ผลการค้นหา: | ประเทศ: โครเอเชีย | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Grand Croatia ทัวร์โครเอเชีย ดูบรอฟนิก สปลิท
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 65,900 ฿

  กรุงซาเกรบ,พุล่า,โอพาเทีย,อิสตันบลู -อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่,ซาดาร์ -ซาดาร์,อุทยานแห่งชาติครึคา -วอดิเซ,ซิบินิค,ทรอเกียร์,สปลิท,พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน -นีอุม,สตอน,มาลี สตอน,ฟาร์มเลี้ยงหอย,ดูบรอฟนิค -ช้อปปิ้ง เมืองดูบรอฟนิค

  Photo credit : t.ly/MgKu, t.ly/qcmK, img.itinari

  Turkish Airlines (TK)
  ทัวร์โครเอเชีย
 • CROATIA - ทัวร์โครเอเชีย
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
  • ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARK’S CHURCH)
  • กำแพงหินโบราณ (STONE GATE)
  • มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN)
  • อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค (BAN JOSIP JELACIC)
  • รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL)
  • น้ำตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk)
  • พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) 

  Photo credit : shorturl.at/fqtFL,shorturl.at/DSZ49,shorturl.at/cnuDM,

  shorturl.at/gzVZ5,shorturl.at/fmsJ6,shorturl.at/ltALO,shorturl.at/gCOSV

  Turkish Airlines (TK)
  ทัวร์โครเอเชีย
 • Croatia แกรนด์โครเอเชีย - ทัวร์โครเอเชีย
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 115,900 ฿
  • สนามต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER
  • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิวิทเซ่ 
  • อุทยานแห่งชาติครักคาซิบินิค
  • น้ำตกสแกรดินสกีบัค
  • จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค
  • รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต้(OUR LADY OF LORETTO STATUE)
  • นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิดูบรอฟนิกโทรเกียร์


  Photo Credit : shorturl.at/hjtLT,shorturl.at/moFM9,shorturl.at/oxBEY,shorturl.at/qryQY,shorturl.at/auCF2
  Qatar Airways (QR)
  ทัวร์โครเอเชีย
 • GRAND CROATIA แกรนด์ โครเอเชีย
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - พ.ย. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 123,900 ฿
  • หมู่บ้านราสโตเก้
  • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
  • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่
  • อุทยานแห่งชาติครึคา
  • น้ำตกครึคา
  • เกาะคอร์ชูล่า
  • อ่าวมาลี สตอน
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ SRD MT.

  Photo Credit : shorturl.at/dfh23,shorturl.at/cdpWX,shorturl.at/nqD46,shorturl.at/jxY68,shorturl.at/ioCEG,shorturl.at/GNVW6,shorturl.at/nvyZ1

  Turkish Airlines (TK)
  ทัวร์โครเอเชีย
 • GRAND CROATIA - ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย ช่วงปีใหม่
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 125,900 ฿
  • ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้
  • เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร สัญลักษณ์เมืองซาเกรบ
  • เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง
  • นั่งกระเช้าสู่ จุดชมวิวมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค
  • ซาเกรบ,กำแพงหินโบราณ,ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค
  • สนามต่อสู้โบราณ,ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
  • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ซาดาร์,ถนนคอร์โซ
  • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่,อุทยานแห่งชาติครักคา
  • น้ำตกสแกรดินสกีบัค,เมืองวอดิเซ,จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค
  • มหาวิหารเซนต์เจมส์,รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้,โทรเกียร์
  • สปลิท,เมืองโทรเกียร์,พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน,มาลี สตอน
  • เมืองดูบรอฟนิก,นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิก,กำแพงเมือง
  • ช้อปปิ้งละลายเงินคูน่า ก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “KONZUM”

  Photo credit : shorturl.at/ivyz8,shorturl.at/FOU78,shorturl.at/aox48,shorturl.at/esZ38,

  shorturl.at/HK013,shorturl.at/ER578,shorturl.at/acfHQ,shorturl.at/djrY8,shorturl.at/anqZ8

  Turkish Airlines (TK)
  ทัวร์โครเอเชีย

Total 5 Record : 1 Page :