ผลการค้นหา: | ประเทศ: พม่า | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • MYANMAR - ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿
  • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
  • สักการะพระเทพทันใจ
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทันตี
  • สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี
  • เจดีย์ไจ๊กะส่าน
  Photo Credit : t.ly/wyly, t.ly/CzLC, t.ly/syMz,shorturl.at/fnvxY,shorturl.at/atzLZ
  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • MYANMAR - ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 8,999 ฿
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระธาตุมุเตา
  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • เจดีย์โบตาทาวน์
  • เจดีย์เอ่งต่อหย่า
  • เจดีย์ไจ๊กะส่าน
  • พระนอนตาหวาน
  • พระหงาทัตจี

  Photo Credit : shorturl.at/KW258,shorturl.at/GJWZ3,shorturl.at/fGOVX,shorturl.at/hivSZ,

  shorturl.at/dfly2,shorturl.at/AHNPZ

  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • MYANMAR - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿
  • เจดีย์ไจ้ปุ้น
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์
  • พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • ตลาดสก็อต
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
  • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี
  • วัดหงาทัตจี

  Photo Credit : https://shorturl.asia/SHY6b ,https://shorturl.asia/kWTb0 

  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • HAI JAI MYANMAR - ทัวร์พม่า โปรให้ใจ ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿
  • ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว
  • พระธาตุมุเตา – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดพระหินอ่อน
  • สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์
  • เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  Photo credit : shorturl.at/dpT78,shorturl.at/JQTZ9,shorturl.at/bfuX1,shorturl.at/eimU1  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • MYANMAR - ทัวร์พม่า มิงกะลาบา ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 12,888 ฿
  • เยี่ยมชมเมืองวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์
  • สักการะ ดินแดงแห่งพุทธศาสนา พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • ขอพรพระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์ ชมประวัติศาสตร์ พระราชวังบุเรงนอง
  • กราบไหว้ ก้อนหินทอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ที่มีแต่ความโดดเด่นกลางหน้าผา

  Photo credit : shorturl.at/cnops,shorturl.at/fgmQR,shorturl.at/aior9,shorturl.at/jmoxZ,shorturl.at/lnosx

  AIR ASIA (FD)
  ทัวร์พม่า
 • SOOK JAI MYANMAR - ทัวร์พม่า สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 12,900 ฿
  • ย่างกุ้ง – หงสาฯ –เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – ไจ๊ทิโย – พระธาตุอินทร์แขวน
  • ไจ๊ทิโย-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี
  • -เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  Photo credit : shorturl.at/aB026,shorturl.at/bLMY9,shorturl.at/DRW23,shorturl.at/fipu5


  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • Myanmar - ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿

  วันแรก ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • พระนอนชเวตาเลียว 

  วันที่สอง ย่างกุ้ง • ซีเรียม • เจดีย์เยเลพญา • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระนอนตาหวาน • ตลาดสก๊อต

  photo credits : shorturl.at/gjzM0,shorturl.at/bBGUZ,shorturl.at/cdBXY,shorturl.at/aquHZ,shorturl.at/loEIN,

  Nok Air (DD)
  ทัวร์พม่า
 • MYANMAR - ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ
  ประเภท: โปรแกรมทัวร์
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿

   • เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)
   • พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
   • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)
   • พระธาตุอินทร์แขวน
   • เจดีย์โบตะทาวน์

   Photo creditshorturl.at/jtS78,shorturl.at/asDW6,shorturl.at/knwH8,shorturl.at/pNOT1,

   shorturl.at/lyRY9


   Nok Air (DD)
   ทัวร์พม่า
  • MYANMAR - ทัวร์พม่า CALLING YOU สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
   ประเภท: โปรแกรมทัวร์
   ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ต.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 15,555 ฿
   • เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) - พระราชวังบุเรงนอง 
   • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินทร์แขวน
   • พระนอนชเวตาเลียว - ตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
   • เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน 
   • วัดหงาทัตจี - พระหยกขาว (พระหินอ่อน)


   Photo credit : shorturl.at/atz17,shorturl.at/OVX26,shorturl.at/INVWY,shorturl.at/FPXZ5,

   shorturl.at/dimTU

   Nok Air (DD)
   ทัวร์พม่า

  Total 9 Record : 1 Page :