ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 18,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - เม.ย. 2563
  HAPPY FUKUOKA ซากะ เปบปุ นางาซากิ เที่ยว 4 เมืองสวย -BY happy - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                                                

  วันที่สอง สนามบินฟูกุโอกะ – เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ

  วันที่สาม เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู –ปราสาทคาระซึ(Karatsu Castle) - ซากะ

  วันที่สี่ เมืองซากะ – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้ - ฟูกุโอกะ 

  วันที่ห้า สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง     

  photo credits :https://bit.ly/2Ry50y4


  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  HAPPY FUKUSHIMA BEST OF BEST -BY happy- ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

  สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

  ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

  เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

  ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ 


  Photo Credit : http://bit.ly/2O9rzHH
  https://bit.ly/2XA916w
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HAPPY OSAKA KYOTO NARA เที่ยวเต็ม -BY happy - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง
  วันที่สอง นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -โอซาก้า
  วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - DUTY FREE –โอซาก้า
  วันที่สี่ สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ         
   
  Photo Credit :     http://bit.ly/30UcLA1                          
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY-ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR

  บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

  ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ

  สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด

  ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์

  แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน

  WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 18,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ก.ค. 2563
  TOKYO PINKMOSS ยืน1 (MAY-JUN)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1           กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  วันที่ 2          กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ –

                      ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท

                      (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   

  วันที่ 3          ชมทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ชินจูกุ                            

  วันที่ 4            อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  

  วันที่ 5            สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

  Photo Credit : https://bit.ly/2Veyovq

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.พ. 2563
  โตเกียวเก๋เก๋ - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -- วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-ลานสกีฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งชินจูกุ        -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี  OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า

  คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION

  Photo credit :http://bit.ly/2T2kRpx

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  โตเกียว ฟินเว่อร์ - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี-วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์

  :http://bit.ly/2RO29Qv

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  HAPPY TOKYO สายเที่ยว -BY happy - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก     สนามบินดอนเมือง                                                                                                           
  วันที่สอง โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ                      
  วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท –JTC DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้  
  วันที่สี่      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบิน ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2M5Jjn9
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มิ.ย. 2563
  HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE -BY happy

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                

  วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE  

  วันที่สาม ศาลเจ้าฮอกไกโด –โรงงานช็อคโกแลต- ตลาดปลา - ทานุกิโคจิ – ซัปโปโร 

  วันที่สี่ สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง         


  Photo credit : https://bit.ly/2SsHNNT

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  HOKKAIDO SKI ASAHIKAWA ซุปตาร์ ไฟไหม้ ฉบับพิเศษ!!

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม

  ไฮไลท์!! อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

  ชมบ่อน้ำสีฟ้า ณ เมืองบิเอะ

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด

  ลิ้มรส ราเมงแสนอรอย ณ หมู่บ้านราเมง เมืองอาซาฮิคาว่า

  ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ อิออนมอลล์ ดิวตี้ฟรี และ มิตซุยเอ้าท์เลท

  เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

  Photocredit : http://bit.ly/38q6XT1 


  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

  สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ

  สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ

  ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน

  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท

  อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) 


  Photo credit : http://bit.ly/2y68vRM  http://bit.ly/2SviNUT  http://bit.ly/2FZlER0  http://bit.ly/2JROdRa

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ เหมาลำ 7 -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – ดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน

  วัดจูซนจิ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท

  ซากปราสาทเซ็นได – สุสานซุยโฮเด็น – ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด – วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล์

  Photo Credit : https://1th.me/RdopD

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11) -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  2 วันที่สอง - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 02.30 - 10.30 น. -หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซังออนเซ็น - เมืองเซ็นได

  3 วันที่สาม - ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - สุสานซุยโฮเด็น - วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิมเซ็นได ไดคันนอน - อิออนมอลล์ - ช๊อปปิ้งคริสโร็ด

  4 วันที่สี่ - เมืองเซ็นได - ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช๊อปปิ้งเซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทท์ - เมืองฟุคุชิมะ - ลานสกีอาตะตาระ สกีรีสอร์ท

  5 วันที่ห้า - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  6 วันที่หก - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ825 11.45 - 16.55 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  Photo Credit : https://bit.ly/2uBcdnT
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมมือง เที่ยวบินที่ XJ606 10.45 - 19.40 น. - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  2 วันที่สอง - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป ) - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

  3 วันที่สาม - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ช๊อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้

  4 วันที่สี่ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 20.55 - 01.35+1 น.

  5 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

  Photo credit :  https://bit.ly/39yyQsY

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 6 -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เมืองฟุกุชิมะ

  ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - เมืองเซนได

  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

  ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  Photo Credit : https://1th.me/pxEaH

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 293 Record : 20 Page :