คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Vietnam Danang Hoi An Bana Hills - ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน สวยสะกดใจ (พักบาน่าฮิลล์) 325592 Views
Code: TVZ135
 325592 Views
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
เที่ยว : ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - เมืองโบราณออยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ร้านชุดอ๋าวใหญ่ – APEC PARK – ตลาดฮาน – CHARMING SHOW - ร้านยา
เที่ยว :  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - เมืองโบราณออยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ร้านชุดอ๋าวใหญ่ – APEC PARK – ตลาดฮาน – CHARMING SHOW - ร้านยา
ไฮไลท์ : นอนบาน่าฮิลล์ 1 คืน ล่องรือกระด้ง เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน สะพานมังกร วัดหลิงอิ๋ง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 16,999
10,999
เต็ม
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 14,999 เต็ม
17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 14,999
12,999
จอง
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 14,999
12,999
จอง
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 14,999 เต็ม
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 18,999
17,999
จอง
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 18,999
17,999
จอง
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 21,999 จอง
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 14,999 จอง
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 15,999 จอง
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 14,999 เต็ม
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 15,999 จอง
21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 14,999 จอง
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 14,999 จอง
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 15,999 จอง
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 15,999 จอง
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 14,999 จอง
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67 14,999 จอง
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67 15,999 จอง
4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67 14,999 จอง
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 15,999 จอง
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 18,999 จอง
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 16,999 จอง
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67 14,999 จอง
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 15,999 จอง
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 15,999 จอง
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67 14,999 จอง
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 15,999 จอง
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 14,999 จอง
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 14,999 จอง
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 15,999 จอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 15,999 จอง
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 14,999 จอง
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 14,999 จอง
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 15,999 จอง
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 15,999 จอง
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 14,999 จอง
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 14,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

วันที่ 2   สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่ 3   เมืองโบราณออยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ร้านชุดอ๋าวใหญ่ – APEC PARK – ตลาดฮาน – CHARMING SHOW

วันที่ 4   ร้านยา – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿