ค้นหา : | ประเทศ : รัสเซีย | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 11,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Sip of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 14,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Edge of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 18,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Midst of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 19,200 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Deep of Baikal ทัวร์ไบคาล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด และมีปริมาณน้ำเยอะที่สุดในโลก แถมยังยาวเหยียดถึง 636 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งหนาพอที่จะให้รถวิ่งไปบนทะเลสาบแห่งนี้ได้ ทั่วทั้งทะเลสาบ เราจะได้เห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งแปลกตา ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นน้ำแข็งหนาใส บางแห่งขาวขุ่นเป็นสีขาวทึบ บางแห่งเป็นแผ่นสะท้อนสีฟ้าครามสวยงาม

  Photo Credit : https://www.demilked.com/frozen-baikal-lake-siberia-photography-kristina-kakeeva/

  Self travel-เดินทางเอง
  รัสเซีย
 • 27,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (-/-/-)

  วันที่ 2

  สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต    (-/L/-)                                               

  วันที่ 3

  เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/D)                                               

  วันที่ 4

  พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม  (B/L/-)                                      วันที่ 5

  สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) (B/-/-)                                                   

  วันที่ 6

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        (-/-/-)

  Photo Credit : https://gallerybyzantium.com/sacred-spaces-st-basils-cathedral-moscow/

  Mahan Air (W5)
  รัสเซีย
 • 29,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ต.ค. 2562
  ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

  ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

  ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย

  ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

  ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด

  ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

  ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

  Photo credit: http://bit.ly/2YrqCxq  Mahan Air (W5)
  รัสเซีย
 • 29,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2562
  Delight Moscow

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน 
  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
  อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง 
  ** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **

  Photo Credit : http://bit.ly/2F58xxK

  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 30,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - พ.ค. 2562
  VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (สงกรานต์ 2019)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ

  • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

  • ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

  photo credits : https://cdni.rbth.com/rbthmedia/images/2017.12/article/5a29728f15e9f916f964f70a.jpg


  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 31,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2562
  Delight Moscow - ทัวร์รัสเซีย

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน 
  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
  อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง 
  ** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
  **ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

  photo credits : http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102855/285570.p.jpg?mtime=1520427888


  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 31,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2562
  GOOD DEAL RUSSIA (รัสเซีย)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  มอสโคว์ - ซากอร์ส

  สายการบิน 5 ดาว

  เที่ยวรัสเซียง่ายๆ สบายกระเป๋า

  พิเศษ!! ช้อปปิ้งตลาด IZMAILOVO

  ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด

  photo credits : https://images.mentalfloss.com/sites/default/files/styles/mf_image_16x9/public/istock_000024469192_small.jpg?itok=28zGgA83&resize=1100x1100


  ETIHAD AIRWAYS (EY)
  รัสเซีย
 • 32,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2562
  RUSSIA GOOD DEAL (รัสเซีย)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวรัสเซียง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินระดับ5ดาว ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส

  Photo Credit : https://www.fool.com/investing/2018/10/29/alibaba-faces-a-new-rival-in-russia-yandex.aspx

  ETIHAD AIRWAYS (EY)
  รัสเซีย
 • 34,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - พ.ค. 2562
  Russia Moscow Zagorsk

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

  Photo Credit : https://www.reddit.com/r/FallingSnow/comments/6evlfl/the_moscow_kremlin_during_winter/


  EMIRATES (EK)
  รัสเซีย
 • 35,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ก.ย. 2562
  SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)

  วันที่สอง เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ (-/L/D)

  วันที่สาม จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม  (B/L/D)

  วันที่สี่           ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส  (B/L/D) 

  วันที่ห้า         มอสโคว์ – สนามบิน (B/-/-)          

  วันที่หก    กรุงเทพ ฯ


  Photo Credit : https://goo.gl/mghWLj,https://goo.gl/XJpnxX,https://goo.gl/1MqmFq

  Mahan Air (W5)
  รัสเซีย
 • 36,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - ก.ค. 2562
  ANGELA RUSSIA

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  รัสเซีย ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม

  เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม

  บินหรูสายการบินอันดับ 1 ของโลก

  พิเศษ!! ชมพระราชวังเครมลิน

  ที่ประทับพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

  photo credits : 

  https://royaltravel.com.mt/wp-content/uploads/2018/08/Moscow.jpg

  Singapore Airlines (SQ)
  รัสเซีย
 • 36,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ก.ค. 2562
  ANGELA RUSSIA (รัสเซีย)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม บินหรูสายการบินอันดับ 1 ของโลก เที่ยวครบ3เมืองคุ้มสุด มอสโคว์-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเล็ม ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์สวยที่สุดในโลก สัมผัสความอลังการมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  Photo Credit : http://bit.ly/2CMkwyb

  Singapore Airlines (SQ)
  รัสเซีย

Total 42 Record : 3 Page :