• FahFah
  • May 28, 2019
หุบเขาซันดังเคียว Hidden Gem แห่งเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

Post Views: 2,690 นครฮิโรชิมะ ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงคุทางตะวันตกของเกาะฮนชู ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งน้ำ…