EU เห็นชอบ‼ ขึ้นราคาวีซ่าเชงเก้น มีผลบังคับใช้ต้นปี 2020

ใครกำลังวางแพลนไปเที่ยวยุโรปในช่วงนี้ คงต้องรีบตัดสินใจกันหน่อยแล้ว ก่อนค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นจะขึ้นราคาในเดือนมกราคมปีหน้า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สภาแห่งสหภาพยุโรป (EU Council) ได้ลงมติยอมรับขั้นสุดท้ายร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎด้านรหัสวีซ่าเชงเก้น (Visa Code) โดยการปฏิรูปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้ที่มีเหตุผลสมควร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองผู้ยื่นคําร้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและมั่นคงในอียู โดยจํากัดเฉพาะวีซ่าระยะสั้นสําหรับการพํานักในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน

ตามแถลงการของสภาสหภาพยุโรป ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช้งเก้นจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 33.3% จาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยให้เหตุผลว่า จะนำไปพัฒนาระบบไอทีและซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กระบวนการขอวีซ่ารวดเร็วและปลอดภัยขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี

โดยกฎระเบียบมีใจความสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเราๆ ควรรู้อยู่ 3 ข้อ ดังนี้

1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการยื่นขอวีซ่า โดยขยายระยะเวลาในการขอวีซ่าให้ขอล่วงหน้าได้ก่อน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จากเดิม 3 เดือน ซึ่งสามารถยื่นได้ในประเทศที่มีถิ่นพำนัก (ยกเว้นเพียงบางกรณี) และสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

2. เพิ่มระยะเวลาสําหรับวีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple-entry) สำหรับคนเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวใน EU เป็นประจำ และมีประวัติการเดินทางที่ดี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

3. เพิ่มค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่มีอายุ 6-18 ปี มีโอกาสที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

4. เพิ่มความร่วมมือในการส่งกลับประเทศที่สาม (readmission) โดยประเทศที่สามที่ให้ความร่วมมือดีจะได้รับประโยชน์จากระยะเวลาการยื่นขอวีซ่าที่สั้นลง ค่าธรรมเนียมที่ลดลง/การยกเว้น ค่าธรรมเนียมในบางกรณี และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (length of validity) ที่เพิ่มขึ้น

 

แหล่งข้อมูล : Schengenvisainfo

👍Facebook : https://www.facebook.com/Travelzeed/

👍สอบถามข้อมูลโปรแกรมทัวร์ :  https://line.me/R/ti/p/@travelzeed

👍LINE : @travelzeed

Facebook Comments
บอกต่อเพื่อนๆ :