ค้นหา : | ประเทศ : ฮ่องกง | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 8,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.ค. 2562
  HONG KONG (เซินเจิ้น)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

  วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ

  วันที่สาม ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


  photo credit : https://www.gettingstamped.com/hong-kong-travel-tips/

  Royal Jordanian (RJ)
  ฮ่องกง
 • 8,998 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2562
  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ วันที่1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่   พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง   (-/-/D)       

  วันที่ วันที่2

  จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ     พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง                    (B/L/D)

  วันที่ วันที่3

  เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก๊อก     พิเศษ!! เมนูห่านย่าง      (-/L/D)     

  Photo Credit : https://yandex.kz/collections/card/5a07e9d29f759a002b0e4a37/                  

  CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
  มาเก๊า ฮ่องกง จีน
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - ก.ย. 2562
  มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ (สงกรานต์ 2019)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

  photo credits : https://www.tribaeast.com/wp-content/uploads/2018/09/Hong-Kong-Wong-Tai-Sin-Temple-Visit-800x400.png


  AIR ASIA (FD)
  ฮ่องกง
 • 11,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มิ.ย. 2562
  สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น (สงกรานต์ 2019)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม

  • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์

  • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน

  • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น

  • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง

  • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

  photo credits : https://www.chinadiscovery.com/assets/images/travel-guide/hongkong/huangdaxian-temple-head.jpg
  AIR ASIA (FD)
  ฮ่องกง
 • 11,989 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ต.ค. 2562
  ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (Hongkong)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - ย่านมงก๊ก (-/-/-)

  วันที่ 2

  ติ่มซำ -วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - AVENUE OF STARS - ชมโชว์แสงสีเสียง (B/L/-)

  วันที่ 3

  ติ่มซำ - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฮ่องกง(เช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)

  photo credits :  https://www.chinadiscovery.com/hong-kong/wong-tai-sin-temple.html


  EGYPT AIR (MS)
  ฮ่องกง
 • 11,989 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ต.ค. 2562
  ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น  (-/-/D)

  วันที่ 2

  เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง (B/L/D)

  วันที่ 3

  เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ (B/L/-)

  วันที่ 4

  เมืองจูไห่ - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - AVENUE OF STARS - จิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  Photo Credit :  https://inspiredbymaps.com/macau-day-trip/

  Mahan Air (W5)
  ฮ่องกง
 • 12,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - ก.ค. 2562
  ฮ่องกง เซินเจิ้น (SHENZHEN)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น   (- /-/เย็น)

  วันที่สอง   เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove   (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

  วันที่สาม   วัดแชกงมิว-เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)         
  photo credit :  http://www.ctc.org.hk/images/temple/shatin/shatin_05b.jpg                                                                                                                
  CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
  ฮ่องกง
 • 13,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2562
  HONGKONG FEEL GOOD (สงกรานต์ 2019)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา

  2. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน

  3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท

  4. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง

  5. รวมค่ากระเช้านองปิง

  photo credits : http://etravelguide.org/wp-content/uploads/2018/09/giant-buddha.jpg
  EMIRATES (EK)
  ฮ่องกง
 • 13,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - เม.ย. 2562
  !!มหัศจรรย์!! ฮ่องกง นองปิง

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน

  - นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง

  - เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

  - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา

  - ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market ถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall

  - บินตรง พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

  photo credits : 

  https://www.discoverhongkong.com/tc/images/see-do/highlight-attractions/large/1.1.1.10-Sik-Sik-Yuen-Wong-Tai-Sin-Temple_03.jpg  Royal Jordanian (RJ)
  ฮ่องกง
 • 13,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - เม.ย. 2562
  หวานใจฮ่องกง 2D1N

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง

  นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา

  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

  พักฮ่องกง 1 คืน

  ขอพรไหว้พระวัดดัง

  วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว

  photo credits : https://www.omm.com/~/media/images/site/locations/hong_kong_780x520px.ashx


  Thai Airways (TG)
  ฮ่องกง
 • 14,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มิ.ย. 2562
  ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก

  พักฮ่องกง 2 คืน

  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

  ชม A Symphony of Lights

  photo credits : http://static.asiawebdirect.com/m/phuket/portals/hong-kong-hotels-ws/homepage/attractions/pagePropertiesImage/hong-kong-attractions.jpg.jpg


  AIR ASIA (FD)
  ฮ่องกง
 • 15,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - พ.ค. 2562
  มหัศจรรย์ ฮ่องกง (HONG KONG)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market  (- /-/-)

  วันที่สอง   วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย   (เช้า/กลางวัน/-)    

  วันที่สาม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ   (เช้า/-/-)  

  Royal Jordanian (RJ)
  ฮ่องกง
 • 15,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - พ.ค. 2562
  มหัศจรรย์ ฮ่องกง (HONG KONG)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market  (- /-/-)

  วันที่สอง   วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  (เช้า/กลางวัน/-)

  วันที่สาม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-)      

  photo credit : https://www.grandtourchina.com/wjs_1pun753527qbk_o/

  Royal Jordanian (RJ)
  ฮ่องกง
 • 15,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ต.ค. 2562
  ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [เลสโก ส้มเขียวหวาน] (China)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปวหลิน อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มทั้งวัน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย

    photo credits : https://www.shutterstock.com/zh/video/clip-24409628-tian-tan-buddha-famous-big-statue-landmark


  HONGKONG AIRLINES (HX)
  ฮ่องกง

Total 19 Record : 2 Page :