ค้นหา : | ประเทศ : รัสเซีย | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 13,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Sip of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 17,400 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Edge of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 18,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Midst of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 19,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Deep of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 27,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2562
  RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (-/-/-)

  วันที่ 2

  สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต    (-/L/-)                                               

  วันที่ 3

  เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/D)                                               

  วันที่ 4

  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม  (B/L/-)                                      วันที่ 5

  สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) (B/-/-)                                                   

  วันที่ 6

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        (-/-/-)

  Photo Credit : https://gallerybyzantium.com/sacred-spaces-st-basils-cathedral-moscow/

  Mahan Air (W5)
  รัสเซีย
 • 28,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  เที่ยวฟิน บาห์เรน รัสเซีย มอสโคว์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – กรุงมอสโคว์

  วันที่สอง กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต 

  วันที่สาม มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – อนุสรณ์สถาน เลนิน – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม

  วันที่สี่ จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์ทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดอิสไมโลโว่

  วันที่ห้า มอสโคว์ - บาห์เรน 

  วันที่หก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

  Photo Credit : http://bit.ly/2YyJl9k

  GULF AIR (GF)
  รัสเซีย
 • 29,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2562
  ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

  ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

  ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

  ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

  ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด

  ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

  ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

  Photo credit: http://bit.ly/2YyJl9k  Mahan Air (W5)
  รัสเซีย
 • 29,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - พ.ย. 2562
  รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ยิ่งกว่าคุ้ม !! เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์เมืองมอสโคว์ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ชมโบส์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ชมจุดชมวิวมุมสูงเมืองมอสโคว์ ณ สวนซายาร์ดเยปาร์ค และ สวนโคโลเมนสโกเย

  Photo Credit : http://bit.ly/2WpzMbq

  Qatar Airways (QR)
  รัสเซีย
 • 29,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - พ.ย. 2562
  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์-ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  วันที่2 เมืองมอสโคว์-เมืองซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-โบสถ์ทรินิตี้-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์-ถนนอารบัต

  วันที่3 เมืองมอสโคว์-พระราชวังเครมลิม-มหาวิหารอัสสัมชัญ-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์-จตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์ บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างสรรพสินค้ากุม-อนุสรณ์สถานเลนิน-สวนซายาร์ดเยปาร์ค

  วันที่4 เมืองมอสโคว์-โบสถ์นิว เยาเล็ม-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์-สวนโคโลเมนสโกเย-เบลาย่าดาซ่า เอ้าเลท-ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  วันที่5 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  Qatar Airways (QR)
  รัสเซีย
 • 32,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  Delight Moscow

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน 
  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
  อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง 
  ** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **

  Photo Credit : http://bit.ly/2Vq59lD

  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 33,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ธ.ค. 2562
  รัสเซีย (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส | ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 33,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - พ.ย. 2562
  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส

  Photo Credit : http://bit.ly/31hT71I

  ETIHAD AIRWAYS (EY)
  รัสเซีย
 • 33,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2562
  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋ เก๋ ซายาร์ดเยปาร์ค สวนโคโลเมนสโกเย

  Photo Credit : http://bit.ly/2WOJecv

  ETIHAD AIRWAYS (EY)
  รัสเซีย
 • 34,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ก.ย. 2562
  CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี 

  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน

  นำท่านเดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดใน

          Photo Credits : http://topplus.vn/tin-tuc/top-the-gioi/top-100-bieu-tuong-quoc-gia-tren-the-gioi-p-59-hong-truong-lien-bang-nga  Oman Air (WY)
  รัสเซีย
 • 35,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) • ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

  Photo Credit :  https://www.rbth.com/history/326919-st-basil-cathedral-architect-stalin

  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย

Total 66 Record : 5 Page :