ค้นหา : | ประเทศ : เกาหลีใต้ | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 6,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  EXPRESS JEJU IN NOVEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน –

  ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี


  Photo credit : https://shutr.bz/2SV9kX7

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  HOT PRO JEJU IN NOVEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  -  วัดซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม

  ร้านน้ำมันสน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  -  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/2K93puN

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 6,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  HOT PRO JEJU IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  -  วัดซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม

  ร้านน้ำมันสน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์เครื่องสำอาง  -   ศูนย์โสม  -  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวน์เมืองเชจู 


  Photo credit : http://bit.ly/32YDaOW

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 7,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2563
  ROMANTIC JEJU IN MAY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมต้นฮงกาชินามู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกซอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-ชมดอกไฮเดรนเยีย-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-

  ซอพจิโกจิ-ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-

  ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2Zrrt1g

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 7,700 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  EXPRESS JEJU IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค -

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -

  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2K93puN

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 8,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN APRIL

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมต้นฮงกาชินามู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกซอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเช็มแดง-ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-

  ซอพจิโกจิ-ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-ชายหาดวอลจองรี-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-

  ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2YfS4Sd

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 8,400 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN MARCH

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-

  ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2Ovw5lO

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 8,600 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา -

   ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - 

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน -

   ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2OH58LU

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 9,000 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN FEBUARY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - โชว์กายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-

  ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2SYnu9U

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 9,200 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2563
  ROMANTIC JEJU IN DECEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด                                    

  ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดกวางชิกิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ                                         

  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน                            


  Photo credit : http://bit.ly/2MuX0f2

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 9,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ฮัลโหล คิตตี้ เจจู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกซอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ-

  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ชายหาดกวางชิกิ-ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-

  ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/319zaJU

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 9,600 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - ก.พ. 2563
  ROMANTIC JEJU IN JANUARY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา –

   ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  -

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร -

  ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ลอตเต้ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู


  Photo credit : http://bit.ly/2YxKBt7

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้
 • 10,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  เกาหลี ซุปตาร์...คอตตอน แคนดี้ - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

  2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ700 02.35-10.05) - สวนฮานึล - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

  3 โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

  4 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง– หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

  5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง (XJ701 11.15-15.05)

  Photo Credit : http://bit.ly/2XnZDpz

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 10,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  เกาหลี ซุปตาร์...ปูกระโดด - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

  2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ700 02.35-10.05) -สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

  3 โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

  4 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

  5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง (XJ701 11.15-15.05)

  โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

  สะพานมาจังโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสียว

  สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

  พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS

  Photo Credit : http://bit.ly/2F6FbhE


  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 11,500 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - พ.ย. 2562
  WOW JEJU WITH BUSAN IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม -พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ-

  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-ศูนย์โสม-เอเปคเฮ้าส์ -ล็อตเต้พรีเมี่ยมเอาท์เลท -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ปูซานทาวเวอร์ -ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง -ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์


  Photo credit : http://bit.ly/2OynZZF  http://bit.ly/2YhHPwC

  Jeju Air (7C)
  เกาหลีใต้

Total 89 Record : 6 Page :