ค้นหา : | ประเทศ : บัลแกเรีย | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 49,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - พ.ค. 2562
  บัลแกเรีย - โรมาเนีย

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

  นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 

  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมันอันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ

  นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)

  นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลสปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก

  นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่าปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย

  นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

  Photo Credit: http://bit.ly/2R79M1P

  Qatar Airways (QR)
  โรมาเนีย บัลแกเรีย
 • 73,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2562
  บัลแกเรีย โรมาเนีย (เทศกาลกุหลาบ 2019)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  (โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)
  ปราสาทเปเลส - บราซอฟ – บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า
  (บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่า – พลอฟดิฟ – คาลานซัค - เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว

  Photo Credit : https://goo.gl/7d1mjh,https://goo.gl/XHukgZ

  Turkish Airlines (TK)
  โรมาเนีย บัลแกเรีย

Total 2 Record : 1 Page :