facebook
ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: เนเธอร์แลนด์ | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
 • sold_out_img
  sold_out_img
  gps_p
  เที่ยว บรัสเซลส์ - เกนต์ - บรูกก์ - ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ - ลักเซมเบิร์ก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ -โคโลญ - หมู่บ้านกีธูร์น - นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอดัม อัมสเตอดัม - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอดัม - รอตเตอร์ดัม - บาเรล์ - นัสเซา - เฮร์ตโท
  เที่ยว : 
  บรัสเซลส์ - เกนต์ - บรูกก์ - ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ - ลักเซมเบิร์ก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ -โคโลญ - หมู่บ้านกีธูร์น - นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอดัม อัมสเตอดัม - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอดัม - รอตเตอร์ดัม - บาเรล์ - นัสเซา - เฮร์ตโท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เยือนเมืองแปลกดินแดน 2 ประเทศ บาเรล์ นัสเซา มาเรล์ เฮร์ตโท ถ่ายรููปกับปราสาทท่านเคานท์ที่เมืองเกนต์ ชมบ้านลูกเต๋าสุดแปลกแห่งเมืองรอตเตอร์ดัมส์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ เข้าชมความสวยงามของเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
 • program imag

  Europe Benelux Belgium Luxembourg Netherland - ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3907
  รหัสทัวร์ TVZ3907
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ธ.ค. 67
  ก.ย. 67
  11-17
  ต.ค. 67
  09-15
  พ.ย. 67
  20-26
  ธ.ค. 67
  04-10
  ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว บรัสเซลส์ -นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur -ดินองต์ -ลักเซมเบิร์ก -ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต -อัมสเตอดัม -ล่องเรือหลังคากระจก -โรงงานเจียระไนเพชร -จัตุรัสดัมสแควร์ -อัมสเตอดัม -ซานสคันส์ -หมู่บ้านกังหันลม -รอตเตอร์ดัม -บาเรล์ -นัสเซา บาเรล์ -เฮร์ตโท
  เที่ยว : 
  บรัสเซลส์ -นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur -ดินองต์ -ลักเซมเบิร์ก -ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต -อัมสเตอดัม -ล่องเรือหลังคากระจก -โรงงานเจียระไนเพชร -จัตุรัสดัมสแควร์ -อัมสเตอดัม -ซานสคันส์ -หมู่บ้านกังหันลม -รอตเตอร์ดัม -บาเรล์ -นัสเซา บาเรล์ -เฮร์ตโท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เปิดเมืองใหม่ นามูร์และดินองต์ ของเบลเยี่ยม เที่ยวเมืองแปลกพรมแดนเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม บาเรล์-นัสเซา และ บาเรล์-เฮร์ตโท พิเศษ!!! มื้อค่ำเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  63,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ธ.ค. 67
  ก.ย. 67
  11-17
  ต.ค. 67
  09-15
  พ.ย. 67
  20-26
  ธ.ค. 67
  04-10
 • program imag
  ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET - บรูกก์ - บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์
  เที่ยว : 
  ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET - บรูกก์ - บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เข้าชมความอลังการของ พระราชวังแวร์ซายน์ เยือนบรัสเซลล์ และ บรูกก์ สองเมืองสวยของเบลเยี่ยม ล่องเรือหลังคากระจก ชมความสวยงามกรุงอัมสเตอร์ดัม เที่ยว 3 หมู่บ้านยอดนิยมของเนเธอร์แลนด์ กีธูร์น, ซานสคันส์ และ โวเลนดัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  69,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  18-25
  ต.ค. 67
  09-16
  23-30
 • program imag
  ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้าน กีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์
  เที่ยว : 
  บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้าน กีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนนกีธูร์น เมืองบาเรล์-นัสเซาและบาเรล์-เฮิร์ตโท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  69,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  18-25
 • program imag

  Europe World Heritage 5 Countries - ทัวร์ยุโรป 5 ประเทศ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5291
  รหัสทัวร์ TVZ5291
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  21-28
  ราคาเริ่มต้น 69,995 ฿
  gps_p
  เที่ยว ซานสคันส์- จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัมส์ - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์-ไฮเดลเบิร์ก - สะพาน Alte Brucke - จัตุรัส Markzplatz -ไฮเดลเบิร์ก - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - ลักเซมเบิร์ก -บรัสเซลส์- กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์)
  เที่ยว : 
  ซานสคันส์- จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัมส์ - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์-ไฮเดลเบิร์ก - สะพาน Alte Brucke - จัตุรัส Markzplatz -ไฮเดลเบิร์ก - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - ลักเซมเบิร์ก -บรัสเซลส์- กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ชมเมืองริมแม่น้ำไรน์ดุสเซลดอร์ฟ ย่านเมืองเก่าเมืองโคโลญจ์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  69,995 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  21-28
 • program imag

  Netherlands Germany Luxembourg Belgium - ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3117
  รหัสทัวร์ TVZ3117
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  16-23
  ราคาเริ่มต้น 69,995 ฿
  gps_p
  เที่ยว เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัมส์ – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์- ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet Roermond - โคโลญจน์ (เยอรมัน) - เทรียร์ – ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) - หนูน้อยมาเนเคนพีส- อะโตเมี่ยม - บรูจจ์ - ร็อตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ร็อตเตอร์ดัม - กรุงเฮก
  เที่ยว : 
  เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัมส์ – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์- ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet Roermond - โคโลญจน์ (เยอรมัน) - เทรียร์ – ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) - หนูน้อยมาเนเคนพีส- อะโตเมี่ยม - บรูจจ์ - ร็อตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ร็อตเตอร์ดัม - กรุงเฮก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวอัมสเตอร์ดัมส์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายรูปกับหนูน้อยมาเนเคนพีส เที่ยวย่านเมืองเก่าบรูจจ์ เที่ยวเมืองมรดกโลกเทรียร์ ถ่ายรูปเช็คอิน@อะโตเมี่ยม (Atomium) ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจ์ และประเทศที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปลักเซมเบิร์ก พิเศษ!!ล่องเรือหลังคาท้องกระจก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  69,995 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  16-23
 • program imag
  ราคาเริ่มต้น 69,995 ฿
  gps_p
  เที่ยว เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์ - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - สะพาน Alte Brucke - จัตุรัส Markzplatz - ไฮเดลเบิร์ก - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์- กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์)
  เที่ยว : 
  เจดดาห์ (ซาอุดิอาระเบีย) – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์ - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - สะพาน Alte Brucke - จัตุรัส Markzplatz - ไฮเดลเบิร์ก - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์- กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ถ่ายรูปกับหนูน้อยมาเนเคนพีส เที่ยวเมืองเก่ากว่า 600 ปีที่ไฮเดลเบิร์ก ชมเมืองสุดน่ารักกอลมาร์ ”ลิตเติ้ลเวนิส” ชมเมืองริมแม่น้ำไรน์ดุสเซลดอร์ฟ และย่านเมืองเก่าเมืองโคโลญจ์ และประเทศสุดสวยที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปลักเซมเบิร์ก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  69,995 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  21-28
 • program imag

  Belgium Germany France Netherlands - ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2942
  รหัสทัวร์ TVZ2942
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  14-21
  ต.ค. 67
  10-17
  17-24
  ราคาเริ่มต้น 74,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – เมืองดุสเซลดอร์ฟ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wild mills – โรงงานทำรองเท้าไม้ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory – ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม - โบสถ์อาวร์เลดี้ – หอนาฬิกาบรูกส์ – มหาวิหารแห่งพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - เมืองเกนต์ – ปราสาทกราเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ – มหาวิหารเซนต์บาโว – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - - หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
  เที่ยว : 
  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – เมืองดุสเซลดอร์ฟ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wild mills – โรงงานทำรองเท้าไม้ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory – ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม - โบสถ์อาวร์เลดี้ – หอนาฬิกาบรูกส์ – มหาวิหารแห่งพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - เมืองเกนต์ – ปราสาทกราเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ – มหาวิหารเซนต์บาโว – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - - หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์หมู่บ้านไร้ถนน ชมความงามหอระฆังแห่งเกนต์ เช็คอินหอไอเฟล
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  74,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  14-21
  ต.ค. 67
  10-17
  17-24
 • program imag

  Europe France Belgium Netherlands - ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5571
  รหัสทัวร์ TVZ5571
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - พ.ย. 67
  ต.ค. 67
  16-23
  พ.ย. 67
  04-11
  13-20
  ราคาเริ่มต้น 75,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างซามาริแทง - ย่านมงมาร์ต - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – OUTLET - บรูกก์ - บรัสเซลล์ - ร๊อตเตอร์ดัมส์ – อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดามสแควร์
  เที่ยว : 
  ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างซามาริแทง - ย่านมงมาร์ต - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – OUTLET - บรูกก์ - บรัสเซลล์ - ร๊อตเตอร์ดัมส์ – อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดามสแควร์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมความงามกรุงปารีสและอัมสเตอร์ดัม เยือนเมืองบรูกก์ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ห้างซามาริแทง ณ กรุงปารีส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  75,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - พ.ย. 67
  ต.ค. 67
  16-23
  พ.ย. 67
  04-11
  13-20
 • program imag
  ราคาเริ่มต้น 79,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมคลองกีธูร์น - Designer Outlet Roermond - ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค - ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  เที่ยว : 
  ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมคลองกีธูร์น - Designer Outlet Roermond - ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค - ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ขึ้นกระเช้าชมวิว360องศาของยอดเขาทิตลิส หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ สตราสบูร์ก มงมาร์ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  79,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  17-25
  ต.ค. 67
  11-19
  18-26
 • program imag

  Europe France Belgium Netherlands Switzerland Germany - ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5604
  รหัสทัวร์ TVZ5604
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ม.ค. 68
  ก.ย. 67
  17-25
  ต.ค. 67
  11-19
  18-26
  พ.ย. 67
  14-22
  30-08
  ธ.ค. 67
  25-02
  ราคาเริ่มต้น 79,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลส์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือในหมู่บ้านไร้ถนน - ดุสเซลดอร์ฟ - ดุสเซลดอร์ฟ - โคโลญ- มหาวิหารโคโลญ - แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - แฟรงค์เฟิร์ต - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ซูริค - ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส
  เที่ยว : 
  ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลส์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือในหมู่บ้านไร้ถนน - ดุสเซลดอร์ฟ - ดุสเซลดอร์ฟ - โคโลญ- มหาวิหารโคโลญ - แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - แฟรงค์เฟิร์ต - สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - ซูริค - ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือเมืองกีธูร์น ล่องเรือแม่น้ำแซน เดินเล่นจัตุรัสโรเมอร์ ขึ้นกระเช้าโรแตร์360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  79,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ม.ค. 68
  ก.ย. 67
  17-25
  ต.ค. 67
  11-19
  18-26
  พ.ย. 67
  14-22
  30-08
  ธ.ค. 67
  25-02

Total 11 Record : 1 Page :

5 เมืองเนเธอร์แลนด์ ฮอลแลนด์ ที่ต้องไปเยือนให้ได้ ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและศิลปะ

เนเธอร์แลนด์ หรือฮอลแลนด์ นอกจากกังหันลมที่เป็นสัญลักษณ์อันโดเด่นแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน มีเมืองที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และสถานที่แสดงศิลปะอันงดงาม ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จากพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นไปจนถึงย่านริมคลองที่มีเสน่ห์ นี่คือ 5 เมืองที่ต้องไปเยือนในเนเธอร์แลนด์ที่นำเสนอการเดินทางอันน่าจดจำ

1.อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam): เมืองแห่งศิลปะและประวัติศาสตร์

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ แหล่งรวมวัฒนธรรมที่ผสมผสานประวัติศาสตร์และความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ พิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum และบ้านของแอนน์ แฟรงก์ ซึ่งจะทำให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปะ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวของมนุษย์ที่หล่อหลอมออกมา ขณะที่คุณเดินไปตามริมน้ำอันงดงามและผ่านถนนแคบของย่านต่าง ๆ เช่น จอร์ดาน คุณจะค้นพบเมืองที่ผสมผสานมนต์เสน่ห์ของยุคเก่าเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างไม่น่าเบื่อ

2.กรุงเฮก(The Hague): สวรรค์ของคนรักศิลปะ

กรุงเฮก หรือที่รู้จักกันในชื่อเดน ฮาก ฉายาแห่งสันติภาพโลก พิพิธภัณฑ์ Mauritshuis เป็นที่เก็บรักษาขุมสมบัติของภาพวาดในยุคทองของดัตช์ ซึ่งรวมถึง "Girl with a Pearl Earing" ภาพสาวใส่ต่างหูมุข อันโด่งดังของ โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ ที่นี่มีสถานที่แสดงศิลปะของเมืองทอดยาวไปถึงถนนต่าง ๆ โดยมีประติมากรรมและงานศิลปะสาธารณะกระจายอยู่ทั่วเมือง

3.รอตเตอร์ดัม(Rotterdam): เมืองแห่งท่าเรือสมัยใหม่

รอตเตอร์ดัมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ เมืองนี้ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนำไปสู่วางผังเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์และการทดลองทางสถาปัตยกรรมแบบ Cube Houses ตัวสะพาน Erasmus สูงตระหง่านเป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของการออกแบบที่ล้ำหน้าของรอตเตอร์ดัม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ Boijmans Van Beuningen ที่เป็นคลังจัดเก็บงานศิลปะ จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและผลงานชิ้นเอกคลาสสิคมากมาย

4.อูเทรคต์ (Utrecht): เมืองยุคกลางแห่งเนเธอร์แลนด์

การผสมผสานสถาปัตยกรรมยุคกลางที่มีเสน่ห์ของอูเทรคต์ ทำให้อูเทรคต์เป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม โดยฌปพาะศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง หอคอยที่สูงที่สุดในเนเธอณืแลนด์อย่าง Dom Tower เมืองเต็มไปด้วยร้านบูติกที่มีเอกลักษณ์ ร้านกาแฟบรรยากาศสบาย ๆ และลานภายในที่ซ่อนอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของอูเทรคต์ ได้แก่ Centraal Museum ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะและการออกแบบที่น่าประทับใจ ตลอดจนบ้าน Rietveld Schröder ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรม De Stijl ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO

5.มาสทริชต์ (Maastricht): เมืองแห่งประวัติศาสตร์และความคลาสสิค

มาสทริชต์ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ผสมผสานอิทธิพลของดัตช์และเบลเยียมได้อย่างมีเสน่ห์ สถาปัตยกรรมยุคกลางของเมืองและถนนที่ปูด้วยหินให้บรรยากาศโรแมนติคอย่างมาก มีพิพิธภัณฑ์ Bonnefanten เป็นที่จัดแสดงคอลเล็กชันงานศิลปะที่หลากหลายจากหลายศตวรรษ และงาน European Fine Art Fair (TEFAF) ก็ดึงดูดผู้ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี การผสมผสานวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสทริชต์ทำให้ที่นี่เป็นเมืองอัญมณีของคนที่แสวงหาประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดี

สรุป

แต่ละเมืองของเนเธอร์แลนด์เป็นขุมสมบัติของศิลปะ ประวัติศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมและศิลปะอันมีชีวิตชีวา ไม่ว่าคุณจะหลงใหลในผลงานสุดคลาสสิกหรือนวัตกรรมร่วมสมัย ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ก็ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีเยี่ยม