5 สัญญาณบ่งบอกว่า คุณกำลัง… “เสพติดเที่ยว”

1. มักเปิดดูรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน หรือโรงแรมบ่อยๆ

 

2. ว่างทีไร เป็นต้องเสิรท์ Fb Ig Blog หรือ อากู๋ หาเรื่องเที่ยวทุกที

3. คิดถึงเรื่องเที่ยวที่ไรตื่นเต้นจนไม่มีสมาธิ

4. หากไม่ได้เที่ยวนานๆ รู้สึกห่อเหี่ยวเหมือนชีวิตขาดแรงบันดาลใจ

5. เป้าหมายในชีวิตเรื่องนึงคือ ” ท่องเที่ยว “

การเดินทางในบางครั้ง อาจทำให้เราเปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

Facebook Comments

Leave a Comment

Scroll to Top