Japan - Tokyo Fuji Ueno Park - ทัวร์ญี่ปุ่น 671 Views
Code: TVZ4287
 671 Views
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
เที่ยว : กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอชิโนะฮัคไค - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - กรุงโตเกียว - สวนอุเอโนะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
เที่ยว :  กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอชิโนะฮัคไค - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - กรุงโตเกียว - สวนอุเอโนะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
ไฮไลท์ : สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ , เดินชิมของอร่อยๆที่ ถนนนากามิเสะ , ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 28,888 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

วันที่ 3 : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอชิโนะฮัคไค - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

วันที่ 4 : เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - กรุงโตเกียว - สวนอุเอโนะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Photo credit : https://rb.gy/f8soii https://rb.gy/tnkyy4 https://rb.gy/wtho83 https://rb.gy/hhcowp https://rb.gy/ralvdo https://rb.gy/fsbqnk 

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿