Japan - Kyushu Fukuoka Beppu Sakura - ทัวร์ญี่ปุ่น 1030 Views
Code: TVZ3175
 1030 Views
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
เที่ยว : หมู่บ้านยูฟูอิน - นั่งรถไฟยูฟูอินโนะโมริ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ - ออนเซน - บ่อน้ำแร่จิโคคุ - สวนดอกไม้คุจู - หุบเขาทาคาจิโฮะ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – ซากุระโนะบาบะ - เกาะอิโตชิม่า -LALAPORT กันดั้ม - อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน - คาแนลซิตี้
เที่ยว :  หมู่บ้านยูฟูอิน - นั่งรถไฟยูฟูอินโนะโมริ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ - ออนเซน - บ่อน้ำแร่จิโคคุ - สวนดอกไม้คุจู - หุบเขาทาคาจิโฮะ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – ซากุระโนะบาบะ - เกาะอิโตชิม่า -LALAPORT กันดั้ม - อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน - คาแนลซิตี้
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ ชมความสวยงามต้นซากุระรอบปราสาทคุมาโมโตะ
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
1 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 49,900 จอง
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 49,900 จอง
5 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 49,900 จอง
13 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 49,900 จอง
20 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 49,900 จอง
3 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 49,900 จอง
24 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 49,900 จอง
1 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 49,900 จอง
7 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 49,900 จอง
12 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 49,900 จอง
14 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 49,900 จอง
19 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 49,900 จอง
21 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 49,900 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ

วันที่ 2 : สนามบินฟุคุโอกะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - นั่งรถไฟยูฟูอินโนะโมริ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ - ออนเซน

วันที่ 3 : บ่อน้ำแร่จิโคคุ - สวนดอกไม้คุจู - หุบเขาทาคาจิโฮะ - คุมาโมโต้

วันที่ 4 : ปราสาทคุมาโมโต้ – ซากุระโนะบาบะ - เกาะอิโตชิม่า -LALAPORT กันดั้ม

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน - คาแนลซิตี้

วันที่ 6 : สนามบินฟุคุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ


ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿