คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Singapore Pray & Play Universal Studio - ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
โปรรูดบัตรฟรี

หมายเหตุ * : **โปรรูดบัตรฟรี ราคาไม่เกิน 15,999 บาท ลดราคาไม่ร่วมรายการ**


 346573 Views
Code: TVZ3937
 346573 Views
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - Yueh Hai Ching Temple - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน - Option A: Free & Easy (อิสระเต็มวันไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - THE JEWEL CHANGI
เที่ยว :  การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - Yueh Hai Ching Temple - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน - Option A: Free & Easy (อิสระเต็มวันไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - THE JEWEL CHANGI
Badge Icon
ไฮไลท์ : พิเศษ!!นำท่านเข้าชม FLOWERS DOME/CLOUD FOREST 2 DOMES (รวมค่าบัตร) - นำท่านมูเตลู ขอพรด้านความรักที่วัด Yueh Hai Ching Temple - เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ - ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ - นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร) - นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ Fountain of wealth - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด - FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ยุคสงครามโลก - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 13,555 เต็ม
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 13,555 เต็ม
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 13,999 เต็ม
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 14,999 เต็ม
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,999 เต็ม
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 14,999 เต็ม
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,555 เต็ม
30 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
31 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 13,999 เต็ม
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
4 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
5 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 12,999 จอง
6 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 14,555 เต็ม
7 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 15,999 เต็ม
8 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 13,999 เต็ม
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 14,555 เต็ม
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,999 เต็ม
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 จอง
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,999 เต็ม
12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 14,555 เต็ม
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 13,555 จอง
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 13,999 เต็ม
19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,555 เต็ม
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 13,999 เต็ม
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 เต็ม
26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 12,555 เต็ม
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,555 จอง
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 14,999 จอง
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 13,999 จอง
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 14,555 จอง
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 13,555 เต็ม
1 ก.ย. 67 - 3 ก.ย. 67 13,555 จอง
2 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67 12,555 จอง
3 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 13,555 จอง
4 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 13,555 จอง
5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 13,555 จอง
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 13,999 จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 13,999 จอง
8 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,555 จอง
9 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 12,555 จอง
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 13,555 จอง
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,555 จอง
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 13,555 จอง
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 13,999 จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 13,555 จอง
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 13,555 จอง
16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 12,555 จอง
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,555 จอง
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,555 จอง
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,555 เต็ม
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,555 จอง
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,555 จอง
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,555 จอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,555 จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 13,999 จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 13,555 จอง
29 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 13,555 จอง
1 ต.ค. 67 - 3 ต.ค. 67 13,555 เต็ม
2 ต.ค. 67 - 4 ต.ค. 67 13,555 เต็ม
3 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 13,555 จอง
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 13,999 เต็ม
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 13,555 จอง
6 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 13,999 จอง
7 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 13,555 จอง
8 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 13,555 จอง
9 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 จอง
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 จอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 จอง
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 จอง
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,999 จอง
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 13,555 จอง
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 จอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,555 เต็ม
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,555 เต็ม
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 จอง
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,555 จอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,555 จอง
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 จอง
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,555 จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 15,999 จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 13,999 จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 14,999 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 14,999 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 14,999 จอง
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 16,999 จอง
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 17,999 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 17,999 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 18,999 จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 18,999 จอง
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 18,999 จอง
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 19,999 จอง
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 17,999 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 14,999 จอง
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 13,999 จอง
13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 14,999 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 14,999 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 14,999 จอง
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 14,999 จอง
3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68 14,999 จอง
5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 14,999 จอง
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 14,999 จอง
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 15,999 จอง
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 14,999 จอง
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 13,999 จอง
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 15,999 จอง
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 15,999 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 16,999 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 16,999 จอง
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 16,999 จอง
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 14,999 จอง
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 14,999 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 15,999 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 15,999 จอง
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 14,999 จอง
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 15,999 จอง
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 15,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - Yueh Hai Ching Temple - คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน
วันที่ 2
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
วันที่ 3
วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA หรือเทียบเท่า
2 VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA หรือเทียบเท่า
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 3 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

Photo Credit

https://shorturl.asia/Vp72K , https://shorturl.asia/nDgBp , https://shorturl.asia/dcC0z , https://shorturl.asia/axmHh , https://shorturl.asia/IZu2W

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿