ข้อมูลการติดต่อ

  • 105/12 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  • 02-108-7900
  • 099-432-9990 (อาย), 062-103-3313 (เติ้ล), 081-639-8333 (ชะเอม), 094-989-9266 (ฝน)
  • 080-394-3310 (เก็บ), 094-845-8881 (นมเนย), 095-524-5513 (เติร์ก)
  • https://maps.app.goo.gl/PN7CmbPYpVmCWNTQ8