ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 13,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ก.ย. 2562
  โตเกียว เที่ยวฟิน ช้อปเพลิน

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

  วันที่สอง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร์ ซิตี้ - ออนเซ็น

  วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะฮักไค – โตเกียว - ชินจูกุ

  วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

  Photo Credit : http://bit.ly/2XN10dE

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 13,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ก.ย. 2562
  Tokyo Lavender Hot Promotion

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ –อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

  วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวน Oishi - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ

  วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

  วันที่สี่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล์ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)             

  Photo Credit : http://bit.ly/2wwSpQc

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,444 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  TOKYO – LAVENDER – FREE DAY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  วันที่ 2  สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต (B/-/D)

  วันที่ 3  โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้ำใส)  – ทุ่งลาเวนเดอร์ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา – กันดั้มโอไดบะ (B/L/-)                  

  วันที่ 4  อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี    (B/-/-)

  วันที่ 5n สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง   (B/-/-)

  Photo credit : http://bit.ly/2WOdeC6

  Thai Lion Air (SL)
  ญี่ปุ่น
 • 14,444 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - มิ.ย. 2562
  TOKYO - FUJI - KAMAKURA (มิถุนายน)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง  (-/-/-)

  วันที่ 2 สนามบินนาริตะ –   พระใหญ่ไดบุตซึ    เอโนชิมะ 

   พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ 

   (-/L/D)           

  วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –  เรียนรู้พิธีชงชา – ต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น  วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี 

  – ช้อปปิ้งโอไดบะ  (B/L/-)

  วันที่ 4อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ  (B/-/-)                 

  วันที่ 5  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง   (B/-/-)

  Photo Credit : http://bit.ly/2ERHRQ3

  Thai Lion Air (SL)
  ญี่ปุ่น
 • 14,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2562
  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

  วันที่สอง  สนามบินคันไซ โอซาก้า-รถไฟแมว-ตลาดปลา วาคายาม่า-ย่านซินไซบาชิ

  วันที่สาม  โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-DUTY FREE

  วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน

  วันที่ห้า  สนามบินคันไซ-ดอนเมือง

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  HAPPY TOKYO LAVENDER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ

  ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio

  หรือ ช้อปปิ้งจุใจ  ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ

  ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า

  อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2JNNfIo
  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้4 ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ

  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 

  เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ

  สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น

  Photo Credit :  http://bit.ly/2WibzUj
  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

  พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

  ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ

  แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

  ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ

  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

  Photo Credit : 

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

  เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ

  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี

  ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ

  พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน

  อาบน้าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

  Photo Credit : 

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต 

  ชมปราสาททอง 

  ศาลเจ้าจิ้งจอก 

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ส.ค. 2562
  Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ606 ( 10.45-19.40 น. )-สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  2 นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป )-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-โกเท็มบะ แฟคเทอรี่ เอ้าท์เลท-แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น.5-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์-โตเกียว-ช๊อปปิ้ง โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

  4 นาริตะ-วัดนาริตะซัง-โอโตเมะซังโตะ นาริตะ-ช๊อปปิ้งโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 ( 20.55-01.35+1 น. )

  5 สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2VEH2on

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,889 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                            (-/-/-)

  วันที่ 2

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์                                      (-/L/-)

  วันที่ 3

  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย                                      (B/-/-)

  วันที่ 4

  ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า       (B/L/-)

  วันที่ 5

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                         (-/

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น
 • 14,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ช่อม่วง

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ อิ่มอร่อยยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ

  Photo Credit : http://bit.ly/2EUjaCS

  Thai Lion Air (SL)
  ญี่ปุ่น
 • 14,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2562
  ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  Photo Credit : http://bit.ly/2JOKI0

  AIR ASIA (XJ)
  ญี่ปุ่น

Total 133 Record : 9 Page :