จีนเปิดประเทศเมื่อไหร่

ทางการประเทศจีนได้เปิดเผยกำหนดการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ปิดประเทศนานกว่า 3 ปี โดยการเปิดประเทศครั้งจีนนี้ (15 มีนาคม พ.ศ.2566) ได้ประกาศให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้ แต่จะมีข้อกำหนดอะไรบ้างตามอ่านได้เลย

จีนเปิดประเทศเมื่อไร วันไหน เช็คได้เลย

ประเทศจีนประกาศประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 โดยเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งภายใต้การประกาศครั้งนี้ ถือเป็นการผ่อนคลายนโยบายปิดพรมแดน ทำให้ชาวจีนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเป็นเวลา 5 วันอีกต่อไป 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปประเทศจีน เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน หลังจากที่ประกาศรับชาวต่างชาติเฉพาะผู้ที่มาติดต่อด้านธุรกิจ และการศึกษาเท่านั้น แต่ปัจจุบันหลังจากวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 รัฐบาลจีนประกาศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย

กำแพงเมืองจีน

ต้องตรวจเชื้อ กักตัวก่อนเข้าประเทศหรือไม่

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยาก เที่ยวประเทศจีน สามารถไปได้เพียงแค่แสดงผลตรวจ ATK ซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจ PCR ทำให้สามารถไปเที่ยวจีนได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะกำหนดการฉีดวัคซีน แต่ทางเราแนะนำให้ฉีดอย่างน้อยสองเข็ม เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเป็นมาตรฐานสากล เผื่อมีการเรียกตรวจ จะหมดห่วง เที่ยวได้อย่างเต็มที่

จีนเปิดประเทศเมื่อไหร่ ยกเลิกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในประเทศจีน อะไรบ้าง

 • ยกเลิกมาตรการกักตัวโควิดในจีน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศ
 • ยกเลิกมาตรการระบุตัวผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด
 • ยกเลิกมาตรการกำหนดเขตพื้นที่ความเสี่ยงสูง-ตำ่*
 • ยกเลิกมาตรการควบคุมจำนวนเส้นทางและเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้า-ออกจีน
 • ผู้เดินทางเข้าประเทศจีน ไม่จำเป็น ต้องขอรหัสสุขภาพจากสถานทูตหรือสถานกงศุลจีนอีกต่อไป
 • ปรับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
 • ปรับความถี่และเนื้อหาของการรายงานสถานการณ์โควิด

*ทั้งนี้ควรศึกษาแนวทางและนโบายเมืองหรือมณฑลที่ต้องการจะไป เพื่อความมั่นใจในการเดินทาง

ประกาศนโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับนโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวีซ่าจีนและนโยบายการเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนดังนี้ 

1.วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วยังไม่หมดอายุสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

2.หน่วยงานบริการด้านการยื่นขอวีซ่าทุกที่ประจำการในประเทศต่างๆ กลับมาดำเนินการออกวีซ่าทุกประเภทให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการไปประเทศจีน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศกฎระเบียบการยื่นขอวีซ่าจีน

3.หน่วยงานวีซ่าหน้าด่านกลับมาดำเนินการออกวีซ่าหน้าด่านประเภทต่างๆ อีกครั้ง โดยพิจารณาการเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนตามกฎเกณฑ์การอนุมัติ

4.ยกเว้นวีซ่าในมณฑลไหหลำ ซึ่งเป็นมณฑลที่สามารถเดินทางไป เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงยกเลิการตรวจวีซ่าในมณฑลกว้างตุ้งและทัวร์ที่จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินไปเขตปกครองตนเองกว่านซี

เดินทางไปจีน

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนใช้เอกสาร คือ เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มกรุณายื่นเอกสารหนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group) ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

ประเภทวีซ่าเข้าประเทศจีน

 1. วีซ่า L

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก:

– เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

 1. วีซ่า M

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เอกสารหลัก:

– หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 

 1. วีซ่า F

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

เอกสารหลัก: 

– หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

 1. วีซ่า Z

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)

 1. วีซ่า Q1, Q2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน 

เอกสารหลัก: 

– สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน

– สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) 

- หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

 1. วีซ่า S1, S2

จุดประสงค์: - เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  

เอกสารหลัก: 

– สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ

– กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ 

– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

– หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน

 1. วีซ่า X1, X2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1: 

– Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2: 

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา 

 1. วีซ่า J1, J2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)

เอกสารหลัก: 

– สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

– สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

 1. วีซ่า C

จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

เอกสารหลัก: 

– หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

พาสสปอตจีน

10.วีซ่า D

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร

เอกสารหลัก: 

– แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 1. วีซ่า G

จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก: 

– บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

12.วีซ่า R

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน

ระยะเวลาการดำเนินการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาทเวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 715 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกสองครั้ง 2,000 บาท เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 715 บาท
 • วีซ่าด่วน แบบ 2 วันทำการ และ 1 วันทำการ งดให้บริการชั่วคราว

ทั้งนี้การขอวีซ่าสำหรับประเทศจีนต้องนัดล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับ walk-in 

สรุป

หมดคำถามที่ว่า จีนเปิดประเทศเมื่อไหร่ โดยสรุปจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ซึ่งนักท่องเที่ยวแบบทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่ซื้อ ทัวร์จีน  ที่ Travelzeed สามารถทำวีซ่าแล้วเตรียมตัวเหยียบแผ่นดินมังกรได้เลย

Facebook Comments