คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Europe Austria Slovakia Hungary Czech - ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี เช็ก

 345527 Views
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
7 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เวียนนา ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา - เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าลินซ์ - โรงละครลินซ์ - เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้าดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเปส – รัฐสภาบูดาเปส - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet
เที่ยว :  เวียนนา ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา - เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าลินซ์ - โรงละครลินซ์ - เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้าดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเปส – รัฐสภาบูดาเปส - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet
Badge Icon
ไฮไลท์ : ชมเมืองฮัลล์สตักท์ - หมู่บ้านริมทะเลสาบ - พระราชวังเซินบรุนน์ เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์พลักซ์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสินค้าแบรนด์เนม - เข้าชมปราสาทปราก - ถนนทองคำ - สัมผัสเมืองมรดกโลก - เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพโฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ - เช็คอินสถานที่ซื่อดัง! ปราสาทมราติสลาวา - ล่องเรือชมความงามแม่น้ำตานูน แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป - ชมความน่าหลงไหลของ ปราสาทมดาเปลต์ สะพานชาร์ลส์

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
9 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 65,888 จอง
18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 65,888 จอง
13 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 64,888 จอง
2 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 65,888 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันที่ 2
EK385 BKK-DXB 01.35 - 04.45 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EK127 DXB-VIE 08.55 - 12.55 – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา
วันที่ 3
กรุงเวียนนา – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าลินซ์ - โรงละครลินซ์
วันที่ 4
เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคา
วันที่ 5
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
วันที่ 6
เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้าดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเปส – รัฐสภาบูดาเปส - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet – กรุงเวียนนา – EK126 VIE-DXB 22.40-06.15
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 Austria Trend Ananas หรือเทียบเท่า
3 Trans World Hotel Donauwelle หรือเทียบเท่า
4 Clarion Congress Hotel Prague - CPI Hotels a.s. หรือเทียบเท่า
5 IntercityHotel Budapest หรือเทียบเท่า
6 - - -
7 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 12 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 8 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5
6
7

Photo Credit

Vhttps://shorturl.asia/6Rue3https://shorturl.asia/QBPFUhttps://shorturl.asia/4R2oGhttps://shorturl.asia/1drB5https://shorturl.asia/ghUSwhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ca.kayak.com%2FBudapest.34945.guide&psig=AOvVaw0iEEVG85H5H0lxX5d5ueV1&ust=1718869276793000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CA8QjRxqFwoTCODU-ZiV54YDFQAAAAAdAAAAABAW

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

สมัครสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ และรับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ก่อนใคร สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿