ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: จอร์แดน | Travelzeed.com

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

ต.ค. 6611
พ.ย. 665
ธ.ค. 669
6 วัน6
7 วัน4
8 วัน4
Royal Brunei Airlines 1
Royal Jordanian 13
3
6
5

ค้นหาทัวร์

 • Jordan - ทัวร์จอร์เเดน สเน่หา เพตรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3151
  รหัสทัวร์ TVZ3151
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  19-24
  พ.ย. 66
  30-05
  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เพตรา – ขี่ม้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์- อคาบา - ทะเลแดง - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย- วาดิรัม - เครัค - ทะเลเดดซี - เดดซี - มาดาบา - ภูเขาเนโบ - เจอราช – โรงละครโรมันโบราณ
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เพตรา – ขี่ม้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์- อคาบา - ทะเลแดง - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย- วาดิรัม - เครัค - ทะเลเดดซี - เดดซี - มาดาบา - ภูเขาเนโบ - เจอราช – โรงละครโรมันโบราณ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ ล่องเรือท้องกระจก นั่งรถ Jeep 4X4 ในทะเลทรายวาดิรัม ทะเลเดดซีที่มีความเค็มที่สุดในโลก
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  59,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  19-24
  พ.ย. 66
  30-05
 • 1,000฿

  Jordan - ทัวร์จอร์เเดน มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2752
  รหัสทัวร์ TVZ2752
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67
  ต.ค. 66
  เต็ม
  17-22
  พ.ย. 66
  เต็ม
  04-09
  เต็ม
  14-19
  ธ.ค. 66
  07-12
  28-02
  67,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 66,999 ฿
  เที่ยว มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา - เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา - ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี - นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
  เที่ยว : 
  มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา - เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา - ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี - นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ตามรอย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครเพตรา พิเศษ ล่องเรือท้องกระจก ชมปะการังที่เมืองอคาบา สัมผัสบรรยากาศเเห่งทะเลทรายวาดิรัม
  โรงแรม :
  67,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  66,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ม.ค. 67
  ต.ค. 66
  เต็ม
  17-22
  พ.ย. 66
  เต็ม
  04-09
  เต็ม
  14-19
  ธ.ค. 66
  07-12
  28-02
 • Summer time in Jordan - ทัวร์จอร์แดน บินตรง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3832
  รหัสทัวร์ TVZ3832
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ม.ค. 67
  ต.ค. 66
  เต็ม
  10-15
  12-17
  17-22
  19-24
  พ.ย. 66
  21-26
  ธ.ค. 66
  05-10
  07-12
  26-31
  28-02
  30-04
  ราคาเริ่มต้น 67,988 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบน้ำเค็มในทวีปเอเชีย เที่ยวชมโรงละครโรมันโบราณ ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา”
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  67,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ม.ค. 67
  ต.ค. 66
  เต็ม
  10-15
  12-17
  17-22
  19-24
  พ.ย. 66
  21-26
  ธ.ค. 66
  05-10
  07-12
  26-31
  28-02
  30-04
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน Amazing Jordan

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3761
  รหัสทัวร์ TVZ3761
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
  17-22
  31-05
  พ.ย. 66
  07-12
  21-26
  ธ.ค. 66
  02-07
  09-14
  ราคาเริ่มต้น 68,550 ฿
  เที่ยว อัมมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซี - ทะเลเดดซี- เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์ - เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค
  เที่ยว : 
  อัมมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซี - ทะเลเดดซี- เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์ - เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมเพตรา1ในมรดกโลก นอนแคป์ทะเลทราย พักโรงแรม4ดาว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  68,550 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
  17-22
  31-05
  พ.ย. 66
  07-12
  21-26
  ธ.ค. 66
  02-07
  09-14
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน Classic Jordan

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4243
  รหัสทัวร์ TVZ4243
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  29-04
  ธ.ค. 66
  10-16
  ราคาเริ่มต้น 72,900 ฿
  เที่ยว อัมมาน - นครเจอราช - เมืองเพตรา - เพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (เต็มวัน) - เมืองอคาบา – ทะเลแดง-ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม – เดดซี ทะเลที่ไม่มีวันจม - เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
  เที่ยว : 
  อัมมาน - นครเจอราช - เมืองเพตรา - เพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (เต็มวัน) - เมืองอคาบา – ทะเลแดง-ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม – เดดซี ทะเลที่ไม่มีวันจม - เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : กรุงอัมมาน - เมาท์ เนโบ - ทะเลทรายวาดิรัม - นอนนับดาวกลางทะเลทราย - พักในเพตรา - พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  72,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  29-04
  ธ.ค. 66
  10-16
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน Grand Jordan

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3933
  รหัสทัวร์ TVZ3933
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  15-21
  ธ.ค. 66
  24-30
  ราคาเริ่มต้น 76,988 ฿
  เที่ยว ประเทศจอร์แดน - อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –UMM AR RASAS - เมืองอคาบา AQABA เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา เมืองเพตรา PETRA - นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL- พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM -ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL สนามบิน
  เที่ยว : 
  ประเทศจอร์แดน - อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –UMM AR RASAS - เมืองอคาบา AQABA เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา เมืองเพตรา PETRA - นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL- พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM -ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL สนามบิน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ㆍล่องเรือท้องกระจก ชมปะการัง อ่าวอคาบา ㆍ ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) ㆍชมภูเขาเนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ㆍเมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู ㆍชมนครเจอราช (JERASH) "เมืองพันเสา" ㆍ นั่ง 4WD ชมบรรยากาศทะเลกราย วาดิรัม ㆍชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  76,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  15-21
  ธ.ค. 66
  24-30
 • Amazing Jordan Egypt - ทัวร์จอร์แดน อียิปต์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1847
  รหัสทัวร์ TVZ1847
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  เต็ม
  05-12
  12-19
  19-26
  เต็ม
  26-02
  พ.ย. 66
  เต็ม
  02-09
  เต็ม
  09-16
  16-23
  23-30
  30-07
  ธ.ค. 66
  07-14
  14-21
  ราคาเริ่มต้น 79,998 ฿
  เที่ยว เดดซ-เพตรา-อัมมาน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-วิหารเฮอร์คิวลิส-อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-ไคโร-ซคัคาร่า -มหาพีระมิดกีซา-ตลาดข่านเอลคาลีลี
  เที่ยว : 
  เดดซ-เพตรา-อัมมาน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-วิหารเฮอร์คิวลิส-อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-ไคโร-ซคัคาร่า -มหาพีระมิดกีซา-ตลาดข่านเอลคาลีลี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรามหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ตามรอยอารยธรรมโบราณดินแดนไอยคุปต์ หนึ่งในอารยธรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  79,998 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ธ.ค. 66
  ต.ค. 66
  เต็ม
  05-12
  12-19
  19-26
  เต็ม
  26-02
  พ.ย. 66
  เต็ม
  02-09
  เต็ม
  09-16
  16-23
  23-30
  30-07
  ธ.ค. 66
  07-14
  14-21
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน The Mysterious Jordan

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1339
  รหัสทัวร์ TVZ1339
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
  ราคาเริ่มต้น 88,900 ฿
  เที่ยว เจอราช-อัมมาน – มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา – วาดิรัม
  เที่ยว : 
  เจอราช-อัมมาน – มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา – วาดิรัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : มมหานครเพตรา เมืองมรดกโลก - ขี่อูฐตะลุยเนินทรายวาดิรัม - พักโรงแรม 5 ดาว - พักเพตรา 1 คืนและนอนแคมป์ 1 คืน - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี - เมืองเครัค ชมแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน - เมืองเพตรา 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - นั่งรถตะลุยเนินทราย+ขี่อูฐชมความงาม ณ ทะเลทรายวาดิรัม
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  88,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
 • The Mysterious Jordan - ทัวร์จอร์แดน ดินแดนแห่งอารยธรรม

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2937
  รหัสทัวร์ TVZ2937
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
  ราคาเริ่มต้น 88,900 ฿
  เที่ยว อัมมาน– เจอราช -มาดาบา - เดดซี - เดดซี - เครัค - เพตรา - เดดซี - เครัค - เพตรา - วาดิรัม – อัมมาน
  เที่ยว : 
  อัมมาน– เจอราช -มาดาบา - เดดซี - เดดซี - เครัค - เพตรา - เดดซี - เครัค - เพตรา - วาดิรัม – อัมมาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อัมมาน - เจอราช - มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา - วาดิรัม
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  88,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  10-15
 • The Mysterious Jordan - ทัวร์จอร์แดน อัมมาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 8D5N

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3176
  รหัสทัวร์ TVZ3176
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02
  ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿
  เที่ยว กรุงเทพฯ - อัมมาน – เจอราช – อัมมาน - มาดาบา – เดดซี - เครัค – เพตรา - อควาบา – วาดิรัม -
  เที่ยว : 
  กรุงเทพฯ - อัมมาน – เจอราช – อัมมาน - มาดาบา – เดดซี - เครัค – เพตรา - อควาบา – วาดิรัม -
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน บินตรง เดินทางไม่มีเหนื่อย ... พัก 5 ดาว และ นอนแคมป์ 1 คืน อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ SEAFOOD 1 มื้อ เมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ ยอดเขาเมาท์เนโบ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซีฃ นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02
 • JORDAN EGYPT - ทัวร์จอร์แดน อียิปต์ เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3140
  รหัสทัวร์ TVZ3140
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02
  ราคาเริ่มต้น 89,988 ฿
  เที่ยว เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - ไคโร – อเล็กซานเดรีย – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
  เที่ยว : 
  เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - ไคโร – อเล็กซานเดรีย – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ จอร์แดน+อียิปต์ 8 วัน 5 คืน BY ROYAL JORNADIAN
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02
 • The Mysterious Jordan - ทัวร์จอร์แดน อัมมาน ดินแดนอารยธรรม 7D4N

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3520
  รหัสทัวร์ TVZ3520
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  22-28
  ราคาเริ่มต้น 97,900 ฿
  เที่ยว กรุงเทพฯ - อัมมาน – เจอราช –มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา - อควาบา -วาดิรัม –อัมมาน -
  เที่ยว : 
  กรุงเทพฯ - อัมมาน – เจอราช –มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา - อควาบา -วาดิรัม –อัมมาน -
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ทัวร์ประเทศจอร์แดน 7วัน 4คืน by RJ (THE MYSTERIOUS JORDAN) ดินแดนแห่งอารยธรรม(พัก 5 ดาว และ นอนแคมป์ 1คืน) อัมมาน - เจอราช – มาดาบา - เดดซี - เครัค - เพตรา – อควาบา - วาดิรัม บินตรง เดินทางไม่มีเหนื่อย พัก 5 ดาว และ นอนแคมป์ 1 คืน อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ SEAFOOD 1 มื้อ เมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ ยอดเขาเมาท์เนโบ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  97,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  22-28
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน The Mysterious Jordan (7 วัน 4 คืน)

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2601
  รหัสทัวร์ TVZ2601
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  22-28
  ราคาเริ่มต้น 97,900 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เจอราช - มาดาบา - เดดซี – เครัค - เพตรา – อควาบา - วาดิรัม
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เจอราช - มาดาบา - เดดซี – เครัค - เพตรา – อควาบา - วาดิรัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมมหานครเพตรา เมืองมรดกโลก - ขี่อูฐตะลุยเนินทรายวาดิรัม - พักโรงแรม 5 ดาว - พักเพตรา 1 คืนและนอนแคมป์ 1 คืน - เจอราช เมืองโรมันโบราณ – อัมมาน - มาดาบา - เดดซี - เพตรา - วาดิรัม – อควาบา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  97,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 66 - ต.ค. 66
  ต.ค. 66
  22-28
 • 23,000฿

  Jordan - ทัวร์จอร์แดน The Mysterious Jordan (8 วัน 5 คืน)

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3432
  รหัสทัวร์ TVZ3432
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02
  112,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เจอราช - มาดาบา - เดดซี – เครัค - เพตรา – อควาบา - วาดิรัม
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เจอราช - มาดาบา - เดดซี – เครัค - เพตรา – อควาบา - วาดิรัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมมหานครเพตรา เมืองมรดกโลก - ขี่อูฐตะลุยเนินทรายวาดิรัม - พักโรงแรม 5 ดาว - พักเพตรา 1 คืนและนอนแคมป์ 1 คืน - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี - เมืองเครัค ชมแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน - เมืองเพตรา 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - นั่งรถตะลุยเนินทราย+ขี่อูฐชมความงาม ณ ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งเรือท้องกระจกในทะเลแดง
  โรงแรม :
  112,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  89,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  26-02

Total 14 Record : 1 Page :

อัพเดท ทัวร์จอร์แดน ทัวร์เพตรา Dead Sea ล่าสุดปี 2566

หากใครกำลังฝันถึงการเดินทางไปยังเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและอารยธรรมระดับโลก พร้อมธรรมชาติอันสวยงาม ทัวร์จอร์แดน ประเทศในทวีปตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คุณไม่ควรพลาด ทั้งเมืองทางประวัติศาสตร์ เมืองเพตรา มหานครนครสีชมพู ทะเลทราย และเดดซี ไปดูกันเลยว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนอีกบ้าง 

ภูเขาเนโบ (Mount Nebo)

Mount Nebo

ดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ชายแดนระหว่างจอร์แดนและอิสราเอล โดยมีความเชื่อกันว่าบริเวณยอดเขาแห่งนี้ เป็นหลุมฝังศพของโมเสส นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวพาโนรามาที่สามารถมองเห็นได้ 360 องศา และเห็นไปไกลได้ถึงประเทศอิสราเอล 

ทะเลแดง (Red Sea)

Red Sea

บางคนอาจรู้จักกันในชื่อของ อ่าวอาหรับ (Arabian Gulf) ตั้งอยู่ในอ่าวอควาบา โด่งดังมาจากสีของน้ำทะเลที่เป็นสีแดง โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ำ และการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงผ่านภูเขาดินที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ทำให้เห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงอย่างน่าทึ่ง นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์จอร์แดน จะนิยมทำกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง การล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง 

ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum)

Wadi Rum

นอกจากทะเลสุดแปลกตาแล้ว ที่ประเทศจอร์แดนยังมีทะเลทรายสุดอลังการชื่อก้องโลก อย่าง ทะเลทรายวาดิรัม หรือหุบเขาแห่งพระจันทร์ (Valley of the Moon) ทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก เม็ดทรายละเอียดสีเหลืองทองทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา สลับกับหน้าผาสูงชันตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมไหน ก็สวยออกมาไม่แพ้กัน กิจกรรมแนะนำของที่นี่ คือการขับรถโฟร์วีล ขี่อูฐ และเล่นเสิร์ฟ ช่วงเย็นรอเก็บภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดิน 

เมืองเพตรา (Petra)

Petra

มหานครศรีกุหลาบ (The Rose City) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าใครมาเยือนก็ต้องร้องว้าวออกมา เพราะมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ (AL-KHAZNEH / The Treasury) ที่มีความสูงกว่า 40 เมตรนี้ถูกเจาะมาจากภูเขาหินสีชมพู ทำออกมาได้อย่างประณีตสวยงามราวกับถูกสร้างขึ้นในปัจจุบัน ใครมา ทัวร์จอร์แดน ห้ามพลาด 

โรงละครโรมัน (Amman Roman Theatre)

Amman Roman Theatre

หนึ่งโรงละครขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 138-161 โดยโรงละครแห่งนี้จุผู้คนได้ถึง 3,000 คน มีที่นั่งกว่า 32 แถว แม้จะผ่านกาลเวลามาอย่างเนิ่นนาน สถานที่แห่งนี้กลับยังคงความสมบูรณ์ได้อย่างน่าทึ่ง 

นครเจอราช (JERASH)

JERASH

เมืองพันเสา หรือในอีกฉายาคือ ปอมเปอีตะวันออก เป็น 1 ใน 10 หัวเมืองเอกแห่งอาณาจักรโรมันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุใจกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขาที่ชาวเมืองนับถือ นอกจากนี้ยังมีวิหารอาร์เทมิส ซึ่งเป็นเทพีประจำเมืองเจราช โดยในสมัยก่อนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบูชายัญ 

ทะเลเดดซี (Dead Sea)

Dead Sea

ทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลก และยังเป็นทะเลที่อยู่ในที่ต่ำที่สุดของโลก โดยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร ด้วยความเค็มที่มีมากกว่าทะเลทั่วไปถึง 20% จึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ นักท่องเที่ยว ทัวร์จอร์แดน นิยมเดินทางมานอนลอยตัว ถ่ายภาพความประทับใจ และพอกโคลน ขัดผิว 

สรุป

แม้จะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากหากเทียบกลับประเทศรอบข้างอย่าง อียิปต์ หรือซาอุดิอาระเบีย แต่บอกได้เลยว่า เล็กพริกขี้หนู ของจริง เพชรเม็ดงามของโลกซ่อนอยู่ที่นี่รอคุณไปตามค้นหา หากสนใจ ทัวร์จอร์แดน ทักหา travelzeed ให้เราช่วยเลือกโปรแกรมทัวร์ดีๆ ให้นะคะ