า
8. กัมพูชา
9. อินโดนีเซีย
10.  ฟิลิปปินส์ 

ทำใบขับขี่สากลใช้อะไรบ้าง?

       ขั้นตอนการทำใบขับขี่มีทั้งการจองผ่านเว็บไซต์ผ่าน DLT Smart Queue หรือ สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue และ Walk in ซึ่งใช้เอกสารเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการในการใช้ยื่น มีดังนี้

 

 

  • สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปีขึ้นปี )
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า

ขั้นตอนการจองคิวในเว็บไซต์ DLT Smart Queue

1.ลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป (Register)

2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เลือกสำนักงานที่ต้องการทำใบขับขี่

3.ประเภทบริการ เลือก “งานใบอนุญาต”

4.ประเภทใบอนุญาตขับรถ เลือก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”

5.ประเภทรับบริการ เลือก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

6.ประเภทยานพาหนะ เลือกตามที่ผู้จองใช้

7.ประเภทงาน เลือก “ใบอนุญาตส่วนบุคคล : ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

8.เลือกวันเวลาที่ต้องการใช้บริการ โดยวันที่ว่างจะขึ้นเป็นสีเขียว และวันที่คิวเต็มจะขึ้นเป็นสีแดง

9.กดยืนยันการจอง 

10.เสร็จสิ้นการจองคิว

ขั้นตอนการยื่นขอใบขับขี่สากลที่สำนักงาน

       เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วน จองคิวที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อย ก็สามารถ Wlak in เข้าไปทำใบขับขี่สากลที่สำนักงานได้เลย โดยมีขั้นตอนการขอใบขับขี่ดังนี้

1.ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบหลักฐาน

2.แสดงตัวตนเพื่อยื่นคำร้อง รอตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติเบื้องต้น

3.เมื่อเอกสารผ่าน สามารถรับใบอนุญาตได้เลย ซึ่งใบอนุญาตจะอยู่ได้ 3 ปี 

4.ดำเนินการชำระเงิน

5.รอนายทะเบียนออกใบอนุญาต และลงนาม

ที่มา : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก , Thai PBS

เสียค่าธรรมเนียมไหม?

       การทำใบขับขี่สากลจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ ค่าคำขอทำใบขับขี่ 5 บาท และ ค่าใบอนุญาตระหว่างประเทศ 500 บาท รวมทั้งหมดเป็น 505 บาท

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2492 (รวมดินแดนอาณานิคม)

รายชื่อประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2492 (รวมดินแดนอาณานิคม)

บทส่งท้าย

       จากบทความข้างต้นไขข้อสงสัยได้บ้างไหมคะ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการสอบใบขับขี่ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที แต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID : @travelzeed หรือ โทร 02-108-7900

Facebook Comments
Scroll to Top