Turkey - ทัวร์ตุรกี โปรแกรมแกรนด์ 2110 Views
Code: TVZ4146
 2110 Views
จำนวนวัน
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
  • เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน 
  • ปามุคคาเล่ 
  • เมืองโบราณเอเฟซุส
  • พระราชวังทอปคาปี
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Photo credit : shorturl.at/agkK2,shorturl.at/msQR6,shorturl.at/hAIJ5,shorturl.at/jmABU,
shorturl.at/nwJL2,shorturl.at/fgiIM,shorturl.at/elDOX,shorturl.at/rJPU4,shorturl.at/lqrG5
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 39,900 เต็ม
22 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 39,900 เต็ม
11 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 39,900 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

  • เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน 
  • ปามุคคาเล่ 
  • เมืองโบราณเอเฟซุส
  • พระราชวังทอปคาปี
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Photo credit : shorturl.at/agkK2,shorturl.at/msQR6,shorturl.at/hAIJ5,shorturl.at/jmABU,
shorturl.at/nwJL2,shorturl.at/fgiIM,shorturl.at/elDOX,shorturl.at/rJPU4,shorturl.at/lqrG5

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿