ค้นหา : | ประเทศ : เกาหลีใต้ | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 4,600 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ส.ค. 2562
  JEJU SUPER SAVE SUMMER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม – 
  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet
  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – 
  ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
  Photo Credit : http://bit.ly/32HX9kO
  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 5,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ก.ย. 2562
  HOT PRO JEJU SUMMER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โปรแกรมเดินทาง

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม - ร้านน้ำมันสน

  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง

  ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credit :  http://bit.ly/2X81C16
  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 5,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ก.ย. 2562
  EXPRESS JEJU IN SUMMER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค  - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  


  Photo credit : http://bit.ly/2KfbEUW  

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 5,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2562
  HOT PRO JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  -  วัดซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม

  ร้านน้ำมันสน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  -  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/332uya1

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2562
  EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค -

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ -

  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี


  Photo credit : http://bit.ly/2YwO0MN

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ก.ย. 2562
  ROMANTIC SUMMER IN JEJU

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โปรแกรมเดินทาง

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ร้านน้ำมันสน  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

  Photo Credit : http://bit.ly/2Y0Vic6
  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ก.ย. 2562
  ROMANTIC SUMMER IN JEJU

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ร้านน้ำมันสน  -

  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน

   - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/2KgDHTT

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  EXPRESS JEJU IN NOVEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน –

  ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี


  Photo credit : https://shutr.bz/2SV9kX7

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  HOT PRO JEJU IN NOVEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  -  วัดซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม

  ร้านน้ำมันสน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  -  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/2K93puN

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  HOT PRO JEJU IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  -  วัดซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม

  ร้านน้ำมันสน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  -  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/32YDaOW

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 7,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

   ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – 

  ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credit : http://bit.ly/2DYoULh
  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 7,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2563
  ROMANTIC JEJU IN MAY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมต้นฮงกาชินามู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกซอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-ชมดอกไฮเดรนเยีย-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-

  ซอพจิโกจิ-ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-

  ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2Zrrt1g

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 7,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  EXPRESS JEJU IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค -

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -

  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2K93puN

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 8,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN APRIL

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมต้นฮงกาชินามู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกซอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเช็มแดง-ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-

  ซอพจิโกจิ-ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-

  ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2YfS4Sd

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 8,400 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN MARCH

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-

  ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2Ovw5lO

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้

Total 95 Record : 7 Page :