ค้นหา : | ประเทศ : ไต้หวัน | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 8,550 ฿
  SuperStar Aquarius : จีหลง ( ไต้หวัน ) - อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) - จีหลง (ไต้หวัน)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เปิดประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือสำราญหรู SuperStar Aquarius : เส้นทาง จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิง และกิจกรรมมากมายบนเรือสำราญครบครัน


  Photo credit : http://bit.ly/2Xmj3Lk  http://bit.ly/2XjaoJH

  Self travel-เดินทางเอง
  ไต้หวัน ญี่ปุ่น
 • 9,111 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา( AUG-OCT 19 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

  วันที่ 2เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

  Photo Credit : http://bit.ly/2mkznKU

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มิ.ย. 2563
  BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2kHgqBT

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ม.ค. 2563
  ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


  Photo credit : http://bit.ly/2KKGtn8

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - พ.ค. 2563
  WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 

  วันที่ 3ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit  : http://bit.ly/2W3bRy8

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,333 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ธ.ค. 2562
  BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2    สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3    เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4    สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2GjiEii

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - มิ.ย. 2563
  TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา( NOV 19-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!


  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

  วันที่ 2เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

  Photo Credit :  http://bit.ly/2Z1tlRY

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  WOW TAIWAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2    สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 

  วันที่ 3    ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4    สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2JGrloT

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป( AUG-DEC 19 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 

  วันที่ 3ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2mK0jEh

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ธ.ค. 2562
  BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( AUG-DEC 19 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit  : http://bit.ly/2ldda1k

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 10,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  TAIPEI -TAICHUNG

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  (-/L/-)

  วันที่ 2    วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

  – ศูนย์เครื่องสำอาง – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต   (B/L/-)

  วันที่ 3     DUTY FREE – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ชมการแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง – ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นตำรับ) – วัดกวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต     (B/L/)

  วันที่ 4    ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรุงเทพฯ (B/-/-)


  Photo Credit : http://bit.ly/30WLRbt

  VietJetAir (VJ)
  ไต้หวัน
 • 11,111 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ต.ค. 2562
  TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน |ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  Photo Credit : http://bit.ly/2Je8twd

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน
 • 11,333 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  COYOTE GURU TAIWAN( OCT-DEC 19 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 5สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit  : http://bit.ly/2mEHUIN

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 11,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  HIGHLIGHT TAIWAN( OCT-DEC 19 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK

  วันที่ 5สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2ldFsJ4

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 11,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2562
  ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


  Photo credit : http://bit.ly/2KKjp88

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน

Total 85 Record : 6 Page :