ผลการค้นหา: | ประเทศ: จอร์เจีย | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • GEORGIA - ซุปตาร์...อุ้ย จอร์เจีย คัมแบค - ทัวร์จอร์เจีย
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 36,888 ฿
  • ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)
  • โบสถเ์กอรเ์กตี้(Gergeti Trinity Church)
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
  • อ่างเก็บน้ำชินวารี(Zhinvali)
  • พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum)
  • สเวติสเคอเวรี(Svetitkhoveli Cathedral) 
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทลิบิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)
  • ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress)

  Photo credit : shorturl.at/AQT58,shorturl.at/dgzDG,shorturl.at/dgov7,shorturl.at/iknv7,shorturl.at/dGO07,shorturl.at/fmnTY,shorturl.at/aDSV3,shorturl.at/jmrYZ

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์จอร์เจีย
 • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย สะพานเพชรแก้ว
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 36,990 ฿
  • เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)
  • สะพานเพชรแก้ว (Diamond Bridge)
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)
  • เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus)
  • ป้อมอนานูรี(Ananuri Fortress)
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย
  • วิหารจวารี (Jvari Monastery)
  • สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace)
  • ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress)

  Photo Credit : shorturl.at/oAFJS,shorturl.at/dnv08,shorturl.at/hILUY,shorturl.at/moQX9,shorturl.at/bcz23,shorturl.at/WY489,shorturl.at/BCKZ2,shorturl.at/dglV8

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์จอร์เจีย
 • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์...จะเสกให้พี่ไปจอร์เจียกับหนู
  โปรผ่อน0%
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 39,888 ฿
  • ป้อมอนานูรี
  • วิหารการ์นี
  • MOTHER GEORGIA
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย 
  • บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
  • ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า
  • นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่ และ East Point Shopping Mall
  • พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

  Photo credit : shorturl.at/aFJQW,shorturl.at/swJMO,shorturl.at/bgT01,shorturl.at/hoEYZ,

  shorturl.at/ehmx1,shorturl.at/OPT04,shorturl.at/lQUV6

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์จอร์เจีย
 • GEORGIA - เที่ยวฟิน จอร์เจีย คอเคซัส
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 39,990 ฿
  • กรุงทบิลิซี
  • ป้อมอนานูรี 
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย
  • จอร์เจีย 
  • เมืองกูดาอูรี
  • โบสถ์เกอร์เกตี้
  • เมืองกอรี่ 
  • พิพิธภัณฑสตาลิน
  • อุพลิสชิเค่ 
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี
  •  มิสเคต้า
  • วิหารสเวติสเคอเวรี 
  • วิหารจวารี 
  • เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย 
  • ทบิลิซี่
  • ป้อมปราการนาริคาล่า
  • MOTHER OF GEORGIA
  • โบสถ์เมเตห์คี 
  • สะพานแห่งสันติภาพ
  • โรงอาบน้ำแร่โบราณ
  • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี
  • มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง


    Photo Credit : shorturl.at/stXY8,shorturl.at/eilOX,shorturl.at/gTU09,shorturl.at/ikuz9,

    shorturl.at/klQ45,shorturl.at/bhKU3,shorturl.at/gkMT1

    AIR ASIA (XJ)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 39,990 ฿

    ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) -  อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)

    เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) 

    อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT)

    เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) - โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) 

    เมืองทบิลิซี (TBILISI) - เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) 

    วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) - วิหารสเวติสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) 

    อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) 

    เมืองทบิลิซี (TBILISI) - เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI)

    กำแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) 

    อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) - เมืองควาเรลี (KVARELI) 

    โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) 

    ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) 


    Photo credit : t.ly/seHf,t.ly/ig8O,t.ly/eJJ2,t.ly/yXac,t.ly/WM2l,t.ly/20SV

    Turkish Airlines (TK)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • GEORGIA VIBE - ทัวร์จอร์เจีย
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 39,995 ฿
    • วิหารจวารี 
    • ป้อมอนานูรี
    •  อนุสรณ์ Memorial of Friendship
    • สะพานสันติภาพ The Bridge of Peace
    • โบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral
    • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 
    • โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath

            Pre credit:  cdn.mygeotrip, t.ly/H3Of, t.ly/IE1A, t.ly/m7qq, t.ly/c6aYd, t.ly/yx2f, t.ly/BJYt    AIR ASIA (XJ)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์...เที่ยวกันนะชั้นกลับมาแล้ว
    โปรผ่อน0%
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 40,888 ฿
    • บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
    • นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
    • ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า
    • ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น
    • เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่
    • พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

    Photo Credit : https://shorturl.asia/IEHBA

    AIR ASIA (XJ)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • GEORGIA - เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส
    โปรผ่อน0%
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 40,990 ฿
    • ทบิลิซี่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ไร่ไวน์มูคาร์นี่ 
    • เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
    • ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กรุงทบิลิซี
    • ป้อมนาริคาล่า – MOTHER OF GEORGIA – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ
    • ช้อปปิ้ง รุสทาเวลี – มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง

    Photo Creditshorturl.at/bgop4,shorturl.at/ghKRZ,shorturl.at/bIU25,shorturl.at/dnTY1,shorturl.at/eKY79,

    shorturl.at/gIT19


    AIR ASIA (XJ)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • GEORGIA - เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส สะพานเพชรแก้ว
    โปรผ่อน0%
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 40,990 ฿
    • กรุงทบิลิซี่
    • มิสเคต้า
    • วิหารสเวติสเคอเวรี 
    • วิหารจวารี
    • ไร่ไวน์มูคาร์นี่
    • ทบิลิซี่
    • เมืองกอรี่
    • พิพิธภัณฑสตาลิน
    • ป้อมอนานูรี
    • อนุสรณ์สถานรัสเซีย 
    • เมืองกูดาอูรี 
    • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
    • ป้อมปราการนาริคาล่า 
    • MOTHER OF GEORGIA 
    • มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
    • สะพานเพชรแก้ว 
    • ช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี

    Photo credit shorturl.at/deIU5,shorturl.at/DGIJS,shorturl.at/eOQR9,shorturl.at/pt038,

    shorturl.at/hVXY6,shorturl.at/dEI17,shorturl.at/DPSY6,shorturl.at/elw58

    AIR ASIA (XJ)
    ทัวร์จอร์เจีย
   • GEORGIA- ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย กัม-มา-โจ๊-บา
    โปรผ่อน0%
    ประเภท: โปรแกรมทัวร์
    ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 40,990 ฿

      • ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)
      • ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress)
      • ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church)
      • ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street)
      • ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)
      • ชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)

      Photo credit : https://shorturl.asia/r1MWH

      Photo credit : https://shorturl.asia/zp09Y 

      AIR ASIA (XJ)
      ทัวร์จอร์เจีย
     • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์...เที่ยวกันนะชั้นกลับมาแล้ว
      โปรผ่อน0%
      ประเภท: โปรแกรมทัวร์
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 42,888 ฿
      • บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
      • นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
      • ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า
      • ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น
      • เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่
      • พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง 

      Photo Credit : https://shorturl.asia/ndN4t 

      AIR ASIA (XJ)
      ทัวร์จอร์เจีย
     • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์...คัดเคซอ คอเคซัส
      ประเภท: โปรแกรมทัวร์
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 45,888 ฿
      • เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square
      • ชมเมืองริมทะเลสาบ เมืองเซวาน
      • ชมอดีตพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์มีเนีย วิหารการ์นี
      • ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า
      • นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
      • เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ Freedom Square
      • พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

      Photo credit :  t.ly/Nyh4i, t.ly/kxb8, t.ly/jFUC, t.ly/dSqf

      AIR ASIA (XJ)
      ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์มีเนีย
     • GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย อาร์เมเนีย (4 ดาว)
      โปรผ่อน0%
      ประเภท: โปรแกรมทัวร์
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 45,990 ฿

      - กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

      - กรุงทบิลิซี่ – เมืองซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน –กรุงเยเรวาน – ตลาดพาคชูกา – ผ่านชมจัตุรัส (Republic Square)

      - กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – เมืองซาดาโคล – กรุงทบิลิซี

      - ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กรุงทบิลิซี

      - โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำแร่โบราณ

      กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


      Photo Credit: http://corneey.com/edGGIz

      AIR ASIA (XJ)
      ทัวร์จอร์เจีย
     • โปรรูดบัตรฟรี - Georgia - GRAND GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย
      ประเภท: โปรแกรมทัวร์
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 47,999 ฿
      • ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี(BLACK SEA)
      • รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES)
      • มหาวิหารบากราติ( BAGRATI CATHEDRAL)
      • ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)
      • อารามจีลาติ(GELATI CATHEDRAL)
      • ป้อมอนานูรี(ANANURI FORTRESS)
      • อ่างเก็บน้ำซินวาลี(ZHINVALI RESERVOIR)
      • อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT)
      • โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) 
      • วิหารจวารี(JVARI MONASTERY)
      • วิหารสเวติสโคเวลี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) 
      • ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS)
      • โบสถ์ตรีนิตี้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)
      • อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตรจ์ อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA)


      Photo Credit : shorturl.at/aoD49,shorturl.at/gwJLZ,shorturl.at/pvM06,shorturl.at/cyNRV,shorturl.at/mrHWZ,shorturl.at/dmoBQ

      Turkish Airlines (TK)
      ทัวร์จอร์เจีย
     • โปรรูดบัตรฟรี - Georgia - GRAND GEORGIA ELEGANT - ทัวร์จอร์เจีย
      ประเภท: โปรแกรมทัวร์
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - พ.ย. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 47,999 ฿
      • ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์     
      • ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้   
      • เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
      • เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – เมืองคูไตซี
      • ตลาดเช้าคูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ – บาทูมี่
      • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL


      Photo credit : t.ly/72K0,t.ly/aPzo,t.ly/H5jv,t.ly/nJwY,t.ly/tV6g,

      Turkish Airlines (TK)
      ทัวร์จอร์เจีย

     Total 43 Record : 3 Page :


     แพ็กเกจ ทัวร์จอร์เจีย ราคาสุดคุ้ม เที่ยวจอร์เจีย 2565

     ทัวร์จอร์เจียปีนี้ มีแพ็กเก็จไหนบ้าง

     ฤดูแห่งการเดินทางกำลังจะกลับมา หากครั้งนี้คุณมีแพลนไปเที่ยวจอร์เจีย มาดูกันว่ามีทริปไหนที่เหมาะกับการทัวร์กันบ้าง


     • Georgia Tbilisi Kazbegi Sighnaghi - ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     • Grand Georgia Songkran - ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์สงกรานต์ - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     • Grand Georgia Comeback - ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     • GEORGIA 9D ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัวมหัศจรรย์ Caucasus 

     • GEORGIA เลทส์โก จอร์เจีย - ทัวร์จอร์เจียทัวร์ - ทัวร์สงกรานต์ ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     • มหัศจรรย์ Caucasus Georgia-Armenia - ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

     • ARMENIA GEORGIA 11D ทัวร์อาร์เมเนีย - จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     • Super WoW Caucasus Georgia-Armenia - ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 


     ทัวร์จอร์เจียแพ็กเกจไหนเหมาะกับคุณ

     ‘จอร์เจีย’ อีกหนึ่งดินแดนอันเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายควรค่าแก่การเยี่ยมชม ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการเดินทางเที่ยวเชิงธรรมชาติ หลงใหลในสถาปัตยกรรมอันสวยงาม หรืออยากศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมสำคัญระดับโลก ต้องไม่พลาดจัดทริปไปเยือนดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งนี้สักครั้ง

     Georgia Tbilisi Kazbegi Sighnaghi - ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     ทัวร์จอร์เจีย

     สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนสุดขอบทวีปเอเชีย 'จอร์เจีย' เริ่มต้นจรดปลายเท้าที่เมืองหลวง 'ทบิลิซี' ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในอารยธรรมโลก เพราะจัดอยู่ในแผนที่ของเส้นทางสายไหม อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าในการค้าขายและส่งสินค้าของจอร์เจียในปัจจุบัน จากนั้นจะพาคุณชมป้อมปราการโบราณอย่างป้อมนาริคาล่า ซึ่งจะได้ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเที่ยวชมโดบรอบ แล้วมาแวะเวียนสถานที่เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างโบสถ์ตรีนิตี้ อนุสาวรีย์ฯ จอร์เจีย ป้อมอนานูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย และอีกหลายแห่งที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้ง


     ระยะเวลาเดินทาง: 27 มี.ค. - 1 เม.ย. / 28 มี.ค. - 2 เม.ย. / 31 มี.ค. - 5 เม.ย. / 2 เม.ย. - 7 เม.ย. / 4 เม.ย. - 9 เม.ย. / 18 เม.ย. - 23 เม.ย. / 20 เม.ย. - 25 เม.ย. / 21 เม.ย. - 26 เม.ย. '25 เม.ย. - 30 เม.ย. / 28 เม.ย. - 3 พ.ค. / 5 พ.ค. - 10 พ.ค. / 12 พ.ค. - 17 พ.ค. / 19 พ.ค. - 24 พ.ค. / 26 พ.ค. - 31 พ.ค.

     สายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     Grand Georgia Songkran - ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์สงกรานต์ - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     เที่ยวจอร์เจีย

     เปลี่ยนบรรยากาศพักร้อนตอนซัมเมอร์ที่แสนชุ่มฉ่ำ ไปดื่มด่ำอารยธรรมประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ณ 'จอร์เจีย' ประเทศที่ได้ชื่อว่าอยู่สุดเขตทวีปเอเชีย อีกทั้งยังมีเมืองหลวงทบิลิซีเป็นหนึ่งสายของเส้นทางสายไหม นอกจากจะได้เที่ยวชมเมืองหลวง ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านาริคาล่า เยือนโบสถ์ตรีนิตี้ อนุสาวรีย์ฯ จอร์เจีย สถานที่แนะนำที่น่าไปเที่ยวของทริปนี้คือเมืองกูดาอูรี เมืองแห่งสกีรีสอร์ทบนที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หากเบื่ออากาศร้อนในเมษายนที่ไทย ก็ลองเปลี่ยนมาดูหิมะและเล่นสกีช่วงสงกรานต์ได้ที่นี่ นอกจากนี้ ก็มาเที่ยวชมเมืองมิทสเคต้า วิหารจวารี ถนนคนเดินชาเดอนี่ และอีกหลายที่ที่คุณจะได้เที่ยวชมอย่างเต็มอิ่มจุใจตลอดทริป


     ระยะเวลาการเดินทาง: 29 มี.ค.- 5 เม.ย. / 5 มี.ค. - 12 เม.ย. / 7 มี.ค. - 14 เม.ย. / 9 มี.ค. - 16 เม.ย. / 19 เม.ย. - 26 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 เม.ย. / 3 พ.ค. - 10 พ.ค. / 10 พ.ค. - 17 พ.ค. / 13 พ.ค. - 20 พ.ค. / 17 พ.ค. - 24 พ.ค.

     สายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     Grand Georgia Comeback - ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     เมืองบาทูมี่

     ทริปต้อนรับกลับมาเที่ยวอีกครั้ง เริ่มต้นการเดินทางกับการเปิดประตู่สู่เมืองบาทูมี่ ซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลดำ นอกจากจะได้ชมความงดงามของทะเลดำแล้ว ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าสำคัญของจอร์เจียอีกด้วย จากนั้นมาชมบรรยากาศบ้านเเรือนเก่าในย่าน OLD TOWN และจตุรัสเปียเซซ่า เก็บเกี่ยวช่วงเวลาน่าประทับใจไปกับการเยี่ยมชม 'อาลีและนีโน่' รูปปั้นเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา เพื่อสื่อถึงความรักและความสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอร์ไบจาน พร้อมด้วยอีกหลากหลายสถานที่เชิงวัฒนธรรม ทั้งเมืองคูไตซี มหาวิหารบากราติ อัพลีสต์ชีคห์ เมืองมิทสเคต้า และอื่นๆ อีกมากมาย


     ระยะเวลาการเดินทาง: 13 ก.พ. - 20 ก.พ. / 20 ก.พ. - 27 ก.พ. / 6 มี.ค. - 13 มี.ค. / 13 มี.ค. - 20 มี.ค.

     สายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     GEORGIA 9D ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

      ทัวร์จอร์เจีย

     หากในหนึ่งรอบปี คุณกำลังมองหาที่เที่ยวไว้เก็บเกี่ยวความประทับใจทั้งในรูปถ่ายและความทรงจำ ต้องไม่พลาดมาทริปนี้ เพราะจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของประเทศจอร์เจียหลากหลายบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างเทือกเขาคอเคซัส เส้นทางอารยธรรมพันปีอย่างทบิลิซี่-มิสทเคต้า-บอร์โจมี-ดาซเบกิ และอื่นๆ ชิมไวน์รสเลิศที่ Georgian Cuisine และเยี่ยมชมสถานที่เชิงวัฒนธรรมอย่างโบสถ์ตรีนิตี้


     ระยะเวลาการเดินทาง: 15 ก.พ. - 23 ก.พ.

     สายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     GEORGIA เลทส์โก จอร์เจีย - ทัวร์จอร์เจียทัวร์ - ทัวร์สงกรานต์ - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว 

     เมืองจอร์เจีย

     อีกหนึ่งทริปเที่ยวรับสงกรานต์ที่ชวนให้ไปด้วยกัน ครบ จบ ทุกบรรยากาศของการเที่ยวจอร์เจียภายใน 6 วัน 3 คืน ไม่พลาดทุกสถานที่สำคัญที่ต้องไปเยือน ไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานหินโค้ง จอร์เจีย รัสเซีย  และเทือกเขาคอเคซัส ขึ้นกระเช้าชมป้อมนากาลา ลองลิ้มชิมรสไวน์คูวาเรลี นั่งรถ 4WD ชมความงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เยือนกำแพงเมืองโบราณ ณ เมือง โซห์นากี เที่ยวถนนคนเดินชาเดอนี่ที่ผสานกลิ่นอายความเป็นเมืองยุโรป และอีกมากมายที่จะพาคุณไปทำความรู้จักมนต์เสน่ห์ของประเทศจอร์เจียทุกแง่มุม


     ระยะเวลาการเดินทาง: 29 มี.ค. - 3 เม.ย. / 1 เม.ย. - 6 เม.ย. / 10 เม.ย. - 15 เม.ย. / 11 เม.ย. - 16 เม.ย. / 12 เม.ย. - 17 เม.ย. / 13 เม.ย. - 18 เม.ย. / 23 เม.ย. - 28 เม.ย. / 30 เม.ย. - 5 พ.ค. / 3 พ.ค. - 8 พ.ค. / 11 พ.ค. - 16 พ.ค. / 24 พ.ค. - 7 มิ.ย.

     สายการบิน: TURKISH AIRLINES (TK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     มหัศจรรย์ Caucasus Georgia-Armenia - ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

     เทือกเขาคอเคซัส

     ท่องไปบนเส้นทางสองดินแดนแนวเทือกเขาคอเคซัส ทริปเดียวที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประเทศสุดทวีปเอเชีย 'จอร์เจีย' และดินแดนแห่งศาสคริสต์แห่งแรกของโลก 'อาร์เมเนีย' เริ่มตั้งแต่เที่ยวเมืองทบิลิซี่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมปราการฯ โบสถ์ตรีนิตี้ ถนนคนเดินชาเดอนี่ แวะชอปปิงที่ East Point ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย แล้วเดินทางสู่อาร์เมเนีย ณ ซาดาโคล อันถือเป็นเมืองพรมแดนระหว่างสองประเทศนี้ เที่ยวชมอารามฮักห์พาร์ท ดื่มด่ำสถาปัตยกรรมทางศาสนาชิ้นเอก กินอาหารพื้นเมืองที่เมืองเซวาน ชมวิหารอีกหลายแห่ง พร้อมเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัยตลอดทริป


     ระยะเวลาการเดินทาง: 29 ม.ค. - 6 ก.พ. / 1 ก.พ. - 9 ก.พ. / 15 ก.พ. - 23 ก.พ. / 24 ก.พ. - 4 มี.ค. / 15 ก.พ. - 23 ก.พ. / 17 ก.พ. - 25 ก.พ.

     สายการบิน: EMIRATES (EK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 


     ARMENIA GEORGIA 11D ทัวร์อาร์เมเนีย - จอร์เจีย - ทัวร์ต่างประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว

     ทัวร์จอร์เจีย


     อีกหนึ่งทริปเยือนสองดินแดนบนแนวเทือกเขาคอเคซัส โดยทริปนี้จะพาคุณเริ่มออกเดินทางจรดปลายเท้าที่อาร์เมเนียก่อน เยี่ยมชมสถานที่เชิงวัฒนธรรมและศาสนา ชมงานสถาปัตยกรรมของวิหารเอคมิอัตซินและวิหารซวาร์ทนอร์ทส์ แล้วมาต่อกันที่ตลาดพาคชูคาและโรงงานบรั่นดีชั้นนำของอาร์เมเนีย จากนั้นจึงเดินทางสู่เส้นทางเชื่อมต่อสองพรมแดน 'ซาดาโคล' เที่ยวชมเมืองมิทสเคต้า ถ้ำอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ชิมไวน์ที่คูวาเรลี และอีกหลายแห่ง ก่อนจะจบทริปด้วยการช็อปปิ้งที่ East Point


     ระยะเวลาการเดินทาง: 29 ม.ค. - 8 ก.พ. / 1 ก.พ. - 11 ก.พ. / 15 ก.พ. - 25 ก.พ. / 19 มี.ค. - 29 มี.ค. / 26 มี.ค. - 5 เม.ย.

     สายการบิน: EMIRATES (EK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่


     Super WoW Caucasus Georgia-Armenia - ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

     เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย


     จัดเป็นหนึ่งในสามทริปท่องเที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนียที่น่าสนใจไม่น้อย นอกเหนือจากสถานที่สำคัญที่คุณจะได้ไปเหมือนสองทริปแรกแล้วนั้น สิ่งที่เพิ่มเติมของทริปนี้ก็มีหลากหลายและแตกต่างจากทริปจอร์เจีย-อาร์เมเนียอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นย่านฟรีสแควร์ จัตุรัสใจกลางเมืองหลวงที่ยังคงสถาปัตยกรรมยุโรปของอาคารในยุคนีโอคลาสสิค อารามสงฆ์แห่งบอดบี อารามของนักบวชนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ เมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศในหุบเขาตอนใต้ และเยเรวานแคสเคด สถานที่คล้ายอุทยานศิลปะขนาดยักษ์แห่งกรุงเยเรวาน


     ระยะเวลาการเดินทาง: 1 ก.พ. - 11 ก.พ. / 15 ก.พ. - 25 ก.พ. / 15 มี.ค. - 25 มี.ค. / 17 มี.ค. - 24 มี.ค.

     สายการบิน: EMIRATES (EK)

     อ่านรายละเอียดและจองแพ็กเกจที่นี่ 

      

     สรุป


     ถือได้ว่าเป็นการเปิดรับการกลับมาเดินทางท่องเที่ยวยอดเยี่ยมอีกทริปหนึ่ง เพราะ ‘จอร์เจีย’ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือแม้แต่ตลาดถนนคนเดินต่างๆ ทั้งคุ้มและครบในแพ็กเกจการเดินทาง แต่หากใครยังไม่อยากเดินทางไกล ลองแวะมาดูทริปเที่ยวภายในประเทศกันได้ที่นี่ หรือหากอยากเน้นความปลอดภัยรวมทริปเฉพาะคนสนิทก็จัดแพ็กเกจส่วนตัวไปกับเราได้เช่นกัน