ค้นหา : | ประเทศ : ญี่ปุ่น | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซากุระ (เหมาลำ 3) @JAPAN - ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ678 02:30 - 10:30 น.

  2 วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ –ศาลเจ้าฟูระตะ - เมืองฟุกุชิมะ – ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ

  3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด

  4 หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  5 สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง XJ679 11:45-16:55 น.

  Photo credit : https://bit.ly/2qTyGuj

  https://bit.ly/2piKSoc  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - เม.ย. 2563
  HOKKAIDO SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ - ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ620 23.55 -08.20+1 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุตานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ

  3 วันที่สาม - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - มิตซุยเอาเล็ตท์ - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ

  4 วันที่สี่ - อิสระช๊อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

  5 วันที่ห้า - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ XJ621 10.00 - 15.50 น.

  Photo Credit : http://bit.ly/2YYbI0E

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 26,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - มี.ค. 2563
  OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI ซุปตาร์ โคนัน เล่นสกี - ทัวร์หน้าหนาว @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 กรุงเทพ - เที่ยวบินที่ XJ610 ( 14.10 - 21.55 น. ) - สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

  2 ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต - เมืองโอซาก้า

  3 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธโคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ – เมืองคุราโยชิ – โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

  4 ลานสกีไดเซ็น - เมืองสะไกมินาโตะ – ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ – ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ – ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า

  5 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - เที่ยวบินที่ XJ611 ( 23.55 - 03.55 น.+1)

  6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  Photo Credit : http://bit.ly/32WalBU

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มี.ค. 2563
  HOKKAIDO AUTUMN&WINTER ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  วันที่ 2ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท

  วันที่ 3คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – DUTY FREE – มิตซุยเอ้าท์เลท – ช้อปทานุกิโคจิ  

  วันที่ 4ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์                    

  วันที่ 5ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเสะ –ท่าอากาศยานดอนเมือง

  Photo Credit  : http://bit.ly/2VfDGoh

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ พิงค์มอส @JAPAN

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ600 23.45 - 08.00+1 น.

  2 วันที่สอง - สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

  3 วันที่สาม - เมืองฟุคุชิมะ - เมืองอิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี( จุดถ่ายรูป ) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น+ขาปู

  4 วันที่สาม - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ช๊อปปิ้งโอไดบะ+ไดเวอร์ซิตี้

  5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง XJ601 09.15 - 13.45 น.

  Photo  Credit : http://bit.ly/2Bg9oc4

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น เหมาลำ 10 - ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 DMK-FKS 02.00-10.00

  2 วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น

  3 วันที่สาม ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน – ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว - ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ

  4 วันที่สี่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

  5 วันที่ห้า สนามบินฟุคุชิมะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ825 FK

  Photo Credit: https://bit.ly/2ESwC9V  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สปาร์ค] -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ซากุระซีซั่นนี้ ว้าวมากแม่ !!! เช็คอินถ่ายรูปฟินๆ กับซากุระ ณ แม่น้ำเมกูโระ ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ ดี๊ดีสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดังวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

  พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ-ซีไซต์-ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ ชินจูกุ อิออน-จัสโก้

  Photo Credit : https://bit.ly/38o49pN

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 27,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร [เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ] - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ดื่มด่ำความงามแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เที่ยวครบ จัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ

  Photo Credit : https://1th.me/Q1obT

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มิ.ย. 2563
  HAPPY HOKKAIDO สายเปย์ -BY happy - ฮอกไกโด ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                 

  วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - อาบน้ำแร่ 

  วันที่สาม โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร           

  วันที่สี่ โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-  ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกิโคจิ-บุฟเฟต์ขาปู   (B /อิสระ/D)

  วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง     


  photo credit : https://bit.ly/31ffNA9

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  PRO SNOW NAGOYA OSAKA -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
  วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ – เมืองเก่าทาคายาม่า – เมืองกิฟุ – AEON GIFU
  วันที่ 3 : เพลิดเพลินลานสกี ทาคายาม่า – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato
  วันที่ 4 : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – AEON MALL OSAKA
  วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ
  KIX-DMK XJ611 (23.55-03.50)
  วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  Photo Credit : http://japanontour.com/

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - เม.ย. 2563
  ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาทิวลิป สปาร์ค] - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ไม่พลาดชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น!!! นมัสการพระใหญ่อุชิคุ เช็คอินสวนดอกไม้ฮิตาชิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ

  พระใหญ่ไดบุตสึ    สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์ปาร์ค    เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ต

  ภูเขาไฟฟูจิ    พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว    ชมดอกวิสทีเรีย    ดิวตี้ฟรี

  อิออน-มอลล์    ตลาดปลาซึกิจิ    ช้อปปิ้งชินจูกุ

  Photo Credit : https://bit.ly/2Qnitqn

  https://bit.ly/2tQw2ag
  https://bit.ly/2Qmr4K6

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2563
  ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค]

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เทศกาลชมดอกพิงค์มอสว้าวมากแม่!!! เช็คอินชมดอกอาซาเรีย @ศาลเจ้าเนชุ เก็บภาพความประทับใจดอกเบบี้บลู นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ

  นาริตะ    พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ    สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค    เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ต

  ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5    ทุ่งดอกดอกพิงค์มอส    พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว    หมู่บ้านโอชิโนะ-ฮัคไค

  อิออน-มอลล์    วัดอาซากุสะ    ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี    ศาลเจ้าเนชุ

  ดิวตี้ฟรี    ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


  Photo Credit : https://bit.ly/34ZNwxN

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - มี.ค. 2563
  ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าหิมะ] - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ดื่มด่ำความโรแมนติคพร้อมสัมผัสหิมะที่นุ่มฟู ณ คลองโอตารุ สนุกสนานกันกับกิจกรรมสโนว์โมบิลบนลานกิจกรรมหิมะ

  Photo Credit : 
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง] -ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ซากุระต้องญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่พลาดชมความว้าวของซากุระ @สวนโชวะคิแนนและอุเอโนะ เยือนวัดดังที่อาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิไฮไลท์ที่ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

  วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใสโอชอโนะฮัคไค โอไดบะ ชินจูกุ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ สวนอุเอโนะ สวนจิโดริกะฟุจิ ดิวตี้ฟรี
   Photo Credit : https://bit.ly/2Lzjme8

  AIR ASIA (XJ)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  PRO SAKURA TOTTORI OSAKA HIMEJI KYOTO (FREE DAY) - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  DAY 1 : สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – ชมซากุระ ณ ปราสาทฮิเมจิ - อิออนมอลล์ ฮิเมจิ
  DAY 2 : เนินทรายทตโตริ (Tottori Sand Dunes) - หมู่บ้านออนเซ็น KINOSAKI ONSEN - หมู่บ้านประมงอิเนะ
  DAY 3 : ชมซากุระ ณ ถนนทางเดินนักปราชญ์ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) – ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – EXPO CITY
  DAY 4 : อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  DAY 5 : ชมซากุระ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – RINKU OUTLET - สนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)


  Photo credit : https://bit.ly/323bE2N

  Thai Lion Air (SL)
  ทัวร์ญี่ปุ่น

Total 293 Record : 20 Page :