ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 22,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก้ [เลสโก นินจาหิมะ] - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สัมผัสความงามของหมู่บ้านยูนิชิงาวะออนเซ็น ที่อลังการงานว้าวมากคะแม่!! เช็คอินรัวๆๆ กับเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

  นาริตะ พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ เอมิ-เอ้าท์เล็ท หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ ปราสาทสึรุกะ ยูนิชิงาวะออนเซ็น เทศกาลไฟคามาคุระ ลานกิจกรรมหิมะ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ห้างสรรพสินค้า-S-Pal-Fukushima ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคง่อน โตเกียว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน เมืองคาวาโกเอะ ถนนคุราซึคุระ หอนาฬิกาโทคิโนะ-คาเนะ ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช

  Photo Credit : http://bit.ly/2MyX11a
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น XJ606 14.45 - 19.40 น.

  2 วันที่สอง - เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

  3 วันที่สาม - เมืองสึคุบะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน

  4 วันที่สี่ - เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ XJ607 20.20 - 01.35 น.

  5 วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง XJ607 20.20 - 01.35 น. +1

  Photo Credit :http://bit.ly/2xCqdMq

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เมืองเมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 DMK-FKS 02.30-10.30

  2 วันที่สอง สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบินฟุคุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได

  3 วันที่สาม เมืองเซ็นได – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน – ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว – ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด – เมืองฟุคุชิมะ - ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท

  4 วันที่สี่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  5 วันที่ห้า สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ825 FKS-DMK 11.45-16.55


  Photo credit : https://bit.ly/3903tHt

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ขาวอมชมพู - ทัวร์หน้าหนาว - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 01.15-08.40

  2 วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

  3 วันที่สาม เมืองนาโกย่า –เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า

  4 วันที่สี่ เมืองนาโกย่า – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนป่าไผ่ – เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  5 วันที่ห้า สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 09.50-13.50

  Photo Credit : https://bit.ly/2U8VBhO


  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - ก.พ. 2563
  HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ -ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ620 23.55 - 08.20+1 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุตานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ

  3 วันที่สาม - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาเล้ตท์ - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้

  4 วันที่สี่ - อิสระช๊อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

  5 วันที่ห้า - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ XJ621 10.00 - 15.50 น.4

  Photo Credit : http://bit.ly/2EIyLoY

  https://bit.ly/39xo6uX

  https://bit.ly/37qQtsU

  https://bit.ly/2ZH85hs

  https://bit.ly/2SMoJeq

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 31,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง -ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง XJ620 23:55-08:20 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า

  3 วันที่สาม - เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า – ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์

  4 วันที่สี่ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

  5 วันที่ห้า - เมืองซัปโปโร - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

  6 วันที่หก - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ XJ621 10:00-15:50 น.

  Photo Credit : http://bit.ly/2EIyLoY

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 30,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด -ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง XJ620 23:55-08:20 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

  3 วันที่สาม - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

  4 วันที่สี่ - เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์

  5 วันที่ห้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

  6 วันที่หก - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ XJ621 10:00-15:50 น.

  Photo Credit : http://bit.ly/33NcYHm

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ บานชมพู @JAPAN -ทัวร์หน้าหนาว - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ600 23:45 - 08:00

  2 วันที่สอง - สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

  3 วันที่สอง - เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู

  4 วันที่สาม - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้

  5 วันที่ห้า - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง XJ601 09:15 - 13:45 น.

  Photo Credit : https://bit.ly/2LfG1Lg

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ซากุระชมพูหวานเย็น @JAPAN -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

  2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ

  3 ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลทท์ – แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู

  4 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

  5 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  Photo Credit : http://bit.ly/2kBVmN2

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 8 -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุชืมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 DMK-FKS 02.30-10.30

  2 สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - เมืองฟุกุชิมะ

  3 ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน – เมืองเซนได

  4 อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

  5 ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  6 สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ825 FKS-DMK 11.45-16.55

  Photo Credit :  https://bit.ly/34QWQow  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  TOKYO – FUJI - SAWARA (NOV 19 – MAR 20) -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (-/-/SB)
  วันที่ 2ลานสกีฟูจิเทน หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ - ขึ้นกระเช้าลานสกีชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ – ศาลเจ้าอาราคุระเซนเงน - เจดีย์ชูเรโตะ (B/L/D)
  วันที่ 3ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – DUTY FREE (B/-/-)
  วันที่ 4เมืองซาวาระประวัติศาสตร์ในยุคสมัยเอโดะ – โตเกียว - พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชิบุย่า หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ / ดิสนีย์ซี OPTION B (B/-/-)
  หากท่านใดไม่ต้องการเที่ยวตามโปรแกรม สามาร
  วันที่ 5
  สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
  Photo Credit : https://bit.ly/2rjVtzK
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  TOKYO TULIP FEVER (APR) - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโน๊ะฮัคไค –โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   

  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช็อปปิ้งชินจุกุ – เทศกาลทิวลิป - นาริตะ

  วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

  วันที่ 5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

  Photo Credit : https://www.pinterest.com/

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  NAGOYA SAKURA SUGOI ! - ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
  วันที่ 2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
  วันที่ 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจ้าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
  วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – อิออน
  วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง 

  photo credit : https://1th.me/U73ke

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - มี.ค. 2563
  HOKKAIDO – KIRORO SKI RESORT (DEC 19-MAR 20)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่1 กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - สนามบินนิวชิโตเสะ    ฮอกไกโด             

  วันที่2 สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง   - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

  วันที่ 3 ลานสกี คิโรโระ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร       
  วันที่ 4 :   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ  อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B                    วันที่ 5 :   ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                                                                                                     
  Photo Credit : https://bit.ly/2Q09LQq
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  โตเกียว ชิค ชิค - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - เมืองยามานาชิ - ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-SB/D)

  วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ - เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้  (B/L/-)

  วันที่ 4เมืองโบราณคาวาโกเอะ - ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ + หอระฆังเมือง – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจุกุ หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี (B/-/-)

  วันที่ 5วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

  Photo Credit :  https://bit.ly/3611bFo

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 293 Record : 20 Page :