ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 24,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - เม.ย. 2563
  ฮอกไกโด เพาว์เดอร์สโนว์ - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน คิโรโระ สกี รีสอร์ท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ  (-/SB/D)

  วันที่ 3ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร  (B/L/-)

  วันที่ 4DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ  (B/L/-)

  วันที่ 5ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

  Photo Credit  : https://bit.ly/2tdHeOx

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  โตเกียว ทาคายาม่า นาโกย่า - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ - สะพานแดง

  - ช้อปปิ้งอิออนมอล์-ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก - ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

  - ปราสาทนาโกย่า-พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโกย่า- ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลต

  :http://bit.ly/2RO29Qv

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง - ทัวร์หน้าหนาว - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 01.15-08.40

  2 วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองโอมิฮาจิมัน - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

  3 วันที่สาม เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า

  4 วันที่สี่ เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ – ศาลเจ้าเฮอัน - สัมผัสประสบการณ์ ชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้

  5 วันที่ห้า อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือซื้อตั๋ว USJ ต่างหาก ตามอัธยาศัย

  6 วันที่หก สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 09.50-13.50

  Photo Credit : https://bit.ly/36Ke2wg

  Thai Airways (TG)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
  บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
  สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น
  เต็มอิ่มชมงานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO
  ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น "วัดเซ็นโคจิ"
  พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน
  WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

  photo credit : https://www.japanhoppers.com/th/chubu/nagano/kanko/650/


  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  PRO SENDAI ONE MORE AGAIN-ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
  วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์
  วันที่ 3 : ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
  วันที่ 4 : มัตสึชิมะ(Matsushima)-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท
  วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  Photo Credit : https://www.pinterest.com/pin/428756827023859143/

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  TOKYO BLOOM BLOSSOM - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -  โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ - 

  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล SAKURA FURUSATO SQUARE  – หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ

  วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

  วันที่ 5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

  Photo Credit : https://bit.ly/2vC5YRa

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2563
  PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR

  บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

  ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น

  ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!!

  ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

  ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต"

  ชมวิถีชีวิตของผู้คนและบ้านเรือน

  ชมปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ + เดินเล่นถนนช้อปปิ้งมัตสึโมโต้

  WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


  Photo credit :  https://bit.ly/31nToAP  

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  TOKYO WONDERFUL TULIP - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

  วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – กระเช้าคาจิคาจิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)

  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ –  ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ

  วันที่ 4 ตลาดปลาซึกิจิ – ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - โอไดบะ - นาริตะ

  วันที่ 5 สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

  Photo Credit :  https://www.pinterest.com/

  Scoot (TR)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2] - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สัมผัสความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ช้อปิ้งจุใจ ณ ย่านดัง ชินไซบาชิ

  าโกย่า ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เทศกาลแสงสีเสียงนาบานาโนะซาโตะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท เมืองกิฟุ ลานกิจกรรมหิมะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน เกียวโต วัดไดโกจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า ตลาดปลาคุโรมง ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  Photo Credit : http://bit.ly/2kTqRSV

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ก.ค. 2563
  HAPPY HOKKAIDO โลกสวยปี4 -BY happy

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                

  วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ 

  วันที่สาม โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร                                          

  วันที่สี่ โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-  ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ-บุฟเฟต์ขาปู   (B /อิสระ/D)

  วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน             

  วันที่หก สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง  


  photo credit : https://bit.ly/2UUVffs

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - พ.ค. 2563
  เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love - ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

  วันที่สอง สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ

  - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ

  วันที่สาม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – เมืองเซ็นได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

  วันที่สี่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  วันที่ห้า สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง

  Photo credit : https://bit.ly/30qW8Nw

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA KYOTO TOTTORI ซุปตาร์ ซากุระ สีชมพู @JAPAN -ทัวร์หน้าหนาว - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  2 วันที่สอง - สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ612 ( 01.15-08.40 น.) - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต - วัดคินตะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก ) - ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ
  3 วันที่สาม - เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโทริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโทริฮานะไคโระ
  4 วันที่สี่ - เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า
  5 วันที่ห้า - สนามบินคันไซ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK( 09.50-13.50 ) - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
  Photo credit : https://1th.me/gI6FC
  https://1th.me/US18h
  https://1th.me/BPjQY
  https://1th.me/i5mdz
  https://1th.me/uKcEz
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA KYOTO TOTTORI ซุปตาร์ ซากุระ โคนัน @JAPAN -ทัวร์หน้าหนาว - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ610 14.10 -21.55 น.

  2 วันที่สอง - ศาลเจ้าเฮอัน -การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - เมืองโอซาก้า

  3 วันที่สาม - เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโทริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโทริฮานะไคโระ

  4 วันที่สี่ - เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า

  5 วันที่ห้า -หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก ) - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ XJ611 23.55 -03.55+1 น.

  6 วันที่หก - สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit :  https://bit.ly/34fe26g

  https://bit.ly/335K58K
  https://bit.ly/2C1booP
  https://bit.ly/32awfAQ
  https://on.natgeo.com/2NwLazM
  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  TOKYO โตเกียว ฟูจิ สกี - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม – ฟูจิออนเซ็น

  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี FUJITEN - โอชิโนะฮัคไก – โตเกียว – ชิบูย่า SKY  

  โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ - ชินจูกุ - ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ    

  วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์


  Photo credit : http://bit.ly/2FZlER0 http://bit.ly/2xycvKo http://bit.ly/2G0IQOD 

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  OSAKA TAKAYAMA KYOTO INE ซุปตาร์ รักน้ำ รักปลา รักซากุระ - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ไฮไลท์!! อามาโนะฮาชิดาเตะ Nihon Sankei จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

  พิเศษ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 

  เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

  สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า

  เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น

  ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน

  ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ ณ สะพานโทเก็ตสึเคียว

  อลังการปราสาทโอซาก้า พร้อมกับวิวซากุระ รายล้อม

  ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ

  Photocredit : http://bit.ly/2uFTOGR 

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 293 Record : 20 Page :