Japan - Tokyo Fuji Kawasu ซุปตาร์ หิมะซากุระบาน II - ทัวร์ญี่ปุ่น 1795 Views
Code: TVZ3525
 1795 Views
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
เที่ยว : ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - Shikido (Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยว :  ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - Shikido (Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ไฮไลท์ : ภูเขาโอมูโระ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - ชมงานประดับไฟ - วัดอาซากุสะ - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
4 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66 29,888 เต็ม
5 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 33,888 เต็ม
6 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 33,888 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

วันที่ 3 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - Shikido (Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

วันที่ 4 : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ 


Photo Credit : https://shorturl.asia/HispZ , https://shorturl.asia/aHk83 , https://shorturl.asia/edlBR , https://shorturl.asia/N3469 , https://shorturl.asia/D5nFv , https://shorturl.asia/F54D8 

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿