ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 39,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SAKURA -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - สนามบินสุวรรณภูมิ TG640 22.10 - 06.20+1 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี( ผ่านชม ) - ช๊อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเซ็นธรรมชาติ

  3 วันที่สาม - ภูเขาไฟฟูจิ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช๊อปปิ้งถนนนาคามาชิ

  4 วันที่สี่ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช๊อปปิ้งซาคาเอะ

  5 วันที่ห้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ช๊อปปิ้งชินไชบาชิ

  6 วันที่หก - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - ห้างอิออน - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG673 17.35 - 21.25 น.


  Photo credit : https://bit.ly/35mcsQK

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 39,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  Sendai - Hokkaido Premium -ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG626 23.50 - 07.40+1 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินเซนได - ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ - ฟูจิวาระ - เมืองโมริโอกะ

  3 วันที่สาม - เมืองคาคุโนะดาเตะ - บ้านซามูไรโบราณที่คาคุโนะดาเตะ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ - วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

  4 วันที่สี่ - สัมผัสความเร็ว โดยนั่งรถไฟชินคันเซ็น(สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ) - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

  5 วันที่ห้า - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ

  6 วันที่หก - สนามบินชิโตเสะ -สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG671 10.30 - 15.30 น.

  Photo Credit : http://bit.ly/2mkxxdj

  https://bit.ly/2Xe6iiG
  https://bit.ly/32KBV4B
  https://bit.ly/2Odu0Yf
  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 39,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HOKKAIDO FANTASTIC PREMIUM

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – 39900 - คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย

  Photo Credit :  https://bit.ly/38rEUCo

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 39,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  KANSAI CHUBU - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโก / ทาคายาม่า / มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น / เกียวโต วัดคิโยมิสึ /  อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม 

  Photo Credit : https://bit.ly/2SmcHaI  https://bit.ly/2SDTaBC

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 39,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - พ.ค. 2563
  Nagoya

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น

  -ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

  -ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ 

  -ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทำลาย

  -ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะและอิออน พลาซ่า

  -อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน


  Photo credit : https://www.pinterest.com/pin/488288784598284125/

  Singapore Airlines (SQ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 39,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA SAKURA BLOOMING PREMIUM

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)

  วันที่ 2    สนามบินคันไซ – เกียวโต  – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – เกียวโตสเตชั่น     (-/L/-)

  วันที่ 3    ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล์ – กิฟุ      (B/L/-)

  วันที่ 4    นารา – นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  โอซาก้า    (B/L/-)

  วันที่ 5    ปราสาทโอซาก้า – นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ริงคุเอาท์เล็ท -  สนามบินสุวรรณภูมิ     (B/-/-)

  Photo Credit  : https://bit.ly/2QKZA2a

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 42,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  KYUSHU รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ - ทัวร์หน้าหนาว - รวมทัวร์ผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรกรุงศรี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen | ศาลเจ้าดาไซฟุ | ล่องเรือชมเมือง | สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ | ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น | น้ำตกมิคะเอริ

  Photo Credit : https://bit.ly/39lY1ik


  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 40,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานต์เดย์ - ฮอกไกโด ทัวร์สงกรานต์ - รวมทัวร์ผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรกรุงศรี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สวนฟุคิดาชิ | ภูเขาไฟโชวะชินซัน | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ | โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด | ขาปูยักษ์ 3 ชนิด | ออนเซ็น 2 คืน | พัก KIRORO

  Photo Credit : https://bit.ly/37Jm9tL

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 41,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - ก.พ. 2563
  TOKYO - SENDAI นิกโก้-ฟุกุชิมะ -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  วันที่ 2สนามบินนาริตะ – ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินจุกุ – ประดับไฟที่ GERMEN VILLAGE – นาริตะ

  วันที่ 3พระยืนไดบุตสึ – นิกโก้ – น้ำตกเคกอน – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโฮคุ –KINNAGAWA ONSEN

  วันที่ 4สะพานโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ  - ฟุกุชิมะ

  วันที่ 5ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – SNOW MONSTER – สกีรีสอร์ท –ปราสาทอาโอบะ – ช็อปปิ้งคลิสโรด – เซนได

  Photo Credit : http://bit.ly/2kMSH39

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 41,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ชมซากุระ พร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ และความงามภูเขาไฟฟูจิ เช็คอินสวนทวลิปสุดว้าว!! เยือนสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยี่ยมชมวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ

  ฮาเนดะ    อิบารากิ    พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ    สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค

  ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5    พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว    ทะเลสาบคาวากูจิโกะ    ดิวตี้ฟรี

  ชินจูกุ    วัดอาซากุสะ    ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี    ชมดอกทิวลิป    วัดนาริตะ    อิออน


  Photo credit : https://bit.ly/2ReG8K3

  JAPAN AIRLINES (JL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 41,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  PRO HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE -ทัวร์หน้าหนาาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
  TG670 23.55-08.20+1
  วันที่ 2 : ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)
  วันที่ 3 : น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
  วันที่ 4 : ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  เมืองซัปโปโร
  วันที่ 5 : ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก
  มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
  วันที่ 6 : ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  TG671 10.00-15.50

  Photo Credit : http://th-news.elecbean.com/2019/04/06/47700/


  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 41,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไดสุ ฟุกุชิมะ [เลสโก ไอซ์มอนเตอร์] - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สัมผัสความงามเมืองน้ำพุร้อน ณ กินซังออนเซน ตื่ตตา ตื่นใจ ความงามธรรมชาติกับปีศาจหิมะ ณ ภูเขาซาโอะ สนุกสนานกับกิจกรรมท้าทายบนลานสกี ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอร์ท สัมผัสความน่ารักกับหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

  Photo Credit : http://bit.ly/2k4zfyt

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 44,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  FUKUOKA - ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -ชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ

  -ชมหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กๆ แสนน่ารักกลางหุบเขา

  -ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุด ในญี่ปุ่น

  -ขึ้นกระเข้าสู่ “ยอดเขาอินาสะ” ชมวิวยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ

  -ชม “สวนสันติภาพ” สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

  -ช้อปปิ้งจุใจที่โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท , ชินชิไชน่าทาวน์ , ย่านเท็นจินและคาแนล ซิตี้ 

  -อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

  Photo Credit : https://slowtrip-saga.com/th/2017/06/900/

  Singapore Airlines (SQ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 45,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  TOKYO ดิสนีย์แลนด์ ซากุระ - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์ - รวมทัวร์ผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรกรุงศรี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | ล่องเรือทะเลสาบอะชิ | วัดอาซากุสะ | สวนสันติภาพ | ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | แช่ออนเซ็น

  Photo Credit : https://bit.ly/39Nci74

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 45,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  PROGRAM PREMIUM OSAKA-TOKYO - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (ประเทศญี่ปุ่น)  (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ตึกอุเมดะสกาย - พิพิธภัณฑ์สัตว์ - ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า - เมืองกิฟุ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  (-/L/-)

  วันที่ 3เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ  (B/-/D)

  วันที่ 4ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านนินจา – สปาเท้า ณ หมู่บ้านนินจา – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ  - พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL  (B/L/-)        

  วันที่ 5ช้อปปิ้งกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งหรูอันดับหนึ่งของโตเกียว - อากิฮาบาระ– ย่านอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี หรือซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ -ดิสนีย์ซี พร้อมรถรับ - ส่ง  (B/-/-)

  วันที่ 6ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ – อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/-/-)

  Photo Creditt : https://bit.ly/2ssiPnK

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 293 Record : 20 Page :