ค้นหา : | ประเทศ : นิวซีแลนด์ | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 55,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2563
  PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY EP.2

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
  - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)
  - โรโตรัว(Rotorua)
  - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
  - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )
  - อะโกรโดม (AGRODOME)
  - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

  Photo Credit : http://bit.ly/2HFvTuM                
                           http://bit.ly/2K7DbJv

  MALAYSIA AIRLINES (MH)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 85,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Beautiful New Zealand 2020 - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค-ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Qantas Airways (QF)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 95,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  Amazing NZ 2020 - ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป-ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์

  – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+ลูจ-ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์

  – ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

  – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Singapore Airlines (SQ)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 98,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Amazing New Zealand 2020 - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป

  – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ทไวเซิล-คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

  -เตอานาว – มิลฟอร์ดซาวน์-ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

  – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช 

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Singapore Airlines (SQ)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 106,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  Discovery South NZ 2020 - ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป  อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – ทไวเซิล-ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค-ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Singapore Airlines (SQ)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 110,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  Highlight NZ 2020 - ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง-อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม

  – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์

  – ไคร้สท์เชิร์ช- ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โอมาราม่า – ครอมเวล

  – ควีนส์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์- ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้

  – เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค 

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 117,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  Grand NZ 2020 (สงกรานต์)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ – ช็อปปิ้ง-ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ – วอคเตอร์พีคฟาร์ม     นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-

  อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม

  – ศูนย์วัฒนธรรมเมารีชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์-

  ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์
  ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช-

  Photo Credit : https://www.getyourguide.co.uk/auckland-l822/hobbiton-waitomo-caves-te-puia-tour-lunch-from-auckland-t165755/?utm_force=0

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • 126,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  Grand tour New Zealand 2020 - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง-อ็อคแลนด์ –

  หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว

  – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี– ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช

  – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะโอมาราม่า – ครอมเวล

  – ควีนสทาวน์-ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณ– วอลเตอร์พีคฟาร์ม – การกระโดดบันจี้ – เจ็ทโบ๊ท

  – นั่งงกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค-ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า

  – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช

  :http://bit.ly/2T2kRpx

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์นิวซีแลนด์

Total 8 Record : 1 Page :