ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์

 • Japan - Sendai Snow Monster Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4300
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿

  วันที่ 1 สนํามบินสุวรรณภูมิ – สนํามบินฮําเนดะ TG 682 (22.30 - 06.55)

  วันที่  2 สนํามบินฮําเนดะ–ศําลเจ้าโทโชคุ– น้ําตกเคง่อน - ทะเลสําบชูเซนจิ - ออนเซน 

  วันที่  3หมู่บ้านโออุจจิุคุ-ปรําสําทสึรุกะ - หมู่บํ้านนจิ้งจอกซําโอะ – ออนเซน ZAO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ํา

  วันที่ 4 ภูเขําซะโอปี ศําจหิมะ –มัตสึชิมะ - เซนได - MITSUI OUTLET

  วันที่  5 รถไฟด่วนชินคนัเซน–ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

  วันที่  6 สวนสตอเบอรร์ี่–อิออน– สนํามบินนําริตะ – สนํามบินสุวรรณภูมิ TG 677 (17.25 – 21.55)

  Photo credit : t.ly/T-3v t.ly/7WMs 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Georgia - Best Time To Georgia - ทัวร์จอร์เจีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4655
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿

  วันที่ 1 กรุงเทพ – อิสตันบูล

  วันที่ 2 อิสตันบูล– บาทูมิ - จตุรัส Piazza Square – จตุรัสยุโรป – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - รับประทานอาหารค่ำ บนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

  วันที่ 3 ถ้ำโพรมิธีอุส – คูไตซี – มหาวิหารบากราติ - น้ำพุโคลซิส

  วันที่ 4 คูไตซี - บอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมี่

  วันที่ 5 บอร์โจมี – กอรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – อ่างเก็บน้ำชินวารี - คาซเบกี้

  วันที่ 6 คาซเบกี้ – ขึ้นรถ 4WD สู่ โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - ทบิลิซี

  วันที่ 7 ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนชาดินี่ – สะพานสันติภาพ– สนามบิน

  วันที่ 8 กรุงเทพ 


  Photo Credit : https://shorturl.asia/tI31c , shorturl.at/hiJX6 , shorturl.at/pw348 , shorturl.at/nwZ57 , shorturl.at/amnSY , https://shorturl.asia/LDh2a 


  ทัวร์จอร์เจีย
 • Japan - Kyushu Fukuoka - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5398
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿

  วันที่1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะTG 648 (01.00 -08.10)

  วันที่2สนามบินฟุกุโอกะ - งาน Waterfall of Light -ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช

  วันที่3 ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - โทโรอิกลางน้ำ -นั่งเรือเฟอร์รี่จากชิมาบาระมาคุมาโมโต้ -ปราสาทคุมาโมโต้

  วันที่4ลานสกีคุจุ - สวนสตอวเบอร์รี่ -หมู่บ้านยูฟูอิน - ออนเซน

  วันที่5 บ่อน้ำแร่ - ช้อปปิ้งเท็นจิน

  วันที่6 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิTG 649 (13.53 - 17.18)

  Photo credit : t.ly/EmEi t.ly/AgJG t.ly/K_Sj t.ly/rlgF   ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Germany - Austria - Italy - Europe popular ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5488
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿
  • มิวนิค
  • เกาะเวนิส
  • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
  • ซาลส์บวร์ก
  • มิลาน
  • เวโรน่า 
  • ฮัลสตัท 
  • อินส์บรูก
  • แบร์กาโม 

  Photo Credit : shorturl.at/EIPV4,shorturl.at/EGTY1,shorturl.at/MQ349,shorturl.at/lntx6,

  shorturl.at/cloy4,shorturl.at/bFHLY


  ทัวร์อิตาลี ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
 • Japan - TOKYO SKI RESORT NEWYEAR - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5384
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿

  วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะXJ 600 (23.50-08.00)

  วันที่2  สนามบินนาริตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - คาวาโกเอะ ทากาซากิ - เบียคคุอิ ไดคันนง จิเก็นอิน

  วันที่3  กิจกรรม ณ ลานสกี – เมืองออนเซนคุสัทซึ - พิธีกวนน้ำแร่ออนเซนยูโมมิ - ชมยูบาทาเกะ

  วันที่4  สวนโอนิโอชิ ดาชิ - คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต -โอไดบะ

  วันที่5  ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ –หรือ ช้อปปิ้งย่าน – ชิบูย่า - ฮาราจูกุ

  วันที่6  สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิXJ 601 (09.15-14.30) 

  Photo credit : https://shorturl.asia/U97AG https://shorturl.asia/r9QFu https://shorturl.asia/tpCMV https://shorturl.asia/9Afdb 


  ทัวร์ไทย
 • Japan - Osaka Fuji Tokyo - ทัวร์ญี่ปุน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5400
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,900 ฿
  วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซTG 622 (23.59 -07.20)
  วันที่2 สนามบินคันไซ - UNIVERSAL STUDIO
  วันที่3 วัดคิโยะมิชุ - วัดคินคะคุจิ -NABANA NO SATO - นาโกย่า
  วันที่4 นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ -สวนสตอเบอร์รี่ - ลานสกีภูเขาไฟฟูจิ -ออนเซน
  วันที่5 เกาะเอโนชิมะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  วันที่6 วัดอาซากุสะ - อิออนมอลล์ -สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิTG 677 (17.30 -22.30)

  Photo credit : t.ly/Knw8 t.ly/IFni https://shorturl.asia/SJrwF https://shorturl.asia/SLzwm 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Egypt - Good Times 1 - ทัวร์อียิปต์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1329
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,988 ฿

  วันที่1. สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร
  วันที่2. ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – พีระมิด – สฟริงซ์ – กีซ่า - ตลาดข่านเอลคาลิ
  วันที่3. อบูซิมเบล – มหาวิหารอบูซิมเบล –อัสวาน –วิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู

  วันที่4. ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –อัสวาน-โคมอนโบเทมเพล-เอ็ดฟู

  วันที่5. เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
  วันที่6. หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor ) สนามบินไคโร
  วันที่7. มัสกัต (โอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ


  photo credits : https://shorturl.asia/a8YWp , https://shorturl.asia/1PeMH , https://shorturl.asia/O4ePv , https://shorturl.asia/dWPTZ , https://shorturl.asia/60bRA 


  ทัวร์อียิปต์
 • CLASSIC EUROPE GERMANY - BELGIUM - NETHERLANDS - FRANCE - ทัวร์ยุโรป คลาสสิค เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2696
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,988 ฿
  • แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ  ขาหมูเยอรมัน     
  • หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ - จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร
  • บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ - เกนต์ - ปราสาทท่านเคาท์ - บรูจส์  
  • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส - เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
  • หอไอเฟล - จัตตุรัสคองคอร์ด-ล่องเรือบาโตมูช-ประตูชัยฝรั่งเศส - ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ 

  Photo credit : shorturl.at/avwzE,shorturl.at/iowV7,shorturl.at/ceuMX,

  shorturl.at/acuEY,shorturl.at/eER16,shorturl.at/doCHM,shorturl.at/adgtL


  ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
 • Japan - อาโอโมริ อะคิตะ ฮิโรซากิ ไอซ์มอนเตอร์ มิซาว่า - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1351
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿
  • นั่งรถไฟชมวิว ดื่มด่ำทิวทัศน์ฤดูหนาว
  • นั่งกอนโดล่า ขึ้นชมปีศาจหิมะ
  • อิสระเล่นสกี Ani Ski Resort
  • หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ
  • เก็บภาพหน้าปราสาทฮิโรซากิ
  • ศาลเจ้าทาคายามะ อินาร

  photo credits : https://shorturl.asia/tqGaZ , https://shorturl.asia/7hz40 , https://shorturl.asia/SdAW5 , https://shorturl.asia/6hDqM , https://shorturl.asia/xFRjc


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Japan - นาริตะ โตเกียว นิกโก้ ฟุกุชิมะ - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2879
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿

      เที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบเต็มอิ่ม เช็คอินทะเลสาบ 5 สี ความงามดุจภาพวาด ช้อปปิ้งย่านฮิตตึกม่วง และย่านชินจูกุ สุดว้าว!! พักย่านชินจูกุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู และบุฟเฟ่ต์ "ยากินิคุ" สไตล์ญี่ปุ่น แถมฟรี!! เซ็ตเดินทางหมอนรองคอ ผ้าปิดตา

  Photo credit : shorturl.at/agmx3,shorturl.at/bdfky,shorturl.at/aDOV0,

  shorturl.at/bfrty,shorturl.at/LS457,shorturl.at/abFW8


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น บาเซิล สตราสบูร์ก ปารีส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3004
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿
  The Most Beautiful Christmas Markets in Europe พิชิตยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
  ซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์-ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ
  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตอนเนอร์กาส - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  สะพานไม้ชาเปล - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - เมืองบาเซิล - เมืองเก่าบาเซิล - บาเซิลมินสเตอร์
  ศาลากลางบาเซิล - จัตุรัส-Martkplatz - เมืองเอชีเกม - เมืองกอลมาร์ - เมืองรีคเวียร์ - เมืองสตราสบูร์ก
  อาสนวิหารสตราสบูร์ก - เมืองแร็ง - ช้อปปิ้งลาวาเล่-เอ้าท์เล็ท - ปลัสเดอลากงกอร์ด
  ปาแลเดอชาโล - ทรอกาเดโร - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส
  ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ - ช้อปปิ้งแกลลอรี่-ลาฟาแยตต์

  Photo credit : t.ly/WCCj,t.ly/amhR,t.ly/bw7pj,t.ly/_-qS,t.ly/k5sz,t.ly/BVx8,t.ly/Drom,t.ly/B2dH,


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส
 • ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ พักมองซ์แซงต์ 1 คืน

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5127
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มิ.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿
  • เมืองรูอ็อง 
  • มองซ์แซงต์มิเชล 
  • กรุงปารีส
  • พระราชวังแวร์ซายส์  
  • เอาท์เล็ท ลาวาเล่
  • หอไอเฟล
  • ประตูชัยฝรั่งเศส 
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
  • จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด 
  • เสาโอเบลิสก์
  • โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ 
  • ล่องเรือบาโตมูช
  • อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  Photo Credit : shorturl.asia/A547T,shorturl.asia/Zc5AI,shorturl.asia/G72UA,shorturl.asia/xKX43


  ทัวร์ฝรั่งเศส
 • สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ลูเซิร์น ซูริค สตราสบูร์ก ปารีส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5328
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มิ.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿
  • โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ 
  • โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์
  • โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
  • ป้อมปราการลินเดนฮอฟ 
  • ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
  • ถนนออกัสตินเนอร์กาส
  • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  • สะพานไม้ชาเปล
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิต 
  • ถ้ำธารน้ำแข็ง 
  • สะพานแขวนทอดยาว 
  • บาเซิลมินสเตอร์ 
  • ศาลากลางบาเซิล 
  • จัตุรัส Marktplatz
  • อาสนวิหารสตราสบูร์ก
  • ปลัสเดอลากงกอร์ต
  • ปาแลเดอชาโย 
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
  • ประตูชัยฝรั่งเศส  

  Photo credit : shorturl.at/ejstH , shorturl.at/jnTW3 , shorturl.at/FWY34 , shorturl.at/fnD02 , shorturl.at/efoq2 , shorturl.at/gLMN0


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส
 • อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา ลูเซิร์น มิลาน ปารีส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5489
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มิ.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,990 ฿
  • ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม
  • เช็คอินมิลาน ปารีส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา The Top of Europe
  • พิเศษ!! ล่องเรือบาโตมุช
  • เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
  • แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

  Photo Credit : https://shorturl.asia/N0sWc,https://shorturl.asia/iOc6M,https://shorturl.asia/8E3SX,https://shorturl.asia/wzAkI  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
 • Georgia - Amazing Grand Georgia - ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ325
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,994 ฿

  วันแรก กรุงเทพฯ
  วันที่สอง อิสตันบูล - ทบีลิซี่
  วันที่สาม มิทสเคต้า - คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส
  วันที่สี่ โกรี -อุพลิสชิเค – Akhaltsikhe- บอร์โจมี
  วันที่ห้า บอร์โจมี – คูไทซี
  วันที่หก คูไทซี-บาทูมิ
  วันที่เจ็ด บาทูมิ -อิสตันบูล
  วันที่แปด กรุงเทพฯ    

  photo cersit  : https://shorturl.asia/dviHp , https://shorturl.asia/7Lcbi , https://shorturl.asia/09DMq , https://shorturl.asia/QJS1v , https://shorturl.asia/CAR2P 


  ทัวร์จอร์เจีย
 • MONGOLIA TRANS - ทัวร์มองโกเลีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4896
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿
  • ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว
  • กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน 
  • จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น
  • อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน
  • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน 
  Photo credit : shorturl.at/RSTV5

  ทัวร์มองโกเลีย
 • Japan - Charming Snow Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ1495
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿

  วันที่1. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันที่2. นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง-ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา
  วันที่3. ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ
  วันที่4. เกียวโต-นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พิธีชงชา-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  วันที่5. โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

  Photo Credit : https://shorturl.asia/LVnDX , https://shorturl.asia/mwRjp , https://shorturl.asia/LNJ6X , https://shorturl.asia/gOjuf 


  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • Winter Love Turkiye - ทัวร์ตุรเคีย - เทศกาลปีใหม่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2005
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  • วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
  • เมืองปามุคคาเล่
  • ปราสาทปุยฝ้าย
  • เมืองคอนย่า
  • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
  • เมืองคัปปาโดเกีย
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
  • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
  • ฮิปโปโดรม
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน
  • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

  Photo Credit : https://shorturl.asia/1Ad4l ,https://shorturl.asia/AHfJp


  ทัวร์ตุรเคีย
 • Italy - Grand Italy Dolomites In Dream - ทัวร์อิตาลี

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3489
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿
  • โคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) 
  • ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) 
  • มหาวิหารดูโอโม (DUOMO) 
  • ชมหอเอนปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) 
  • โบลซาโน (BOLZANO)  

  Photo Credit : https://shorturl.asia/kI0L4 , https://shorturl.asia/iUORt , https://shorturl.asia/7yEbY , https://shorturl.asia/SQeB0 , https://shorturl.asia/4xe23 


  ทัวร์อิตาลี
 • Austria - Czech Republic - Germany - Slovakia - ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี สโลวาเกีย ไฮโซ โบว์ใหญ่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ2661
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿
  • มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน - ปราก – สะพานชาลส์
  • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) – บราติสลาวา
  • พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - ลินซ์
  • ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์

  Photo credit : shorturl.at/cntCS,shorturl.at/huMWX,shorturl.at/lqGPQ,

  shorturl.at/otTUW,shorturl.at/tzJPS,shorturl.at/opD56,shorturl.at/izFIW


  ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์เยอรมนี ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก ทัวร์ออสเตรีย
 • France Swiss Italy - ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี - ทัวร์ยุโรป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ3643
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

  วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - ปารีส - ชมเมือง

  วันที่ 3 : ปารีส - ดีจอง

  วันที่ 4 : กอลมาร์ - แองเกิ้ลเบริก์

  วันที่ 5 : แองเกิ้ลเบริก์ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาททิลสิ - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่-มิลาน

  วันที่ 6 : มิลาน - กรุงเทพฯ

  วันที่ 7 : กรุงเทพฯ   Photo credit : t.ly/d1Jc,t.ly/5qXg,t.ly/MLOH,shorturl.at/lxzHK,shorturl.at/qEX13,shorturl.at/rwyNU


  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
 • Georgia - Ultimate Route Georgia ทบิลิซี บอร์โจมี - ทัวร์จอร์เจีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ4797
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ส.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 59,999 ฿

  ป้อมอันนานูรี -โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมนาริกาลา

  อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - มหาวิหารจวารี 

  ไวน์เทสติ้ง - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ปราสาทราบาติ


  ป้อมปราการนาริคาล่า - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย

  photo credit : https://shorturl.asia/ifUnX , https://shorturl.asia/ZHQ65  


  ทัวร์จอร์เจีย
 • Charming Onsen Route Japan - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟุกุชิมะ นีงาตะ อิบารากิ พักออนเซ็น

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ TVZ5278
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿

   • หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
   • สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น
   • หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสึริ
   • วัดเอ็นโซจิ
   • ตลาดปลาเทระโดมาริ
   • ศาลเจ้ายะฮิโกะ
   • สะพานบันได
   • หมู่บ้านปลาคาร์ฟนิชิคิโกอิ
   • นาขั้นบันไดโฮะชิโทเกะโนะทานาดะ
   • อุโมงค์แห่งแสงคิโยสึ
   • ศาลเจ้าโฮโดซัง
   • ล่องเรือไม้นากาโทโระไลน์คุดาริ
   • ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ

   Photo Credit : shorturl.at/enoq0 , shorturl.at/diBS9 , shorturl.at/hFIP8 , shorturl.at/uLOTV , shorturl.at/GLNZ0


   ทัวร์ญี่ปุ่น
  • อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน จุงเฟรา ลูเซิร์น ปารีส

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   8 วัน 5 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4375
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 60,990 ฿
   • ทริปเดียวเที่ยว3ประเทศ สุดคุ้ม
   • บินเข้ามิลาน ออกปารีส
   • เที่ยวครบทุกวัน จัดเต็ม
   • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
   • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
   • สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ลูเซิร์น
   • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
   • ล่องเรือบาโตมุูซ ชมแม่น้ำแซนด์
   • ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัยฝรั่งเศส
   • ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
   • แถมฟรี ประกันสุขภาพ
   • เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้

   Photo Credit : shorturl.at/biry7,shorturl.at/cDGM0,shorturl.at/fKOU1,shorturl.at/DMQU8,t.ly/DL_O,t.ly/Q1oi,t.ly/F-nn,t.ly/49iF


   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
  • Europe - Autumn In - ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส - ทัวร์ยุโรป

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   8 วัน 5 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ1943
   ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 66 - ก.ย. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 61,900 ฿

   วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
   วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี– ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II
   วันที่สาม เมือง Lomazzo – เมืองโคโม่– ทะเลสาบโคโม่ - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์– ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวน – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz
   วันที่สี่ เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG Store - เมืองกอลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส - เวนิสน้อย - เมืองดีจอง
   วันที่ห้า เมืองดีจอง - เมืองปารีส - ล่องเรือแม่นําแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

   วันที่หก เมืองปารีส - หอไอเฟล - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre- มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - เอาท์เล็ท ลาวัลเล
   วันที่เจ็ด เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
   วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ


   Photo credit : https://shorturl.asia/Ofvt9 , https://shorturl.asia/TJOWf , https://shorturl.asia/Nv7YJ , https://shorturl.asia/ixsWS , https://shorturl.asia/R9y7B


   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
  • Jordan - Dead Sea Jordan - ทัวร์จอร์แดน

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   6 วัน 3 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ1847
   ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 61,988 ฿
   • อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO - Jeep Tour Safari
   • ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา - เดินทางสุ่เมืองเดดซี
   • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน
   • โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER  - ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช 

   Photo credit : shorturl.at/fhpLP,shorturl.at/eDFN4,shorturl.at/dtAHN,

   shorturl.at/lxCMS,shorturl.at/dwSU3,shorturl.at/lvCT5,shorturl.at/fgsHM,

   shorturl.at/hrDKY,shorturl.at/bwPY4,shorturl.at/nyEX9   ทัวร์จอร์แดน
  • อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จุงเฟรา มิลาน ลูเซิร์น ปารีส

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   8 วัน 5 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ5440
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 61,990 ฿

   ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เช็คอินมิลาน ปารีส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา

   แกลลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ทะเลสาบโคโม

   ทะเลสาบเบรียนซ์ / ยอดเขาจุงเฟรา / ล่องเรือบาโตมูช / ชมแม่น้ำแซนตด์ / พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ / ประตูชัยฝรั่งเศส

   Photo credit : shorturl.at/enBEF,shorturl.at/cqHJK,shorturl.at/bhnIM,shorturl.at/ehDLV,shorturl.at/bkmoJ


   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
  • Italy - ทัวร์อิตาลี - มหัศจรรย์...อิตาลี เวนิส

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   7 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4911
   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - เม.ย. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 61,999 ฿
   • สะพานรีอาลโต้ 
   • สะพานถอนหายใจ 
   • หอระฆังซันมาร์โก 
   • มหาวิหารซันมาร์โก 
   • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค 
   • ท่าเรือตรอนเคตโต้
   • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่
   • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร
   • หอเอนเมืองปีซ่า 
   • หอระฆังมานเจีย 
   • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์
   • โรมันฟอรั่ม 
   • น้ำพุเทรวี่ 
   • บันไดสเปน 

   Photo Credit : shorturl.at/aOUY3 , shorturl.at/efqwx , shorturl.at/IJOY1 , shorturl.at/fJRS0 , shorturl.at/dmV29 , shorturl.at/elMU8                                      


   ทัวร์อิตาลี
  • IRAN - ทัวร์อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   8 วัน 6 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ2449
   ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿
   บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
   • เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน
   • ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส
   • เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์
   • อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน

   Photo credit : shorturl.at/bmtDN,shorturl.at/iszRV,shorturl.at/fEIPR,shorturl.at/eDFJU,shorturl.at/cilyA,

   shorturl.at/achHZ,shorturl.at/fouzG,shorturl.at/uMZ17,shorturl.at/gPX29,shorturl.at/abvHQ


   ทัวร์อิหร่าน
  • Benelux Netherland Belglum France - ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   7 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ3631
   ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มิ.ย. 66

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿

   -ล่องเรือหลังคากระจก,Coster,Diamond ดามส์สแควร์ -หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์,กรุงบรัสเซล,อะตอมเมี่ยม

   -จตุรัสกรองด์ปลาซ,แมนาคินพิส,-แมนาคินพิส,กรุงบรัสเซล,แร็งส์,ปารีส,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

   -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์,เกาะเซ็นต์หลุยส์,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม,พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ -แซงวาลี้ด,พระราชวังบูร์บ็อง,สะพานอเล็ก

   -ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต , La Vallee Village Outlet

   Photo credit : shorturl.at/bcuG9,shorturl.at/axAI3,shorturl.at/nCLQV,

   shorturl.at/msKPQ,shorturl.at/gqDKS,shorturl.at/vGR79


   ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
  • Hokkaaido daisuki - ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ

   ประเภท
   โปรแกรมทัวร์
   6 วัน 4 คืน
   รหัสทัวร์ TVZ4395
   ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

   ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿

    • โนโบริเบทสึ (Noboribetsu)
    • ฮาโกดาเตะ (HAKODATE)
    • ภูเขาฮาโกดาเตะ (MOUNT HAKODATE)
    • ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (HAKODATE MORNING MARKET)
    • โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (KANEMORI RED BRICK WAREHOUSE)
    • ป้อมโกะเรียวคาคุ (GORYOKAKU TOWER)
    • ขึ้นกระเช้าอุสุซัง (USUZAN ROPEWAY)
    • ฟุกิดาชิพาร์ค (FUKIDASHI PARK)
    • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชัน (SAPPORO WHITE ILLUMINATION)
    • เนินแห่งพระพุทธเจ้า (HILL OF THE BUDDHA)
    • โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (SHIROI KOIBITO PARK) 

    ทัวร์ญี่ปุ่น
   • Germany Netherlands Belgium France - Blooming Tulips Of Benelux - ทัวร์ยุโรป - (เทศกาลดอกไม้ Keukenhof)

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    8 วัน 5 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4611
    ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿
    วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง
    วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองโคโลญ
    วันที่ 3 เมืองโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีโธร์น –เมืองอัมสเตอร์ดัม
    วันที่ 4 เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ -ล่องเรือท่องเที่ยวในอัมเตอร์ดัม-ย่านคาลเวอร์สตรัส- เมืองอัมเตอร์ดัม
    วันที่ 5 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม-เมืองบรัสเซลส์
    วันที่ 6 เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ - โบสถ์เซนต์แร็งส์- เมืองปารีส– ถนนฌ็องเซลิเซ่–ประตูชัยฝรั่งเศส-หอไอเฟล
    วันที่ 7 เมืองปารีส–พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์– ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
    วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


    Photocredit : https://shorturl.asia/IQPh7 , https://shorturl.asia/uCnqZ , https://shorturl.asia/P9Dhy , https://shorturl.asia/NkI7D , https://shorturl.asia/qa5Wm , https://shorturl.asia/xwMOm , https://shorturl.asia/msTBl , https://shorturl.asia/ocIip, https://shorturl.asia/4ykLh , https://shorturl.asia/yUlYA 

    ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
   • PRO WCT - Bulgaria - Romania - ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    8 วัน 5 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ5129
    ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - เม.ย. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,900 ฿
    • พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
    • อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง
    • พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
    • ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
    • โบสถ์ดำ,อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
    • ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์

    Photo credit : shorturl.at/fkoAO,shorturl.at/tKMUX,shorturl.at/kFIKP,

    shorturl.at/pGIV0,shorturl.at/gsH02,shorturl.at/eizM6


    ทัวร์โรมาเนีย ทัวร์บัลแกเรีย
   • England - ทัวร์อังกฤษ ฮิต ฮิต

    โปรผ่อน0%
    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    8 วัน 6 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4530
    ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - พ.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,977 ฿
    วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - มหานครลอนดอน
    วันที่ 2 : หมู่บ้านไบบิวรี่ โบสถ์เซนต์แมรี่ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ ถนนสายช้อปปิ้ง - เมืองยอร์ค ถนนแซมเบิลส์ ตรอกไดแอกอน
    วันที่ 3 : ถ่ายรูปปราสาทยอร์ค กำแพงเมือง มหาวิหารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ช็อปของฝากสโมสร - ลิเวอร์พูล ย่าน Albert Dock
    วันที่ 4 : ตึกรอยัลลิเวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเดอะบีเทิลส์ แม่น้ำเมอร์ซีย์ สนามแอนฟีลด์ ช็อปของฝากสโมสร *ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสนามได้* - เมืองบิสเตอร์ ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ต
    วันที่ 5 : เมืองมรดกโลกบาธ โรงอาบน้ำโรมัน ร้านแซลลี่ลันน์ - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน ย่านไนท์บริดจ์ ห้างแฮรอดส์
    วันที่ 6 : วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - หอคอยลอนดอน ทาวเวอร์บริด - เลสเตอร์สแควร์ ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท - อ็อกฟอร์ดสตรีท
    วันที่ 7 : ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ วิหารเวสต์มินสเตอร์ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ พระราชวังบัคคิงแฮม - ย่านไชน่าทาวน์ - ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์  
    วันที่ 8 : กรุงเทพ


    Photo Credit  : shorturl.at/AGJW0 , shorturl.at/gnP79 , shorturl.at/puAM1 , shorturl.at/ixAPR , shorturl.at/aDSW4


    ทัวร์อังกฤษ
   • Australia - ทัวร์ออสเตรเลีย เก๋ไก๋ ลไตล์ ซิดนีย์ พอร์ทสตีเฟ่น

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    7 วัน 4 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4732
    ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,977 ฿

    • ซิดนีย์ทาวเวอร์+บุฟเฟต์ซิดนีย์ทาวเวอร์
    • นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย
    • Opera House
    • สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค
    • ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์
    • หุบเขาสีน้ำเงิน
    • หาดบอนได
    • นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก
    • ควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง

    Photo credit: shorturl.at/alBEJ,shorturl.at/fotG1,shorturl.at/uwJM3,shorturl.at/rFKLM,shorturl.at/fuSX1,

    shorturl.at/oVX19shorturl.at/pEFHI,shorturl.at/DNORW,shorturl.at/efnrP,shorturl.at/cGQ07    ทัวร์ออสเตรเลีย
   • Egypt - SUPER GRAND EGYPT - ทัวร์แกรนด์อียิปต์

    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    8 วัน 6 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4189
    ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,988 ฿
    • มหาปีรามิด แห่งกรุงกีซ่า
    • ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ
    • มหาวิหารอาบูซิมเบล
    • วิหารคอม -ออม-โบ
    • ชม วิหารฮัคเชฟชุต
    • หุบผากษัริย์
    • เขื่อนยักษ์อัสวาน

    Photo credit : http://bit.ly/2z1qER3  http://bit.ly/2Nb3xvB  http://bit.ly/2H9mriJ,shorturl.at/FGIPR,

    shorturl.at/efSY6,shorturl.at/cjUWX,shorturl.at/aquw3,shorturl.at/wX028,shorturl.at/dIMY3


    ทัวร์อียิปต์
   • Luxury Bubble Tent At Jordan - ทัวร์จอร์แดน

    ทัวร์พรีเมี่ยม
    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    6 วัน 3 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ4243
    ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,988 ฿
    • อัมมาน 
    • เมืองมาดาบา 
    • MOUNT NEBO 
    • สู่ทะเลทรายวาดิรัม
    • Jeep Tour Safari
    • ทะเลทรายวาดิรัม 
    • เมืองเพตรา
    • ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA)
    • ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน 
    • โรงละครโรมัน
    • โบราณ ROMANS THEATER
    • เมืองอัมมาน AMMAN 
    • นครเจอราช (JERASH)
    • ป้อมอัจลุน AJLOUN 

    Photo Credit : shorturl.at/fmyZ0,shorturl.at/ikQV8,shorturl.at/bdkmy,shorturl.at/BJKW2,

    shorturl.at/ahRZ0,shorturl.at/gSU67,shorturl.at/gh125


    ทัวร์จอร์แดน
   • Switzerland - France - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวยนะ

    โปรรูดบัตรฟรี
    ประเภท
    โปรแกรมทัวร์
    8 วัน 5 คืน
    รหัสทัวร์ TVZ2934
    ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

    ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

    ราคาเริ่มต้น 62,997 ฿

      • ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส
      • หมู่บ้านเทพนิยายริคเวียร์
      • จัตุรัสคองคอร์ด ช้อปปิ้งแกลกลอรี่ลาฟาแยตต์
      • ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล
      • อินเทอร์ลาเคิน เคียร์โฮฟเฟอร์เอาท์เล็ต 

      Photo credit : https://shorturl.asia/04ihr , https://shorturl.asia/3bCrD https://shorturl.asia/rt1oh 


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส
     • Japan - Tokyo Fukushima - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟุกุชิมะ

      ทัวร์พรีเมี่ยม
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5300
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 62,999 ฿
      • พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ
      • สะพานแขวนริวจิน
      • ภูเขาบันได
      • นั่งกระเช้าชมวิว
      • โกะชิคินุมะ
      • ศาลเจ้าฮานิสึ
      • หมู่บ้านโออุจิจูคุ
      • ปราสาทไอสุ
      • พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ
      • สะพานชินเคียว
      • ศาลเจ้านิกโกโทโชกู
      • วัดอาซากุสะ
      • MIZUNONE CAFE


      Photo Credit : shorturl.at/jmop8 , shorturl.at/fLNW9 , shorturl.at/uvyE7 , shorturl.at/akwAG , shorturl.at/dsvPQ , shorturl.at/izGKT , shorturl.at/svR68


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Germany Netherland Belgium France - Wonderland - ทัวร์ยุโรป - (เทศกาลดอกไม้ Keukenhof)

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3682
      ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - เม.ย. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,333 ฿

      วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต

      วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ โคโลญ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท - DESIGNER OUTLET ROERMOND

      วันที่ 3 : หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamonds - ดัมสแควร์

      วันที่ 4 : อัมสเตอร์ดัม - เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์

      วันที่ 5 : บรัสเซลส์ - เมืองบรูกส์ - ปารีส

      วันที่ 6 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

      วันที่ 7 : ย่านมงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ท่าอากาศยาน ชาร์ล เดอ โกล

      วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


      Photo credit : https://shorturl.asia/D1QgU , https://shorturl.asia/4DEav , https://shorturl.asia/POBcH , https://shorturl.asia/Jumnd , https://shorturl.asia/ouXgy , https://shorturl.asia/mwkBS


      ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
     • GRAND GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ942
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - พ.ย. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿
      • ทบิลิซี 
      • ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา
      • ชมการแสดงพื้นเมืองของจอเจียร์
      • ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ มิสเคต้า 
      • ป้อมอันนานูรี 
      • คาซเบกี้ 
      • บอร์โจมี 
      • ล่องเรือชมความงามถ้ำโพรมิธีอุส
      • ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

      Photo credit : shorturl.at/fqt45,shorturl.at/CEFS1,shorturl.at/cdkL8,shorturl.at/ijkMS


      ทัวร์จอร์เจีย
     • ENGLAND LOBSTER MANCHESTER ANFIELD - ทัวร์อังกฤษ

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2220
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿
      • พักลอนดอน 4 คืน
      • เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์
      • สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
      • สโตนเฮ้นจ์
      • เข้าชมสนามฟุตบอลแอนด์ฟิลด์
      • เมนูพิเศษ Fish and Chip เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น และเบอร์เกอร์ล๊อบส์เตอร์

      Photo credit : shorturl.at/rCE12,shorturl.at/jnsxW,shorturl.at/bqGO4,shorturl.at/iBR04,

      shorturl.at/bsPZ5,shorturl.at/gnHP8,shorturl.at/mCMO1,shorturl.at/ntACP


      ทัวร์อังกฤษ
     • Pro WCT - Germany Austria Swiss - ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส (จุงเฟรา)

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3027
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿
      -ฮัลล์สตัทท์,ดัคชไตน์,ซอลส์เบิร์ก,สวนมิราเบลล์
      -สะพานแม่น้ำซอลซาค,เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี
      -รอมเซา,โอเบอรามาเกา,วิหารเอททอล,ฟุสเซ่น
      -น้ำตกชเตาบ์บาค,นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
      -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,V-Cableway
      -เมืองอาร์มเซา,ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน,หมู่บ้านโอเบอรามาเกา
      -ชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล,ปราสาทนอยชวานชไตน์
      -เมืองอินซ์บรูกซ์,หลังคาทองคำ,กรุงวาดุส,อนุสาวรีย์สิงโต
      -สะพานไม้คาเปล,แม่น้ำรุซซ์,เมืองอินเทอร์ลาเก้น
      -ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองชวาเน่นท์พลัทซ์


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
     • Germany - Switzerland - France - ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4006
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 65 - เม.ย. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿
      • BLACK FOREST,แฟรงค์เฟิร์ต -จตุรัสมาร์กพลัทซ์,ไฮเดลเบิร์ก,สะพานไม้
      • ซาฟเฮาส์เซ่น,น้ำตกไรน์,ลูเซิร์น, -อนุสาวรีย์สิงโต,ซูริค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน
      • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-Eiger,THE V-CABLEWAY,อินเทอร์ลาเค่น,มหานครปารีส
      • ดีจอง,หอไอเฟล,ประตูชัย,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์,Duty Free
      • ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม

      Photo credit : shorturl.at/mqrsZ,shorturl.at/fiqv5,shorturl.at/jrsxB,

      shorturl.at/FMPU1,shorturl.at/NX468,shorturl.at/hnx23


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส
     • Europe - เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส - ทัวร์ยุโรป

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4241
      ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,900 ฿

      วันที่ 1 : กรุงเทพฯ

      วันที่ 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - บ็อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ - โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ

      วันที่ 3 : ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์

      วันที่ 4 : อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม

      วันที่ 5 : กรุงบรัสเซลส์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ช้อปปิ้งปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์

      วันที่ 6 : ปารีส - City Tour - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - ห้างลาฟาแยต

      วันที่ 7 : ปารีส - อาบูดาบี

      วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


      Photo Credit : https://shorturl.asia/wc6UQ , https://shorturl.asia/HCqrc , https://shorturl.asia/DKxLA , https://shorturl.asia/o2Q8J , https://shorturl.asia/o2Q8J , https://shorturl.asia/wDiZA 


      ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
     • Italy - ทัวร์อิตาลี มหัศจรรย์...อิตาลี ชิงเกว แตร์เร

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5467
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 63,999 ฿

      •     เซียน่า
      •     มหาวิหารมิลาน 
      •     หอเอนเมืองปิซา
      •     กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด 
      •     มานาโรร่า 
      •     ริโอมัจจอร์เร 
      •     มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร 
      •     จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
      •     จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
      •     จัตุรัสเดล คัมโป
      •     หอระฆังมานเจีย 
      •     มหาวิหารเซียนา
      •     มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ 
      •     โคลอสเซี่ยม
      •     โรมันฟอรั่ม  
      •     น้ำพุเทรวี่ 
      •     บันไดสเปน 

      Photo Credit : shorturl.at/delsL , shorturl.at/bpQSZ , shorturl.at/doV67 , shorturl.at/kSTY8 , shorturl.at/cfHSU , shorturl.at/fgzCH , shorturl.at/jyG45 


      ทัวร์อิตาลี
     • MOROCCO - ทัวร์โมร็อกโก

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      10 วัน 7 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ1469
      ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,900 ฿
      • เมืองคาซาบลังก้า (CASABLANCA)
      • เมืองราบัต (RABAT) 
      • ชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  
      • ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5
      • ชมหอคอยฮัสซัน (HASSAN TOWER)
      • เมืองเมคเนส (MEKNES) 
      • ชมประตูบับมันซู (BAB  MANSOUR MONUMENTAL GATE)
      • นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) 

      Photo credit : shorturl.at/mnptK,shorturl.at/giCKY,shorturl.at/imDM5,

      shorturl.at/orCEP,shorturl.at/blFW0,shorturl.at/lvQ16,shorturl.at/fwyEJ


      ทัวร์โมร็อกโก
     • Germany Switzerland - ทัวร์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2284
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,900 ฿

      • เที่ยว : หมู่บ้าน ISELTWALD เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - เมืองฟุสเซ่น - เมืองโอเบอร์อันเมอร์เกา - เมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - มิวนิค - อัลลีแอนซ์อารีน่า จัตุรัสมาเรียน


      Photo Credit : https://shorturl.asia/6a3Yk / https://shorturl.asia/o6mi8https://shorturl.asia/Sw5Uy / https://shorturl.asia/mrNZz 

      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี
     • Japan - Osaka Kawazu Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4012
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,900 ฿

      เที่ยว : Universal Studio - วัดคิโยะมิซุ - วัดคินคะคุจิ - Nabana No Sato - ชินคันเซ็น - ทะเลสาบฮามานะ - สวนสตอเบอร์รี่ - ลานสกี - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาซุซากุระ - ปราสาทอะตามิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เกาะเอโนชิมะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - อิออนมอลล์

      Photo Credit : https://bit.ly/2U8VBhO , https://shorturl.asia/EYm7x , https://shorturl.asia/HvQ7d , https://shorturl.asia/BnW2V , https://shorturl.asia/cpyJC       ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Osaka Tokyo New Year - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4309
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,900 ฿
      • วัดคิโยมิสึ
      • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
      • สวนนาบานะโนะซาโตะ
      • มิชิม่า สกาย วอร์ค
      • ทะเลสาบฮามานะ
      • ไกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
      • ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท
      • ย่านชินจูกุ
      • อิออน มอลล์

      Photo credit : https://shorturl.asia/zgSd4 , https://shorturl.asia/LxN40 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Osaka Tokyo New Year - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5331
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,900 ฿
      • วัดคิโยมิสึ 
      • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 
      • สวนนาบานะโนะซาโตะ
      • ทะเลสาบฮามานะ 
      • โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
      • ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท
      • ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว
      • ย่านชินจูกุ
      • อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว
      • ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์

      Photo Credit : shorturl.asia/XFEQV,shorturl.asia/ORWU2,shorturl.asia/pNTxd,

      shorturl.asia/q2LHK,shorturl.asia/7tvjU,shorturl.asia/ahQ26


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • ENGLAND COUNTDOWN - ทัวร์อังกฤษ เคาท์ดาวน์ลอนดอน ดูบอลแมนยู

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2090
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,988 ฿

      แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United) ไม่ควรพลาด

      ( เข้าชมฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VS บอร์นมัธ ) ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก

      Photo credit : shorturl.at/adNSX,shorturl.at/hiVW4,shorturl.at/AKS29,shorturl.at/admnY


      ทัวร์อังกฤษ
     • England Wale - ทัวร์อังกฤษ เวลส์

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2844
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,988 ฿

      เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 

      สโตนเฮนจ์ บาธ คาร์ดิฟ, เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเธอร์, สแตรทฟอร์ดอัพออนเอวอน, เมืองแมนเชสเตอร์

      Photo Credits : checkinchill, t.ly/R-mO, eu-assets.simpleview, championgroup.co.uk


      ทัวร์เวลส์ ทัวร์อังกฤษ
     • Japan - Tokyo Fukushima - ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ1426
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,999 ฿

      วันที่ 1. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-โตเกียว(สนามบินฮาเนดะ)
      วันที่ 2. โตเกียว-อิบารากิ-พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ-โออาไร-สะพานแขวนริวจิน
      วันที่ 3. ภูเขาบันได-นั่งกระเช้าชมวิว-โกะชิคินุมะ-ศาลเจ้าฮานิสึ-หมู่บ้านโออุจิจูคุ
      วันที่ 4. ปราสาทไอสุ-พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ-นิกโก-สะพานชินเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชกู
      วันที่ 5. โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-วัดอาซากุสะ-Mizunone café-ชินจุกุ-ชิบูยา
      วันที่ 6. โตเกียว(สนามบินฮาเนดะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

      photo credits : https://shorturl.asia/hC7YA , https://shorturl.asia/q67QA , https://shorturl.asia/dDvO8 , https://shorturl.asia/RZ3hi , https://shorturl.asia/gzyQi 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • WOW! Wonderful eastern europe - ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ออสเตรีย

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3711
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,999 ฿
      • นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยาย
      • จัตุรัสเมืองเก่าปราก มนต์เสน่ห์ยุโรปสมัยโบราณ
      • ฮัลส์สตัทท์ เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ
      • บราติสลาวา เมืองหลวงของสโลวาเกีย
      • ช้อปปิ้งจุใจ บนถนน MaximilianstraBe ในมิวนิก

      Photo Credit : https://shorturl.asia/Sg759 


      ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์เยอรมนี ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก ทัวร์ออสเตรีย
     • Germany Czech Austria - Wonderful Eastern Europe - ทัวร์ยุโรป

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3763
      ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - เม.ย. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,999 ฿

      วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี

      วันที่ 2 : มิวนิก - เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) - ปราก

      วันที่ 3 : ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า - เชสกี ครุมลอฟ - จัตุรัสเมืองเก่า

      วันที่ 4 : เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท

      วันที่ 5 : เวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า

      วันที่ 6 : มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต

      วันที่ 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


      Photo Credit : https://shorturl.asia/KuVTl , https://shorturl.asia/5YXiK , https://shorturl.asia/iyMCV , https://shorturl.asia/y0IYK , https://shorturl.asia/3nA8C


      ทัวร์เยอรมนี ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก ทัวร์ออสเตรีย
     • East Europe Smart Winter - ทัวร์ยุโรปตะวันออก

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4635
      ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 64,999 ฿
      • โรงโอเปร่า 
      • CASTLE HILL 
      • HEROES’ SQUARE 
      • โบสถ์แมทเธียส 
      • ปราสาทบราติสลาวา 
      • โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ 
      • มหาวิหารเซนต์มาร์ติน 
      • สะพานชาร์ล 
      • นาฬิกาดาราศาสตร์ 
      • ปราสาทแห่งปราก  
      • มหาวิหารเซนต์วิตุส        
      • สวนมิราเบล 
      • บ้านโมสาร์ท
      • มาเรียนพลาตซ์  

      Photo Credit : shorturl.at/cekpu , shorturl.at/cht23 , shorturl.at/grw45 ,shorturl.at/dtEMO , shorturl.at/cEQZ5


      ทัวร์เยอรมนี ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก ทัวร์ออสเตรีย
     • Japan - Sendai Akita Fukushima - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5161
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,888 ฿
      วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
      วันที่ 2 : สนามบิน เซ็นได - แหล่งออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว - กระเช้าภูเขาโมริโยชิ - หมู่บ้าน ซามูไรคาคุโนะดาเตะ - จังหวัดอคิตะ
      วันที่ 3 : ศาลเจ้าอิเดฮะ - ล่องเรือแม่น้ำโมงามิ - แหล่งออนเซ็นเก่าแก่กินซัน - จังหวัดยามากาตะ 
      วันที่ 4 : เมืองไอสุวากามัตสึ - ปราสาทสึรุกะ - วัดเอ็นโซจิ - หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ - หน้าผาล้านปี โทโน เฮทสึริ - เมืองฟุกุชิมา
      วันที่ 5 : หมู่บ้านจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ - เมืองเซ็นได - ปราสาทเซ็นได - ช็อปปิ้งถนนคริสโรด 
      วันที่ 6 : สนามบิน เซ็นได - กรุงเทพฯ

      Photo credit : https://shorturl.asia/ckP5y , https://shorturl.asia/pUqvc , https://shorturl.asia/6kQBJ https://shorturl.asia/YLKmy ,  https://shorturl.asia/D80Sr ,  https://shorturl.asia/ADLBO       ทัวร์ญี่ปุ่น
     • THE FAIRY TALE - ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3258
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,900 ฿
      • เมืองมิวนิค (Munich)
      • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz)
      • เมืองฟุสเซ่น (Fussen)
      • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
      • เมืองอินส์บรูก (Innsburck)
      • โรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena)
      • แกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)

      Photo credit : shorturl.at/lpR45,shorturl.at/eFNY3,shorturl.at/nps46,shorturl.at/FLPRS,shorturl.at/bhjkr


      ทัวร์อิตาลี ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
     • Japan - Hokkaido Ice Breakers Snow Festival 2023 - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4383
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,900 ฿

      วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ XJ 620 (03.05-11.40)

      วันที่2 สนามบินชิโตเซ่ – HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2023

      วันที่3 เล่นสกีหิมะที่ชิกิไซโนะโอกะ –สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ

      วันที่4 พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ –ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ออนเซน

      วันที่5 งานเทศกาลน้ำแข็งชิคาริเบ็ทสึ –เมืองฟุราโน - เดินเล่นชมนิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองหิมะ FURANO KAN KAN MURA - ออนเซน

      วันที่6 WAKU WAKU SNOWLAND –ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ

      วันที่7 สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิXJ 621 (11.55-17.50)

      Photo Credit : https://shorturl.asia/2dJxX https://shorturl.asia/vfb04 https://shorturl.asia/Nai0Fhttps://shorturl.asia/8KR7B


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Hokkaido Snow Monkey Ginzan Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4387
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,900 ฿

      วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินชิโตเซ่XJ 620 (02.10-10.40)

      วันที่2 สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ - ซัปโปโร

      วันที่3 ลานสกีทะคิโนะสุสุรัน - ลิงอาบออนเซน กระเช้าฮาโกดาเตะ

      วันที่4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - นั่งชินคันเซนสู่เมืองอาโอโมริ – นั่งกระเช้าภูเขาฮักโกดะ ปีศาจน้ำแข็งสโนว์มอนสเตอร์

      วันที่5 หมู่บ้านกินซัง ออนเซน – มิตซุยเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งอิจิบันโจ - งานประดับไฟ

      วันที่6 หมู่บ้านโออุจิจูคุ – น้ำตกเคง่อน –โอไดบะ

      วันที่7 ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุสะ -อิออนมอลล์

      วันที่8 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิXJ 601 (09.15-14.35)

      Photo Credit : https://shorturl.asia/FeCk8 https://shorturl.asia/GF3q2 https://shorturl.asia/egVQq 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Georgia - Amazing New Year Georgia - ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4634
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,975 ฿
      อิสตันบลู - ทบีลิซี่  - โบสถ์ตรีนิตี้ - อารามจวารี
      สะพานแห่งสันติภาพ - มิทสเคต้า - หุบเขาคอเคซัส
      วิหารสเวติสโคเวลี - คาซเบกิ -ป้อมอนานูรี 
      คูไทซี - ตลาดผลไม้ตามฤดูกาล- จัตุรัสปิอาซซ่า - เมืองบาทูมิ      ทัวร์จอร์เจีย
     • ทัวร์ญี่ปุ่น - HOKKAIDO เทศกาลหิมะซัปโปโร

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2158
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,977 ฿
      • หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส
      • หุบเขานรกจิโกคุดานิ
      • สกีรีสอร์ทคิโรโระ
      • บ่อน้ำสีฟ้า
      • โรงงานช็อกโกแลต
      • เทศกาลหิมะซัปโปโน

      พักหรูสกีรีสอร์ท

      Photo Credit : t.ly/M9lQ, https://shorturl.asia/knKQZ, t.ly/39vr, t.ly/-N6kl, t.ly/HRtm, t.ly/d-1o, https://shorturl.asia/TJNkc


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Sapporo Snow Festival Bling Bling - ซัปโปโร ฟุราโน่ อาซาฮิคาว่า โอตารุ - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ1527
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿
      วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
      วันที่ 2 : CTS - 08.20 - เนินพระพุทธเจ้า - ซัปโปโร  - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต -   สวนโอโดริ - Sapporo TV Tower - Sapporo Snow festival 2023
      วันที่ 3 : ตลาดโจไก - ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะที่ Snowland - สโนว์โมบิล - หมาลากเลื่อน - บานาน่าโบ้ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - Ningle Terrece - บ่อน้ำสีน้ำเงิน - เทศกาลน้ำตกน้ำแข็ง (Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival)
      วันที่ 4 : อาซาฮีคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเมง - โอตารุ 
      วันที่ 5 : โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี JTC - ทานุกิโคจิ
      วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Expecting Osaka Urashima - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ทัวร์พรีเมี่ยม
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2274
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿
      • โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ
      • นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ
      • โทบะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกู-ชินไซบาชิ-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ
      • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซาก้า

      Photo credit : shorturl.at/aikuI,shorturl.at/eotwR,shorturl.at/fityP,

      shorturl.at/oruHN,shorturl.at/ceuzF,shorturl.at/bkEFY,shorturl.at/ekF69,

      shorturl.at/bilnL,shorturl.at/ltxEG,shorturl.at/fktM6,shorturl.at/vzDL5


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • SWEET G.A.S Austria - Germany - Switzerland - ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2655
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,555 ฿
      • มิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ ชมศาลาว่าการเมืองใหม่ ,พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาวาเรียน
      • โบสถ์แม่พระมิวนิก ,โบสถ์เซนต์ไมเคิล – พัสเซา- ป้อมปราการเมืองพัสเซา 
      • พัสเซา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก-เดินเล่นย่านเมืองเก่าซาลซ์บูร์ก 
      • ซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - สวนมิราเบล -ป้อมปราการ HOHENSALZBURG
      • อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - เมืองวาดุซ -วิหารวาดุซ-ปราสาทวาดุซ – ลูเซิร์น
      • อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาแปล – เมืองเอนเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเขาทิตลิส (TITLIS)
      • ซูริค – บานโฮฟสตราเซอร์ - ทะเลสาบซูริค,ศาลาว่าการซูริค-โบสถ์โกรสส์มุนสเตอร์ -โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

      Photo credit : shorturl.at/iJPRV,shorturl.at/gqzDT,shorturl.at/gkwJX,

      shorturl.at/mxENX,shorturl.at/imP16,shorturl.at/ahqKT,shorturl.at/jksvQ


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
     • Italy Austria Germany Switzerland - อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ - ทัวร์ยุโรป

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3698
      ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ม.ค. 67

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿

      -วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

      -วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส

      -วันที่ 3 เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก

      -วันที่ 4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค

      -วันที่ 5 มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช

      -วันที่ 6 แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค - น้ำตกไรน์ – ดูไบ

      -วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

      Photo credit : https://shorturl.asia/5pOAD , https://shorturl.asia/tisTu , https://shorturl.asia/bSv7w , https://shorturl.asia/CFTWk 


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย
     • Japan - มหัศจรรย์ Japan โทยะโกะ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4386
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿
      • โนโบริเบทสึ
      • กระเช้าอุสุซัง
      • ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
      • สโนว์โมบิล
      • คลองโอตารุ
      • นาฬิกาไอน้ำโบราณ
      • ถนนซาไกมาจิ
      • อิออน มอลล์
      • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
      • หมู่บ้านราเม็ง
      • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ
      • เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งซัปโปโร
      • ร้านดิวตี้ฟรี
      • ตลาดปลาโจไก
      • อุทยานโมอาย
      • มิตซุต เอ้าท์เล็ต

      Photo credit :https://shorturl.asia/ygtQx , https://shorturl.asia/7q0ZT , https://shorturl.asia/SHYCD , https://shorturl.asia/KoXSd , https://shorturl.asia/RnJUq , https://shorturl.asia/KAFek , https://shorturl.asia/AKOm5 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • ทัวร์ฤดูหนาว - GORGEOUS GRAND GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย

      ทัวร์พรีเมี่ยม
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4799
      ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 65,999 ฿

      - ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) - โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)

      - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) - ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS)

      - อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) - วิหารจวารี (JVARI MONASTERY)

      - พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) - ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)

      - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) - รูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES)

      Photo credit : shorturl.at/csvDO,shorturl.at/tLOP4,shorturl.at/jCNR3,shorturl.at/dmzCS,

      shorturl.at/deEXY,shorturl.at/bdtxR,shorturl.at/duxA4,shorturl.at/wzLN4


      ทัวร์จอร์เจีย
     • Switzerland - ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป

      โปรรูดบัตรฟรี
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5210
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 69,777 ฿
      • เมืองชัฟเฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล
      • City of Fountain - บ้านไอน์สไตน์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่าเบิร์น - โลซานน์
      • เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต (ไม่รวมตั๋วหากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บ./ท่าน)
      • ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - หมู่บ้านเซอร์แมท - รถไฟกลาเซีย เอ็กซ์เพรส - เมืองบริก
      • พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น้ำตกสเตาบ์บัค - ทะเลสาบเบรียซ์ - หมู่บ้านอิเซลท์วาลด์
      • อินเทอร์ลาเคิน - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้าน้ำแข็งพันปี
      • สะพานแขวนบนหน้าผา- ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP
      • ร้านของฝาก Casagrande – สิงโตแห่งลูเซิร์น – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าลูเซิร์น - ซูริค

      Photo credit : shorturl.at/lMU09,shorturl.at/ert59,shorturl.at/amrTV,shorturl.at/eLNOW,

      shorturl.at/dHJS9,shorturl.at/hmzGL,shorturl.at/aflrs,shorturl.at/bdL08,shorturl.at/fhr59


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
     • ITALY - SWITZERLAND - GERMANY - ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4080
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿

      - โบสถ์เซนต์มาร์ค - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโมมิลาน,โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - น้ำตกไรน์ - ซูริค 

      - เมืองแทช - เซอร์แมทซ์ - ยอดเขากรอนเนอแกรต - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก

      - ศาลาไทย - โลซานน์ - เจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต

      - สะพานไม้คาเปล - ซิลธอร์น - เบิร์ก - มูร์เร่น - กิมเมลวาลด์ - ป่าดํา - ทะเลสาบทิทิเซ่ - ซาฟเฮาส์เซ่น

      Photo credit : shorturl.at/hisCU,shorturl.at/efhpA,shorturl.at/HT245,

      shorturl.at/fmvO1,shorturl.at/rzH19,shorturl.at/atG69


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์เยอรมนี
     • Belgium - Germany - Netherlands - ทัวร์เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2127
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿

      เที่ยว 3 ประเทศ เก็บไฮไลท์คุ้มๆ

      • หมู่บ้านฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม 
      • ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์ 
      • ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน เที่ยวจัตุรัสดัมสแควร์ บ้านแอนน์แฟร้งค์ 
      • ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร 
      • เที่ยวบรัสเซลส์ ชมมาเนเคนพิส อะโตเมี่ยม 
      • ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เดินเล่นบ้านเกิดบีโธเฟ่น 
      • เข้าชมวิหารโคโลญจ์ ช้อปปิ้งจุใจใน Maasmechelen Village
      • พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ พักดีสี่ดาว 

      Photo credit : shorturl.at/bhUW1,shorturl.at/oR056,shorturl.at/gORW4,shorturl.at/ILQY8,shorturl.at/bfmo0


      ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์เบลเยียม
     • East Europe - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2998
      ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿

      -บูดาเปสต์,ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ

      -คาสเซิ่ลฮิลล์,ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน,ฮีโร่สแควร์,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

      -กรุงบราติสลาวา,ปราสาทบราติสลาวา,Outlet Parndorf,กรุงเวียนนา

      -เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์,พระราชวังเบลวีเดียร์

      -สวนสาธารณะสตัดปาร์ค,ถนนคาร์ทเนอร์,เบอร์โน่ -กรุงปร๊าก,สะพานชาร์ลส์,หอนาฬิกาดาราศาสตร์

      -เชสกี้ คลุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ย่านเขตเมืองเก่า -หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์,ซอลส์เบิร์ก,สวนมิราเบลล์,บ้านโมสาร์ท

      -สนามอลิอันซ์ อารีน่า,จัตุรัสมาเรียนพลาส,ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

      Photo credit : shorturl.at/qCSX3,shorturl.at/fntT0,shorturl.at/biuT3,shorturl.at/fsGLY,

      shorturl.at/dtuAF,shorturl.at/mqKY7,shorturl.at/kBCNT,shorturl.at/bkpEF


      ทัวร์สโลวาเกีย ทัวร์ฮังการี ทัวร์เยอรมนี ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก ทัวร์ออสเตรีย
     • Europe Benelux Germany - Netherlands - Belgium - France - ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2653
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿
      • ล่องเรือแม่น้ำไรน์,เซนต์กอร์,โคโลจญน์,ดุสเซลดอร์ฟ
      • หมู่บ้านกีธูร์น,อัมสเตอร์ดัม,ล่องเรือหลังคากระจก
      • หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์,Coster Diamond
      • ดามส์สแควร์,กรุงบรัสเซลส์,อะตอมเมี่ยม,จตุรัสกรองด์ปลาซ
      • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์,Duty Free,
      • แมนาคินพิส,มหาวิหารแร็งส์,ปารีส,ย่านมองมาร์ต
      • มหาวิหารซาเครเกอร์,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์
      • ช้อปปิ้งจุใจแบบเต็มวัน ห้างลาฟาแยต

      Photo credit : shorturl.at/iuWY4,shorturl.at/bfu39,shorturl.at/aciw9,

      shorturl.at/acwzP,shorturl.at/eGJQ3,shorturl.at/hX067,shorturl.at/gMPX8


      ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
     • Tokyo Snow New Year - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4380
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿
      • งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น
      • กระเช้า คาจิ คาจิ ROPWAY
      • มิชิม่า สกายวอร์ค
      • อิสระ กิจกรรมลานสกี
      • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
      • ตลาดปลาซึกิจิ
      • เมืองเก่าคาวาโกเอะ
      • วัดอาซากุสะ
      • ช้อปปิ้งจุใจโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
      • ช้อปปิ้งย่านดังชินจุกุ
      • โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ อควาซิตี้
      • อิออนมอลล์
      • พักโตเกียว 3 คืน
      • พักออนเซ็น 1คืน

      Photo  Credit : https://shorturl.asia/627Pn , https://shorturl.asia/c6GA1 , https://shorturl.asia/wNH5d 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Germany Netherlands Belgium - France Promotion Keukenhof - ทัวร์ยุโรป -(เทศกาลดอกไม้ Keukenhof)

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4749
      ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,900 ฿

      วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม

      วันที่2แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ

      วันที่3 ดุสเซลดอร์ฟ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์

      วันที่4 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม

      วันที่5 กรุงบรัสเซลส์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้งปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์

      วันที่6 ปารีส - City Tour - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – Duty Free – ห้างลาฟาแยต

      วันที่7 ปารีส - อาบูดาบี

      วันที่8 กรุงเทพฯ

      Photo Credit : https://shorturl.asia/a8W7u https://shorturl.asia/KlHYs https://shorturl.asia/gN2Sq 


      ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
     • ENGLAND HAPPY NEW YEAR CHEER LIVERPOOL - ทัวร์อังกฤษ ลิเวอร์พูล ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ2092
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 67,988 ฿

      เชียร์ฟุตบอลทีมลิเวอร์พูล พร้อมเข้าชมสนาม Old Trafford Stadium

      *ไฮไลท์

      • เที่ยวเมืองลอนดอน ชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน, ลอนดอนอาย, พระราชวังบักกิ้งแฮม
      • ชมจตุรัสทราฟัสการ์ ออกซ์ฟอร์ด
      • Shopping  Bicester Outlet

       พิเศษ! เป็ด 4 season + Lobster

      photo credits : t.ly/V80c, t.ly/qON-, t.ly/vy5_, t.ly/hNx0, t.ly/Csfc, t.ly/PL-J


      ทัวร์อังกฤษ
     • สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทิสลิต จุงเฟรา

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4334
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 79,990 ฿

      เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง 

      สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น

      เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล 

      ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์

      ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์

      เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์

      เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ 
      เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ 
      หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค


      Photo credit : shorturl.at/sDGMQ,shorturl.at/hAIJ5,shorturl.at/lEKLN,shorturl.at/knMV4,shorturl.at/kyOPQ,shorturl.at/epqE1,shorturl.at/hjyLZ,shorturl.at/lswAH,shorturl.at/frDIK,shorturl.at/beuB5


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
     • ITALY SWISS FRANCE - เส้นทางในฝัน ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ962
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ธ.ค. 65

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 69,999 ฿

      วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต-ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (อิตาลี)(บริการอาหารบนเครื่อง)

      วันที่ 2 มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ทะเลสาบโคโม่ – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - เอนเกลเบิร์ก (B/L/D)

      วันที่ 3 ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น - สะพานไม้ชาแปล -เมืองเอนเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเขาทิตลิส (TITLIS) – เมืองดิฌง(B/L/D)

      วันที่ 4 เมืองดิฌง - ปารีส –ล่องเรือแม่น้ำแซน (B/L/D)

      วันที่ 5 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (B/L/-)

      วันที่ 6 หอไอเฟล – ประตูชัย – ถนนช็องเซลีเซ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์- มหาวิหารน็อทร์-ดาม -ปารีส-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล (B/L/-)

      วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)


      Photo Credits : t.ly/aIPG,t.ly/mNtE,t.ly/t31X,t.ly/qHvo,t.ly/xOFtF,t.ly/HEX-,t.ly/_GxP,t.ly/nqy7,


      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
     • GRAND GEORGIA - ทัวร์จอร์เจีย

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ1732
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
      • โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ
      • เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้
      • ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล
      • ชมเมืองทบิลิซี่,ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า,บอโจมิ,คูไทซึ
      • โบสถ์เก่า เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,อาลิ นีโน่
      • ล่องเรือชมทะเลดำ , ชมเมืองบาทูมิ

      Photo credit : shorturl.at/ACK13,shorturl.at/iKR79,shorturl.at/aepR9,

      shorturl.at/bCKUX,shorturl.at/HLY23,shorturl.at/DM026,shorturl.at/hnSV0


      ทัวร์จอร์เจีย
     • CROATIA - ทัวร์โครเอเชีย

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      8 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3695
      ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
      • ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARK’S CHURCH)
      • กำแพงหินโบราณ (STONE GATE)
      • มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN)
      • อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค (BAN JOSIP JELACIC)
      • รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL)
      • น้ำตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk)
      • พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) 

      Photo credit : shorturl.at/fqtFL,shorturl.at/DSZ49,shorturl.at/cnuDM,

      shorturl.at/gzVZ5,shorturl.at/fmsJ6,shorturl.at/ltALO,shorturl.at/gCOSV


      ทัวร์โครเอเชีย
     • Japan - Aomori Snow Monster Tokyo Premium - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4278
      ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿

      วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) – โตเกียว

      วันที่2 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ

      วันที่3 เทือกเขาฮักโกดะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

      วันที่4 ลำธารโออิราเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – อิวาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

      วันที่5 เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วัดซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอกะ – เมืองโมริโอกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

      วันที่6 Morioka Handi Works Square – กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT – เมืองมิซาวะ (สนามบินมิซาวะ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)(JL158 19.25 – 20.50)

      วันที่7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05)

      Photo credit : https://shorturl.asia/RalOH https://shorturl.asia/OZAD8 https://shorturl.asia/qDnva https://shorturl.asia/Lm3fs 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Osaka Tokyo Snow New Year - ทัวร์ญี่ปุ่น

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      6 วัน 4 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4344
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
      • เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
      • เที่ยวชมวัดคินคะคุจิ
      • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
      • นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ ชมวิวฟูจิ
      • กิจกรรมลานสกี
      • อิสระช้อปปิ้งโตเกียว
      • ไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ
      • พักโตเกียว 2 คืน
      • พักออนเซ็น 1 คืน
      • บุฟเฟ่ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

      Photo credit : https://bit.ly/2t6w9OJ , https://shorturl.asia/Yx69D , https://shorturl.asia/7r6cp 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Aomori Snow Monter Tokyo Premium - ทัวร์ญี่ปุ่น อาโอโมริ โตเกียว พรีเมี่ยม

      ทัวร์พรีเมี่ยม
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ5339
      ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
      • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ 
      • กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT 
      • ล่องเรือเกบิเค 
      • วัดซูซอนจิ 
      • ทะเลสาบโทวาดะ 
      • ลำธารโออิราเซะ 
      • หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ 
      • พิพิธภัณฑ์เนบูตะ 
      • วัดอาซากุสะ 
      • ช้อปปิ้งโอไดบะ 
      • อิออน มอลล์ โมริโอกะ 
      • พักออนเซ็น 3 คืน 

      Photo Credit : shorturl.at/EKX57 , shorturl.at/jlpJK , shorturl.at/cuxE4 , shorturl.at/lLXY6 , shorturl.at/dtuX7 


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Japan - Hokkaido - Tokyo - ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โตเกียว เคาต์ดาวน์

      โปรรูดบัตรฟรี
      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      7 วัน 5 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ4141
      ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 68,977 ฿
      • หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส
      • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
      • สกีรีสอร์ท คิโรโระ
      • ชมงานประดับไฟฤดูหนาว
      • สุนัขลากเลื่อน
      • คลองโอตารุ
      • สถานีโตเกียว
      • วัดอาซากุสะ
      • กันดั้มโอไดบะ

      Photo Credit : shorturl.at/avwz9,shorturl.at/aHT47,shorturl.at/cotz9,shorturl.at/eGQW0,

      shorturl.at/kmntX,shorturl.at/BDOT0,shorturl.at/cFRSY


      ทัวร์ญี่ปุ่น
     • Spring Blooms in Italy Swiss France - ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

      ประเภท
      โปรแกรมทัวร์
      9 วัน 6 คืน
      รหัสทัวร์ TVZ3685
      ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ส.ค. 66

      ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

      ราคาเริ่มต้น 69,500 ฿

       • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s 
       • โคลอสเซี่ยม 
       • น้ำพุเทรวี่ 
       • บันไดสเปน     
       • หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น
       • สะพานปอนเตเวคคิโอ 
       • เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย 
       • หอเอนปิซ่า 
       • Pisa Baptisty of St. John 
       • พระราชวังมิลาน 
       • ทะเลสาบโคโม่ 
       • สิงโตหินแกะสลัก 
       • หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์
       • ยอดเขาจุงเฟรา 
       • หอไอเฟล 
       • ประตูชัยฝรั่งเศส 
       • จัตุรัสคองคอร์ด 
       • ล่องเรือแม่น้ำแซน 
       • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์    

       Photo credit :  https://shorturl.asia/q2Wwu , https://shorturl.asia/u4GXx , https://shorturl.asia/DqfbY , https://shorturl.asia/DM9Nt , https://shorturl.asia/b5lBG , https://shorturl.asia/wJBSu


       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส
      • Germany Netherlands Belgium France - Songkran Benelux - ทัวร์ยุโรป - (เทศกาลดอกไม้ Keukenhof)

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       9 วัน 6 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ5109
       ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - เม.ย. 66

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 69,500 ฿

       วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง

       วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต–ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต–เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-เมืองโคโลญ-เมือง Dusseldorf

       วันที่ 3 เมือง Dusseldorf–หมู่บ้านกีโธร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์-เมืองอัมสเตอร์ดัม- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม

       วันที่ 4 ล่องเรือเที่ยวคลองอัมสเตอร์ดัม–หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์–เมืองลิซเซ่-สวนเคอเคนฮอฟ

       วันที่ 5 เมืองอัมสเตอร์ดัม–เมืองบรูกซ์-โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์-เมืองบรัสเซลส์-รูปปั้นแมนิเกนพีส

       วันที่ 6 เมืองบรัสเซลส์-เมืองปารีส–หอไอเฟล–ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโตมูช

       วันที่ 7 เมืองปารีส-จัตุรัสคองคอร์ด–พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ช้อปปิ้งห้างชั้นนำ-เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย

       วันที่ 8 เมืองปารีส–นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Montmartre-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล

       วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


       Photo Credit : https://shorturl.asia/Tdt1b , https://shorturl.asia/0oqjU , https://shorturl.asia/R3SPW , https://shorturl.asia/0gNDz , https://shorturl.asia/wZ7Uo , https://shorturl.asia/NirRo , https://shorturl.asia/PTHyn


       ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์เบลเยียม
      • Mongolia - Unseen Mongolia เปิดโลกมองโกเลีย - ทัวร์มองโกเลีย

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       8 วัน 6 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ3662
       ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

       ราคาเริ่มต้น 69,800 ฿
       • อุทยานแห่งชาติโกรชิ เตเรลจ์ (Terelj National Park)
       • ขี่ม้าทากิ
       • สุนัขลากเลื่อน
       • ชมโชว์ชนเผ่ามองโกเลีย
       • หินเต่า Turtle Rock
       • พิพิธภัณฑสถานมองโกเลีย
       • ทะสาบฮุฟสกุล
       • นั่งรถไฟไปเมือง เออร์ดิเนต 

       Photo credit : https://shorturl.asia/sbeQS , https://shorturl.asia/kEuPB , https://shorturl.asia/rWw5l 


       ทัวร์มองโกเลีย
      • France Swiss Italy Mt.Titlis+Bernina Express - ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

       ประเภท
       โปรแกรมทัวร์
       8 วัน 5 คืน
       รหัสทัวร์ TVZ5485
       ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ม.ค. 66

       ดูวันเดินทาง คลิกเลย!