พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม ประวัติ ความลับ มรดก แดนมังกร

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม มรดกอันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินมังกร ประวัติศาสตร์พระราชวังของประเทศจีนที่มีอายุมากกว่า 600 ปี พระราชวังที่มีพื้นอันสลับซับซ้อน มีสวนขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่เหล่าประชาชนทั่วไปไม่ สามารถเข้าถึงได้ ทำได้เพียงแค่จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ แต่ในวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของพระราชวังต้องห้ามกัน

เปิดประวัติ พระราชวังต้องห้าม ความลับที่ถูกเก็บไว้ในพระราชวัง

พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง (Forbidden City) ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1,406-1,420 ในสมัยราชวงศ์หมิง พระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังหลวงจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง และได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมในปี ค.ศ.1925 เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง หลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

พระราชวัง

ทำไมถึงต้องห้าม ที่มาของพระราชวังต้องห้าม

ที่มาของพระราชวังต้องห้าม ในอดีตพระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาติเพื่อเข้าพระราชวังแห่งนี้ โดยผู้ที่สามารถเข้าพระราชวังได้มีเพียง จักรพรรดิ สนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าพระราชวังได้ แต่ห้ามออกจากพระราชวังเด็ดขาด เพราะต้องคอยดูแลความต้องการของจักรพรรดิ

โดยคนที่อยู่ในพระราชวังต้องห้ามมีจำนวนมาก อาทิ วิเสท 6,000 คน, สนมกำนัล 9,000 นาง และมีขันทีจำนวน 70,000 คนคอยดูแลรับใช้จักรพรรดิ

ที่ตั้งของพระราชวังต้องห้าม

สำหรับที่ตั้งของพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าจตุรัสผ่านทางประตูเทียนอัน ซึ่งบริเวณโดยรอบจตุรัสเทียนอันเหมินถูกเรียกว่าเป็นอาณาเขตหลวง 

ขนาดของพระราชวังต้องห้าม

สำหรับขนาดของพระราชวังต้องห้าม ถือเป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ โดยขนาดใหญ่มากเพียงพอที่สามารถจุพระราชวังบักกิงแฮมของประเทศอังกฤษได้ถึง 50 แห่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 720,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 450 ไร่ มีอาคาร 950 หลัง พระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด มีคูและกำแพงสูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1,406 จนถึง 1,420 

พระราชวัง

พระราชวังต้องห้าม มีอยู่กี่ห้องกันแน่? 

พระราชวังต้องห้าม มีห้องอยู่ทั้งหมด 9,999 ห้อง แต่อย่างไรก็ดีมีตำนานเกี่ยวกับจำนวนเลขห้อง โดยแท้จริงแล้วจำนวนเลขห้องของพระราชวังต้องห้าม เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ย ตามประเพณีดั้งเดิมออกแบบไว้จำนวน 9,999.5 ห้อง เพื่อให้เทพหยวนสื่อเทียนจุ้น เท่านั้นที่สามาถเดินทางในห้องที่ 10,000 ได้ นอกจากนี้คำว่า 9,999 เป็นเลขมงคลที่มีความหมายว่า “นิรันดร์”

ฮวงจุ้ยกับพระราชวังต้องห้าม

สำหรับการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามกับฮวงจุ้ยถือเป็นของคู่กันที่แยกจากกันไม่ได้ ดังที่ได้เห็นจากจำนวนห้องที่มีมากถึง 9,999 ห้อง โดยการก่อสร้างพระราชวังต้องห้าม สร้างในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวถึง 1 กิโลเมตร กำแพงชั้นนอกสูงเกือบ 8 เมตร ล้อมไปด้วยน้ำจากแม่น้ำสีทองที่สร้างขึ้นเพื่อฮวงจุ้ยที่ดี และพระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่กึ่งกลางได้ความสมมาตร ตามการจำลองความสมดุลของจักรวาล

ไฮไลท์ในพระราชวังต้องห้าม

นอกเหนือจากเรื่องประวัติของพระราชวังต้องห้ามแล้ว ที่นี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญมากมาย ตั้งแต่จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ประตูอู่ และพระที่นั่งไท่เหอ โดยแต่ละไฮไลท์มีจุดที่น่าสนใจดังนี้

ประตูอู่

ประตูอู่ หรือ อู่เหมิน ประตูที่ใหญ่ที่สุดของพระราชวังต้องห้ามในเมืองปักกิ่ง โดยก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ เป็นประตูชั้นที่สามของพระราชวัง ในอดีตที่ประตูอู่เป็นที่รวมตัวกันอยู่หน้าประตูอู่เป็นพื้นที่รวมข้าราชการฝ่ายพลเรือนและทหารเพื่อฟังพระราชโองการหรือประกาศกำหนดการณ์ต่างๆ โดยการใช้งานประตูอู่ช่องกลางผู้ที่ใช้ได้มี ฮ่องเต้และผู้สอบจอหงวนสามอันดับแรก ประตูซ้ายใช้สำหรับข้าราชการ และประตูขวาใช้สำหรับพระบรมวงศ์และฝ่ายใน 

พระที่นั่งไท่เหอ

พระที่นั่งไท่เหอ เป็นพระที่นั่งที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นจุดสูงสุดของพระราชวัง พระที่นั่งองค์ตั้งอยู่ถัดเข้าไปจากประตูไท่เหอ ตั้งอยู่บนฐานชาลาหินอ่อนสามชั้นที่มีการตั้งตะเกียงทองแดง มีอาคารไม้ที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน โดยที่พระนั่งไท่เหอเป็น 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พิธีราชาภิเษก และ พิธีอภิเษกสมรส 

เทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออก 500 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร โดยสามารถบรรจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน 

โดยจัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งชื่อตามประตูเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นเขตพระราชวังต้องห้าม มีสถาปัตกรรมมากมาย อาทิ เสาธงชาติที่อยู่เหนือสุดของจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนทางตะวันออก และอนุสรณ์สถานประธานเหมา เป็นต้น

สรุป

พระราชวังต้องห้าม พื้นที่ประวัติศาสตร์อันสำคัญของประเทศจีน ด้วยขนาดพระราชวังที่ใหญ่ มีไฮไลท์มากมายตั้งแต่ พระที่นั่งไท่เหอ อาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ไปจนถึงประตูอู่ ประตูที่ใหญ่ที่สุดของพระราชวังต้องห้าม และสำหรับใครที่อ่านบทความแล้ว อยากไปเที่ยวจีน หรือ พระราชวังต้องห้าม แนะนำ ทัวร์ปักกิ่ง หรือ ทัวร์จีน จาก Travelzeed

Facebook Comments
Scroll to Top