ผลการค้นหา: | ประเทศ: ฮ่องกง | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Hong Kong - ครบจบที่ฮ่องกง - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  2 วัน 1 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1693
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,599 ฿
  วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หาดรีพัสล์ เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Light
  วันที่ 2 : วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - City Gate Outlet - **Optional Tour** นั่งกระเช้า สักการะพระใหญ่นองปิง - **Optional Tour** สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - สนามบิน


  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hong Kong - นองปิง จิมซาจุ่ย - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4539
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿

  เที่ยว : ชมวิววิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - นั่งเรือข้ามฝาก Star Ferry - Clock Tower - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ร้านกังหันจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว - วัดไซกุง – ข้ึนกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิ้ง 

  Photo Credit : https://shorturl.asia/ikIz6 , https://shorturl.asia/QpFPA , https://shorturl.asia/aGAHl 


  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hongkong - มหัศจรรย์...ฮ่องกง ลันเตา นองปิง - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4151
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 19,999 ฿

  วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเช็กแลปก๊อก
  วันที่ 2 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
  วันที่ 3 : ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST - เกาะลันเตา - กระเช้านองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - อ่าววิคตอเรีย - Avenue of Star & Symphony of Lights 
  วันที่ 4 : รีพัสล์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สนามบินเช็กแลปก๊อก

  Photo credit : https://shorturl.asia/qcogE , https://shorturl.asia/Rwv5l , https://shorturl.asia/Fx6ms , https://shorturl.asia/uStFs ,  https://shorturl.asia/sQlWG 


  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hongkong - Disneyland - ไหว้พระ 6 วัด 0+3 Free & Easy พักย่านนาธาร - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2334
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 20,802 ฿
  วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - วัดกวนอู - เจ้าแม่ทับทิม - จุดชมวิววิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง
  วันที่ 2 : เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวอรี่/หยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร - ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights
  วันที่ 3 : อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional 1 กระเช้านองปิง360 - ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา  หรือ 2 สวนสนุก Disneyland - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hongkong - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4089
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 20,990 ฿

  วันที่ 1 : กรุงเทพ - Avenue of Stars

  วันที่ 2 : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

  วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


  Photo Credit :  https://shorturl.asia/R8tDy , https://shorturl.asia/uPdAF , https://shorturl.asia/mhLYB , https://shorturl.asia/NrWku , https://shorturl.asia/sTMB2 


  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hongkong - มหัศจรรย์ ฮ่องกง Disneyland - ทัวร์ฮ่องกง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3155
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 22,999 ฿

  วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก
  วันที่สอง รีพัลส์ เบย์ • วิตตอเรีย พีค • เกาะลันเตา • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกท เอ้าท์เลท • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & Symphony of Lights
  วันที่สาม ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
  วันที่สี่ วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก 

  Photo Credit : https://shorturl.asia/DQHGi , https://shorturl.asia/BygnV , https://shorturl.asia/RbuYh , https://shorturl.asia/m3YEv , https://shorturl.asia/nQf1F 


  ทัวร์ฮ่องกง
 • Hong Kong - ทัวร์ฮ่องกง 0+3 นองปิง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4650
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 23,888 ฿
  • เกาะลันเตา
  • ขึ้นกระเช้านองปิง 360
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • พระใหญ่เทียนถาน
  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
  • วัดแซกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน

  Photo Credit : shorturl.at/fmpC7 , https://rb.gy/pncud3 , https://rb.gy/4bkbal , https://rb.gy/pdungg


  ทัวร์ฮ่องกง
 • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ เคาท์ดาวน์ปีใหม่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3829
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 29,990 ฿

  วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ– Avenue of Stars

  วันที่2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

  วันที่3ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณภูมิ

  Photo Credit : https://shorturl.asia/3r7FC https://shorturl.asia/aLxn9 https://shorturl.asia/1wgkm https://shorturl.asia/DkLPx 


  ทัวร์ฮ่องกง

Total 8 Record : 1 Page :

10 ทัวร์ฮ่องกง ราคาประหยัด โปรโมชั่นสุดคุ้ม ทัวร์ไฟไหม้ อัปเดท 2565


ฮ่องกง หนึ่งในประเทศยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยียนตลอดทั้งปีไม่ขาดสาย ด้วยมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามที่ขึ้นชื่อเรื่องการบันดาลพรให้สมหวัง รวมไปถึงแหล่งชอปปิงต่างๆ และอาหารเลิศรสที่มาให้คุณได้ลิ้มลองอย่างไม่รู้เบื่อ หากคุณกำลังตัดสินใจจะไปทัวร์ฮ่องกง บทความนี้จะพาคุณมารู้จักกับ 10 โลเคชันห้ามพลาดเมื่อไปถึงฮ่องกง พร้อมแนะนำทัวร์ฮ่องกง ราคาประหยัด และโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าต่างๆ มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง!


10 โลเคชันห้ามพลาดในฮ่องกง! พร้อมทัวร์ดีราคาโดนใจ

หากคุณเดินทางไปทัวร์ถึงฮ่องกงแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียน 10 สถานที่ที่เรากำลังจะแนะนำต่อไปนี้ เรียกได้ว่าพลาดมากๆ เลยทีเดียว!


เรามาดูกันเลยว่า 10 โลเคชันห้ามพลาดที่ควรไปในฮ่องกงนั้นมีอะไรบ้าง!


1. มาเก๊า

หลายๆ คนอาจได้ยินชื่อเสียงของ มาเก๊า ในนามของเมืองแห่งการพนัน และคาสิโน แต่ความจริงแล้วมาเก๊านั้นมี Landmark ต่างๆ มากมายให้คุณได้แวะไปเยี่ยมชม ยกตัวอย่างเช่น


 • จัตุรัสเซนาโด (Senado Square) แหล่งชอปปิงที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า หากคุณต้องการซื้อของฝากติดไม้ติดมือ หรือแวะทานอาหารรสอร่อย จัตุรัสนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน 


มีจุดเด่นที่ลานน้ำพุขนาดใหญ่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส และพื้นที่ถูกปูด้วยกระเบื้องเป็นลวดลายประณีตงดงาม จึงทำให้จัตุรัสแห่งนี้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เป็นที่เรียบร้อย

 • ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) หนึ่งใน Landmark สำคัญและมรดกโลกของมาเก๊า แม้ว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายจนเหลือเพียงแค่หน้าประตู แต่ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โรมันที่งดงาม จึงยังทำให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับความนิยมอยู่เสมอ


Senado Square


2. วัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) หรือที่รู้จักันในนาม วัดกังหันลม หนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง ตามตำนานเล่าขานว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีแม่ทัพเหล่าทหารแห่งราชวงศ์ “ท่านแชกง” ว่ากันว่าทุกครั้งที่ออกศึกท่านจะพกสัญลักษณ์กังหัน 4 ใบติดตัวเอาไว้ทุกครั้ง เหล่าชาวบ้านที่ศรัทธาจึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อสดุดีเกียรติของแม่ทัพแชกงนั่นเอง


โดยวัดแชกงหมิวเป็นที่ร่ำลือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกังหัน 4 ใบที่จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ว่ากันว่า หากคุณได้หมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยผลิกผันเรื่องร้ายให้กลับกลายป็นดีได้ จึงทำให้มีผู้ศรัทธามากมายแวะมาเยี่ยมเยียนวัดนี้อย่างไม่ขาดสาย


สำหรับความหมายของใบพัดทั้ง 4 ใบที่อยู่บนกังหันนั้น มีด้วยกันดังนี้


 • ใบที่ 1 เดินทางอย่างแคล้วคลาดปลอดภัย

 • ใบที่ 2 สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยไข้ อายุยืนยาว

 • ใบที่ 3 มีโชคลาภวาสนา เงินทองไหลมาเทมา

 • ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ


นอกจากนี้ หากไปเยี่ยมชมถึงวัดแชกงหมิวแล้ว สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการบูชา จี้กงหันลม มาสวมใส่เพื่อเป็นการแก้ชง อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตามความหมายของใบพัดทั้ง 4 อีกด้วย


Che Kung Temple


3. วัดหวังต้าเซียน

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการสละโสด ผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่ ซึ่งว่ากันว่าหลายๆ คนที่มาวัดนี้ ต่างกลับไปแล้วก็ได้พบกับเนื้อคู่ของตัวเองในเร็ววัน จึงทำให้มีวัดนี้กลายเป็นที่นิยมและมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไ่ม่ขาดสายตลอดทั้งปี


ตามตำนานเล่าว่า เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งจันทรา เป็นเทพเจ้าแห่งความรักที่อยู่บดวงจันทร์ซึ่งมีหน้าที่จดรายชื่อของคู่รักต่างๆ บนโลก และอวยพรให้ทั้งคู่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข


โดยการมาที่วัดหวังต้าเซียนนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนโสดเท่านั้นจึงจะมาขอคู่ครองได้ แต่คนที่มีคู่เองก็สามารถมาผูกด้ายแดงเพื่อให้มีความรักที่มั่นคงยืนยาวได้เช่นเดียวกัน


Wong Tai Sin Temple


4. Hong Kong Disneyland

แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกับสวนสนุกแห่งความฝันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอย่าง Disneyland ซึ่งในสาขาฮ่องกงเองก็มีเครื่องเล่นมากมายให้เล่นได้อย่างไม่รู้เบื่อ รับรองว่าสนุกทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างแน่นอน โดยภายใน Hong Kong Disneyland นั้นจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซนด้วยกัน ดังนี้


 • Zone 1: Main Street USA เป็นถนนสไตล์คันทรีที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย จุดแสดงโชว์พาเหรด และเป็นสถานที่สำหรับขึ้นรถไฟวนเที่ยวชมรอบสวนสนุกอีกด้วย

 • Zone 2: Tomorrowland พบกับเครื่องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจที่เหมือนพาคุณไปสู่โลกอนาคต

 • Zone 3: Fantasyland ดินแดนแฟนตาซีที่จะเติมเต็มทุกจินตนาการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทในเทพนิยาย มาพร้อมกับเครื่องเล่นเบาๆ ที่เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย

 • Zone 4: Adventureland โซนนี้จะพาคุณออกผจญภัยด้วยเครื่องเล่นต่างๆ มากมายที่เปรียบเสมือนคุณอยู่ภายในป่าอะเมซอน

 • Zone 5: Toy Story Land โซนนี้เป็นโซนที่จะทำให้คุณรู้สึกกลายเป็นคนตัวจิ๋วที่อยู่ท่ามกลางของเล่นขนาดใหญ่ที่มาจากแอนิเมชันชื่อดัง Toy Story


Hongkong Disney Land


5. Ocean Park HongKong

อีกหนึ่งสวนสนุกของฮ่องกงที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ Disneyland เลย นั่นก็คือ Ocean Park Hong Kong นั่นเอง โดยนอกจากจะเป็นสวนสนุกแล้ว ภายในยังมีสวนน้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้คุณได้เยี่ยมชมอีกด้วย

ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก Ocean Park Hong Kong นี้ก็คือ รถไฟเหาะตีลังกาที่เร็วที่สุดในฮ่องกง “Hair Raiser” ซึ่งถ้าหากยังไม่ได้ไปลองล่ะก็ เรียกว่ายังมาไม่ถึงสวนสนุกแห่งนี้เลยทีเดียว ภายในโซนสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นก็เต็มไปด้วยสัตว์น่ารักๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีโคอาลา เพนกวินขั้วโลกใต้ แมวน้ำ ฉลาม รวมไปถึงแพนด้ายักษ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก


6. อ่าว Victoria

อ่าว Victoria เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกง เต็มไปด้วยแหล่งชอปปิง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มากมาย


จุดเด่นของอ่าว Victoria นั้นอยู่ที่ตึกระฟ้าต่างๆ ที่ประดับประดาด้วยไฟหลากสี เมื่อแสงต่างๆ นั้นสะท้อนเข้ากับผืนน้ำภายในอ่าวยิ่งทำให้ทิวทัศน์นั้นสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ Symphony of Light ซึ่งจะจัดแสดงแสงสีเสียง และพลุในยามค่ำคืนซึ่งเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียว


และยังมีจุดชมวิวอย่าง The Peak ที่จะแสดงทิวทัศน์ของทั้งฮ่องกงให้คุณเห็นได้แบบพาโนรามา ซึ่งการเดินทางนั้นก็แสนง่ายเพียงแค่ขึ้นรถรางเท่านั้น


Symphony of Light7. Avenue of Stars

Avenue of Stars หรือ ถนนของซูเปอร์สตาร์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอ่าว Victoria เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ และรอยฝ่ามือของดาราที่มีชื่อเสียงต่างๆ เอาไว้มากมาย เป็นสถานที่เดินเล่นแวะพักถ่ายรูปริมอ่าวชิลๆ 


นอกจากนี้อย่าลืมถ่ายรูปรูปปั้นของ Bruce Lee เอาไว้ด้วยล่ะ เพราะเขานั้นเป็นดาราดังของฮ่องกงคนแรกที่สามารถประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักไปได้ทั่วโลก


Avenue of Stars

8. Nathan Road

Nathan Road หรือ ถนนนาธาน เป็นแหล่งชอปปิงหลักอีกที่หนึ่งของฮ่องกง ตั้งอยู่ในบริเวณย่านมงก๊ก ตลอดสองบริเวณฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายให้คุณได้เดินชอปปิงเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ 


นอกจากนี้รอบๆ บริเวณยังมีแผงลอย Street Food มากมายให้คุณได้ลองลิ้มรสอาหาร และขนมหลากหลายรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงอีกด้วย