ค้นหา : | ประเทศ : ไต้หวัน | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 13,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  COYOTE GURU TAIWAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2    สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3    ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4    ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 5    สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2JFgUSw

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 13,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2563
  HIGHLIGHT TAIWAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่     1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2    สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3    ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4    ทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK

  วันที่ 5    สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit : http://bit.ly/2Z47OnQ

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 13,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มิ.ย. 2563
  COYOTE GURU TAIWAN( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง

  วันที่ 5สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit :  http://bit.ly/2meZhjk

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 13,878 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - มี.ค. 2563
  ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต

  ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

  วัดหลงซาน วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดเหวิ่นหวู่

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสือเฟิ่น

  ผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว ไทเป101

  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

  Photo Credit :  http://bit.ly/2W3bRy8

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน
 • 13,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ก.พ. 2563
  ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์หน้าหนาว ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


  Photo credit : http://bit.ly/2KKjp88

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน
 • 13,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2562
  ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป (VZ560 : 09.00-13.45)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

  2 ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

  3 DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

  4 หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร (VZ561 : 14.30-17.15)

  Photo Credit :  http://bit.ly/2E5Q4Qu

  VietJetAir (VJ)
  ไต้หวัน
 • 13,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ค. 2563
  เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ


  Photo credit : http://bit.ly/2Jfctwl

  AIR ASIA (FD)
  ไต้หวัน
 • 14,333 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - พ.ค. 2563
  HIGHLIGHT TAIWAN( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        

  วันที่ 2สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 3ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK

  วันที่ 5สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

  Photo Credit  : http://bit.ly/2kKumer

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 14,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - โรงแรมที่พัก

  วันที่ 2เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

  วันที่ 3เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

  วันที่ 5สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

  Photo Credit  :  http://bit.ly/2lfDwj4

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 14,878 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป

  ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว หมู่บ้านสายรุ้ง Cona's-Chocolate-Castle Miyahara-ice-cream ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวิ่นหวู่ ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

  Photo Credit : http://bit.ly/2H0rhih

  VIETNAM AIRLINES (VN)
  ไต้หวัน
 • 14,878 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - พ.ย. 2562
  ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก พาชิลตัวพ่อ]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เที่ยวไต้หวันสุดชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เช็คอินหมู่บ้านสายรุ้ง HUASHAN 1914 CREATIVE PARK  สุดชิค แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
  ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค HUASHAN1914CREATIVEPARK ตึกไทเป101 ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว MITSUIOUTLET
  Photo Credit : http://bit.ly/2YOw5SL
  EVA AIR (BR)
  ไต้หวัน
 • 14,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  TAIPEI -TAICHUNG

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101- ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  (-/L/-)

  วันที่ 2    วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

  – ศูนย์เครื่องสำอาง – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต   (B/L/-)

  วันที่ 3     DUTY FREE – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - ชมการแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง – ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นตำรับ) – วัดกวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต     (B/L/)

  วันที่ 4    ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – กรุงเทพฯ (B/-/-)


  Photo Credit : http://bit.ly/30WLRbt

  VietJetAir (VJ)
  ไต้หวัน
 • 14,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - มี.ค. 2563
  ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ตึก101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ MITSUI-OUTLET-PARK

  Photo Credt : https://bit.ly/2q3SM5d
  https://bit.ly/2pZvEVq
  CHINA AIRLINES (CI)
  ไต้หวัน
 • 15,555 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  PROFESSIONAL TAIWAN (อาลีซาน)( JAN-JUN 20 )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - โรงแรมที่พัก

  วันที่ 2เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้

  วันที่ 3เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 4เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  วันที่ 5ไทเป - เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว - สถานีสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ศูนย์เครื่องสำอาง- วัดหลงซันซื่อ- ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

  วันที่ 6สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

  Photo Credit : http://bit.ly/2mK1Zh4

  Thai Lion Air (SL)
  ไต้หวัน
 • 15,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - มี.ค. 2563
  ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน

  ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง 


  Photo credit : http://bit.ly/2GnGmKb  http://bit.ly/2Y1K8Uz

  NOKSCOOT (XW)
  ไต้หวัน

Total 71 Record : 5 Page :