ผลการค้นหา: | ประเทศ: ไต้หวัน | Travelzeed.com

ทัวร์ โปรไฟไหม้

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 11,500
Max : 45,888
โปรแกรมทัวร์64
ทัวร์ล่องเรือ1

เม.ย. 6658
พ.ค. 6646
มิ.ย. 6642
ก.ค. 6630
ส.ค. 6631
ก.ย. 6629
ต.ค. 6630
ธ.ค. 661

3 วัน3
4 วัน40
5 วัน26
6 วัน2

AIR ASIA 6
CHINA AIRLINES 22
EVA AIR 3
Self travel-เดินทางเอง1
STARLUX AIRLINES 10
Thai Lion Air 12
Thai Smile 4
Thai Vietjet Air 12
VietJetAir 1

37
32
2

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

โปรแกรมทัวร์64
ทัวร์ล่องเรือ1

เม.ย. 6658
พ.ค. 6646
มิ.ย. 6642
ก.ค. 6630
ส.ค. 6631
ก.ย. 6629
ต.ค. 6630
ธ.ค. 661
3 วัน3
4 วัน40
5 วัน26
6 วัน2
AIR ASIA 6
CHINA AIRLINES 22
EVA AIR 3
Self travel-เดินทางเอง1
STARLUX AIRLINES 10
Thai Lion Air 12
Thai Smile 4
Thai Vietjet Air 12
VietJetAir 1
37
32
2

ค้นหาทัวร์

 • Hongkong Taiwan - ทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง-เกาสง

  ประเภท
  ทัวร์ล่องเรือ
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2751
  รหัสทัวร์ TVZ2751
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  พ.ค. 66
  03-05
  10-12
  17-19
  24-26
  31-02
  มิ.ย. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  ก.ค. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  ส.ค. 66
  02-04
  09-11
  16-18
  23-25
  30-01
  ก.ย. 66
  06-08
  13-15
  20-22
  27-29
  ต.ค. 66
  04-06
  11-13
  18-20
  25-27
  ราคาเริ่มต้น 11,500 ฿
  เที่ยว ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal - เกาสง ไต้หวัน - เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
  เที่ยว : 
  ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal - เกาสง ไต้หวัน - เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักผ่อนบนเรือสำราญ , ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี , สนุกกับคาสิโนและกิจกรรมอีกมากมายบนเรือ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  11,500 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  พ.ค. 66
  03-05
  10-12
  17-19
  24-26
  31-02
  มิ.ย. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  ก.ค. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  ส.ค. 66
  02-04
  09-11
  16-18
  23-25
  30-01
  ก.ย. 66
  06-08
  13-15
  20-22
  27-29
  ต.ค. 66
  04-06
  11-13
  18-20
  25-27
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Taiwan ปัง ปัง - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4545
  รหัสทัวร์ TVZ4545
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-03
  22-24
  29-01
  พ.ค. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  มิ.ย. 66
  11-13
  18-20
  24-26
  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿
  เที่ยว วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย เจอมาเนี่ยม - GLORIA OUTLET
  เที่ยว : 
  วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย เจอมาเนี่ยม - GLORIA OUTLET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ไฮไลท์ - วัดหลงชาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟื้น - สือเฟินปล่อยโคมลอย
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  13,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-03
  22-24
  29-01
  พ.ค. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  มิ.ย. 66
  11-13
  18-20
  24-26
  แสดงน้อยลง
 • APRIL - Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3225
  รหัสทัวร์ TVZ3225
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  07-10
  08-11
  11-14
  13-16
  14-17
  15-18
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  26-29
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  06-09
  09-12
  12-15
  23-26
  มิ.ย. 66
  05-08
  14-17
  21-24
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  09-12
  16-19
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  04-07
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งจุใจ , เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง , สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  07-10
  08-11
  11-14
  13-16
  14-17
  15-18
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  26-29
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  06-09
  09-12
  12-15
  23-26
  มิ.ย. 66
  05-08
  14-17
  21-24
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  09-12
  16-19
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  04-07
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan พาเพลิน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2907
  รหัสทัวร์ TVZ2907
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  18-21
  25-28
  26-29
  พ.ค. 66
  01-04
  03-06
  06-09
  10-13
  14-17
  17-20
  20-23
  24-27
  มิ.ย. 66
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  28-01
  ก.ค. 66
  01-04
  05-08
  08-11
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 66
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  ก.ย. 66
  13-16
  20-23
  24-27
  27-30
  ต.ค. 66
  01-04
  08-11
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  18-21
  25-28
  26-29
  พ.ค. 66
  01-04
  03-06
  06-09
  10-13
  14-17
  17-20
  20-23
  24-27
  มิ.ย. 66
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  28-01
  ก.ค. 66
  01-04
  05-08
  08-11
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 66
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  ก.ย. 66
  13-16
  20-23
  24-27
  27-30
  ต.ค. 66
  01-04
  08-11
  18-21
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2989
  รหัสทัวร์ TVZ2989
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  12-15
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  26-29
  28-01
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  05-08
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  24-27
  26-29
  28-31
  31-03
  มิ.ย. 66
  04-07
  07-10
  09-12
  14-17
  17-20
  ก.ค. 66
  07-10
  15-18
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  10-13
  23-26
  25-28
  26-29
  30-02
  ก.ย. 66
  02-05
  08-11
  09-12
  13-16
  20-23
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  10-13
  20-23
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ , พักย่านซีเหมินติง 2 คืน , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  12-15
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  26-29
  28-01
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  05-08
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  24-27
  26-29
  28-31
  31-03
  มิ.ย. 66
  04-07
  07-10
  09-12
  14-17
  17-20
  ก.ค. 66
  07-10
  15-18
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  10-13
  23-26
  25-28
  26-29
  30-02
  ก.ย. 66
  02-05
  08-11
  09-12
  13-16
  20-23
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  10-13
  20-23
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3741
  รหัสทัวร์ TVZ3741
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  31-03
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  12-15
  14-17
  15-18
  16-19
  19-22
  20-23
  22-25
  26-29
  27-30
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  17-20
  19-22
  20-23
  24-27
  25-28
  27-30
  31-03
  มิ.ย. 66
  08-11
  10-13
  16-19
  29-02
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  14-17
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  03-06
  12-15
  19-22
  24-27
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  09-12
  14-17
  16-19
  21-24
  23-26
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  07-10
  12-15
  22-25
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  31-03
  เม.ย. 66
  01-04
  02-05
  12-15
  14-17
  15-18
  16-19
  19-22
  20-23
  22-25
  26-29
  27-30
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  17-20
  19-22
  20-23
  24-27
  25-28
  27-30
  31-03
  มิ.ย. 66
  08-11
  10-13
  16-19
  29-02
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  14-17
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  03-06
  12-15
  19-22
  24-27
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  09-12
  14-17
  16-19
  21-24
  23-26
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  07-10
  12-15
  22-25
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4561
  รหัสทัวร์ TVZ4561
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  30-02
  เม.ย. 66
  05-08
  06-09
  10-13
  11-14
  13-16
  15-18
  20-23
  21-24
  27-30
  28-01
  พ.ค. 66
  04-07
  05-08
  11-14
  12-15
  17-20
  18-21
  25-28
  26-29
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  22-25
  23-26
  30-03
  ก.ค. 66
  06-09
  14-17
  20-23
  21-24
  27-30
  30-02
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  11-14
  17-20
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก Taipei 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง และพิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  30-02
  เม.ย. 66
  05-08
  06-09
  10-13
  11-14
  13-16
  15-18
  20-23
  21-24
  27-30
  28-01
  พ.ค. 66
  04-07
  05-08
  11-14
  12-15
  17-20
  18-21
  25-28
  26-29
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  22-25
  23-26
  30-03
  ก.ค. 66
  06-09
  14-17
  20-23
  21-24
  27-30
  30-02
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  11-14
  17-20
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • PROITRAVELS - Taiwan Is Calling Me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3851
  รหัสทัวร์ TVZ3851
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  31-03
  เม.ย. 66
  02-05
  11-14
  13-16
  20-23
  21-24
  30-03
  พ.ค. 66
  06-09
  11-14
  13-16
  17-20
  18-21
  21-24
  25-28
  27-30
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  29-02
  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนอี้จง - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนอี้จง - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนมาร์คแห่งใหม่ ไหว้ขอพร ช้อปปิ้งตลาดดัง และอิ่มอร่อยไปกับ เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  31-03
  เม.ย. 66
  02-05
  11-14
  13-16
  20-23
  21-24
  30-03
  พ.ค. 66
  06-09
  11-14
  13-16
  17-20
  18-21
  21-24
  25-28
  27-30
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan สุดต๊าซ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4704
  รหัสทัวร์ TVZ4704
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  23-26
  28-01
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  11-14
  12-15
  13-16
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  25-28
  26-29
  27-30
  28-31
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ปั่นจักรยานราง , ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชิมขาอู่หลง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  23-26
  28-01
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  11-14
  12-15
  13-16
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  25-28
  26-29
  27-30
  28-31
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan อั่ยต้าว ทาโรโกะ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2358
  รหัสทัวร์ TVZ2358
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  23-26
  28-01
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  11-14
  12-15
  13-16
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  25-28
  26-29
  27-30
  28-31
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien - ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด - SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET
  เที่ยว : 
  หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien - ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด - SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ปั่นจักรยานราง , ชิมชาอู่หลง , ชิมพายสับปะรด , ชมธรรชาติอุทยานทาโรโกะ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  23-26
  28-01
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  11-14
  12-15
  13-16
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  25-28
  26-29
  27-30
  28-31
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4560
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  พ.ค. 66
  24-27
  25-28
  26-29
  31-03
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  07-10
  08-11
  09-12
  14-17
  15-18
  16-19
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ก.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  10-13
  11-14
  17-20
  18-21
  24-27
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  พ.ค. 66
  24-27
  25-28
  26-29
  31-03
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  07-10
  08-11
  09-12
  14-17
  15-18
  16-19
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ก.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  10-13
  11-14
  17-20
  18-21
  24-27
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan แบบใหม่แบบสับ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ492
  รหัสทัวร์ TVZ492
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  19-22
  27-30
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  16-19
  ก.ค. 66
  07-10
  13-16
  21-24
  ส.ค. 66
  04-07
  11-14
  12-15
  24-27
  ก.ย. 66
  15-18
  22-25
  ต.ค. 66
  06-09
  20-23
  21-24
  23-26
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง วัดหลงซาน เช็คอิน Miyahara ร้านไอศกรีมแฮรี่พอตเตอร์ อิ่มอร่อยไปกับเสี่ยวหลงเปา+บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  พ.ค. 66
  05-08
  06-09
  19-22
  27-30
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  16-19
  ก.ค. 66
  07-10
  13-16
  21-24
  ส.ค. 66
  04-07
  11-14
  12-15
  24-27
  ก.ย. 66
  15-18
  22-25
  ต.ค. 66
  06-09
  20-23
  21-24
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Ni Hao Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2216
  รหัสทัวร์ TVZ2216
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-16
  14-17
  21-24
  28-01
  พ.ค. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  25-28
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  15-18
  29-02
  ก.ค. 66
  13-16
  20-23
  28-31
  29-01
  30-02
  ส.ค. 66
  10-13
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  เที่ยว : 
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดหลงซาน , ชิมชาอู่หลงชาไต้หวันแท้ๆ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-16
  14-17
  21-24
  28-01
  พ.ค. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  25-28
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  15-18
  29-02
  ก.ค. 66
  13-16
  20-23
  28-31
  29-01
  30-02
  ส.ค. 66
  10-13
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  แสดงน้อยลง
 • PROITRAVELS - Taiwan - Forever Love Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4555
  รหัสทัวร์ TVZ4555
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  14-17
  15-18
  20-23
  21-24
  27-30
  28-01
  29-02
  พ.ค. 66
  05-08
  11-14
  12-15
  18-21
  19-22
  25-28
  26-29
  ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿
  เที่ยว เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
  เที่ยว : 
  เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ซือเฟิ่น เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งตลาดดัง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  14-17
  15-18
  20-23
  21-24
  27-30
  28-01
  29-02
  พ.ค. 66
  05-08
  11-14
  12-15
  18-21
  19-22
  25-28
  26-29
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน สวย สวย ไทเป เกาสง ไทจง

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2935
  รหัสทัวร์ TVZ2935
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  04-07
  06-09
  18-21
  20-23
  25-28
  27-30
  พ.ค. 66
  01-04
  08-11
  15-18
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 17,977 ฿
  เที่ยว ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก (ค่าขั้นลิฟไม่รวมในราคาทัวร์ 990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาที) - หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมอลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  เที่ยว : 
  ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก (ค่าขั้นลิฟไม่รวมในราคาทัวร์ 990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาที) - หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมอลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ลิ้มรสซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ชาบู
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  04-07
  06-09
  18-21
  20-23
  25-28
  27-30
  พ.ค. 66
  01-04
  08-11
  15-18
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1834
  รหัสทัวร์ TVZ1834
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  10-14
  11-15
  12-16
  14-18
  27-01
  พ.ค. 66
  04-08
  11-15
  25-29
  มิ.ย. 66
  01-05
  08-12
  22-26
  29-03
  ก.ค. 66
  06-10
  13-17
  20-24
  27-31
  28-01
  ส.ค. 66
  10-14
  17-21
  24-28
  29-02
  31-04
  ก.ย. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  28-02
  ต.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
  เที่ยว เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน ถ่ายรูปกับตึก Taipei 101 และพิเศษ! อิ่มอร่อยไปกีบบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานนาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ไอศครีม Miyahara
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  18,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  10-14
  11-15
  12-16
  14-18
  27-01
  พ.ค. 66
  04-08
  11-15
  25-29
  มิ.ย. 66
  01-05
  08-12
  22-26
  29-03
  ก.ค. 66
  06-10
  13-17
  20-24
  27-31
  28-01
  ส.ค. 66
  10-14
  17-21
  24-28
  29-02
  31-04
  ก.ย. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  28-02
  ต.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  แสดงน้อยลง
 • APRIL - Pro Taiwan - ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4186
  รหัสทัวร์ TVZ4186
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-16
  15-18
  19-22
  20-23
  24-27
  27-30
  28-01
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  04-07
  05-08
  07-10
  08-11
  09-12
  12-15
  13-16
  15-18
  16-19
  19-22
  21-24
  22-25
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  30-02
  31-03
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  06-09
  09-12
  11-14
  12-15
  13-16
  16-19
  23-26
  24-27
  30-03
  ก.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  07-10
  09-12
  10-13
  11-14
  14-17
  15-18
  16-19
  17-20
  18-21
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  28-31
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  09-12
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักหรู 4 ดาว เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู๊ด
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-16
  15-18
  19-22
  20-23
  24-27
  27-30
  28-01
  29-02
  30-03
  พ.ค. 66
  01-04
  02-05
  04-07
  05-08
  07-10
  08-11
  09-12
  12-15
  13-16
  15-18
  16-19
  19-22
  21-24
  22-25
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  30-02
  31-03
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  06-09
  09-12
  11-14
  12-15
  13-16
  16-19
  23-26
  24-27
  30-03
  ก.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  07-10
  09-12
  10-13
  11-14
  14-17
  15-18
  16-19
  17-20
  18-21
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  28-31
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  09-12
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์..TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5528
  รหัสทัวร์ TVZ5528
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  พ.ค. 66
  06-09
  13-16
  27-30
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  16-19
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  02-05
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-31
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  พ.ค. 66
  06-09
  13-16
  27-30
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  16-19
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  02-05
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-31
  แสดงน้อยลง
 • APRIL - Taiwan - อาลีซาน เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม - ทัวร์ใต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5155
  รหัสทัวร์ TVZ5155
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-08
  13-16
  22-25
  28-01
  30-03
  พ.ค. 66
  04-07
  12-15
  17-20
  26-29
  มิ.ย. 66
  02-05
  10-13
  15-18
  21-24
  29-02
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน
  เที่ยว : 
  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั้งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-08
  13-16
  22-25
  28-01
  30-03
  พ.ค. 66
  04-07
  12-15
  17-20
  26-29
  มิ.ย. 66
  02-05
  10-13
  15-18
  21-24
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Lover Taiwan Alishan - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5399
  รหัสทัวร์ TVZ5399
  ราคาเริ่มต้น 18,777 ฿
  เที่ยว ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เซลฟี่คู่กับตึก ไทเป 101
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  18,777 ฿
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan โคโยตี้ มีเฮ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3771
  รหัสทัวร์ TVZ3771
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-09
  11-15
  12-16
  14-18
  28-02
  พ.ค. 66
  03-07
  ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿
  เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : บินตรงสู่ไทเป ล่องเรือทะเลาสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  18,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  05-09
  11-15
  12-16
  14-18
  28-02
  พ.ค. 66
  03-07
  แสดงน้อยลง
 • APRIL - ซุปตาร์...Taiwan ตัวแม่จะแคร์เพื่อ!! 4 - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4557
  รหัสทัวร์ TVZ4557
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  14-17
  15-18
  20-23
  22-25
  27-30
  28-02
  พ.ค. 66
  05-08
  11-14
  19-22
  25-28
  26-29
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  08-11
  15-18
  16-19
  23-26
  29-02
  ก.ค. 66
  01-04
  06-09
  08-11
  13-16
  20-23
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  03-06
  05-08
  10-13
  11-14
  12-15
  18-21
  24-27
  31-03
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  23-26
  28-01
  30-03
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ร้าน Cosmetics Shop - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - Shen Ji New Village - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ร้าน Cosmetics Shop - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - แช่น้ำพุร้อนภายในห้องพัก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา พิเศษ... พักโรงแรมน้ำพุร้อน 1 คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  18,888 ฿