คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Korea Seoul Nami Everland Seorak Spring Festa - ทัวร์เกาหลี โซล ซกโช นามิ เอเวอร์แลนด์ เทศกาลดอกพ็อดกด 341070 Views
Code: TVZ5559
 341070 Views
รหัสทัวร์
TVZ5559
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เกาะนามิ | เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดนหาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ตอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา(ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน)(รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดงพิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่ายใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET
เที่ยว :  เกาะนามิ | เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดนหาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ตอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา(ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน)(รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดงพิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่ายใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET
Badge Icon
ไฮไลท์ : เกาะนามิ | เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดน หาดซกโช เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 15,900 จอง
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 16,900 จอง
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 16,900 จอง
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 16,900 จอง
26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 16,900 จอง
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 16,900 จอง
28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 16,900 จอง
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 16,900 จอง
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 16,900 จอง
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 16,900 จอง
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 15,900 จอง
2 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 15,900 จอง
3 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 15,900 จอง
4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 15,900 จอง
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 16,900 จอง
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 16,900 จอง
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 16,900 จอง
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 15,900 จอง
9 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 15,900 จอง
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 15,900 จอง
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 15,900 จอง
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 16,900 จอง
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 16,900 จอง
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 16,900 จอง
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 15,900 จอง
16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 15,900 จอง
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 15,900 จอง
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 15,900 จอง
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 16,900 จอง
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 16,900 จอง
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 16,900 จอง
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 15,900 จอง
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 15,900 จอง
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 15,900 จอง
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 15,900 จอง
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 16,900 จอง
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 16,900 จอง
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 16,900 จอง
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 15,900 จอง
30 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67 15,900 จอง
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67 16,900 จอง
2 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67 16,900 จอง
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 17,900 จอง
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 17,900 จอง
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 17,900 จอง
6 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 16,900 จอง
7 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 16,900 จอง
8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 16,900 จอง
9 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 16,900 จอง
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 17,900 จอง
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 17,900 จอง
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 17,900 จอง
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 16,900 จอง
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 16,900 จอง
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 16,900 จอง
16 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 16,900 จอง
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 17,900 จอง
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 18,900 จอง
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 17,900 จอง
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 16,900 จอง
22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 16,900 จอง
23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 16,900 จอง
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 17,900 จอง
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 18,900 จอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 17,900 จอง
28 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 16,900 จอง
29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 16,900 จอง
30 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 16,900 จอง
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 17,900 จอง
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 17,900 จอง
3 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 16,900 จอง
4 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 16,900 จอง
5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 16,900 จอง
6 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 16,900 จอง
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 17,900 จอง
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,900 จอง
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 17,900 จอง
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 16,900 จอง
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 16,900 จอง
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 16,900 จอง
13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 16,900 จอง
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 17,900 จอง
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 17,900 จอง
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 17,900 จอง
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 16,900 จอง
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 16,900 จอง
19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 16,900 จอง
20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 16,900 จอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 17,900 จอง
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 17,900 จอง
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 17,900 จอง
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 16,900 จอง
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 16,900 จอง
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 16,900 จอง
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 16,900 จอง
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 17,900 จอง
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 17,900 จอง
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,900 จอง
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 16,900 จอง
1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 16,900 จอง
2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 16,900 จอง
3 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 16,900 จอง
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 17,900 จอง
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 17,900 จอง
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 17,900 จอง
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 16,900 จอง
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 16,900 จอง
9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 16,900 จอง
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 16,900 จอง
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 17,900 จอง
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 17,900 จอง
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 17,900 จอง
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 16,900 จอง
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 16,900 จอง
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 16,900 จอง
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 16,900 จอง
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 17,900 จอง
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 17,900 จอง
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,900 จอง
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 16,900 จอง
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 16,900 จอง
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 15,900 จอง
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 16,900 จอง
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 17,900 จอง
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,900 จอง
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 17,900 จอง
28 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 16,900 จอง
29 ก.ย. 67 - 3 ต.ค. 67 16,900 จอง
30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 16,900 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2
เกาะนามิ | เทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนดอกพ็อดกดแห่งเอเดน หาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง
วันที่ 4
พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
3 SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
4 SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
5 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 10 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5

Photo Credit

https://shorturl.asia/RaD9k , https://shorturl.asia/wBMDT

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿