คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Hong Kong Wang Da Sian Temple Disneyland - ทัวร์ฮ่องกง หวังต้าเซียน ไหว้พระ 6 วัด ดิสนีย์แลนด์ 342005 Views
Code: TVZ3578
 342005 Views
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้ง Mongkok Lady Market - เลือกซื้อออฟชั่นเสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งกระเช้านองปิง360ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร
เที่ยว :  ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้ง Mongkok Lady Market - เลือกซื้อออฟชั่นเสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งกระเช้านองปิง360ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร
Badge Icon
ไฮไลท์ : Optional : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งกระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 14,841 จอง
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 15,551 จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 16,661 จอง
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 14,841 จอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 16,661 จอง
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 16,661 จอง
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 14,841 จอง
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 15,551 จอง
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 15,551 จอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 16,661 จอง
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 16,661 จอง
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 14,841 จอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 15,551 จอง
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 14,841 จอง
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 15,551 จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 15,551 จอง
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 14,841 จอง
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 15,551 จอง
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 15,551 จอง
5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 15,551 จอง
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 15,551 จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 15,551 จอง
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 15,551 จอง
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 15,551 จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 15,551 จอง
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 15,551 จอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 15,551 จอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,551 จอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 15,551 จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 15,551 จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 15,551 จอง
3 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 15,851 จอง
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 15,851 จอง
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 15,851 จอง
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 17,771 จอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 17,771 จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,771 จอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 15,851 จอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 15,851 จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 15,851 จอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 17,771 จอง
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 16,661 จอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 15,851 จอง
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 15,551 จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 15,551 จอง
7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 15,551 จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 15,551 จอง
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 15,551 จอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 15,551 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 15,551 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 15,551 จอง
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 15,551 จอง
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 17,771 จอง
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 17,771 จอง
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 17,771 จอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 16,661 จอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 16,661 จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 16,661 จอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 16,661 จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 16,661 จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 16,661 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 17,771 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 17,771 จอง
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 17,771 จอง
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 17,771 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้ง Mongkok Lady Market
วันที่ 2
วันนี้ท่านสามารถเลือกซื้อออฟชั่นเสริมสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งกระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
วันที่ 3
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร - สนามบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า ฮ่องกง
2 KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า ฮ่องกง
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 4 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

Photo Credit

https://shorturl.asia/iJgcn , https://shorturl.asia/AazuJ , https://shorturl.asia/e0Byv , https://shorturl.asia/ripe6 , https://shorturl.asia/PD9IM , https://shorturl.asia/L3sgr , https://shorturl.asia/8Gfp9 , https://shorturl.asia/o97Zp,https://shorturl.asia/5MP8z

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿