คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Udon Thani - ทัวร์อุดรธานี ถ้ำนาคา บึงโขงหลง นครพนม 342117 Views
Code: TVZ5410
 342117 Views
รหัสทัวร์
TVZ5410
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : บึงกาฬ – วัดป่ากินรี – เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคา – นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม - หอสมุดเมืองนครพนม – พระธาตุพนม
เที่ยว :  บึงกาฬ – วัดป่ากินรี – เกาะดอนโพธิ์ - ถ้ำนาคา – นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม - หอสมุดเมืองนครพนม – พระธาตุพนม
Badge Icon
ไฮไลท์ : ขอพรพ่อปู่ฮือลือ นมัสการพระธาตุพนม ล่องเรือบึงโขงหลง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 9,998 จอง
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67 9,998 จอง
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 9,998 จอง
5 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 9,998 จอง
6 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 9,998 จอง
7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 9,998 จอง
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 9,998 จอง
9 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 9,998 จอง
12 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 9,998 จอง
13 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 9,998 จอง
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 9,998 จอง
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 9,998 จอง
16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 9,998 จอง
20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 9,998 จอง
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 9,998 จอง
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 9,998 จอง
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 9,998 จอง
26 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 9,998 จอง
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 9,998 จอง
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 9,998 จอง
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 9,998 จอง
30 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 9,998 จอง
3 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67 9,998 จอง
4 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67 9,998 จอง
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 9,998 จอง
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 9,998 จอง
7 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 9,998 จอง
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 9,998 จอง
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 9,998 จอง
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 9,998 จอง
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 9,998 จอง
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 9,998 จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 9,998 จอง
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 9,998 จอง
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 9,998 จอง
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 9,998 จอง
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 9,998 จอง
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 9,998 จอง
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 9,998 จอง
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 9,998 จอง
4 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 9,998 จอง
7 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 9,998 จอง
8 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 9,998 จอง
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 9,998 จอง
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 9,998 จอง
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 9,998 จอง
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 9,998 จอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 9,998 จอง
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 9,998 จอง
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 9,998 จอง
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 9,998 จอง
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 9,998 จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 9,998 จอง
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 9,998 จอง
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 9,998 จอง
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 9,998 จอง
1 ก.ย. 67 - 3 ก.ย. 67 9,998 จอง
4 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 9,998 จอง
5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 9,998 จอง
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 9,998 จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 9,998 จอง
8 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 9,998 จอง
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 9,998 จอง
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 9,998 จอง
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 9,998 จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 9,998 จอง
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 9,998 จอง
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 9,998 จอง
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 9,998 จอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 9,998 จอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 9,998 จอง
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 9,998 จอง
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 9,998 จอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 9,998 จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 9,998 จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 9,998 จอง
2 ต.ค. 67 - 4 ต.ค. 67 9,998 จอง
3 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 9,998 จอง
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 9,998 จอง
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 9,998 จอง
6 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 9,998 จอง
9 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 9,998 จอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 9,998 จอง
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 9,998 จอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 9,998 จอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 9,998 จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 9,998 จอง
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 9,998 จอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 9,998 จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 9,998 จอง
30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 9,998 จอง
31 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 9,998 จอง
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 9,998 จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 9,998 จอง
3 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 9,998 จอง
6 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 9,998 จอง
7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 9,998 จอง
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 9,998 จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 9,998 จอง
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 9,998 จอง
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 9,998 จอง
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 9,998 จอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 9,998 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 9,998 จอง
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 9,998 จอง
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 9,998 จอง
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 9,998 จอง
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 9,998 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 9,998 จอง
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 9,998 จอง
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 9,998 จอง
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 9,998 จอง
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 9,998 จอง
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 9,998 จอง
1 ธ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67 9,998 จอง
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 9,998 จอง
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 9,998 จอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 9,998 จอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 9,998 จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 9,998 จอง
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 9,998 จอง
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 9,998 จอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 9,998 จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 9,998 จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 9,998 จอง
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 9,998 จอง
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 9,998 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 9,998 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 9,998 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินอุดรฯ – บึงกาฬ – วัดป่ากินรี – เกาะดอนโพธิ์
วันที่ 2
ถ้ำนาคา – นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม
วันที่ 3
หอสมุดเมืองนครพนม – พระธาตุพนม – สนามบินดอนเมือง

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 เสาวลักษณ์ วิลล่า , ธารา แกรนด์ , พณิชารีสอร์ท หรือเทียบเท่า บึงโขงหลงหรือเซกา
2 โรงแรม รชาโขง , โรงแรม BUL , โรงแรมธาตุพนม นครพนม หรือเทียบเท่า
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 1 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿