ค้นหา : | ประเทศ : เกาหลีใต้ | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 7,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

   ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – 

  ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credit : http://bit.ly/2DYoULh
  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  BUSAN PLUS+SPECIAL SUMMER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หอดูดาวชมซงแด-สุสานกษัตริย์ - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศุนย์น้ำมันสนเข็มแดง

  Photo Credits : http://bit.ly/31Fz5ym

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

  Photo Credit :   http://newsworld.co.kr/detail.htm?no=2368

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - มิ.ย. 2562
  KOREA SEORAKSAN SUMMER ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  ชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)

  Photo Credit :  http://bit.ly/2Kbuejb

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  เกาหลี Super Promotion เที่ยวฟิน สนุกสุดมันส์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โปรแกรมการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว (Soyanggang Sky Walk)
  วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
  วันที่สี่ พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกำแพงหิน – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง
  วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ
  Photo Credit : http://bit.ly/2Ki9ne6

  T’way (TW)
  เกาหลีใต้
 • 9,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  เกาหลี ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

  2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน(XJ700 02.35-10.05) -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- วัดวาวูจองซา

  3 โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปปิ้งย่านฮงแด

  4 ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

  5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง (XJ701 11.15-15.05)

  Photo CRedit :  https://www.voucherkorea.com/coupon_view/Everland-79

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 9,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  เกาหลี Hot Promotion-B เที่ยวฟิน ช้อปสุดมันส์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - อินชอน 

  วันที่สอง อินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

  วันที่สาม พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี - ตลาดเมียงดง 

  วันที่สี่ โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก–โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลายเงินวอน

  วันที่ห้า ร้านละลายเงินวอน – อินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

  Photo Credit : http://bit.ly/2WD1n90

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ต.ค. 2562
  เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ฮิตครองเมือง] ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  เที่ยวคุ้มจัดเต็ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน เดินเที่ยวหมู่บ้านสุดฮิปเตอร์ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง อิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวเต็มวัน พิเศษ ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆ ที่พระราชวังเคียงบกกุง ฟรี

  Photo Credot :  https://dulichsucsongviet.com/seoul-nami-everland-drum-cat-show-p124.html

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ส.ค. 2562
  KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่ำนฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้ำท์เลท

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 9,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ฮิตติดเทรนด์ ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เยือนเมืองมรดกโลกชมป้อมปราการโบราณ บุกโรงถ่ายละครย้อนยุค ตามรอยซีรี่ย์ดัง YONGIN MBC DRAMIA พาชมวิว SEOUL SKY บนตึก LOTTE TOWER เที่ยวสวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง พิเศษ! ใส่ชุดฮันบกฟรีๆ เดินชมหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

  Photo Credit : https://www.kpf.com/actions/nmcImages/image/generateImage?height=867&path=%2Flotte-hero-sunset.jpg&v=4&width=1600

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 10,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา -

   ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  -

  ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credits : https://drwyjmricaxm7.cloudfront.net/repository/Seongsan-Sunrise-Peak-Highlight--Web-Ready-311691470308906_crop_960_390.jpg

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 10,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA LOVER SUMMER (แถมฟรี SIM GO INTER)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 10,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - มิ.ย. 2562
  ทัวร์เกาหลี HOT IN BUSAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวแบบ 360 องศา Busan Air Cruise

  - ชมวิวหาด Songdo ไปเดินชิวๆ Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุดในปูซาน
  - ถ่ายรูปฟินๆ หมู่บ้านสีพาสเทล Gamcheon Culture Village
  - แวะวัด Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยที่สุดในปูซาน
  นั่งรถไฟ Tanubi สัมผัสบรรยากาศดี๊ดี Tajeongdae Park
  - ช้อปปิ้ง Street food ย่านนัมโพดง

   Photo Credits : https://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/page-images/742x525/164696_Viator_Shutterstock_123725.jpg

  Jin Air (LJ)
  เกาหลีใต้
 • 10,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  KOREA หนีรัก มาพักร้อน ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (-/-/-)

  วันที่ 2

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN  (B/L/D)

  วันที่ 3

  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง  (B/L/-)                                         

  วันที่ 4

  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน         (B/L/D)

  วันที่ 5

  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)                             

  Photo Credit :  https://www.trazy.com/experience/detail/nami-island-everland-1day

                              http://bit.ly/2EKXvNo

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้
 • 10,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ย. 2562
  KOREA บินดึก กลับดึก KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง –FLYING SUWON 

  วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภณั ฑส ์ าหร่าย – มหาวิทยาลยัอีฮ วา – ย่านอีแด 

  วันที่ 4 ศนู ยโ์ สมแห่งรฐับาล – ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง เกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง –วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง– ตึกซมั ซีกิล - ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง 

  วันที่ 5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ ์ ภาพ 3 มิติ- พิพิธภณั ฑ ์ น ้าแข ็ ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  วันที่ 6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  AIR ASIA (XJ)
  เกาหลีใต้

Total 46 Record : 4 Page :