ค้นหา : | ประเทศ : อังกฤษ | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 29,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  เที่ยวฟิน บาห์เรน ลอนดอน สโตนเฮนจ์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – ป้อมปราการบาห์เรน – มัสยิดกลาง Al Fateh – ผ่านชม Bahrain World Trade Center – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน

  วันที่สอง บาห์เรน – ท่าอากาศยาน ลอนดอน ฮีทโธรว์ – เมืองซาลิสเบอรี – สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน – กรุงลอนดอน

  วันที่สาม เมืองลอนดอน – (อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือเลือก Option เสริม)

  วันที่สี่ เมืองลอนดอน – (อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือเลือก Option เสริม)

  วันที่ห้า เมืองลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – สะพานมิลเลนเนียม – โรงละครโกลบ – หอศิลป์แบงค์ไซด์ – มหาวิหารเซนต์พอล – ท่าอากาศลอนดอนฮีทโธรว์ – ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

  วันที่หก ประเทศบาห์เรน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ

  Photo  Credit : http://bit.ly/2Ys1Yw8

  GULF AIR (GF)
  บาห์เรน อังกฤษ
 • 29,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  เที่ยวฟิน บาห์เรน ลอนดอน สโตนเฮนจ์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – ป้อมปราการบาห์เรน – มัสยิดกลาง Al Fateh – ผ่านชม Bahrain World Trade Center – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน

  วันที่สอง บาห์เรน – ท่าอากาศยาน ลอนดอน ฮีทโธรว์ – เมืองซาลิสเบอรี – สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน – กรุงลอนดอน

  วันที่สาม เมืองลอนดอน – (อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือเลือก Option เสริม)

  วันที่สี่ เมืองลอนดอน – (อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือเลือก Option เสริม)

  วันที่ห้า เมืองลอนดอน – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – สะพานมิลเลนเนียม – โรงละครโกลบ – หอศิลป์แบงค์ไซด์ – มหาวิหารเซนต์พอล – ท่าอากาศลอนดอนฮีทโธรว์ – ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

  วันที่หก ประเทศบาห์เรน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ

  Photo Credit : http://bit.ly/2JuP9em  GULF AIR (GF)
  อังกฤษ
 • 29,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - พ.ค. 2563
  อังกฤษ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก ลอนดอนที่รัก]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวอังกฤษง่ายๆ ใครๆก็เที่ยวได้ ให้เราช่วยดูแลคุณ เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์"

  Photo Credit  : http://bit.ly/2nKqyuQ

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 29,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  ทัวร์อังกฤษHAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า BY HAPPY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

  วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีท โธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน

  วันที่สาม เที่ยวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

  วันที่สี่ เที่ยวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

  วันที่ห้า เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวัง เวสท์ มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

  วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  Photo Credit :  http://bit.ly/2lWGLw0

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 29,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  อังกฤษ บาธ ซาลิสบัวรี่ ลอนดอน [เลสโก อาร์เทมิส]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวอังกฤษง่ายๆ ใครๆก็ดที่ยวได้ สะดวกสบายให้เราช่วยดูแลคุณ เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์" ตามรอยนวนิยายชื่อดังก้องโลก "แฮรี่ พอตเตอร์" ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ "ไบบูลรี่" และ เบอร์ตัน ออนเดอะ วอร์เตอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเลคดิสทริค เข้าชมอาสนวิหารกลอสเตอร์


  Photo Credit :  https://nyp.st/2Y3NlyV

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 32,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
  - ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 
  - ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
  - ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 
  - บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย 
  - ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
  - ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ 
  - ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 
  อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน 

  Photo Credits : https://simg.kapook.com/o/photo/367/kapook_world-365208.jpg

  SriLankan Airline (UL)
  อังกฤษ
 • 35,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หมู่บ้านบิวเบอรี่ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ สแตรทฟร์อท อัพพอน เอวอน์ 

  Photo Credits : https://bit.ly/2RjiVpQ

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 39,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - พ.ย. 2562
  HAPPY ENGLAND ลิเวอร์พลู พบ แมนเชสเตอร์ซิตี้

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สนามแอนฟิลด์ ของ หงส์แดง -ลิเวอร์พูล เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่ม ประมาณ 2 ชม. เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสต้อนรับนักเตะ และ เก็บภายบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019 ระหว่าง ทีมหงส์แดง – ลิเวอร์พูล VS ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

                     **ราคาทัวร์ ยังไม่รวมบัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท**


  Photo credit : http://bit.ly/31HfDAz  http://bit.ly/2KzNXId  http://bit.ly/31LYCVR

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 39,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  HASHTAG LONDON FUN FREE

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน

  วันที่ 2สนามบินบรูไน – กรุงลอนดอน  (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน

  วันที่ 3กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน

  วันที่ 4กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)

  วันที่ 5กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีบริการอาหารและรถโค้ชบริการตลอดทั้งวัน)

  วันที่ 6กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ

  วันที่ 7สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ

  Photo Credit  : http://bit.ly/2m7FIt2

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 42,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  โปรชั่นอังกฤษ 7 วัน แวะเที่ยวบรูไน

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   โปรโมชั่นอังกฤษ 7 วัน แวะเที่ยวบรูไน  

  * มัสยิด Omar Ali Saiffuddien ลอนดอน-บาธ- สโตนเฮนจน์ -บริสตตอล * ชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) เมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ำเอวอน

  Photo Credits: https://cdn.watch.aetnd.com/public-content-aetn.s3.amazonaws.com/video-thumbnails/AETN-History_VMS/21/205/tdih_may31_rebroadband_HD.jpg

  Royal Brunei Airlines (BI)
  บรูไน อังกฤษ
 • 45,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มิ.ย. 2563
  อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก กุหลาบอังกฤษ]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ หรือ ไข่มุกแห่งเขตคอทส์โวลส์ "หมู่บ้านไบบลูรี่" เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์"

  Photo Credit :  http://bit.ly/2ov9hWP

  Singapore Airlines (SQ)
  อังกฤษ
 • 48,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  SCOTLAND WALES ENGLAND Old Trafford Anfield Stonehenge

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ปราสาทเอดินเบิร์ก | สนามฟุตบอล Old Trafford | สนามฟุตบอล Anfield | เสาหินสโตนเฮ้นจ์ | ลิ้มรส Burger & Lobster และ เป็ดย่างชื่อดังโฟร์ซีซั่น


  Photo credit : http://bit.ly/2XJkEpR  http://bit.ly/2LVL8CB  http://bit.ly/2XOeipk  http://bit.ly/2SeWUZM

  EMIRATES (EK)
  อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
 • 49,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ก.พ. 2563
  Liverpool เออรัก เออเร่อร์ อังกฤษ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ออกซ์ฟอร์ด| เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเทอร์ | เอดินเบิร์ก | ลิเวอร์พูล | แมนเชสเตอร์ | ลอนดอน


  Photo credit : http://bit.ly/31nmSxo  http://bit.ly/2YRGtbq

  Thai Airways (TG)
  อังกฤษ
 • 49,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2563
  HAPPY ENGLAND ลิเวอร์พลู พบ วูฟแฮมตั้น วันเดอร์เรอร์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นำท่านเข้าสู่ สนามแอนฟิลด์ ของ หงส์แดง -ลิเวอร์พูล เร็วกว่าเวลาแข่งขันเริ่ม ประมาณ 2 ชม. เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสต้อนรับนักเตะ และ เก็บภายบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019 ระหว่าง ทีมหงส์แดง – ลิเวอร์พูล VS ทีมวูล์ฟแฮมป์ตัน

                     **ราคาทัวร์ ยังไม่รวมบัตรเข้าชมฟุตบอล ราคาเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท**


  Photo credit : http://bit.ly/31HfDAz  http://bit.ly/2KzNXId  http://bit.ly/2Ml6r1b

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 49,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2563
  ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ดูบอลHAPPY ENGLAND แฟนลิเวอร์พลู BY HAPPY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

  วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลิเวอร์พูล – ชมฟุตบอลระหว่าง ลิเวอร์พูล VS วูล์ฟแฮมตัน

  วันที่สาม   เมืองลิเวอร์พูล – เมืองอ๊อกฟอร์ด – Bicester Village Outlet – กรุงลอนดอน        

  วันที่สี่ เที่ยวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน          

   วันที่ห้า เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ – สโตนเฮนจ์ สนามบินฮีทโธรว์                                                                 

  วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ     

    Photo Credit : http://bit.ly/2lrgGFc    

                              http://bit.ly/2klwJE4   
  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ

Total 31 Record : 3 Page :