คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Singapore Smart Early - ทัวร์สิงคโปร์ 350939 Views
Code: TVZ4348
 350939 Views
550฿
550฿
550฿
รหัสทัวร์
TVZ4348
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : สิงคโปร์
เที่ยว :  สิงคโปร์
Badge Icon
ไฮไลท์ : อิสระตามอัธยาศัย

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 7,950 เต็ม
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 12,999 เต็ม
4 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 7,950 เต็ม
4 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 12,999 เต็ม
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 6,850 เต็ม
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 10,999 เต็ม
9 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 6,650 เต็ม
9 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 10,999 เต็ม
11 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 5,950 เต็ม
11 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 9,999 เต็ม
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 6,850 เต็ม
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 10,999 เต็ม
16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 6,650 เต็ม
16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 10,999 เต็ม
18 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 5,950 เต็ม
18 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 9,999 เต็ม
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 6,850
6,300
จอง
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 6,650 เต็ม
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 10,999 เต็ม
25 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 5,950
5,400
จอง
25 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 9,999
9,449
จอง
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 6,850 เต็ม
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 10,999 เต็ม
30 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 6,650 เต็ม
30 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 10,999 เต็ม
2 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67 5,950
5,400
จอง
2 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67 9,999
9,449
จอง
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 6,850
6,300
จอง
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 10,999
10,449
จอง
7 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 6,650
6,100
จอง
7 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 10,999
10,449
จอง
9 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 5,950
5,400
จอง
9 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 9,999
9,449
จอง
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 6,850
6,300
จอง
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 10,999
10,449
จอง
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 6,650
6,100
จอง
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 10,999
10,449
จอง
16 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 5,950
5,400
จอง
16 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 9,999
9,449
จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 7,950
7,400
จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 12,999
12,449
จอง
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 7,950
7,400
จอง
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 12,999
12,449
จอง
23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 7,950
7,400
จอง
23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 12,999
12,449
จอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 7,950
7,400
จอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,999
12,449
จอง
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 7,950
7,400
จอง
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 12,999
12,449
จอง
30 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 7,950
7,400
จอง
30 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 6,850
6,300
จอง
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
4 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 6,650
6,100
จอง
4 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
6 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 5,950
5,400
จอง
6 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 9,999
9,449
จอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 7,950
7,400
จอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,999
12,449
จอง
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 7,950
7,400
จอง
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 12,999
12,449
จอง
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 7,950
7,400
จอง
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 12,999
12,449
จอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 6,850
6,300
จอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 6,650
6,100
จอง
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 5,950
5,400
จอง
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 9,999
9,449
จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 6,850
6,300
จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 6,650
6,100
จอง
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 5,950
5,400
จอง
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 9,999
9,449
จอง
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 6,850
6,300
จอง
31 ส.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 10,999
10,449
จอง
3 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 5,950
5,400
จอง
3 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 9,999
9,449
จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 6,850
6,300
จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
8 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 6,650
6,100
จอง
8 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 5,950
5,400
จอง
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 9,999
9,449
จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 6,850
6,300
จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 6,650
6,100
จอง
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 5,950
5,400
จอง
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 9,999
9,449
จอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 6,850
6,300
จอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 6,650
6,100
จอง
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 5,950
5,400
จอง
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 9,999
9,449
จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 6,850
6,300
จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 10,999
10,449
จอง
29 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 6,650
6,100
จอง
29 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
1 ต.ค. 67 - 3 ต.ค. 67 5,950
5,400
จอง
1 ต.ค. 67 - 3 ต.ค. 67 9,999
9,449
จอง
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 6,850
6,300
จอง
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
6 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 6,650
6,100
จอง
6 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
8 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 5,950
5,400
จอง
8 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 9,999
9,449
จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 7,950
7,400
จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 12,999
12,449
จอง
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 7,950
7,400
จอง
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 12,999
12,449
จอง
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 7,950
7,400
จอง
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 12,999
12,449
จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 6,850
6,300
จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 6,650
6,100
จอง
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 7,950
7,400
จอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 12,999
12,449
จอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 6,850
6,300
จอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 6,650
6,100
จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 10,999
10,449
จอง
29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 5,950
5,400
จอง
29 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 9,999
9,449
จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 6,850
6,300
จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
3 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 5,650
5,100
จอง
3 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
5 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 5,950
5,400
จอง
5 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 9,999
9,449
จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 6,850
6,300
จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 6,650
6,100
จอง
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
12 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 5,950
5,400
จอง
12 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 9,999
9,449
จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 6,850
6,300
จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 6,650
6,100
จอง
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
19 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 5,950
5,400
จอง
19 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 9,999
9,449
จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 6,850
6,300
จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 6,650
6,100
จอง
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 10,999
10,449
จอง
26 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 5,950
5,400
จอง
26 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 9,999
9,449
จอง
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 6,850
6,300
จอง
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
1 ธ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67 6,650
6,100
จอง
1 ธ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
3 ธ.ค. 67 - 5 ธ.ค. 67 5,950
5,400
จอง
3 ธ.ค. 67 - 5 ธ.ค. 67 9,999
9,449
จอง
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 7,950
7,400
จอง
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 7,950
7,400
จอง
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
10 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 6,850
6,300
จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 6,650
6,100
จอง
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 5,950
5,400
จอง
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 9,999
9,449
จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 6,850
6,300
จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 6,650
6,100
จอง
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 10,999
10,449
จอง
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 5,950
5,400
จอง
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 7,950
7,400
จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 7,950
7,400
จอง
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 12,999
12,449
จอง
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 7,950
7,400
จอง
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 12,999
12,449
จอง
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 6,850
6,300
จอง
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 10,999
10,449
จอง
5 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 6,650
6,100
จอง
5 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 10,999
10,449
จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2
อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3
อิสระตามอัธยาศัย

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า
2 VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่า
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 2 มื้อ
มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

Photo Credit

https://shorturl.asia/Vp72K, https://shorturl.asia/0MAfC, https://shorturl.asia/TSjB7

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!