ผลการค้นหา: | ประเทศ: ไต้หวัน | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Taiwan - อั๊ยหยา!! Taiwan ถูกเวอร์ ๆ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4164
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพ -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
  วันที่ 2 : ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  วันที่ 3 : ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง  
  วันที่ 4 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

  Photo credit : https://shorturl.asia/KtPBg 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - Taiwan 3C Chic Chill Cool - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4543
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,333 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
  วันที่ 2 : ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - จีหลง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว
  วันที่ 3 : จีหลง -  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม - สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน 
  วันที่ 4 : สนามบินเถาหยวน - กรุงทพฯ

  Photo Credit : shorturl.at/hLMUX , shorturl.at/beJQS , shorturl.at/mtxB2 , shorturl.at/mqOZ5 , shorturl.at/afrO5

  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan Go Went Gone - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2649
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง
  • เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้
  • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน
  • สถานีซือเฟิ่น
  • เพลิดเพลิน หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) 
  • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติง 
  • พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน

  Photo Credit :  shorturl.at/bsVX7 , shorturl.at/wFNOW , shorturl.at/MN037 , shorturl.at/krNZ1


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4559
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  • ไทเป
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อุยานแห่งชาติเหยุ๋หลิิ่ว
  • เมืองหนานโกว
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน
  • วัดเหวินอู๋
  • ตึกไทเป101
  • ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิ่น

  Photo Credit  :  shorturl.asia/d8mbe,shorturl.asia/qhtNo,shorturl.asia/o2pQ6,

  shorturl.asia/2X9O8,shorturl.asia/7foRB,shorturl.asia/rWYGN,shorturl.asia/wodDt


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - โคโยตี้ Taiwan ต้นตำรับ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3924
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • วัดเหวินอู่
  • ตึกไทเป 101
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
  • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต (ตลาดฟงเจี่ย ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง)

  Photo Credit : shorturl.at/ektSY , shorturl.at/nvETV , shorturl.at/bcsY4 ,shorturl.at/hoKX1


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - Very good Taiwan ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4187
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  • วัดหลงซาน
  • อุทยานเย่หลิว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วัดเหวินหวู่ 
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
  • วัดพระถังซัมจั๋ง 
  • โรงงานผลิตชาอู่หลง 
  • แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง

  Photo Credit : shorturl.at/egKQ7 , shorturl.at/lmQ79 , shorturl.at/nopQ2 , shorturl.at/ahRZ9 , shorturl.at/fgiLR , shorturl.at/bFGR8 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน อินดี้

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ492
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,977 ฿
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถังซัมจั๋ง 
  • เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง
  • ถนนโบราณซานเสีย 
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • พระราชวังต้องห้าม 
  • อุทยานเย่หลิว 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
  • ศูนย์เวชสำอาง 
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน 
  • ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม 
  • ช้อปปิ้งตึกไทเป101

  Photo Credit : shorturl.at/egJ06 , shorturl.at/ouzBJ , shorturl.at/asvzQ , shorturl.at/csF18  , shorturl.at/hpT27


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3063
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  วันที่ 2 : วัดเทียนหยวน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านสร้อยเจอเมเนียม - ร้านขนมพายสับปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
  วันที่ 3 : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองเถาหยวน - ตลาดกลางคืนจงลี่
  วันที่ 4 : ถนนโบราณต้าซี - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4165
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  • วัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ร้านชาอู่หลง
  • วัดหลงซาน
  • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ตึกไทเป 101

  Photo credit : https://shorturl.asia/Kex41 , https://shorturl.asia/BhKds 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5383
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street)
  • วัดหลงซาน (Longshan Temple)
  • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark)
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

        Photo Credit :  https://shorturl.asia/W8Zh6 https://shorturl.asia/VkKdR https://shorturl.asia/pPWIA https://shorturl.asia/ed1nx 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ไทเป ไถจง เจียอี้ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2108
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿

  วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไทเป • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  วันที่สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต
  วันที่สาม เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  วันที่สี่ ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

  Photo Credit : https://shorturl.asia/3HxmO , https://shorturl.asia/HYOvQ , https://shorturl.asia/ZSqrM , https://shorturl.asia/ClSMd 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ใครไม่เปย์...ไทเป - ทัวร์ไต้หวัน พักออนเซ็น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5528
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  • ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไถจง
  • ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
  • ล่องเรือทะเลทราบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่
  • ตึกไทเป101
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
  • ช้อปปิ้งสไตล์ไต้หวันตลาดซีเหมินติง 

  Photo Credit : shorturl.at/ghjkx , shorturl.at/bkuV8 , shorturl.at/cgix2 , shorturl.at/aFJK6


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ไทเป พักซีเหมินติง - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4555
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿

  วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 562 (10.05-14.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน - ไถจง - ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง – SHIN SEI GREEN WATER WAY ร้าน MIYAHATA (ไม่รวมค่าไอศกรีม)

  วันที่สอง ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ชิมพายสับปะรด - ซีเหมินติง

  วันที่สาม อิสระ

  วันที่สี่ อิสระ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน -สนามสุวรรณภูมิ

  Photo Credit : https://shorturl.asia/26Tv3 https://shorturl.asia/RnvCK https://shorturl.asia/QmWSL 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2809
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,555 ฿
  • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
  • หน้าผาชิงสุ่ย 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
  • ตึกไทเป 101  
  • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว 
  • ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต (ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง)

  Photo Credit : shorturl.at/pDMQV , shorturl.at/cxHJO , shorturl.at/hnBY0 , shorturl.at/artzS , shorturl.at/ahtuW , shorturl.at/nvAB8

  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา - ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน   ย่านซีเหมินติง
  วันที่ 2 : Cosmetics Shop - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  วันที่ 3 : ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
  วันที่ 4 : เมืองเถาหยวน - Daxi Old street - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน -  กรุงเทพฯ
   

  Photo credit : https://shorturl.asia/KB4I3 , https://shorturl.asia/0lf5i 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ไต้หวัน อินดี้ - ทัวร์ไต้หวัน

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4558
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,977 ฿

  ปราสาทช็อกโกแลต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดต้าเจียเจนหลาน - - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  Photo Credit : https://shorturl.asia/Y7lwG https://shorturl.asia/fcB6z https://shorturl.asia/l0yUh 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - มหัศจรรย์ ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ359
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว Yehliu Geo Park
  • วัดอูจี เทียนหยวน Wuji Tianyuan Temple
  • เมืองหนานโถว Nantou
  • วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค Chiang Kai shek Memorial Hall
  • วัดหลงซาน Longshan Temple
  • ตึกไทเป 101

  Photo Credit : https://shorturl.asia/t0E2B , https://shorturl.asia/isEwI ,  https://shorturl.asia/ALmwe , https://shorturl.asia/hHEZg 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4200
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานอาลีซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน
  • ตึก TAIPEI 101
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  • แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก

  Photo Credit : https://shorturl.asia/7MBAC 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน ซู่ซ่า

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3196
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,555 ฿

   • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
   • วัดพระถังซัมจั๋ง 
   • วัดเหวินอู่ 
   • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี 
   • ตึกไทเป 101 
   • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
   • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต (ตลาดเหวินฮัว ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง)

   Photo Credit :shorturl.at/dfghr , shorturl.at/QX346 , shorturl.at/eorHS , shorturl.at/AGJ02   ทัวร์ไต้หวัน
  • Taiwan - Taiwan Taipei 4D3N Nov- Dec - ทัวร์ไต้หวัน

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   4 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4562
   ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 18,990 ฿

   วัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๊ง) - ซีเหมินติง - หมู่บ้านสือเฟิน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

   Photo Credit  : t.ly/DvGr t.ly/Ajlz t.ly/cRzU t.ly/-raX

    


   ทัวร์ไต้หวัน
  • Taiwan - อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก - ทัวร์ไต้หวัน

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   4 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4014
   ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
   • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
   • หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น 
   • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
   • เมืองหนานโถว 
   • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
   • วัดเหวินหวู่ 
   • เมืองเจียอี้
   • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
   • นั่งรถไฟโบราณ
   • เมืองไถจง 
   • MAPLE GARDEN 
   • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
   Photo Credit : shorturl.asia/j8AsT,shorturl.asia/4HzPl,shorturl.asia/3ceyu,shorturl.asia/qQcjy

   ทัวร์ไต้หวัน
  • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน อาตี๋ ทาโรโกะ อาลีซาน อากาศ ดี๊ดี

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   6 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ3747
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿
   • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
   • หน้าผาชิงสุ่ย 
   • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
   • ตึกไทเป 101  
   • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
   • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
   • ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต (ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดเหวินฮัว - ตลาดซีเหมินติง)


   Photo Credit :  shorturl.at/xAJW9 , shorturl.at/fpyZ7  ,shorturl.at/jkuQ3 , shorturl.at/etNOU


   ทัวร์ไต้หวัน
  • Taiwan - Follow Me To - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4704
   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿
   • พัก ไถจง 2คืน เจียอี้ 1คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน
   • พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และ บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน
   • ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง
   • ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า
   • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
   • วัดพระถังซัมจั๋ง
   • วัดเหวินหวู่ 
   • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
   • นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี 
   • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
   • วัดหลงซาน
   • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
   • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน
   • ไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง
   • อี้จงไนท์มาร์เก็ต
   • ซีเหมินติง

   Photo Credit : shorturl.at/rSUX2,shorturl.at/MW358,shorturl.at/dhMOX,shorturl.at/ghjyZ,

   shorturl.at/egr48,shorturl.at/EJS06,shorturl.at/bwxZ4


   ทัวร์ไต้หวัน
  • Taiwan - อาลีซาน ไทเป ซีเหมินติง - ทัวร์ไต้หวัน

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ5436
   ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 19,990 ฿

    • นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน
    • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
    • วัดเหวินหวู่
    • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
    • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
    • ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
    • ตึกไทเป101

    ทัวร์ไต้หวัน
   • Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน Sakura เที่ยว 2 อุทยาน - ทัวร์ไต้หวัน

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    5 วัน 4 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4467
    ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
    • ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง
    • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
    • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
    • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
    • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

    Photo Credit : https://bit.ly/2RA4nTj , https://shorturl.asia/IY6Kb , https://shorturl.asia/tpowc 


    ทัวร์ไต้หวัน
   • Lover Taiwan Taroko - ทัวร์ไต้หวัน

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    5 วัน 4 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4342
    ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 19,555 ฿
    • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
    • หน้าผาชิงสุ่ย 
    • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
    • ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
    • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว
    • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
    • สถานีรถไฟสือเฟิ่น
    • วัดหลงซาน

    Photo Credit : https://shorturl.asia/W7PUI , https://shorturl.asia/Ur6XL 


    ทัวร์ไต้หวัน
   • Taiwan - Got To Go Taiwan ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้ - ทัวร์ไต้หวัน

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    5 วัน 4 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ3923
    ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 19,888 ฿

     • ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง
     • ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า
     • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
     • วัดพระถังซัมจั๋ง
     • วัดเหวินหวู่ 
     • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
     • นั่งรถไฟโบราณ
     • ป่าสนพันปี 
     • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
     • วัดหลงซาน
     • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
     • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101

     Photo credit :  shorturl.at/lnOSX,shorturl.at/hlozP,shorturl.at/dIW46,

     shorturl.at/ADGPW,shorturl.at/ikrU2,shorturl.at/GKN12,shorturl.asia/SbLRI


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 4 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ3093
     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 19,990 ฿
     • วัดเหวินหวู่
     • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
     • ร้านชาอู่หลง      
     • หมู่บ้านเฉิ่นจี้ 
     • ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
     • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) 
     • วัดหลงซาน 
     • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
     • ศูนย์สร้อยสุขภาพ  
     • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว 
     • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
     • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
     • มิตซุย เอาท์เล็ต

     Photo Credits : https://shorturl.asia/jLyo8 , https://shorturl.asia/mXaVP , https://shorturl.asia/sTaux , https://shorturl.asia/zkCFW , https://shorturl.asia/JDnfR , https://shorturl.asia/4lkPG


     ทัวร์ไต้หวัน
    • ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 4 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ5314
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 19,990 ฿
     • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
     • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
     • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
     • ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
     • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
     • วัดเหวินหวู่ 
     • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง 
     • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
     • ซีเหมินติง
     • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว 
     • ตึกไทเป 101
     • ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

     Photo Credit : https://shorturl.asia/YCwg0 , https://shorturl.asia/8Ne07 , https://shorturl.asia/nMePN , https://shorturl.asia/hk217 , https://shorturl.asia/W2xDu


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - มหัศจรรย์ ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4060
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 19,999 ฿
     • ถนนคนเดินจิ่วเฟิ่น
     • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน
     • วัดหลงซาน (Lungshan Temple)
     • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง (Gu Gong National Palace Museum)
     • ตึกไทเป 101
     • ตลาดซีเหมินติง (Ximending)
     • ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (Fengchia Night Market)

     Photo Credit : https://shorturl.asia/eonS9 , https://shorturl.asia/PS2px , https://shorturl.asia/Rql2B , https://shorturl.asia/r5Cyo , https://shorturl.asia/OlJu9 


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - ไต้หวัน ออนเซ็น - ทัวร์ไต้หวัน

     โปรรูดบัตรฟรี
     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4551
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 20,977 ฿

     วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

     วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา - วัดเหวินหวู่ - โรงงานผลิตชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว

     วันที่ 3 : อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน - คอสเมติกช็อป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

     วันที่ 4 : วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ท่าอากาศยานเถาหยวน - กรุงเทพ


     Photo Credit  : https://shorturl.asia/Of4XB https://shorturl.asia/Of4XB https://shorturl.asia/mW9po https://shorturl.asia/vqWfs


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - Taiwan 4D3N NOV - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ2907
     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 21,990 ฿

     ตึก ไทเป 101 - หมู่บ้านสือเฟิน - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

     Photo Credit : t.ly/aC7yD t.ly/_Zee https://shorturl.asia/hz28s https://www.colatour.com.tw/C10G_DomTour/C10G14_TourItinerary.aspx?TourNo=9888 


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4186
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
     • ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมไถจง
     • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า
     • ล่องเรือทะเลทราบสุริยันจันทรา
     • วัดเหวินหวู่
     • ตึกไทเป101
     • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
     • หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น

     Photo credit : shorturl.at/lnOSX,shorturl.at/hlozP,shorturl.at/dIW46,shorturl.at/ADGPW,shorturl.asia/pPngs


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน พรีเมียม

     ทัวร์พรีเมี่ยม
     โปรผ่อน0%
     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4209
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 21,977 ฿
     วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง บุฟเฟต์หม่าล่าชาบู - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
     วันที่ 2 : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ถนนโบราณซานเซี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
     วันที่ 3 : ถ่ายรูปพระราชวังต้องห้าม - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม - ศูนย์เวชสำอางเสริมความงาม ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
     วันที่ 4 : วัดหลงซาน - ถนนโบราณต้าซี่ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan Say YES - ทัวร์ไต้หวัน

     ทัวร์พรีเมี่ยม
     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     3 วัน 2 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ2634
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 22,900 ฿

     เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านโคมลอย-ช็อปปิ้งซีเหมินติง/ซื่อหลิน-อาหารพิเศษ ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน-พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

     Photo Credit : https://shorturl.asia/IuShe , https://shorturl.asia/5jSes , https://shorturl.asia/fQ4bu , https://shorturl.asia/V8T4Q

     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - Taiwan Holiday - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ3771
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 22,990 ฿

     วัดหลงซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

     Photo credit : https://shorturl.asia/A43fx https://shorturl.asia/ioWGc https://shorturl.asia/Lntys      ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ3575
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿
     • วัดหลงซาน 
     • ซีเหมินติง
     • วัดเหวินหวู่
     • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
     • ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
     • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว 
     • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
     • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
     • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
     • ตึกไทเป 101 

     Photo credit : https://shorturl.asia/e49Dm , https://shorturl.asia/0gEpe , https://shorturl.asia/9AxjZ , https://shorturl.asia/fsLH7 ,https://shorturl.asia/r1M3u


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน อาบน้ำแร่ - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ3593
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿
     วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
     ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เป่ยโถว Thermal Valley - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน
     ร้านคอมเมติค - ย่านซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
     อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - Taiwan No ช้อปปิ้ง - ทัวร์ไต้หวัน

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4553
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿

     ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสือเฟิน - วัดปี้ซานเหยียน - ตึก ไทเป 101

     Photo credit :  https://shorturl.asia/W5H1n https://shorturl.asia/HiwZX https://shorturl.asia/efzxK https://shorturl.asia/diOgk 


     ทัวร์ไต้หวัน
    • Taiwan - Countdown - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง

     โปรรูดบัตรฟรี
     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     4 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ5399
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 24,977 ฿

      วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานเกาสง - โดมแห่งแสง - ไทจง
      วันที่ 2 : ร้านพายสัปปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน - คอสเมติกช็อป -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
      วันที่ 3 : วัดต้าเจียเจนหลาน - ปราสาทช็อคโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - โรงงานผลิตชาอู่หลง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต 
      วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป โฝกวงซาน - เจดีย์มังกร&เสือหลงหู - ท่าอากาศยานเกาสง ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


      Photo credit : https://shorturl.asia/vFk7d , https://shorturl.asia/oXY3s , https://shorturl.asia/A8aZM , https://shorturl.asia/nZiaD , https://shorturl.asia/xBWT5 , https://shorturl.asia/iR3qQ
      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5482
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 25,990 ฿
      •  เกาะลาลู (Lalu Island)
      • เมืองไทเป (Taipei)
      • วัดหลงซาน (Longshan Temple)
      • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

      Photo Credit : https://shorturl.asia/Ik6rX  https://shorturl.asia/6qI2Y https://shorturl.asia/VkKdR  https://shorturl.asia/fcB6z 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - อาลีซาน ไทเป ซีเหมินติง - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      5 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2979
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 25,990 ฿
      วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เถาหยวน ไทเป - ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง - Shin Sei Green Water
      วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
      วันที่ 3 : ชิมชาอูหลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเจียอี้ - อาบน้ำแร่
      วันที่ 4 : ชิมพายสัปปะรด - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - Duty Free - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
      วันที่ 5 : วัดหลงซาน - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - Taiwan ใจมันสั่น อาลีซาน - ทัวร์ใต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3834
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 25,999 ฿
      วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอ
      วันที่ 2 : อุทยานอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - เดินทางเมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
      วันที่ 3 : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
      วันที่ 4 : ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโคมลอย - คอสเมติค - ช้อป ปิ้งเค้กพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
       

      Photo credit : https://shorturl.asia/DLTBy , https://shorturl.asia/XYwzp , https://shorturl.asia/JWfkh , https://shorturl.asia/qzUjJ , https://shorturl.asia/lKL8I 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - ไต้หวัน ไทเป เคาต์ดาวน์ - ทัวร์ไต้หวัน

      โปรรูดบัตรฟรี
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3590
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 27,977 ฿

      เที่ยว : ป้อมปราการซานโดมินโก -  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น -  ปราสาทช็อกโกแลต -  ท่าเรือชาวประมง - วัดหลงซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

      Photo Credit : https://shorturl.asia/2DYTP , https://shorturl.asia/pKZOV , https://shorturl.asia/8joCt , https://shorturl.asia/tc6pN , https://shorturl.asia/lgIM7      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4554
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿
      • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
      • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว(Yehliu Geo Park)
      • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
      • สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวิ่นหวู่ หรือ วัด กวนอู
      • ตลาดอี๋จง ไนท์มาร์เก็ต
      • เฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village)
      • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
      • วัดหลงซาน (Longshan Temple)
      • ตึกไทเป 101

      Photo Credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM , https://shorturl.asia/IvNlJ , https://shorturl.asia/yA2L8 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • ไต้หวัน - มหัศจรรย์..ไต้หวัน เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ -ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3224
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

      • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  (Yehliu Geo Park)
      • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  (Jiufen Old Street)
      • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
      • วัดหลงซาน (Longshan Temple) 
      • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)  
      Photo credit  : https://shorturl.asia/Cm0lQ , https://shorturl.asia/i3hj1 , https://shorturl.asia/zQoPT , https://shorturl.asia/7k6S9 , https://shorturl.asia/Udjfl 

      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - บินเหมาลำ ไต้หวัน เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น เทศกาลปีใหม่ 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      5 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3854
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
      • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
      • ย่านเฉิ่นจี้ซินชุน
      • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
      • วัดหลงซาน
      • Taipei 101

      Photo credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4557
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

      ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว(Yehliu Geo Park)

      ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - สักการะเทพเจ้ากวนอู - วัดเหวิ่นหวู่ หรือ วัด กวนอู

      ตลาดอี๋จง - ไนท์มาร์เก็ต เฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village) - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

      วัดหลงซาน (Longshan Temple) - ตึกไทเป 101


      Photo Credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM , https://shorturl.asia/IvNlJ , https://shorturl.asia/yA2L8 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - มหัศจรรย์...ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เทศกาลปีใหม่

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      5 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3851
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿
      • ไทเป
      • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
      • ลองเรือทะเลสาบสุริยัน
      • วัดเหวินหวู่
      • เมืองเจียอี้
      • หมู่บ้านสายรุ้ง
      • ตึกไทเป101
      • เมืองไถจง
      • วัดพระถังซ่าจั๋ง

      Photo credit : shorturl.asia/d8mbe,shorturl.asia/qhtNo,shorturl.asia/o2pQ6


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - Taiwan เที่ยวครบสูตรไต้หวัน Charter Flight New Year 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4547
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 32,990 ฿

      อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานทาโรโกะ

      Photo Credit : t.ly/Nh8n  t.ly/nj7u  t.ly/AxBr  t.ly/pJIW


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan -Taiwan Countdow 5 star 5D4N Charter Flight New Year - ทัวร์ไต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      5 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4545
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
      วัดเหวินหวู่ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - วัดหลงซาน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

      Photo Credit  : t.ly/m_B3 t.ly/_4_F t.ly/_hls  t.ly/dLk-


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Taiwan - Love Like Taiwan เคาท์ดาวน์ปีใหม่ Taipei101 - ทัวร์ใต้หวัน

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      4 วัน 3 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3495
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
      วันที่ 1 : กรุงเทพ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
      วันที่ 2 : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - Countdown Taipei 101
      วันที่ 3 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านฉือเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์เจอร์เมเนียม - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
      วันที่ 4 : วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

      Photo credit : https://shorturl.asia/aOGvC , https://shorturl.asia/MguBk , https://shorturl.asia/3rABc , https://shorturl.asia/ADgkr , https://shorturl.asia/v0HGc 


      ทัวร์ไต้หวัน
     • Charter Flight Countdown Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ปีใหม่

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3434
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
      • อุทยานทาโรโกะ 
      • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 
      • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
      • วัดเหวินหวู่ 
      • อณุสรณ์สถานเจียงไคเชค
      • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
      • ปล่อยโคมลอยสือเฟิน 
      • ตึกไทเป101

      Photo Credit : shorturl.at/gsNT8 , shorturl.at/jQ079 , shorturl.at/CGKY7 , shorturl.at/bhLT7


      ทัวร์ไต้หวัน
     • โปรแกรม ล่องเรืออลาสก้้า 11 วัน 8 คืน เลิศหรูอลังการ

      ประเภท
      ทัวร์ล่องเรือ
      11 วัน 8 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3740
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - พ.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 152,900 ฿

      สแก๊กเวย์ Skagway - ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) - เค็ทชิเคน Ketchikan - แหลมอดอลฟัส (Point Adolphus)

      Photo Credit :t.ly/Or-A t.ly/jedk t.ly/9Idd t.ly/yv-3


      ทัวร์ไต้หวัน

     Total 54 Record : 1 Page :

     อัพเดต ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ล่าสุด 2566

     ‘ไต้หวัน’ ประเทศที่น่าจับตา และมีความสำคัญประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาค นอกจากความโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ไต้หวันยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม อากาศดี อุดมไปด้วยร้านอาหารและของกินเล่นนานาชนิดรวมถึง กิจกรรมสนุกๆ ให้ได้เลือกสรรแบบจัดเต็ม รีบจอง ทัวร์ไต้หวัน แล้วมาเที่ยวกันนะคะ  

     รวม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน

      Pingxi Line

     • เส้นทางรถไฟโบราณสายผิงซี (Pingxi Line) สถานีรถไฟประเทศไต้หวันแต่ละสถานีนั้นต่างก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แม้จะตั้งอยู่ในเมืองนิวไทเป ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัย แต่การได้ได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟชมวิวบนรถไฟโบราณสายผิงซีนี้ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชม. ผ่าน 9 สถานี โดยเราสามารถแวะลงถ่ายรูปกับหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน ไฮไลต์หลักๆ ได้แก่ สถานีจินถง สถานีผิงซี สถานีหูตง เป็นต้น  

     • Jiufen

     • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) หมู่บ้านสุดโรแมนติกประดับโคมไฟสีแดงตลอดทางเดินและอาคารบ้านเรือน ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ไม่เหมือนกับหมู่บ้านใดในประเทศไต้หวัน ซึ่งกลายมาเป็นแรงบัลดาลใจของภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังจากเกาะญี่ปุ่นอย่าง Spirited Away อีกทั้งที่จิ่วเฟิ่นยังเป็นสวรรค์ของนักกินตัวยง อาหารคาวหวานหลากหลายประเภทเรียงรายละลานตา เรียกได้ว่า ผสมผสานบรรยากาศโรแมนติกและของกินได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ใครมา ทัวร์ไต้หวันต้องห้ามพลาด  

     • Yehliu Geopark

     • อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) อุทยานธรณีทางตอนเหนือของนครนิวไทเป คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยายใดๆของประเทศไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลราวๆ 2 กิโลเมตร หากมองจากมุมบนจะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ลอยกลางทะเล และเนื่องจากอยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงทำให้เกิดหินรูปร่างต่างๆที่แปลกตา ไม่ว่าจะเป็น หินช้าง หินเทียน หินเศียรราชินี หินถั่ว เป็นต้น  

     • Sun Moon Lake

     • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ที่ต้องมีอยู่ในทุกโปรแกรมของทัวร์ไต้หวัน สมญานามว่าเพชรเม็ดงามแห่งไต้หวันนั้นไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อย โดยด้านตะวันออกของทะเลสาบจะมีรูปร่างคล้ายพระอาทิตย์ และฝั่งด้านตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ในช่วงเช้าจะมีหมอกลอยเหนือทะเลสาบอย่างสวยงาม ยามค่ำคืนดาวมากมายบนฟากฟ้าจะส่องแสงประกายระยิบระยับชวนมอง  

     • Jiufen

     • วัดพระถังซำจั๋ง (Xuanzang Temple) หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันในชื่อวัดสวนกวง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซั่มจั๋ง โดยที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมากราบไว้สักการะไม่ขาดสายตลอดปี ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียจัดแสดงอยู่ในบริเวณวัดอีกด้วย นักเที่ยวสายบุญอย่าลืมแวะมากราบไหว้กันนะ  

     • Wenwu Temple

     • วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) อีกหนึ่งวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา อยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือ เรียกกันอีกชื่อว่าวัดกวนอู ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู ซึ่งมีความเชื่อว่าใครที่บูชาเทพกวนอู จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไต้หวันให้ความเคารพนับถือ  

     • Alishan Forest Recreation Area

     • อุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน (Alishan Forest Recreation Area) หากคุณรักในการชมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน เป็นอีกที่ที่ควรเป็นจุดหมายสำคัญในการเดินทางมา ทัวร์ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี่ ทางตอนกลางของประเทศไต้หวัน ชาของที่นี่การันตีว่าคุณภาพไม่เป็นสองรองใคร แถมยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่างชมหมอกบนยอดเขาในช่วงเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นก็จะถือเป็นมงคลต่อชีวิตของคนที่ได้มาอาบแสงแดด ณ สถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมีบริการนั่งรถไฟผจญภัยไต่เขาอีกด้วย  

     • Feng Chia Night Market

     • ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน นักชอปตัวจริงต้องมาเจอกันที่นี่ เพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยร้านขนม ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ขนกันมาลดกระหน่ำให้นักท่องเที่ยวได้ชอปปิงซื้อของฝากกันอย่างหนำใจ ในช่วงกลางคืนที่นี่จะคึกคักมากเป็นพิเศษ ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวัน หากมา ทัวร์ไต้หวัน เป็นกลุ่มอาจจะต้องเดินเกาะกลุ่มกันเข้าไว้ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการพลัดหลงกันได้  

     • Lungshan Temple

     • วัดหลงซาน (Lungshan Temple) หนุ่มโสด สาวโสดเตรียมจดลง bucket list กันไว้เลย เนื่องจากที่วัดหลงซานแห่งนี้โด่งดังมากๆในเรื่องการขอพรความรักให้สมหวังดั่งใจปรารถนา โดยวัดหลงซานมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายใดๆแม้แต่นิด ทำให้ชาวไต้หวันเกิดความศรัทธาอย่างมาก นอกจากด้านความรักแล้วก็ยังสามารถข้อพรในเรื่องอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น การเรียน การงาน สุขภาพ เป็นต้น  

     • Ximending

     • ย่านซีเหมินติง (Ximending) ย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของวัยรุ่นไต้หวัน ไม่ต่างจากสยามของประเทศไทย หรือฮาราจูกุของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว การเดินทางมาก็ง่ายมากๆ เพราะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Xiamen Metro Station ไม่ว่าจะชอปจนดึกดื่นแค่ไหน ก็เดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก หากพร้อมแล้วมาละลายทรัพย์กันได้ที่นี่เลย  

     • Taipei 101

     • ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สิ่งก่อสร้างแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยความสูงของตึก 508 เมตร และมีจำนวนชั้นมากถึง 101 ชั้น ทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี 2004 ถึง 2010 สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามประณีต บริเวณชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิวก็สามารถมองเห็นวิวของเมืองไทเปได้อย่างครบถ้วน 360 องศา ภายในมีร้านค้ามากมายให้ทุกคนที่มาเยือนได้เลือกซื้อกลับไป  

     • National Palace Museum

     • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) ปิดท้ายกันด้วยพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชวังจีน มีความสวยงามอลังการ และเป็นที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานอันล้ำค่าของจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น จัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศไต้หวันที่ต้องมาให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง  

     สรุป

     แม้ประเทศไต้หวันจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นพูดได้คำเดียวว่ามีให้ชมกันได้อย่างจุใจ ชอปปิงได้ไม่ยั้ง ด้วยค่าครองชีพที่ใกล้เคียงกับไทย และรสชาติอาหารการกินที่ถูกปาก ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก อ่านมาถึงตรงนี้ก็อย่ารอช้า รีบติดต่อจอง ทัวร์ไต้หวัน กับเรามาได้เลยนะคะ แล้วไปเที่ยวกันค่ะ