ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Korea - โอป้า Super Save Countdown in Korea - ทัวร์เกาหลี (ทัวร์ปีใหม่)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3986
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 25,999 ฿
  • ไร่สตรอเบอร์รี่
  • เล่นสกี
  • วัดวาวูจองซา
  • สวนสนุก EVERLAND
  • หอคอยโซลทาวเวอร์
  • พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)
  • พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย (SEAWEED MUSEUM) 


  Photo credit : shorturl.at/bilAN,shorturl.at/gjzOQ,shorturl.at/fuJP6,shorturl.at/ikOPS,shorturl.at/aduwG 


  ทัวร์เกาหลีใต้
 • India - ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4312
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 25,999 ฿
  • เมืองพุทธคยา - หมู่บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา
  • นาลันทา - ราชคฤห์ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เขาคิชฌกูฏ 
  • เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี
  • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น 

  Photo Credit : t.ly/Muiy,t.ly/2qs3,t.ly/I8jJ,t.ly/bgl2,t.ly/YHuz,t.ly/7-OZ,shorturl.at/ewzP5


  ทัวร์อินเดีย
 • Japan - Fukuoka Kumamoto Beppu ซุปตาร์ เต็มคาราเบล - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4566
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 26,888 ฿

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

  วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แชอ่อนเซ็ธรรมชาติ

  วันที่ 3 : บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดวิตฟี้รี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

  วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอธัยาศัย

  วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ


  Photo Credit : t.ly/oe-u t.ly/pDrp t.ly/_iBZe t.ly/1hq5 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Japan - Fukuoka Kumamoto Beppu เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4346
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 26,999 ฿
  • ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู 
  • อุมิ จิโกคุ 
  • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล 
  • ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ 
  • ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 

  Photo credit : https://shorturl.asia/JseLw , https://shorturl.asia/4vYFm , https://shorturl.asia/OvHo3 , https://shorturl.asia/0Htcr , https://shorturl.asia/OHKhn 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Vietnam - The Prime Danang Luxury พักออนเซ็น - ทัวร์เวียดนามกลาง - ทัวร์ปีใหม่

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4697
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 26,999 ฿
  • ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน
  • พัก โรงแรมออนเซ็น
  • พายเรือกระด้ง
  • ภูเขาหินอ่อน
  • แหลมชอนทรา
  • วัดหลินอึ๋ง
  • ร้านกาแฟ Memory Lounge
  • Bana Hill
  • ตลาดฮาน
  • โบสถ์สีชมพู

  Photo Credit : shorturl.at/cluwQ,shorturl.at/glwF7, shorturl.at/otEH5,https://shorturl.asia/8yd15,https://shorturl.asia/7uTk9


  ทัวร์เวียดนาม
 • Japan - Fukuoka Daisuki - ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ ยูฟูอิน อิโตชิมะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3002
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,888 ฿
  วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
  วันที่ 2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - สะพานแว่นตาเมะกาเนะ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
  วันที่ 3 : เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ห้างสรรพสินค้า Lala Port
  วันที่ 4 : เมืองอิโตชิมะ - หินแต่งงาน - เมืองฟุกุโอกะ - ร้าน Duty free - ย่านเทนจิน
  วันที่ 5 : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Japan - Fukuoka Kuju Ski Strawberry Picking- ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4477
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,900 ฿

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1

  วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน -บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - เมืองเบปปุ

  วันที่สาม สะพานแขวนยูเมะ – ลานสกีคุจูฟอร์เรส – สวนสตรอเบอร์รี่ - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

  วันที่สี่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ & ช้อปปิ้งเท็นจิน

  วันที่ห้า สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

  Photo Credit : https://shorturl.asia/Mj5Ph https://shorturl.asia/n6TlF https://shorturl.asia/MNJKT  


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Taiwan - ไต้หวัน ไทเป เคาต์ดาวน์ - ทัวร์ไต้หวัน

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3590
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,977 ฿

  เที่ยว : ป้อมปราการซานโดมินโก -  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น -  ปราสาทช็อกโกแลต -  ท่าเรือชาวประมง - วัดหลงซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  Photo Credit : https://shorturl.asia/2DYTP , https://shorturl.asia/pKZOV , https://shorturl.asia/8joCt , https://shorturl.asia/tc6pN , https://shorturl.asia/lgIM7  ทัวร์ไต้หวัน
 • Georgia - ทัวร์จอร์เจีย ซุปเปอร์ โปรโมชั่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4636
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,990 ฿
  • วิหารสเวติสเคอเวรี 
  • วิหารจวารี  
  • ป้อมปราการนาริคาล่า 
  • MOTHER OF GEORGIA 
  • โบสถ์เมเตห์คี 
  • สะพานแห่งสันติภาพ
  • โรงอาบน้ำแร่โบราณ 
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
  • ป้อมอนานูรี 
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย 
  • ศูนย์การค้า EAST POINT
  • โรงบ่มไวน์ KHAREBA WINERY 
  • เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย 
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี


  Photo Credit : shorturl.at/grsKL , https://shorturl.asia/YwcNDhttps://shorturl.asia/cfX3A , https://shorturl.asia/K59dM , https://shorturl.asia/aq1HZ


  ทัวร์จอร์เจีย
 • Turkiye so cool - ทัวร์ตุรเคีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4056
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿
  • มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE) 
  • ทะเลสาบเกลือ
  • นครใต้ดินชาดัค 
  • หุบเขาอุซิซาร์ 
  • หมู่บ้านอวานอส 
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 
  • หุบเขานกพิราบ 
  • หุบเขาพาซาแบค
  • ปราสาทปุยฝ้าย 
  • บ้านพระแม่มารี 
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
  • ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์  
  • อุทยานแห่งชาติทรอย  
  • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน 
  • พระราชวังทอปกาปี 
  • จัตุรัสทักซิม 

  Photo credit : shorturl.at/cglsX , shorturl.at/dnvBT , shorturl.at/gstwQ , shorturl.at/frSY2 , shorturl.at/dvUY4


  ทัวร์ตุรเคีย
 • Japan - มหัศจรรย์...Japan ฟูจิ โตเกียว นาริตะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4454
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿
  • วัดอาซากุสะ
  • ถนนนาคามเสะ
  • ลานสกีฟูจิเท็น
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโบะฮัคไค
  • ย่านซินจูกุ
  • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokei no Sumka
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  Photo Credit : shorturl.asia/9Ghw2,shorturl.asia/V7TqA,shorturl.asia/bdTju,

  shorturl.asia/5xpoC,shorturl.asia/Bw4A0,shorturl.asia/yfuQL,shorturl.asia/xedGa


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Japan -Fukuoka ดีลนี้พี่จัดเต็ม - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4450
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿

  ศาลเจ้าดาไซฟุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - GUNDAM PARK FUKUOKA - หอคอยฟุกุโอกะ 

  Photo Credit : t.ly/9rVeS t.ly/p2aO t.ly/eaOb t.ly/VtXp 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Taiwan - มหัศจรรย์ ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4554
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว(Yehliu Geo Park)
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
  • สักการะเทพเจ้ากวนอู วัดเหวิ่นหวู่ หรือ วัด กวนอู
  • ตลาดอี๋จง ไนท์มาร์เก็ต
  • เฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village)
  • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
  • วัดหลงซาน (Longshan Temple)
  • ตึกไทเป 101

  Photo Credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM , https://shorturl.asia/IvNlJ , https://shorturl.asia/yA2L8 


  ทัวร์ไต้หวัน
 • Japan - Tokyo Fuji Kawagoe ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4743
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 30,888 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ - ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิิโนะฮักไก - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
  วันที่ 4 : เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
  วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -  กรุงเทพฯ

  Photo Credit : t.ly/fXV4,t.ly/F8iZ,t.ly/2R7d,t.ly/y_M7,t.ly/BG-Nb


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Wonderful Turkiye มหัศจรรย์..ตุรเคีย - ทัวร์ตุรเคีย

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5427
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 30,888 ฿
  • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
  • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
  • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
  • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
  • ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันเหลือซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
  • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ 

  Photo Credits : https://shorturl.asia/Md9Gv https://shorturl.asia/g41S5


  ทัวร์ตุรเคีย
 • Namaste Nepal - ทัวร์เนปาล

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3527
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 28,900 ฿

   • เมืองปาทัน (Patan)
   • เมืองดูลิเคล (Dhulikhel)
   • บัคตาปูร์ (Bhaktapur)
   • จตุรัสบัคตาปูร์ ดูร์บาร์ (BHAKTAPUR DURBAR SQUARE)
   • วัดปศุปฏินารถ (Pasupatinath Temple)

   Photo credit : https://shorturl.asia/5rmw7 , https://shorturl.asia/r1uDP , https://shorturl.asia/izUwD , https://shorturl.asia/4T8MQ 


   ทัวร์เนปาล
  • India - อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน - ทัวร์อินเดีย

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   6 วัน 5 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ3757
   ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ก.พ. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 28,990 ฿
   • บ้านนางสุชาดา
   • วัดไทยพุทธคยา
   • เมืองเวสา
   • วัดป่ามหาวัน
   • สวนลุมพินีวัน
   • เมืองพาราณสี
   • เจาคันธีสถูป
   • เมืองคยา

   Photo Credit : shorturl.asia/ystOB,shorturl.asia/wmOaV,shorturl.asia/7jrDk,

   shorturl.asia/CV6le,shorturl.asia/MT3Xe,shorturl.asia/tVJc8   ทัวร์อินเดีย
  • VIETNAM - ทัวร์เวียดนามเหนือ บินเหมาลำ NEW YEARS ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   4 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ3604
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿
   • วัดตามจุ๊ก
   • Moana Sapa
   • ชมนาขั้นบันได ซาปา
   • หลังคาอินโดจีน
   • นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน
   • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village

   Photo credit : shorturl.at/ckrsZ,shorturl.at/bFMU3,shorturl.at/DJT56,shorturl.at/psADQ,

   shorturl.at/CFJR2,shorturl.at/gtvwC


   ทัวร์เวียดนาม
  • Japan - Huis Ten Bosch - ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ994
   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿
   วันที่ 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   วันที่ 2. กรุงเทพฯ - สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองคิตะคิวชู - ตลาดทังงะ - ปราสาทโคคูระ - โมจิโกะทาวน์ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
   วันที่ 3. บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ - เมืองคัทซึกิ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ * เฮาส์เทนบอช
   วันที่ 4. ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - วัดนันโซอิน - ถ่ายรูปกันดั้ม ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - เท็นจิน
   วันที่ 5. สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ            

                  

   Photo Credit : https://shorturl.asia/Khu5I , https://shorturl.asia/WGqex , https://shorturl.asia/ERiOF , https://shorturl.asia/NcXu6 , https://shorturl.asia/XZU4O , https://shorturl.asia/qo0ke ,   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • Japan - Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ยืน 1

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4494
   ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿
   • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ
   • นาริตะโอโมเตซันโดะ
   • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
   • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท      
   • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
   • ศาลเจ้าโคมิตาเกะ 
   • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
   • อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
   • โอไดบะ    
   • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย               

   Photo Credit : shorturl.at/eJ279,shorturl.at/hmtw8,shorturl.at/lYZ17,shorturl.at/ahLOY,

   shorturl.at/ahVZ3,shorturl.at/EIPVW


   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4575
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿
   • วัดอาซากุสะ
   • นครนาริตะ
   • ถนนนากามิเสะ (Nakamise)
   • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
   • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
   • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
   • ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ท
   • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
   • โตเกียวเมกะ อิลลูมิเนชั่น
   • พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)
   • ศาลเจ้าเมจิ
   • โตเกียวดิสนีย์แลนด์

   Photo Credit : shorturl.at/jnPS6,shorturl.at/dEM56,shorturl.at/ET068,shorturl.at/gstx7,shorturl.at/ku014,shorturl.at/dT259,shorturl.at/esyA4,shorturl.at/aox35


   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • Japan - Tokyo Fuji Kawagoe ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4724
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿

   วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

   วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

   วันที่ 3 : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็นสโนวรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์นาริตะ

   วันที่ 4 : เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะนาริตะ - เมืองซาวาระ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

   วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ


   Photo Credit :  t.ly/k0cT,t.ly/Rje9,t.ly/O0wy,t.ly/KUDX,t.ly/TZ8e


   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • Japan - Winter in Osaka ทัวร์ญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นารา

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4140
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿
   • สักการะพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ แวะชมกวางที่ สวนกวางนารา 
   • ชมหนึ่งในมรดกโลก วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ  ถ่ายภาพกับเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน 
   • เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทโอซาก้า เรียนรู้วิธีชงชา ที่ Kyoto Shikido 
   • เดินเล่นยามค่ำคืนที่ย่านชินเซไก ถ่ายภาพกับป้ายไฟกูลิโกะ สะพานอิบิซึบาชิ ย่านชินไซบาชิ ย่านโดทงโบริ
   • ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Kobe Harbor land, Lalaport EXPOCITY และ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
   • พักย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ/นัมบะ/โดทงโบริ 2คืน และ ย่านคันไซ 1 คืน 
   • อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan (USJ) เต็มวัน!!

   Photo credit : shorturl.at/qUY12,shorturl.at/dnrw6,shorturl.at/kT358,shorturl.at/cnR13,

   shorturl.at/efgU0,shorturl.at/bNX17,shorturl.at/cDSV9

   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • JAPAN RED MAPLE TOKYO FUJI DISNEYLAND - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   5 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4824
   ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 31,888 ฿

    • เที่ยวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน
    • เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
     • ที่พัก โตเกียว 1 คืน ออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 1 คืน พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
     • ตื่นเต้นไปกับการตะลุยสวนสนุกในฝัน ที่ ‘’โตเกียวดิสนีย์แลนด์’’ 
     • เช็คอิน!! โมมิจิไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแสนสวย ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ
     • ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ 
     • ล่องเรือโจรสลัดชมความสวยงามของทะเลสาบอาชิ ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
     • ช้อปปิ้งแบบจุใจพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูที่ Gotemba premium outlets
     Photo credit : t.ly/aSC2,t.ly/-wrT,t.ly/bU0b,t.ly/VFsZ,t.ly/ApNi,t.ly/iSqh,t.ly/22Ho,shorturl.at/FHTU9,

     ทัวร์ญี่ปุ่น
    • ทัวร์ฤดูหนาว - WINTER SNOW TOKYO FUJI - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4355
     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿

     ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน

     พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ และ บุฟเฟ่ต์ขาปู

     สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

     ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ

     ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว

     ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบูย่า ห้างไดเวอร์ซิตี้  และ Gotemba Premium Outlets     Photo Credit : shorturl.at/hmrU1,


     ทัวร์ญี่ปุ่น
    • JAPAN - OSAKA RED AUTUMN เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นารา

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4484
     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿
     • สักการะพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ Todaiji
     • แวะชมกวางที่ สวนกวางนารา 
     • เช็คอินแลนด์มาร์ค วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ
     • ศาลเจ้าเฮอัน
     • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
     • ปราสาทโอซาก้า 
     • ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิต ป่าไผ่อาราชิยาม่า
     • ป้ายกูลิโกะ
     • สะพานอิบิซึบาชิ
     • ล่องเรือชมวิว Tombori River Cruise  
     • เรียนรู้วิธีชงชาที่ Kyoto Shikido 
     • ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม ย่านชินไซบาชิ ย่านโดทงโบริ ย่านชินเซไก 
     • พักย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ/นัมบะ 2คืน
     • ย่านคันไซ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ
     • อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan (USJ) เต็มวัน

     Photo Credit : shorturl.at/rHNQX,shorturl.at/cfklr,shorturl.at/DPV34,shorturl.at/fhmOR,

     shorturl.at/bknR3,shorturl.at/dgkuy,shorturl.at/ciwz1


     ทัวร์ญี่ปุ่น
    • Japan - Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ4787
     ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - พ.ย. 65

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 32,888 ฿

     วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

     วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติคัันไซ โอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - หุบเขาโครังเค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

     วันที่ 3 : เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองนาโกย่า

     วันที่ 4 : ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

     วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติคัันไซ โอซาก้า - กรุงเทพฯ


     Photo Credit : shorturl.at/jkEN2,shorturl.at/kEINT,shorturl.at/loIV3,shorturl.at/vHIU5,shorturl.at/lpvDW


     ทัวร์ญี่ปุ่น
    • Japan - Fukuoka Kumamoto Beppu ซุปตาร์ “คุมะมงซากุระ”

     ประเภท
     โปรแกรมทัวร์
     5 วัน 3 คืน
     รหัสทัวร์ TVZ5394
     ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

     ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿

       วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

       วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

       วันที่ 3 : บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ  - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

       วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย

       วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ  - กรุงเทพฯ


       Photo credit : https://shorturl.asia/LtFRp , https://shorturl.asia/dyPBk , https://shorturl.asia/7yncR , https://shorturl.asia/HfZ68 , https://shorturl.asia/IuCvP 


       ทัวร์ญี่ปุ่น
      • Japan - Kyoto Osaka - ทัวร์ญี่ปุ่น

       โปรผ่อน0%
       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       6 วัน 4 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ3870
       ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 29,900 ฿
       • วัดคิโยะมิซุ
       • ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
       • ศาลเจ้ายาซากะ
       • โอซาก้า
       • ทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
       • ช้อปปิ้งชินโซบาชิ
       • ย่านสึเทนคาคุ

       Photo Credit : https://shorturl.asia/AxqRT , https://shorturl.asia/Oc3P6 , https://shorturl.asia/iPU60 ,https://shorturl.asia/QsSbR , https://shorturl.asia/ZIP4r 


       ทัวร์ญี่ปุ่น
      • Kawaii kyushu ใบไม้เปลี่ยนสี - ทัวร์ญี่ปุ่น โคโคโนเอะ เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       5 วัน 3 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ4495
       ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 30,900 ฿
       • สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)
       • เมืองนางาซากิ (NAGASAKI)
       • พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum)
       • ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (Yutoku Inari)
       • เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล (Kaichu torii)
       • ศาลเจ้านียามะ (NIIYAMA SHRINE)
       • โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlet)
       • อุมิ จิโกกุ (Umi jigoku)
       • ฟุกุโอกะ (Fukuoka)

       Photo Credit : https://shorturl.asia/aSO62 , https://shorturl.asia/AjqKS


       ทัวร์ญี่ปุ่น
      • Japan - Kawaii Kyushu Winter - ทัวร์ญี่ปุ่นคิวชู

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       5 วัน 3 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ4676
       ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 29,900 ฿
       อุโมงคืป่าสนดำนิจิโนะ - ปราสาทคาราสึ - ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง 
       เฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - พักโรงแรมหุ่นยนต์
       ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto) :  พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะ - ศาลเจ้าเกี๊ยะ
       พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ - Tosu Premuim Outlrts - เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด
       ยุฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หุ่นกันดั้ม RX93 FF

       Photo Credit : https://shorturl.asia/A8B9G , https://shorturl.asia/6xqgS , https://shorturl.asia/Ylegh , https://shorturl.asia/m5PfO , https://shorturl.asia/9swCO 


       ทัวร์ญี่ปุ่น
      • Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น ออทัมน์ โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล เกียวโต ทาคายาม่า

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       6 วัน 4 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ4263
       ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 35,977 ฿

       วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอินชอน (บริการ Snackบนเครื่อง)

       วันที่ 2 : ท่าอากาศยานคันไซ - โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - สถานีอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ชมสวนป่าไผ่ - ถนนโบราณฮิกาชิยาม่า - ทาคายาม่า

       วันที่ 3 : ตลาดเช้าทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาจิ - ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ - ศาลาว่าการเมืองเก่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ขึ้นจุดชมวิวพาโนราม่า - โอซาก้า - ย่านโดทงโบริ

       วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวไกด์แนะนำสถานที่การเดินทาง (ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอ - ชมขบวนพาเหรด - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ)

       วันที 5 : ตลาดคุโรมง - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีตึกซูโม่ - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วเข้าชม) - ถ่ายรูปคู่ตึกอูเมดะสกาย - ช้อปปิ้งลาลาพอร์ต - เอ็กซ์โปซิตี้

       วันที่ 6 : ท่าอากาศยานคันไซ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีสนามบินอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snackบนเครื่อง)


       Photo credit : https://bit.ly/2CWoT9H , https://bit.ly/35hxtfc 


       ทัวร์ญี่ปุ่น
      • Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า สกีหิมะ

       โปรรูดบัตรฟรี
       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       6 วัน 4 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ4768
       ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 29,977 ฿

               • กิจกรรมลานหิมะ
               • ชายหาดอิโตธชิมะ หินคู่รัก
               • เขตอนุรักษ์คุระชิกิ
               • ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ
               • ตลาดคุโรมง
               • ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ 
               • กันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต
               • ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่
               • ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

               photo credits : shorturl.at/drVYZ,shorturl.at/jBS49,shorturl.at/cLST1,

               shorturl.at/finT4,shorturl.at/beQT1
               ทัวร์ญี่ปุ่น
              • JAPAN - ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า ชิลเวอร์

               ประเภท
               โปรแกรมทัวร์
               6 วัน 4 คืน
               รหัสทัวร์ TVZ5429
               ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

               ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

               ราคาเริ่มต้น 31,977 ฿

               • หมู่บ้านยูฟุอิน
               • ศาลเจ้ามรดกโลกอิสึคุชิมะ
               • ขึ้นกระเช้าชมซากุระฤดูหนาว
               • สวนโนโคโนะชิมะ
               • ศาลเจ้าดาไซฟุ
               • ยูมิ จิโกกุ ( บ่อนรกทะเลเดือด )
               • กันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต
               • สตรีทฟุ๊ดฮากาตะ
               • ช้อปปิ้งย่านเทนจิ


               Photo credit : shorturl.at/hAO56,shorturl.at/AEFS5,shorturl.at/bksW0,shorturl.at/nOX28,

               shorturl.at/fLWX3,shorturl.at/aDKPS,shorturl.at/fCMQW,shorturl.at/lNR37


               ทัวร์ญี่ปุ่น
              • ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ เคาท์ดาวน์ปีใหม่

               ประเภท
               โปรแกรมทัวร์
               3 วัน 2 คืน
               รหัสทัวร์ TVZ3829
               ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

               ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

               ราคาเริ่มต้น 29,990 ฿

               วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ– Avenue of Stars

               วันที่2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

               วันที่3ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณภูมิ

               Photo Credit : https://shorturl.asia/3r7FC https://shorturl.asia/aLxn9 https://shorturl.asia/1wgkm https://shorturl.asia/DkLPx 


               ทัวร์ฮ่องกง
              • South Korea - เกาหลี โซล นามิ พาจู เอเวอร์แลนด์ - ทัวร์เกาหลีใต้

               ประเภท
               โปรแกรมทัวร์
               5 วัน 3 คืน
               รหัสทัวร์ TVZ4461
               ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

               ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

               ราคาเริ่มต้น 29,990 ฿

                วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ

                วันที่2  สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี

                วันที่3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เมืองยงอิน – สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล –COSMETIC SHOP – ย่านฮงแด

                วันที่4 นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามูดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

                วันที่5 พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พาจู – Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศไทย

                Photo Credit : shorturl.at/nTV69  , shorturl.at/aGKXZ , shorturl.at/BGMS2 , shorturl.at/rvEJM ,shorturl.at/jxNO5


                ทัวร์เกาหลีใต้
               • ไต้หวัน - มหัศจรรย์..ไต้หวัน เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ -ทัวร์ไต้หวัน

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                4 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3224
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

                • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  (Yehliu Geo Park)
                • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  (Jiufen Old Street)
                • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
                • วัดหลงซาน (Longshan Temple) 
                • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)  
                Photo credit  : https://shorturl.asia/Cm0lQ , https://shorturl.asia/i3hj1 , https://shorturl.asia/zQoPT , https://shorturl.asia/7k6S9 , https://shorturl.asia/Udjfl 

                ทัวร์ไต้หวัน
               • TURKIYE BEST PRICE - ทัวร์ตุรเคีย

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                8 วัน 5 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4325
                ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿
                • IST14 Turkey Best Price 8D5N
                • สายการบิน Mahan Air
                • ชมบอลลูน ณ คัปปาโดเกีย
                • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
                • อารยธรรมโรมันตะวันออก เฮียราโพลิส
                • สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) 
                • วิหารฮาเจีย โซเฟีย

                Photocredit : t.ly/krM8,t.ly/52J2,t.ly/Uxi-,t.ly/EglE,


                ทัวร์ตุรเคีย
               • Alanta Ellora Lonavala - ทัวร์อินเดีย

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                6 วัน 5 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3651
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
                • ทะเลสาปน้ำแข็งคุฟกุล
                • นั่งม้าลากเลื่อน
                • นังสุนัขลากเลื่อน
                • ชมตกปลาน้ำแข็ง

                Photo Credit : https://shorturl.asia/e2g3R , https://shorturl.asia/Lz6Ol 


                ทัวร์อินเดีย
               • Taiwan - บินเหมาลำ ไต้หวัน เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น เทศกาลปีใหม่ 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3854
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
                • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
                • ย่านเฉิ่นจี้ซินชุน
                • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
                • วัดหลงซาน
                • Taipei 101

                Photo credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM 


                ทัวร์ไต้หวัน
               • Korea - Jeju Busan Seoul Freedom Winter - ทัวร์เกาหลี

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4293
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
                วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

                วันที่ 2 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานควังอันรี

                วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ย่านแฮอุนแด เต็มวัน

                วันที่ 4 รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง

                วันที่ 5 ภูเขาฮัลลาซาน – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE


                Photo credit : https://shorturl.asia/XnqIy , https://shorturl.asia/aefsh , https://shorturl.asia/Cbj3s , https://shorturl.asia/VyzSw 


                ทัวร์เกาหลีใต้
               • Japan - Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น กอดเขาไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4332
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
                • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE)
                • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS)
                • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)
                • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE)
                • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE)
                • อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) 
                • ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKFUJITEN SKI)

                Photo credit : https://shorturl.asia/HAnX9 https://shorturl.asia/CVDop 


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Korea Seoul -Seoul Freedom &Jeju Trip Winter -ทัวร์เกาหลีใต้

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4474
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

                วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

                วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนานาชาติเชจู - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง

                วันที่สามของการเดินทาง เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง

                วันที่สี่ของการเดินทาง เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - สนามบินนานาชาติเชจู

                วันที่ห้าของการเดินทาง ภูเขาฮัลลาซาน – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE

                Photo Credit : t.ly/U-r5 t.ly/wMyG t.ly/gXP_ t.ly/51CO 


                ทัวร์เกาหลีใต้
               • มหัศจรรย์...KOREA CHRISTMAS FANTASY (พักสกีรีสอร์ท) - ทัวร์เกาหลี โซล

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4528
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

                สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Christmas Fantasy)

                ลานสกี • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • คลองชองกเยชอน 

                โซลทาวเวอร์ • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณอินซอนดง  • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง                Photo Credit :  t.ly/-YBl,t.ly/UECW,t.ly/Mtz4,shorturl.at/fjAC4


                ทัวร์เกาหลีใต้
               • Taiwan - ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว - ทัวร์ไต้หวัน

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                4 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4557
                ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿

                ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว(Yehliu Geo Park)

                ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - สักการะเทพเจ้ากวนอู - วัดเหวิ่นหวู่ หรือ วัด กวนอู

                ตลาดอี๋จง - ไนท์มาร์เก็ต เฉิ่นจี้ซินชุน (Shen Ji New Village) - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

                วัดหลงซาน (Longshan Temple) - ตึกไทเป 101


                Photo Credit : https://shorturl.asia/Ic5Y1 , https://shorturl.asia/c4sgY , https://shorturl.asia/A2hJP , https://shorturl.asia/BYvNc ,  https://shorturl.asia/wLNCM , https://shorturl.asia/IvNlJ , https://shorturl.asia/yA2L8 


                ทัวร์ไต้หวัน
               • Japan - Osaka - ใบไม้เปลี่ยนสี ทักคับ โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4654
                ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 32,999 ฿
                วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00)
                วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ
                วันที่ 3 : วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเกตสึเคียว - โรงแรม
                วันที่ 4 : โกเบ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์(ถ่ายรูป) - อาริมะออนเซ็น - โอซาก้า
                วันที่ 5 : โรงแรม - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

                Photo Credit : shorturl.at/esNRT , shorturl.at/biwCG , shorturl.at/dhxQV , shorturl.at/bchpJ , shorturl.at/kovBN , shorturl.at/clqIJ , shorturl.at/dzMSX , shorturl.at/nqBDT

                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Korea Seoul - ทัวร์เกาหลี โซล ซุปตาร์ เคาท์ดาวน์วิทมี สกีรีสอร์ท

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3055
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,888 ฿
                วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
                วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน เกาะนามิ - ลานสกี
                วันที่ 3 : ไร่สตรอเบอร์รี่ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - สวนสนุก LOTTE WORLD
                วันที่ 4 : ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - พระราชวัง ชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
                วันที่ 5 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

                Photo credit : shorturl.at/fKQ69,shorturl.at/FVY26,shorturl.at/bcgm3,

                shorturl.at/jlzNT,shorturl.at/BDG04,shorturl.at/abN29                ทัวร์เกาหลีใต้
               • Japan - Tokyo Fuji Kawasu ซุปตาร์ หิมะซากุระบาน - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4501
                ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,888 ฿
                วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
                วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ขึ้นกระเช้าโอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
                วันที่ 3 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - Shikido(Tea ceremony) - โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
                วันที่ 4 : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจูกุ - ชินจูกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
                วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ 

                Photo Credit :  https://shorturl.asia/qOGy7 , https://shorturl.asia/oECib , https://shorturl.asia/QN4RG , https://shorturl.asia/hcITE , https://shorturl.asia/2zAqU 


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Japan - Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์เซเลบริตี้ นาบานะโนะซาโตะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4509
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,888 ฿
                วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
                วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
                วันที่ 3 : เมืองนาโกย่า - ลานสกีเมืองกุโจ จ.กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามะ - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองนาโกย่า 
                วันที่ 4 : ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
                วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - โอซาก้ากรุงเทพฯ


                Photo Credit : shorturl.at/lQY69,shorturl.at/gHI36,shorturl.at/gjx38,shorturl.at/aBFH1,shorturl.at/BHJZ9,shorturl.at/bnrW7


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Georgia - ชมวิวหลักล้าน - ทัวร์จอร์เจีย

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ2616
                ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,990 ฿
                • ป้อมอนานูรี
                • อนุสธณ์สถานรัสเซีย
                • โบสถ์เกอร์เกตี้
                • วิหารสเวติสเคอเวรี
                • วิหารจวารี
                • เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
                • ป้อมปราการนาริคาล่า
                • โบสถ์เมเตห์คี
                • สะพานแห่งสันติภาพ
                • โรงอาบน้ำโบราณ
                • มหาวิหารศักดิ์สิทธฺ์ทบิลิซี

                Photo Credits : https://shorturl.asia/k7ufE , https://shorturl.asia/4eE6H , https://shorturl.asia/m9Mj5 https://shorturl.asia/CUjO6                 ทัวร์จอร์เจีย
               • Japan - มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3563
                ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿
                • วัดอาซากุสะ
                • ถนนนาคามิเสะ
                • โกเทมะ เอ๊าท์เล็ก
                • อุโมงเมเปิล
                • ทะเลสาบซูเซ็ฯจิ
                • ภูเขาไฟฟูจิ
                • โอไดบะ
                • น้ำตกเคง่อน
                • สพพานชินเคียว

                Photo credit : shorturl.at/bdnY1,shorturl.at/nqw05,shorturl.at/huxz8,shorturl.at/KPUVY


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Kansai Autumn - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3606
                ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - พ.ย. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿

                โอบาระซากุระ ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ซันมาชิ  ซูจิ เมืองเก่ายุคเอโดะ - วัดคิโยมิซึ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติกโทร็อคโค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ,ชินไซบาชิ

                Photo credit : https://shorturl.asia/1wcop


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Osaka Takayama Obara Sakura Autumn Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ2336
                ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - พ.ย. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
                • โอบาระซากุระ ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง , หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 
                • ซันมาชิ ซูจิ เมืองเก่ายุคเอโดะ , วัดคิโยมิซึ , ป่าไผ่อาราชิยาม่า 
                • รถไฟสายโรแมนติก โทร็อคโค , ซาคาเอะ, ชินไซบาชิ

                Photo credit : shorturl.at/eiv39,shorturl.at/aLOT4,shorturl.at/abLM3,

                shorturl.at/efku5,shorturl.at/ADVY8,shorturl.at/sNO34


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Taiwan - มหัศจรรย์...ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ เทศกาลปีใหม่

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 4 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ3851
                ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿
                • ไทเป
                • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
                • ลองเรือทะเลสาบสุริยัน
                • วัดเหวินหวู่
                • เมืองเจียอี้
                • หมู่บ้านสายรุ้ง
                • ตึกไทเป101
                • เมืองไถจง
                • วัดพระถังซ่าจั๋ง

                Photo credit : shorturl.asia/d8mbe,shorturl.asia/qhtNo,shorturl.asia/o2pQ6


                ทัวร์ไต้หวัน
               • JAPAN - มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นิกโก้ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4004
                ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿
                • ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ
                • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
                • ภูเขาไฟฟูจิ(Mt. Fuji)
                • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
                • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
                • โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
                • พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)
                • น้ำตกเคง่อน
                • ศาลเจ้าโทโชกุ
                • ทะเลสาบชูเซนจิ
                • สะพานชินเคียว


                Photo Credit : shorturl.at/bDKNY,shorturl.at/rsv47,shorturl.at/fnBDU,shorturl.at/alNP4,shorturl.at/kOQW1,shorturl.at/prN57,shorturl.at/gJKY9,shorturl.at/hyPSV,shorturl.at/bDGKL


                ทัวร์ญี่ปุ่น
               • Bali Powerful Bali Borobudur - ทัวร์บาหลี

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 4 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4514
                ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - ม.ค. 66

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
                • อนุสาวรีย์มหาภารตะ
                • สวนพระวิษณุ
                • วิหารอูลูวาตู
                • ชายหาดจิมบาลัน
                • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR
                • วัดปะวน (Candi Pawon)
                • วัดเมนดุท (Candi Mendut)
                • วัดพรามนันต์
                • ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท
                • วัดเบซากีย์
                • เทือกเขา Kintamani
                • วิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์

                Photo Credit : PROGRAM BY PL INTER TOUR 

                shorturl.at/cQR47,shorturl.at/emPX6,shorturl.at/emoyX,shorturl.at/ILWXY,shorturl.at/DQX04,shorturl.at/IKY02,shorturl.at/AJQX7


                ทัวร์อินโดนีเซีย
               • Japan - Tokyo นิกโก้ ปังพลุเเตก - ทัวร์ญี่ปุ่น

                ประเภท
                โปรแกรมทัวร์
                5 วัน 3 คืน
                รหัสทัวร์ TVZ4794
                ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

                ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿

                  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE)
                  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)
                  • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS)
                  • ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI)
                  • ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA)
                  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE)
                  • ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (SHINJUKU)
                  • น้ำตกเคกอน (KEGON WATERFALL)
                  • สะพานแดงชินเคียว (SHINKYO BRIDGE)
                  • อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL)

                  photo credit : https://shorturl.asia/V6zMa , https://shorturl.asia/hAp5I , https://shorturl.asia/hAp5I 


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Beautiful Turkiye - ทัวร์ตุรเคีย

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  8 วัน 5 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ3522
                  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 31,888 ฿

                  วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

                  วันที่ 2 : สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม - เมืองโบลู

                  วันที่ 3 : เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี (KAYSERI) - ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES) - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - *OPTION TOUR ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)*

                  วันที่ 4 : เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่

                  วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส

                  วันที่ 6 : เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล

                  วันที่ 7 : เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)

                  วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ                  Photo credit : shorturl.at/hD135,shorturl.at/abcX6,shorturl.at/aKVX7,shorturl.at/bglp2,shorturl.at/ahvZ0,shorturl.at/agpZ9,shorturl.at/FRY09


                  ทัวร์ตุรเคีย
                 • Japan - โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล พรีเมียม - ทัวร์ญี่ปุ่น

                  โปรรูดบัตรฟรี
                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ2241
                  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 31,997 ฿
                  วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ 
                  วันที่ 2 : ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง - เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะซาโตะ - แช่ออนเซ็น
                  วันที่ 3 : ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กิจกรรมลานหิมะ - เกียวโต 
                  วันที่ 4 : ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ลาลาพอร์ตเอ็กซ์โปซิตี้ หมู่บ้านอเมริกา - ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ
                  วันที่ 5 : ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานคันไซ ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี - กรุงเทพ


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หนาวมั้ย มากอดกัน

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4174
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿
                  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE)
                  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)
                  • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS)
                  • ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI)
                  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE)
                  • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE)
                  • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE)
                  • วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE)

                  Photo credit : https://shorturl.asia/RmraK 


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan - BKK Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น ลมรักในฤดูหนาว

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ3908
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿
                  • วัดอาซากุสะ 
                  • ถนนนากามิเซะ 
                  • วัดโคะโตะคุอิน 
                  • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
                  • TOKINO SUMIKA                                      
                  • ลานสกี ฟูจิเท็น 
                  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 
                  • ฮาราจูกุ 
                  • ชินจูกุ                               
                  • วัดนาริตะซัน 
                  • นาริตะโอโมเตซันโดะ 
                  • BOSO NO MURA 
                  • อิออน นาริตะมอลล์

                  Photo Credit : shorturl.at/almty , shorturl.at/bdkx0 , shorturl.at/hCIO0 , shorturl.at/bstAP


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan - มหัศจรรย์...Japan ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ - ทัวร์ญี่ปุ่น - ทัวร์สกี

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4250
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 31,999 ฿
                  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
                  • ศาลเจ้าฮาโกเน่
                  • ลานสกีฟูจิเท็น
                  • น้ำตกเคง่อน
                  • ทะเลสาบซูเซ็นจิ
                  • ศาลเจ้าโทโชคุ
                  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
                  • นิกโก้
                  • สะพานชินเคียว
                  • อิออน มอลล์

                  Photo Credit : shorturl.asia/SQjWq,shorturl.asia/VQZln,shorturl.asia/V7TqA,

                  shorturl.asia/sgAmB,shorturl.asia/0yK6Q,shorturl.asia/rAHEq


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan - Osaka ใบไม้ไม่เปลี่ยนสี...รักนี้ไม่เปลี่ยนใจ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4378
                  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - พ.ย. 65

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 33,499 ฿
                  • สะพานโทเก็ตสีเคียว
                  • เดินเล่นหมู่บ้านกลางหุบเขา
                  • ให้อาหารกวางนาราปาร์ค
                  • สักการะศาลเจ้าคิตาโน่
                  • ชมปราสาทโอซาก้า

                          พิเศษ! ข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่น+เทมปุระ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ Nabe

                  Photo Credit :  t.ly/XVzR, t.ly/Ry9o, t.ly/jIiC, t.ly/65B5, t.ly/L79M                                   


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • JAPAN - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี ดิสนีย์แลนด์

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4297
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 32,888 ฿
                  • ตะลุยสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนในฝัน
                  • สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
                  • ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบฮาโกเน่ ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
                  • ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 

                  Photo Credit : shorturl.at/hyRUY,shorturl.at/AEIJ9,shorturl.at/dqs67,shorturl.at/AEJY5


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • JAPAN - AUTUMN SEASON HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4502
                  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - พ.ย. 65

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 33,888 ฿

                  โนโบริเบทสึ

                  • ชมน้ำพุร้อนที่หุบเขานรกจิโกคุดานิ

                  โทยะ     

                  • ชมวิวทะเลสาบโทยะ จุดชมวิว Silo Observatory เที่ยวฟาร์มหมีสีน้ำตาล
                  • นั่งกระเช้า Mt.Usu Ropeway สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา 

                  โอตารุ

                  • เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา 
                  • ชม ร้านเครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

                  ซัปโปโร

                  • สวนสาธารณะโอโดริ ชมหอนาฬิกา Sapporo Clock โรงงานช็อกโกแลต Ishiya 
                  • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก และชมความยิ่งใหญ่ของเนินพระพุทธเจ้า
                  • ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท เพลิดเพลินกับสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก

                  Photo Credit : shorturl.at/BGLS2,shorturl.at/IJLTY,shorturl.at/DPSTU,shorturl.at/fhorv,shorturl.at/jmoPX,shorturl.at/qsT07


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan - Must go Hokkaido - ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ5428
                  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 32,888 ฿
                  • คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 
                  • ร้านเครื่องแก้วโอตารุ 
                  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
                  • ศาลเจ้าฮอกไกโด 
                  • โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ 
                  • นั่งกระเช้าอุสุซัง Mt.Usu Ropeway 
                  • ชมวิวทะเลสาบโทยะ สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา 
                  • ชมความน่ารักของเจ้าหมีสีน้ำตาลแบบใกล้ชิดที่ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
                  • อิสระท่องเที่ยว สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

                  Photo Credit :https://shorturl.asia/5jSdc , https://shorturl.asia/Mbaxi , https://shorturl.asia/HA2ZQ , https://shorturl.asia/fqjIZ


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Japan - Tokyo Street Shopping - ทัวร์ญี่ปุ่น

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ3951
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 32,900 ฿
                  วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนาริตะ
                  วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ–เกาะเอโนะชิมะ – ศาลเจ้าเอโนะชิมะ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง
                  วันที่ 3 ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – หรือ ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งย่าน – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ เดินทางโดยรถไฟ
                  วันที่ 4 วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี – อิออน – สนามบินนาริตะ
                  วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

                  Photo credit : https://shorturl.asia/zAtxr , https://shorturl.asia/xIOgF , https://shorturl.asia/cNYpi , https://shorturl.asia/ZdMSh 


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • Taiwan - Taiwan เที่ยวครบสูตรไต้หวัน Charter Flight New Year 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  6 วัน 4 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4547
                  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 32,990 ฿

                  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานทาโรโกะ

                  Photo Credit : t.ly/Nh8n  t.ly/nj7u  t.ly/AxBr  t.ly/pJIW


                  ทัวร์ไต้หวัน
                 • Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  5 วัน 3 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ4493
                  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
                  • วัดอาซากุสะ
                  • โตเกียวสกายทรี
                  • โอชิโนะ ฮักไก
                  • โกเท็มบะ
                  • พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
                  • ภูเขาไฟฟูจิ
                  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
                  • เจดีย์ชูเรโตะ
                  • สวนเมจิกูไกเอ็น
                  • ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค

                  Photo Credit : shorturl.at/qvFWX,shorturl.at/dNPS8,shorturl.at/chFGI,

                  shorturl.at/cKZ57,shorturl.at/aisT8


                  ทัวร์ญี่ปุ่น
                 • LEH LADAKH เลห์ ลาดัก - ทัวร์อินเดีย

                  ประเภท
                  โปรแกรมทัวร์
                  7 วัน 5 คืน
                  รหัสทัวร์ TVZ2047
                  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

                  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                  ราคาเริ่มต้น 33,333 ฿

                   •  lamayuru monastery 
                   • วัดเฮมิส ( Hemis Monastery )
                   • ศานติสถูป ( Santi Stupa ) 
                   • พระราชวังสต๊อก

                   photo credits : https://shorturl.asia/WVJc4 ,hthttps://shorturl.asia/sEV8W                   ทัวร์อินเดีย
                  • JAPAN - OHAYO! OSAKA โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   6 วัน 4 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4678
                   ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,788 ฿
                   • โอซาก้า Osaka
                   • Nabana No Sato Winter Illumination
                   • ร้านมีดซันชูหรือ Hamanoyasan
                   • หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji)
                   • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
                   • การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
                   • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริFushimi Inari 
                   • วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือวัดทอง
                   • วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple


                   Photo Credit :shorturl.at/ghpS4,shorturl.at/bijP8,shorturl.at/aghjm,

                   shorturl.at/lUX49,shorturl.at/cjuy8,shorturl.at/ajr68


                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japen - Snow Full Osaka เที่ยว ... โอซาก้า โกเบ เกียวโต นารา - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   6 วัน 4 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ3960
                   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,888 ฿
                   • ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle
                   • ตะลุยหิมะที่ Rokko Snow Park 
                   • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari
                   • วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple 
                   • Super Nintendo World
                   • The Wizarding World Of Harry Potter


                   Photo Credit : https://shorturl.asia/dWz4y , https://shorturl.asia/07egM , https://shorturl.asia/0zPUD , https://shorturl.asia/HJWU5 , https://shorturl.asia/OyvQ1 , https://shorturl.asia/eWzFR 


                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - Okaerinasai Hokkaido - ทัวร์ญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   5 วัน 3 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4661
                   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,888 ฿
                   • หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani)
                   • ทะเลสาบโทยะ
                   • ขับสโนว์โมบิล
                   • คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ
                   • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum
                   • สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park)
                   • หอนาฬิกา Sapporo Clock

                   Photo Credit :  shorturl.at/gnQZ3,shorturl.at/fhtY6,shorturl.at/couy5,shorturl.at/MQ569,

                   shorturl.at/coS25,shorturl.at/cfg37,shorturl.at/dqvX4,shorturl.at/cfhKQ


                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - Tokyo Fuji Kawago - ซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว - ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   5 วัน 3 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4756
                   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,888 ฿
                   วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
                   วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 
                   วันที่ 3 : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็นสโนวรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์นาริตะ
                   วันที่ 4 : เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหลโอโมเตะซังโดะ นาริตะ - เมืองซาวาระ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
                   วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ


                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - Fukuoka Huis Ten Bosch - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   5 วัน 3 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4436
                   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,900 ฿
                   • ศาลเจ้าโออุโอะ
                   • เฮ้าส์เท็นบอส
                   • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
                   • สวนสันติภาพ 
                   • บ่อน้ำร้อน จิโกกุ
                   • ยูฟุอิน
                   • ช้อปปิ้งเท็นจิน

                   Photo Credit : http://bit.ly/2m34Xg9 , https://shorturl.asia/rt6jl , https://shorturl.asia/lP1so


                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - Free Day Tokyo Fuji Ski - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   5 วัน 3 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4822
                   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,900 ฿
                   • เจดีย์ชูเรโตะ
                   • ลานสกีฟูจิเท็น
                   • โอชิโนะ ฮักไก
                   • ชินจูกุ

                   photo credit : t.ly/CHaP t.ly/muDK t.ly/4XSA t.ly/AGbFX                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - Fukuoka Huis Ten Bosch 5D3N - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   5 วัน 3 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ4684
                   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,900 ฿
                   • เมืองนางาซากิ

                   • ศาลเจ้าดาไซฟุ
                   • ภูเขาอินาซะ(โดยเคเบิลคาร์)
                   • หมู่บ้านยูฟุอิน

                        Photo credit : t.ly/3Hg8 t.ly/zifM t.ly/pUCz t.ly/Z5FU                   ทัวร์ญี่ปุ่น
                  • Japan - โอซาก้า ยูนิเวอร์ซัล สกีหิมะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                   ประเภท
                   โปรแกรมทัวร์
                   6 วัน 4 คืน
                   รหัสทัวร์ TVZ1685
                   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

                   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                   ราคาเริ่มต้น 33,977 ฿

                     วันที่ 1 : กรุงเทพ - ท่าอากาศยานอินชอน
                     วันที่ 2 : ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ทาคายาม่า กิจกรรมลานหิมะ
                     วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวไกด์แนะนำสถานที่การเดินทาง
                     วันที่ 4 : ตลาดคุโรมง ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีตึกซูโม่ - ปราสาทโอซาก้า - ถ่ายรูปคู่ตึกอูเมดะสกาย - ช้อปปิ้งลาลาพอร์ต เอ็กซ์โปซิตี้
                     วันที่ 5 : ท่าอากาศยานคันไซ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีสนามบินอินชอน - กรุงเทพ
                      

                     photo credits : https://shorturl.asia/5l6JB , https://shorturl.asia/3iwXL , https://shorturl.asia/SvUJ1                      ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • India Nepal - ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     8 วัน 7 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ2444
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 33,990 ฿
                     • แม่น้ำเนรัญชรา 
                     • วัดไทยพุทธคยา
                     • มหาเจดีย์พุทธคยา  
                     • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
                     • เขาคิชฌกูฏ 
                     • วัดเวฬุวัน
                     • พระพุทธรูปองค์ดำ
                     • นาลันทา 
                     • วัดป่ามหาวัน 
                     • มกุฎพันธนเจดีย์
                     • พระสถูปปรินิพพาน 
                     • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  
                     • วิหารมายาเทวี 
                     • วัดเชตะวันมหาวิหาร 
                     • บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี 
                     • ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน 
                     • เจาคนธีสถูป 
                     • พิพิธภัณฑ์สารนาถ 

                     Photo Credit : https://shorturl.asia/H4TPd , https://shorturl.asia/FbwH2 , https://shorturl.asia/4o7xl 


                     ทัวร์เนปาล ทัวร์อินเดีย
                    • ทัวร์ตุรเคีย - TURKIYE COUNTDOWN 2023

                     โปรผ่อน0%
                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     8 วัน 5 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ2401
                     ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 62 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 49,999 ฿
                     • ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย
                     • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
                     • ชมเมืองทรอยแห่งประวติศาสตร์
                     • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองเปอร์กามัม

                          พิเศษ ! นอนโรงแรม 5 ดาว + ถ้ำ 1 คืน

                     Photo Credit :  t.ly/LJF9, t.ly/J4hp, t.ly/eTDS, t.ly/0Puq, t.ly/JnHZ, 


                     ทัวร์ตุรเคีย
                    • ฺBali - Premium Bali - ทัวร์บาหลี พรีเมี่ยม

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     4 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ2639
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
                     • ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู
                     • ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+เมนูกุ้งราดซอส+ล็อบเตอร์ 500 กรัม
                     • ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
                     • รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE

                      Photo credit : t.ly/0L-F,t.ly/EXF_,t.ly/H_cU,t.ly/tczd                     ทัวร์อินโดนีเซีย
                    • Japan - มหัศจรรย์ Japan โตเกียว ฟูจิ นาริตะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ3306
                     ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
                     • วัดนาริตะซันชินโชจิ
                     • โอโมเตะซังโดะ
                     • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ
                     • ภูเขาไฟฟูจิ
                     • โกเทมบะเอ้าท์เล็ก
                     • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
                     • วัดอาซากุสะ
                     • ถนนนาคามิเสะ
                     • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

                     Photo Credit :  https://shorturl.asia/06NLX , https://shorturl.asia/lAr8D , https://shorturl.asia/2iYRa , https://shorturl.asia/qAEij , https://shorturl.asia/Ijs5l 


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • JAPAN USJ KYOTO OSAKA - ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา โตเกียว ความสนุกหยุดไม่ได้

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ3573
                     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,999 ฿
                     • ศาลเจ้าสุมิโยชิ 
                     • ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าขึ้นปราสาท)  
                     • นารา 
                     • วัดโทไดจิ
                     • LALAPORT EXPOCITY
                     • อาราชิยาม่า 
                     • ป่าไผ่
                     • สะพานโทเกตสึ 
                     • วัดคินคะคุจิ(วัดปราสาททอง) 
                     • วัดคิโยมิสึ
                     • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  
                     • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
                     • Universal Studio Japan (รวมค่าเข้าสวนสนุก 1 day pass)

                     Photo Credit : shorturl.at/oQT14,shorturl.at/eiMT6,shorturl.at/cGU14,shorturl.at/dnW56,

                     shorturl.at/cKMR4,shorturl.at/bF346,shorturl.at/jmrV4


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Japan - PEAK AUTUMN TOKYO FUJI - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4512
                     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 36,999 ฿
                     • สักการะ พระใหญ่แห่งคามาคุระ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
                     • ชมเทศกาลประดับไฟ Tokino Sumika Illumination ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก
                     • ไฮไลท์ !!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล MOMIJI KAIRO
                     • เที่ยวชมเมืองโบราณคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด

                     >>> พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน / โตเกียว ใกล้ย่านช้อปปิ้ง หรือ ใกล้รถไฟฟ้า 1 คืน / นาริตะ 1 คืน <<<

                     * เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / หมูย่างหินภูเขาไฟ / ชาบูเซ็ท *

                     ** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวันฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน 

                     Photo Credit :  t.ly/mNZ4,t.ly/orde,t.ly/3HbX,t.ly/N7KR,t.ly/vxEi,t.ly/NX7y,t.ly/jm1e,t.ly/5stK


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Japan - โตเกียว ฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี ไม่รักไม่ลง - ทัวร์ญี่ปุ่น

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4683
                     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 35,999 ฿
                     • เจดีย์ชูเรโตะ
                     • อุโมงค์เมเปิ้ล (Maple corridor, Momiji Kairo)
                     • กระเช้าคำจิคำจิภูเขำเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway)
                     • หุบเขาโอวาคุดานิ(Owakudani)
                     • วัดอาซากุสะ
                     • ศาลเจ้าแม่เมจิ (Meiji Jingu) 

                     Photo credit : shorturl.at/glLQU,shorturl.at/jkGMS,shorturl.at/epA02,shorturl.at/jILPS,

                     shorturl.at/dyBCZ,shorturl.at/cdntT,shorturl.at/duLST,shorturl.at/fnyYZ


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Japan - Super Wow! Osaka Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     6 วัน 4 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ1317
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,888 ฿

                     วันที่ 1. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

                     วันที่ 2. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

                     วันที่ 3. โอซาก้า - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านซากาเอะ 

                     วันที่ 4. นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะโกะ - มิชิมะสกายวอร์ค - Gotemba Premium Outlets

                     วันที่ 5. ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ฟูจิ สถานีที่ 5 - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

                     วันที่ 6. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

                     photo credits : https://shorturl.asia/9qQzT , https://shorturl.asia/4aIK2 , https://shorturl.asia/rxMLe , https://shorturl.asia/oNP29 , https://shorturl.asia/EuLXr 


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Korea - ทัวร์เกาหลี อันยอง....โซล โซล โซล

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4829
                     ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,888 ฿
                     • สะพานโซยังกัง
                     • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
                     • พระราชวังเคียงบ็อค
                     • จตุรัสควังฮวามุน
                     • ฮงแด (HONGDAE)
                     • ย่านเมียงดง 


                     PHOTO Credit : https://shorturl.asia/XDUvA

                     PHOTO Credit : https://shorturl.asia/OrEWQ


                     ทัวร์เกาหลีใต้
                    • Turkiye - ซุปตาร์.Winter in Turkiye - ทัวร์ตุรกี

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     8 วัน 5 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4506
                     ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,888 ฿

                     วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

                     วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล - นครอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ - เมืองอังการ่า

                     วันที่ 3 : ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องประดับ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

                     วันที่ 4 : คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - โรงงานคอตตอน - เมืองปามุคคาเล่

                     วันที่ 5 : นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึเมืองโบราณเอฟฟิซุส – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

                     วันที่ 6 : โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเปอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล

                     วันที่ 7 : เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มารเ์ก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบูล

                     วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


                     Photo Credit : t.ly/FkNq t.ly/jTnS t.ly/8ryC t.ly/PI21 


                     ทัวร์ตุรเคีย
                    • Japan Tokyo Fuji - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     6 วัน 4 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4598
                     ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,888 ฿

                     เที่ยวญี่ปุ่น...โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 4คืน

                     เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.

                     ที่พัก นากาโน่ 1 คืน ไอจิ 1 คืน  ฟูจิออนเซ็น 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน

                     ทานบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูและปิ้งย่างYakiniku แบบไม่อั้น!!!

                     สัมผัสกลิ่นอายญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดขึ้น ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ชั้น5 หรือสนุกสนานลานสกีFujiten

                     ขอพรวัดดังวัดอาซากุสะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะ

                     เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ เยือนทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

                     ชมเมืองอินุยามะ ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway

                     ชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมหุ่นกันดั้ม และช้อปปิ้งใจกลางโตเกียว ย่านชินจูกุ


                     Photo Credit : t.ly/-a2M,t.ly/yXyN,t.ly/-pMOl,shorturl.at/cgiNV,shorturl.at/imoqX


                     ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Taiwan - Love Like Taiwan เคาท์ดาวน์ปีใหม่ Taipei101 - ทัวร์ใต้หวัน

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     4 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ3495
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
                     วันที่ 1 : กรุงเทพ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
                     วันที่ 2 : เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - Countdown Taipei 101
                     วันที่ 3 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านฉือเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์เจอร์เมเนียม - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
                     วันที่ 4 : วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

                     Photo credit : https://shorturl.asia/aOGvC , https://shorturl.asia/MguBk , https://shorturl.asia/3rABc , https://shorturl.asia/ADgkr , https://shorturl.asia/v0HGc 


                     ทัวร์ไต้หวัน
                    • Taiwan -Taiwan Countdow 5 star 5D4N Charter Flight New Year - ทัวร์ไต้หวัน

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 4 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ4545
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
                     วัดเหวินหวู่ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - วัดหลงซาน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

                     Photo Credit  : t.ly/m_B3 t.ly/_4_F t.ly/_hls  t.ly/dLk-


                     ทัวร์ไต้หวัน
                    • Charter Flight Countdown Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ปีใหม่

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     6 วัน 4 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ3434
                     ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿
                     • อุทยานทาโรโกะ 
                     • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 
                     • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
                     • วัดเหวินหวู่ 
                     • อณุสรณ์สถานเจียงไคเชค
                     • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
                     • ปล่อยโคมลอยสือเฟิน 
                     • ตึกไทเป101

                     Photo Credit : shorturl.at/gsNT8 , shorturl.at/jQ079 , shorturl.at/CGKY7 , shorturl.at/bhLT7


                     ทัวร์ไต้หวัน
                    • Japan - OSAKA KYOTO ONSEN USJ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน
                     รหัสทัวร์ TVZ5530
                     ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ม.ค. 66

                     ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

                     ราคาเริ่มต้น 34,900 ฿

                     วันที่1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ

                     วันที่2 .สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านกิออน – ศาลเจ้ายาซากะ

                     วันที่3 .หมู่บ้านนินจาอิงะ– ปราสาทอิงะ – วัดโทไดจิ –มิโดซึจิ อิลลูมิเนชั่น (Midosuji Illumination)

                     วันที่4 .ตลาดปลาคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ**เดินจากที่พัก**หรือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ**เดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับ-ส่ง**

                     วันที่5. สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

                      Photo Credit : https://shorturl.asia/UB8qC https://shorturl.asia/eXxwF https://shorturl.asia/1atQN https://shorturl.asia/8jXFJ                      ทัวร์ญี่ปุ่น
                    • Japan - Osaka โอซาก้า ทากายาม่า นาบานะ โนะ ซาโตะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

                     ประเภท
                     โปรแกรมทัวร์
                     5 วัน 3 คืน