ค้นหาทัวร์

เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ - ทัวร์หน้าหนาว


Code: 3935
4 วัน 3 คืน
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน (กรุณาแจ้งวันที่ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง) ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี้้
วันที่เดินทางไป วันที่เดินทางกลับ ราคา(บาท)
27 ต.ค. 2562 30 ต.ค. 2562 11,888 จอง
29 ต.ค. 2562 1 พ.ย. 2562 11,888 จอง
30 ต.ค. 2562 2 พ.ย. 2562 11,888 จอง
31 ต.ค. 2562 3 พ.ย. 2562 13,588 จอง
1 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 13,588 จอง
2 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 13,588 จอง
5 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 11,888 จอง
6 พ.ย. 2562 9 พ.ย. 2562 11,888 จอง
8 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 13,588 จอง
9 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562 13,588 จอง
10 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 11,888 จอง
11 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 11,888 จอง
12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 11,888 จอง
14 พ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562 13,588 จอง
15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 13,588 จอง
16 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 13,588 จอง
18 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 11,888 จอง
19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 11,888 จอง
21 พ.ย. 2562 24 พ.ย. 2562 13,588 จอง
23 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 13,588 จอง
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 11,888 จอง
28 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
30 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
1 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
2 ธ.ค. 2562 5 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
3 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
5 ธ.ค. 2562 8 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
6 ธ.ค. 2562 8 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
6 ธ.ค. 2562 9 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
7 ธ.ค. 2562 9 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
9 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
10 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
11 ธ.ค. 2562 14 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
12 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
13 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
14 ธ.ค. 2562 17 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
15 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
16 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
17 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
18 ธ.ค. 2562 21 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
21 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562 13,588 จอง
22 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
23 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562 11,888 จอง
2 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2563 11,888 จอง
2 ม.ค. 2563 5 ม.ค. 2563 13,588 จอง
3 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563 13,588 จอง
4 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563 13,588 จอง
6 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 11,888 จอง
7 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 11,888 จอง
9 ม.ค. 2563 12 ม.ค. 2563 13,588 จอง
10 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 13,588 จอง
11 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563 13,588 จอง
12 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 11,888 จอง
13 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563 11,888 จอง
14 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563 11,888 จอง
17 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 13,588 จอง
21 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563 11,888 จอง
22 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563 11,888 จอง
23 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563 13,588 จอง
24 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 14,588 จอง
25 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 14,588 จอง
26 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563 14,588 จอง
27 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 14,588 จอง
28 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 11,888 จอง
29 ม.ค. 2563 1 ก.พ. 2563 11,888 จอง
30 ม.ค. 2563 2 ก.พ. 2563 13,588 จอง
31 ม.ค. 2563 3 ก.พ. 2563 13,588 จอง
1 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563 13,588 จอง
3 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2563 11,888 จอง
4 ก.พ. 2563 7 ก.พ. 2563 11,888 จอง
5 ก.พ. 2563 8 ก.พ. 2563 11,888 จอง
6 ก.พ. 2563 9 ก.พ. 2563 13,588 จอง
7 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2563 14,588 จอง
8 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 14,588 จอง
9 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 14,588 จอง
10 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563 11,888 จอง
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 11,888 จอง
12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563 11,888 จอง
13 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 13,588 จอง
14 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 13,588 จอง
15 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 13,588 จอง
17 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 11,888 จอง
18 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 11,888 จอง
19 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2563 11,888 จอง
20 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 13,588 จอง
21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 11,888 จอง
22 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 13,588 จอง
23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 11,888 จอง
24 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563 11,888 จอง
25 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 11,888 จอง
26 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563 11,888 จอง
27 ก.พ. 2563 1 มี.ค. 2563 13,588 จอง
28 ก.พ. 2563 2 มี.ค. 2563 13,588 จอง
29 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 13,588 จอง
1 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2563 11,888 จอง
2 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2563 11,888 จอง
3 มี.ค. 2563 6 มี.ค. 2563 11,888 จอง
4 มี.ค. 2563 7 มี.ค. 2563 11,888 จอง
5 มี.ค. 2563 8 มี.ค. 2563 13,588 จอง
6 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 13,588 จอง
7 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 13,588 จอง
8 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 11,888 จอง
9 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563 11,888 จอง
10 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563 11,888 จอง
12 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563 13,588 จอง
13 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 13,588 จอง
14 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 13,588 จอง
15 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 11,888 จอง
16 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2563 11,888 จอง
17 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 11,888 จอง
18 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2563 11,888 จอง
19 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2563 13,588 จอง
20 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 13,588 จอง
21 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 13,588 จอง
22 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 11,888 จอง
23 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563 11,888 จอง
24 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563 11,888 จอง
25 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563 11,888 จอง

รายละเอียด

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้าหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น

2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

3 สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร

4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

Photo Credit : http://bit.ly/2GBG4zs

สอบถามข้อมูลการจอง Travelzeed  เพิ่มเพื่อน

105/12 หมู่ 4 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อีเมล : contact@travelzeed.com

โทรศัพท์ : 02-108-7900

เวลาทำการ : 9.30 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์), 10.00 - 17.30 (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Line ID: @travelzeed (มี@นำหน้านะคะ)

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม), 088-417-7780 (เมย์), 081-639-8333 (เติ้ล), 088-555-2588 (เบียร์), 062-103-3313 (เก็บ), 099-064-4199 (กัส)

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿