ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 13,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  EASY SUNSHINE OKINAWA - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)

  วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ

  วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

   

  Peach Air (MM)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 17,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO SNOW ANGEL - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โตเกียว (นาริตะ) –  วัดอาซากุสะ –  โออิโนะ ฮัคไค

  – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !!และอาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)

  ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –  ชินจูกุ

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.พ. 2563
  TOKYO - FUKUSHIMA - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   -เมืองนาริตะ

  -วัดเซ็นโซจิ

  -โตเกียวสกายทรี

  -ย่านโอไดบะ

  -ห้างสรรพสินค้าไดเอวร์ซิตี้โตเกียว

  -ลานสกีฟูจิ

  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

  -หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส                                                            

  :http://bit.ly/2T2kRpx

                                                     

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  HAPPY FUKUSHIMA NO 1 -BY happy

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

  สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

  ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ 

  เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

  ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ 

  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS


  photo credits : https://bit.ly/3aaYjsV

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST -BY happy

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

  สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

  ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

  เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

  ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ 


  Photo Credit : http://bit.ly/2O9rzHH
  https://bit.ly/2XA916w
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมมือง เที่ยวบินที่ XJ606 10.45 - 19.40 น. - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  2 วันที่สอง - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป ) - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

  3 วันที่สาม - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ช๊อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

  4 วันที่สี่ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 20.55 - 01.35+1 น.

  5 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

  Photo credit :  https://bit.ly/39yyQsY

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 - ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - เที่ยวบินที่ XJ606 ( 10.45 - 19.40 น. )

  2 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

  3 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

  4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - เที่ยวบินที่ XJ607 ( 20.55 - 01.35 น. +1 )

  5 สนามบิน ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/32gwtH7 http://bit.ly/32uQOsD

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY-ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR

  บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

  ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ

  สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด

  ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์

  แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน

  WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.พ. 2563
  TOKYO – IN LOVE - SNOW (NOV19 - FEB20)- ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง (-/-/)

  วันที่ 2สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ เอ้าท์เลต – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/-)

  วันที่ 3ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- หมู่บ้านน้ำใส – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สะพานสายรุ้ง (B/L/-)

  วันที่ 4อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง OPTION A เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี OPTION B (B/-/-)

  วันที่ 5กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)


  Photo credit : https://bit.ly/34HlhV2

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.พ. 2563
  โตเกียวเก๋เก๋ - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -- วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งชินจูกุ        -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า

  คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ

  สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ

  ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท

  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) 


  Photo credit : http://bit.ly/2y68vRM  http://bit.ly/2SviNUT  http://bit.ly/2FZlER0  http://bit.ly/2JROdRa

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ - ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 DMK-NRT 11:05-19:25

  2 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน

  3 เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ

  4 เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20:40-01:20

  5 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  Photo Credit : http://bit.ly/2KMPDyk

                            http://bit.ly/2Zmwew0

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ (เหมาลำ 1) - ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง XJ678 23:30 - 08:30 น.

  2 สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ

  3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

  4 หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  5 สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง XJ679 09:45-13:45 น.

  Photo Credit : https://bit.ly/2PAFN5l

  https://bit.ly/2plK4ix
  https://bit.ly/2qUEBiP
  https://bit.ly/2NscX4o
  https://bit.ly/36hqCE9


  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 27,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่า เย็นฉ่ำ] -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - อาซาฮิยาม่า

  - หมู่บ้านราเมน

  - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

  - ลานกิจกรรมหิมะ

  - คลองโอตารุ

  - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  Photo Credit : https://mgronline.com/travel/detail/9620000030059


  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  PRO ROKKO SNOW OSAKA KYOTO-ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!


  DAY 1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

  DAY 2 เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ

  DAY 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

  DAY 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต - สสนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

  Photo credit : https://unsplash.com/photos/1ShG_Bjetq8

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 283 Record : 19 Page :