คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Myanmar Mandalay Mingun - ทัวร์พม่า ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 341781 Views
Code: TVZ4472
 341781 Views
รหัสทัวร์
TVZ4472
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์ – เจดีย์หยก – วัดมุยพะยา (วัดพญางู) - มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – ผ่านชมหมู่บ้านมินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอว์ – วัดชเวนันดอร์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - วัดมหามัยมุนี – นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – โรงงานทอผ้า
เที่ยว :  เมืองมัณฑะเลย์ – เจดีย์หยก – วัดมุยพะยา (วัดพญางู) - มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – ผ่านชมหมู่บ้านมินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอว์ – วัดชเวนันดอร์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - วัดมหามัยมุนี – นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – โรงงานทอผ้า
Badge Icon
ไฮไลท์ : ณ...มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน สู่ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” มู ตาม รอย . . . วัดพญางู / วัดกุสินารา ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมินกุน ชม ทัชมาฮาลพม่า ระฆังมินกุน วัดกุโสดอ .. สะพานไม้อูเบ็ง .. ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ พิเศษ !! พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เจดีย์หยก – วัดมุยพะยา (วัดพญางู)
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ – วัดกุโสดอว์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
วันที่ 3
มัณฑะเลย์ – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักด์ิสิทธ์ิ“ร่วมพธิีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุนี” – สะพานไม้อูเบ็ง – โรงงานทอผ้า – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า มัณฑะเลย์
2 SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า มัณฑะเลย์
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ 0 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

Photo Credit

https://shorturl.asia/SzhXj https://shorturl.asia/Qtex6 https://shorturl.asia/PTiy, https://shorturl.asia/7fnbv

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = REQ
รวมเป็น = REQ
เด็ก
× $ = total_price_children฿