ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ โปรผ่อน0% | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • VIETNAM - ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ สามล้อเมืองเว้ เก๋ไก๋เวรี่กู้ด

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4433
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿

  ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดกวางตุ้ง – ล่องเรือกระด้ง –  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ 

  สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถรางโบราณ – โรงเก็บไวน์

  เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้

  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS

  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว


  Photo Credit :  t.ly/bnPe,t.ly/_V52,t.ly/Ny6D,t.ly/k5Gv,t.ly/kSKr


  ทัวร์เวียดนาม
 • VIETNAM - ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1688
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  • ขึ้นกระเช้าบานาฮิล - พักบัลนาฮิล 1 คืน - โรงหมักไวท์ Debay wine cellar 
  • สะพานทองคำ - วัดหลินอิ๋ง - สะพานเเห่งความรัก – สะพานมังกร
  • ล่องเรือกระด้ง - ล่องเรือมังกร - นังสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ - วัดเทียนมู๋
  • ตลาดฮัน และ ตลาดดงบา
  • ชิมซีฟู้ดสุดฟิน - จัดหนัก Inter Buffet บนบานาฮิลล์ 
  • พิเศษด้วยกุ้งมังกร

  photo credits : shorturl.at/jprX0,shorturl.at/nSUXY,shorturl.at/GJT07,shorturl.at/hUVZ3,

  shorturl.at/jnO17,shorturl.at/cQU12,shorturl.at/KW249,shorturl.at/epqtx


  ทัวร์เวียดนาม
 • Vietnam - ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG-BANA HILLS เที่ยวหรูอยู่สบาย

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3866
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿

  วันที่ 1  เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ 

  วันที่ 2 นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – ชมการแสดง MOON SHOW – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส 

  วันที่ 3 สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร

  วันที่ 4 วัดหลินอึ๋ง - ร้านขนมพื้นเมือง – ตลาดฮาน 


  Photo credit : t.ly/gjGp,t.ly/20gh,t.ly/gR7h,t.ly/ZVKr,t.ly/sqxo,t.ly/HWpz,


  ทัวร์เวียดนาม
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน พรีเมียม

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4209
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 21,977 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง บุฟเฟต์หม่าล่าชาบู - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
  วันที่ 2 : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ถนนโบราณซานเซี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านของฝากพายสัปปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  วันที่ 3 : ถ่ายรูปพระราชวังต้องห้าม - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม - ศูนย์เวชสำอางเสริมความงาม ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  วันที่ 4 : วัดหลงซาน - ถนนโบราณต้าซี่ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Vietnam - ทัวร์เวียดนามกลาง นิวเยียร์ ปาร์ตี้

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4583
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 21,999 ฿
  วันที่ 1
  DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร   (–/L/D)

  วันที่ 2
  DAY2  วัดเทียนมู่ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ (B/L/D)

  วันที่ 3
  DAY3 ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (B/L/D)

  วันที่ 4
  DAY4  วัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - APEC PARK - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/L/–)

  Photo Credit :  shorturl.at/enM78,shorturl.at/fiBCL,shorturl.at/owB78


  ทัวร์เวียดนาม
 • Vietnam - ทัวร์เวียดนามกลาง เมจิก นิวเยียร์

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4639
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 21,999 ฿
  วันที่ 1
  DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร (–/L/D)

  วันที่ 2
  DAY2  วัดเทียนมู่ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ (B/L/D)

  วันที่ 3
  DAY3 ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (B/L/D)

  วันที่ 4
  DAY4  วัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - APEC PARK - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/L/–)


  Photo Credit :  shorturl.at/rsAGQ,shorturl.at/ruO68,shorturl.at/aemtA,shorturl.at/bnFW5,shorturl.at/hoGHO,shorturl.at/iuEFH


  ทัวร์เวียดนาม
 • VIETNAM - ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซินจ่าว นิวเยียร์

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5444
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 21,999 ฿

  วันที่ 1

  DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร (–/L/D)


  วันที่ 2

  DAY2  วัดเทียนมู่ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ (B/L/D)


  วันที่ 3

  DAY3  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก (B/L/D)


  วันที่ 4

  DAY4  วัดหลินอึ๋ง – APEC PARK - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (B/L/–)

  Photo credit :shorturl.at/blADF,shorturl.at/jrA37,shorturl.at/djkZ8,shorturl.at/glmNW,


  ทัวร์เวียดนาม
 • Japan - Kyoto Osaka - ทัวร์ญี่ปุ่น

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3870
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 29,900 ฿
  • วัดคิโยะมิซุ
  • ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
  • ศาลเจ้ายาซากะ
  • โอซาก้า
  • ทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ช้อปปิ้งชินโซบาชิ
  • ย่านสึเทนคาคุ

  Photo Credit : https://shorturl.asia/AxqRT , https://shorturl.asia/Oc3P6 , https://shorturl.asia/iPU60 ,https://shorturl.asia/QsSbR , https://shorturl.asia/ZIP4r 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ทัวร์ตุรเคีย - TURKIYE COUNTDOWN 2023

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2401
  ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 62 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 49,999 ฿
  • ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย
  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ชมเมืองทรอยแห่งประวติศาสตร์
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองเปอร์กามัม

       พิเศษ ! นอนโรงแรม 5 ดาว + ถ้ำ 1 คืน

  Photo Credit :  t.ly/LJF9, t.ly/J4hp, t.ly/eTDS, t.ly/0Puq, t.ly/JnHZ, 


  ทัวร์ตุรเคีย
 • Turkiye - มหัศจรรย์บอลลูนหลากสี - ทัวร์ตุรเคีย

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5343
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 36,977 ฿

  เที่ยว : มัสยิดสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส - เมืองเก่าคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - บอลลูนหลากสี รถคลาสสิคทัวร์  - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

  Photo Credit : https://shorturl.asia/Gxk5P , https://shorturl.asia/y73ZL , https://shorturl.asia/EtRvh , https://shorturl.asia/5SLYE

   


  ทัวร์ตุรเคีย
 • Japan - JAPAN FIRST SNOW HOKKAIDO - ทัวร์ฮอกไกโด

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2746
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 36,999 ฿
  • เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • เต็มอิ่มเพลิดเพลินกับลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ 
  • ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้าคามิกาว่า เมืองอาซาฮิคาว่า
  • ชมบ่อน้ำสีฟ้า เมืองบิเอะ / หมู่บ้านราเมน / ไหว้พระใหญ่ Hill of Buddha
  • พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • >>> พักอาซาฮิคาว่า 1 คืน / ซัปโปโรย่านช้อปปิ้ง 2 คืน <<<
  • * บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ชาบูชาบู *
  • ** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน **

  Photo credit : https://shorturl.asia/8LdEo, https://shorturl.asia/adc3q ,https://shorturl.asia/8dtqZ 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Georgia - ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย อาร์เมเนีย (4 ดาว)

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3049
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 45,990 ฿

  - กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

  - กรุงทบิลิซี่ – เมืองซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน –กรุงเยเรวาน – ตลาดพาคชูกา – ผ่านชมจัตุรัส (Republic Square)

  - กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี – อารามเก็กฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – เมืองซาดาโคล – กรุงทบิลิซี

  - ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กรุงทบิลิซี

  - โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำแร่โบราณ

  กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


  Photo Credit: http://corneey.com/edGGIz


  ทัวร์จอร์เจีย
 • Europe GRAND ITALY WONDERFUL HEAVEN - ทัวร์อิตาลี

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5453
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 49,999 ฿

  อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – แพนธีออน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

  Leccio Outlet – ซิตี้ทัวร์เมืองฟลอเรนซ์ - หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้

  เวโรน่า – บ้านจูเลียต - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo


  Photo credit : t.ly/sr2s,t.ly/3mIg,t.ly/JIVU,t.ly/of8E,t.ly/igXO,


  ทัวร์อิตาลี
 • Europe FRANCE SWISS ITALY FAMOUS WELL KNOWN - ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3482
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 60,999 ฿
  • ล่องเรือบาโตมุช ชมปารีส
  • ขึ้นเขาทิตลิส โดยกระเช้าโรแตร์
  • สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น 
  • ทะเลสาบโคโม่
  • แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
  • DUOMO DI MILANO

  Photo credit : shorturl.at/ipLV8,shorturl.at/bNS45,shorturl.at/ozOW2,shorturl.at/cisKV,shorturl.at/juDFK,shorturl.at/amBR0


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
 • England - ทัวร์อังกฤษ ฮิต ฮิต

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4530
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 62,977 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - มหานครลอนดอน
  วันที่ 2 : หมู่บ้านไบบิวรี่ โบสถ์เซนต์แมรี่ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ ถนนสายช้อปปิ้ง - เมืองยอร์ค ถนนแซมเบิลส์ ตรอกไดแอกอน
  วันที่ 3 : ถ่ายรูปปราสาทยอร์ค กำแพงเมือง มหาวิหารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ช็อปของฝากสโมสร - ลิเวอร์พูล ย่าน Albert Dock
  วันที่ 4 : ตึกรอยัลลิเวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเดอะบีเทิลส์ แม่น้ำเมอร์ซีย์ สนามแอนฟีลด์ ช็อปของฝากสโมสร *ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสนามได้* - เมืองบิสเตอร์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ต
  วันที่ 5 : เมืองมรดกโลกบาธ โรงอาบน้ำโรมัน ร้านแซลลี่ลันน์ - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน ย่านไนท์บริดจ์ ห้างแฮรอดส์
  วันที่ 6 : วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - หอคอยลอนดอน ทาวเวอร์บริด - เลสเตอร์สแควร์ ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท - อ็อกฟอร์ดสตรีท
  วันที่ 7 : ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ วิหารเวสต์มินสเตอร์ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ พระราชวังบัคคิงแฮม - ย่านไชน่าทาวน์ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์  
  วันที่ 8 : กรุงเทพ


  Photo Credit  : shorturl.at/AGJW0 , shorturl.at/gnP79 , shorturl.at/puAM1 , shorturl.at/ixAPR , shorturl.at/aDSW4


  ทัวร์อังกฤษ
 • Mongolia Happy New Year - ทัวร์มองโกเลีย

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3472
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 69,999 ฿

  - นอนรถไฟสาย Trans Mongolia

  - นอนกระโจมแบบมองไกล

  - กิจกรรมสุดระทึก ขี่ม้า - หมาลากเลื่อน


  Photo credit : https://shorturl.asia/8ZtR5


  ทัวร์มองโกเลีย
 • England ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พลู

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3611
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 89,977 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - มหานครลอนดอน
  วันที่ 2 : ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - เมืองซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮ้นจ์ - เมืองมรดกโลกบาธ - โรงอาบน้ำโรมัน - ร้านแซลลี่ลันน์ - ถ่ายรูปคู่วิหารบาธ
  วันที่ 3 : หมู่บ้านไบบิวรี่ โบสถ์เซนต์แมรี่ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ - ถนนสายช้อปปิ้ง - ลิเวอร์พูล ตึกรอยัลลิเวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเดอะบีเทิลส์ - แม่น้ำเมอร์ซีย์ ท่าเรือรอยัลอัลเบิร์ต
  วันที่ 4 : ถ่ายรูปวิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ ร้านของฝากสโมสร - แมนเชสเตอร์ สนามโอแทรฟฟอร์ด ร้านของฝากสโมส - เมืองบิสเตอร์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ต
  วันที่ 5 : ออกซ์ฟอร์ดชมเมือง - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ สตูดิโอ - ย่านไนท์บิดจ์ ห้างแฮรอดส์
  วันที่ 6 : นั่งรถบัสเปิดประทุนชมเมืองลอนดอน - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ลอนดอนอาย - จัตุรัสทราฟัลการ์ พระราชวังบัคคิงแฮม - ล่องเรือแม่น้ำเทมป์ - ถ่ายรูปวิหารเซนต์พอล - หอคอยลอนดอน - ทาวเวอร์บริด
  วันที่ 7 : อิสระท่องเที่ยวกรุงลอนดอน - ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง - พอร์ทโทเบโล่ พิพิธภัณฑ์บริติซ โคเว้นการ์เด้นมาร์เก็ต ย่านโซโห พิคาดิลลี
  วันที่ 8 : ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเทมป์ - ย่านไชน่าทาวน์ - เลสเตอร์สแควร์ - ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท - อ็อกฟอร์ดสตรีท - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์
  วันที่ 9 : กรุงเทพฯ 

  Photo credit : shorturl.at/CLQT7,shorturl.at/bCOSU,shorturl.at/efGZ3,shorturl.at/BCI13,

  shorturl.at/aDR56,shorturl.at/fprt4,shorturl.at/cR378,shorturl.at/JNW18


  ทัวร์อังกฤษ
 • ทัวร์ปีใหม่ SWITZERLAND - ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ Bear in mind

  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1752
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 89,999 ฿
  • พิเศษสุด นอนใกล้เมือง Zermatt 
  • นั่งรถไฟสานโรแมนติค Golden Pass Line
  • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of europe
  • สิงโตหินแกะสลัก Dying lion of lucerne
  • ย่านเมืองเก่าซูริค 
  • เมนูพิเศษ ฟองดูว์

  Photo  Credit : shorturl.at/hkMUV,shorturl.at/aPQ48,shorturl.at/BLPW2,

  shorturl.at/eiNSX,shorturl.at/gNX89


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 • Europe - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี - ทัวร์ยุโรป - ทัวร์ปีใหม่

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5486
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 129,999 ฿
  • สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)
  • เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken)
  • กรินเดลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal)
  • ประตูเมืองโบราณ(Kafigturm OR Prison Tower)
  • เมืองเบิร์น(Bern)  
  • ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern)
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle)
  • ทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake)
  • มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano)
  • บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) 

  Photo Credit : https://shorturl.asia/EQjnL https://shorturl.asia/oFsjm 


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
 • Switzerland France - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  โปรผ่อน0%
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3007
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 139,999 ฿
  • อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument)
  • สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge)
  •  ยอดเขา 3 แห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch)และ ไอเก (Eiger)
  • กระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ (Tschentenalp)
  • ไจแอนท์สวิง(Giant Swing)
  • ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) 
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum)
  • พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum)
  • หอไอเฟล(Eiffel Tower)
  • ประตูชัย(ARC De Triumph)
  • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟา แยตต์ (Galleries Lafayette)

  Photo Credit :  shorturl.at/hkBY0,shorturl.at/kprFH,shorturl.at/rxLWX,shorturl.at/ntvJU,shorturl.at/ryBG2,shorturl.at/hqwE3  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส

Total 20 Record : 1 Page :