ผลการค้นหา: | ประเทศ: จอร์แดน | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Jordan - ทัวร์จอร์แดนไฮไลท์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2604
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 48,900 ฿
  • เที่ยวดินแดนอารยะธรรมโลกอาหรับ ตามรอยโมเสส หรือ นบีมูซา ณ เทือกเขาเนโบ
  • ชม ปราสาทเครัค ป้อมปราการสุดแข็งแกร่งของเหล่าอัศวิน ในยุคสงครามครูเสด 
  • ตื่นตากับเมืองเพตรา มหานครสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่  
  • นอนแคมป์ ดูดาว และท่องตะลุยทะเลทราย ที่ วาริดัม 
  • ลอยตัว พอกโคลน ที่ทะเลเดดซี และ ชมศิลปะแผนที่โบราณจากแผ่นโมเสก ที่ มาดาบา
  • สัมผัส กรุงอัมมาน มหานครที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกยุคปัจจุบัน


  Photo Creditsshorturl.at/fIQZ4,shorturl.at/aDLVY,shorturl.at/abVX3,shorturl.at/anstV,

  shorturl.at/cgLW8,shorturl.at/loP09


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - Promo Classic Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3432
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 49,988 ฿
  • เมืองมาดาบา
  • MOUNT NEBO
  • ทะเลทรายวาดิรัม
  • JEEP TOUR SAFARI 
  • WADIRUM 
  • WADI RUM CAMP
  • PETRA - AMMAN
  • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
  • ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน
  • โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
  • ป้อมอัจลุน AJLOUN

  Photo Credit : shorturl.at/nCGPX,shorturl.at/ePXY6,shorturl.at/gjru2,shorturl.at/ipv46,

  shorturl.at/dlJPX,shorturl.at/cJKNS,shorturl.at/nosX3


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - Dead Sea Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2601
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 67,988 ฿
  • ทะเลทรายวาดิรัม ( Wadi Rum )
  • สุดยิ่งใหญ่ มหานครเพตร้า
  • เมืองโรมันโบราณ เจอราช
  • พิสูจน์ความเค็ม ทะเลสาบเดดซี และพักเดดซี 1 คืน

  Photo Credits : https://shorturl.asia/8bScm , https://shorturl.asia/EG83x 
   


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - The Ultimate Jordan - ทัวร์จอร์แดน บินตรง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3832
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 54,988 ฿
  • พักแคมป์ดูดาว กลางทะเลทราย
  • ทะเลทรายวาดิรัม
  • สุดยิ่งใหญ่ มหานครเพตร้า
  • เมืองโรบาณเจอราช
  • พิสูจน์ความเค็มทะเลเดดซี 
  • พักที่เดดซี 1 คืน
  • MOUNT NEBO 
  • โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
  • ป้อมอัจลุน 

  Photo credit : shorturl.at/ghY45,shorturl.at/hkprz,shorturl.at/knqtz,shorturl.at/UVZ14,

  shorturl.at/DFGR1,shorturl.at/ghmOR,shorturl.at/iLXY0


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - Dead Sea Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1847
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 61,988 ฿
  • อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO - Jeep Tour Safari
  • ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา - เดินทางสุ่เมืองเดดซี
  • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน
  • โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER  - ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช 

  Photo credit : shorturl.at/fhpLP,shorturl.at/eDFN4,shorturl.at/dtAHN,

  shorturl.at/lxCMS,shorturl.at/dwSU3,shorturl.at/lvCT5,shorturl.at/fgsHM,

  shorturl.at/hrDKY,shorturl.at/bwPY4,shorturl.at/nyEX9  ทัวร์จอร์แดน
 • Luxury Bubble Tent At Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4243
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 62,988 ฿
  • อัมมาน 
  • เมืองมาดาบา 
  • MOUNT NEBO 
  • สู่ทะเลทรายวาดิรัม
  • Jeep Tour Safari
  • ทะเลทรายวาดิรัม 
  • เมืองเพตรา
  • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
  • ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน 
  • โรงละครโรมัน
  • โบราณ ROMANS THEATER
  • เมืองอัมมาน AMMAN 
  • นครเจอราช (JERASH)
  • ป้อมอัจลุน AJLOUN 

  Photo Credit : shorturl.at/fmyZ0,shorturl.at/ikQV8,shorturl.at/bdkmy,shorturl.at/BJKW2,

  shorturl.at/ahRZ0,shorturl.at/gSU67,shorturl.at/gh125


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดนในฝัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3933
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 71,900 ฿
  • กรุง-อัมมาน  เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
  • เพตรา  มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ 
  • ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
  • นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน 
  • ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
  • ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
  • ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก
  • พิเศษ นอนนับดาวกลางทะเลทราย,พักในเพตรา,พักโรงแรมเดดซี, พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่

  Photo Credit : shorturl.at/gvCDF,shorturl.at/gov68,shorturl.at/bXZ59,

  shorturl.at/CEHJU,shorturl.at/QU047,shorturl.at/dgIOQ,shorturl.at/AN269


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - Luxury 5 Star - ทัวร์จอร์แดน

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1339
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 79,988 ฿

  วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
  วันที่สอง อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA
  วันที่สาม เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
  วันที่สี ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN

  วันที่ห้า เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA เมืองอัมมาน AMMAN

  วันที่หก เมืองอัมมาน AMMAN -DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING - สนามบิน
  วันที่เจ็ด สนามบินอัมมาน AMM - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ   

                               

  Photo credit : shorturl.at/uIMT7,shorturl.at/hikpO,shorturl.at/mozJO,shorturl.at/hryFG,

  shorturl.at/ekyIK,shorturl.at/hmoE3,shorturl.at/pFX17,shorturl.at/lyJ35,shorturl.at/eipLY,shorturl.at/amI67


  ทัวร์จอร์แดน
 • Jordan - Deep Journey Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3140
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 87,988 ฿
  • เจอราช JERASH
  • มาดาบา
  • นอนแคมป์ BUBBLE TENT WADIRUM
  • เมาท์เนโบ MOUNT NEBO
  • SHOUBAK โชบัค
  • เพตรา PETRA
  • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
  • แช่น้ำพุร้อน MAIN HOT SPRIN RESORT & SPA

  Photo Credit : shorturl.at/CHKP6,shorturl.at/gmyCT,shorturl.at/pqtvR,shorturl.at/gkoqW,

  shorturl.at/hlpwy,shorturl.at/jloq4  ทัวร์จอร์แดน
 • Deep Journey Jordan with Aon Sarawut - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3761
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 87,988 ฿
  • นั่งกระเช้าชมวิว PIERRE LOTI HILL
  • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
  • ชมบลูมอสก์
  • ชมม้าไม้เมืองทรอย
  • ชมบ่อน้ำพุปามุคคาเล่
  • นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
  • พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance

  Photo Credit : http://bit.ly/2Y8Z5nd https://shorturl.asia/4Ydlg 


  ทัวร์จอร์แดน
 • Amazing Jordan & Egypt - ทัวร์จอร์แดน - อียิปต์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  14 วัน 11 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3490
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 144,500 ฿

  ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา พักผ่อนพอกโคลน เดดซี - เมาท์เนโบ - มาดาบา – ปราสาทโชบัค - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - ไคโร -พีระมิดกีซา - อเล็กซานเดรีย- ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ - ASWAN - อาบูซิมเบล - LUXOR 

  Photo credit : https://shorturl.asia/CME8q


  ทัวร์จอร์แดน

Total 11 Record : 1 Page :